Byla e2-39166-545/2018
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Priešgaisrinės sistemos“, –

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė,

2sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui,

3žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Merseta“ ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Priešgaisrinės sistemos“, –

Nustatė

4ieškovas UAB „Merseta“, į. k. 133648055 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Priešgaisrinės sistemos 4085,81 Eur skolos, 40,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 43,78 Eur palūkanų, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 94 Eur žyminio mokesčio ir 272,25 Eur teisinei advokato pagalbai apmokėti (b. l. 9-10).

5Ieškovas nurodė, kad 2015-08-31 su atsakovu sudarė sutartį Nr. MER15/08/31 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas tiekė gesintuvus atsakovui. 2018-05-25 ieškovas pardavė gesintuvų Atsakovui už 2481,35 Eur ir pateikė PVM sąskaitą faktūrą Serija MER Nr. 0008470, kurią atsakovas turėjo apmokėti ne vėliau kaip 2018-06-24, tačiau iki šiol nėra apmokėjęs. 2018-06-19 ieškovas pardavė gesintuvų atsakovui už 1604,46 Eur ir pateikė PVM sąskaitą faktūrą Serija MER Nr. 0008546, kurią atsakovas turėjo apmokėti ne vėliau kaip 2018-07-19, tačiau iki šiol nėra apmokėjęs. Taip pat nurodė, kad bendra pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras atsakovo ieškovui mokėtina suma sudaro 4085,81 Eur, jokių pretenzijų dėl atsakovui parduotų gesintuvų kokybės, asortimento ar kiekio atsakovas ieškovui nėra pareiškęs. Atsakovas taip pat nėra nurodęs jokių priežasčių, kodėl jis atsisako susidariusį įsiskolinimą ieškovui apmokėti. Nesulaukęs skolos apmokėjimo ieškovas 2018-09-07 kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su pareiškimu išduoti teismo įsakymą. teismas 2018-09-10 išdavė teismo įsakymą, tačiau atsakovas per teismo nustatytą terminą pareiškė prieštaravimus dėl teismo įsakymo.

6Atsiliepime į ieškinį (b. l. 14) atsakovas UAB „Priešgaisrinės sistemos“, į. k. 302542344 nurodė, kad naujam atsakovo atstovui yra sudėtinga įvertinti kiek ieškovo ieškinys yra pagrįstas, nes dabartinis UAB „Priešgaisrinės sistemos“ administracijos vadovas V. V. yra paskirtas vadovauti tik 2018-10-04, juridinių asmenų registras vadovo pasikeitimą įregistravo tik 2018-10-16, buvęs UAB „Priešgaisrinės sistemos“ vadovas R. S. nevykdo pareigos perduoti naujai paskirtam vadovui visų įmonės dokumentų ir turto be to advokato pasamdyti atsakovas negali kadangi visos atsakovo lėšos ir turtas yra areštuotas.

7Ieškovas ir atsakovas apie paskirtą teismo posėdį buvo informuoti tinkamai, 2018-10-30 gautas atsakovo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant tesimo posėdyje, 2018-11-05 gautas ieškovo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant teismo posėdyje (b. l. 16-17).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Dėk skolos.

10Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2015-08-31 sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. MER 15/08/31, kuria ieškovas įsipareigojo atsakovui parduoti ieškovo gaminamus gesintuvus ir jų priedus, o atsakovas įsipareigojo nupirkti gesintuvus ir jų priedus. Pagal Sutarties 3.1 punktą atsakovas įsipareigojo su ieškovu atsiskaityti per 30 dienų po PVM sąskaitos – faktūros išrašymo. Ieškovas išrašė atsakovui ir pateikė apmokėjimui šias sąskaitas – faktūras: 2018-05-25 Serija MER Nr. 0008470, 2481,35 Eur sumai, 2018-06-19 Serija MER Nr. 0008546, 1604,46 Eur sumai. Iš viso ieškovas UAB „Merseta“ atsakovui UAB „Priešgaisrinės sistemos“ pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas – faktūras pardavė prekių už 4085,81 Eur, atsakovas 4085,81 Eur sumos, pagal nurodytas PVM sąskaitas – faktūras, neapmokėjo. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Byloje nėra duomenų apie tai, jog ieškovas būtų atsisakęs prievolės, arba būtų pakeistos prievolės vykdymo sąlygos. Pirkimo – pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Pardavėjas privalo pagal pirkimo – pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę. (CK 6.317 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovo reikalaujamą 4085,81 Eur sumą pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovui iš atsakovo priteistina 4085,81 Eur skolos.

11Dėl palūkanų.

12CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – MAPKSVPĮ) 2 str. 5 d., 3 str. 2 d. komercinėse sutartyse tarp ūkio subjektų pavėluoto mokėjimo palūkanų norma yra 8 procentai. Ieškovas pagal neapmokėtą atsakovo sąskaitą faktūrą Serija MER Nr. 0008470 nuo neapmokėtos 2481,35 Eur sumos už laikotarpį nuo 2018-06-24 iki 2018-09-07 priskaičiavo 30,59 Eur palūkanų taikant MAPKSVPĮ 2 str. 5 d. nustatytą 8 procentų palūkanų normą, pagal neapmokėtą atsakovo sąskaitą faktūrą Serija MER Nr. 0008546 nuo 1604,46 Eur sumos ieškovas priskaičiavo atsakovui 13,19 Eur palūkanų. Atsakovas praleido terminą tinkamai įvykdyti sutartines prievoles, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina iš viso 43,78 Eur palūkanų.

13MAPKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 Eur sumą. Vadovaujantis minėta teisės norma ir ieškovo prašymu, ieškovo naudai iš atsakovo priteitina 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų.

14Dėl procesinių palūkanų.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalis numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas, paskaičiuotas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą (toliau – Įstatymas). Pagal Įstatymo 2 straipsnio 5 dalį pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Atsakovui pareiga mokėti procesines palūkanas atsirado 2018 m. sausio 8 d., t. y. pirmąjį metų pusmetį, kuomet galiojo 0 proc. (Europos centrinio banko vieša informacija, skelbiama www.ecb.europa.eu) fiksuotoji palūkanų norma, kurią padidinus 8 procentiniais punktais gaunama 8 proc. pavėluoto mokėjimo palūkanų norma. Kadangi atsakovas praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 4169,59 Eur (4085,81+43,78+40,00) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018-09-10) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

16Dėl bylinėjimosi išlaidų.

17Ieškovas nurodė, jog už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir teikiamą ieškinį sumokėjo 94,00 Eur dydžio žyminį mokestį, kurį prašė priteisti iš atsakovo. Taip pat ieškovas nurodė, kad už teisinę advokato pagalbą sumokėjo 272,25 Eur, kuriuos prašo priteisti iš atsakovo. Teismas tenkino ieškinį, todėl vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistina 366,25 Eur bylinėjimosi išlaidų.

18Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas, –

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Priešgaisrinės sistemos“, į. k. 302542344, ieškovo UAB „Merseta“, į. k. 133648055, naudai 4085,81 Eur (keturis tūkstančius aštuoniasdešimt penkis Eur 81 ct) skolos, 43,78 Eur (keturiasdešimt tris Eur 78 ct) palūkanų, 40,00 Eur (keturiasdešimt Eur) skolos išieškojimo išlaidų, 8 (aštuonių) procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos 4169,59 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-09-10) iki visiško sprendimo įvykdymo, 366,25 Eur (tris šimtus šešiasdešimt šešis Eur 25 ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai