Byla N2-75-750/2011

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant I. K.,

3dalyvaujant ieškovei I. K.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės I. K. ieškinį atsakovui G. K. dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo,

Nustatė

5Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo nuo 2008-07-01 išlaikymą nepilnamečiui sūnui P. K., gim. 1997-03-04, po 1000 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jo pilnametystės. Ieškovė ieškinyje nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad 1999-02-18 ji nutraukė santuoką su atsakovu, tačiau išlaikymo šalių sūnui iš atsakovo nebuvo prisiteisusi, o tik žodžiu susitarę dėl išlaikymo sūnui teikimo. Atsakovas nuo 2008-07-01 šalių sūnui išlaikymo nebeteikia, jis buvo tik 2009 m. sūnui nupirkęs dviratį, pačiūžas bei šiek tiek drabužių. Atsakovas apie trejetą metų gyvena Didžiojoje Britanijoje, žadėjo ten atsidaryti savo įmonę. Ieškovė dirba Šilutės vaikų meno mokykloje. Ji turi butą Šilutėje. Ieškovė praktiškai visas savo pajamas išleidžia sūnaus būtiniems poreikiams tenkinti, prie kurių atsakovas neprisideda. Išlaidos sūnui per mėnesį sudaro 1200 Lt, tai 50 Lt mokestis meno mokyklai, 120 Lt už papildomas lietuvių kalbos pamokas, 200 Lt drabužiams, 600 Lt maistui, 30 Lt higienos priemonėms. Sūnus mokosi Šilutės Pamario mokykloje, todėl ji perka sūnui mokymosi, lavinimo priemones. Sūnus dėl sveikatos problemų kasmet lankosi pas gydytojus Šilutėje ir Klaipėdoje, jam perkami vaistai, vitaminai, kurių išlaidos per mėnesį sudaro apie 70 Lt išlaidų.

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu (CPK 130 str.). Atsiliepimo nepateikė, prašymų negauta.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Ieškovės paaiškinimu ir bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas G. K. yra P. K., gim. 1997-03-04, tėvas (gimimo liudijimas, įrašo Nr. 45, b.l. 8). Šalys santuoką, sudarytą 1992-08-08, nutraukė, įrašas apie tai santuokos metrikų knygoje įrašytas 1999-02-18 (ištuokos liudijimas, įrašo Nr. 30) (b. l. 6). Ieškovė nurodo, kad šalys po santuokos nutraukimo buvo susitarę dėl sūnaus išlaikymo tvarkos, tačiau atsakovas nuo 2008-07-01 sūnui išlaikymo neteikia ir buvo tik nupirkęs šiek tiek drabužių, dviratį bei pačiūžas.

9Remiantis Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 2 ir 3 d. nuostatomis, materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Išlaikymo dydis priklauso nuo nepilnamečių vaikų poreikių bei tėvų galimybių šiuos poreikius tenkinti. Priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas. Toks orientacinis kriterijus dėl priteistino išlaikymo dydžio nustatytinas atsižvelgiant į CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004).

10Ieškovė dirba Šilutės vaikų Meno mokykloje ir jos mėnesinis darbo užmokestis sudaro 911,04 Lt (b. l. 10), duomenų apie kitas jos pajamas nėra. Ieškovei priklauso jai 1996-05-27 dovanotas butas Šilutėje (b. l. 19-20), kito nekilnojamojo turto ir transporto priemonių ji neturi (b. l. 21).

11Duomenų apie atsakovo pajamas nėra (b. l. 74), jam nuosavybės teise priklauso du žemės sklypai, trys žemės sklypai po 1/2 dalį bei 1/2 dalis gyvenamojo namo su priklausiniais (b. l. 58-72), jo vardu registruotos trys transporto priemonės - lengvieji automobiliai (b. l. 73).

12Šalių nepilnametis sūnus P. K. yra 14 m. amžiaus, lanko Šilutės Pamario mokyklą, Šilutės r. vaikų Meno mokyklą (mėnesinis mokestis 50 Lt) (b. l. 11). P. K. dėl jam nustatytų sveikatos sutrikimų, reguliariai lankosi pas gydytojus Šilutėje ir Klaipėdoje, todėl jo gydymui reikia pirkti vaistų, vitaminų (b. l. 56). Ieškovė pateikė duomenis apie tai, kad moka už šeimos gyvenamojo būsto komunalinius patarnavimus, mobilųjį ryšį (b. l. 12-18).

13Ieškovė ieškinyje pateikė sūnui reikalingų lėšų suvestinę, iš kurios matyti, kad mėnesio išlaidos jam sudaro 1200 Lt, tačiau nepateikė visas šias išlaidas pagrindžiančių įrodymų. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, 800 Lt per mėnesį vaikui skiriama tėvų suma laikytina protingomis ir realiomis, užtikrinančiomis fizinį ir socialinį vystymąsi, išlaidomis vaikui (CK 1.5 str.). Kiekvienam iš tėvų tektų po 400 Lt iš aukščiau paminėto išlaikymo nepilnamečiui vaikui (CK 3.156 str. 1 d.). Skiriant tokias išlaidas vaikui, pasiekiama protinga vaiko poreikių tenkinimo ir tėvų galimybių teikti atitinkamą išlaikymą pusiausvyra. Įvertinus visus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo G. K. priteistinas išlaikymas nepilnamečiui sūnui P. K. po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos, t.y. nuo 2010-07-16 iki sūnaus pilnametystės (CK 3.194 str., 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.200 str., CPK 282 str. 2 d. 1 p.). Išlaikymo suma, priteista kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, indeksuotina kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

14Remiantis Lietuvos Respublikos CK 3.200 str., išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymo atsiradimo dienos. Ieškovė nurodo, kad atsakovas neteikė išlaikymo sūnui nuo 2008-07-01, todėl iš atsakovo priteistinas 9800 Lt išlaikymo įsiskolinimas sūnui už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2010-07-15.

15Ieškovė I. K. skirtina sūnaus P. K. išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja (CK 3.190 str.). Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.). Likusioji ieškinio dalis atmestina.

16Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-07-20 nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė, kuria priteistas iš atsakovo G. K. laikinas išlaikymas sūnui P. K. po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis , mokant nuo kreipimosi į teismą dienos, t.y.2010-07-16 iki kol bus išnagrinėta byla. Pagal minėtą nutartį išieškotas iš atsakovo išlaikymas įskaitytinas į šiuo sprendimu priteistą išlaikymą.

17Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai: 146,80 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu ieškovei ir 438 Lt žyminio mokesčio bei 69,06 Lt pašto išlaidų, iš viso 507,06 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 2 p., 85 str. 1 d. 3 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., 282 str. 2 d. 1 p.,

Nutarė

19Ieškinį patenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo G. K., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiui sūnui P. K., asmens kodas ( - ) po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010-07-16, iki vaiko pilnametystės.

21Priteisti iš atsakovo G. K. 9800 Lt išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiui sūnui P. K. už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2010-07-15.

22Išlaikymo suma, priteista periodinėmis išmokomis, indeksuojama kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

23P. K. išlaikymui ir išlaikymo įsiskolinimui priteistų lėšų tvarkytoja paskirti ieškovę I. K., asmens kodas ( - )

24Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-07-20 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę - iš atsakovo G. K. priteistą laikiną išlaikymą sūnui P. K. po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, mokant nuo ieškovės I. K. kreipimosi į teismą dienos, t.y. 2010-07-16 dienos iki kol bus išnagrinėta byla, panaikinti nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

25Priteisti iš atsakovo G. K. 146,80 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei I. K..

26Priteisti iš atsakovo G. K. 507,06 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

27Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.

28Likusią ieškinio dalį atmesti.

29Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,... 2. sekretoriaujant I. K.,... 3. dalyvaujant ieškovei I. K.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės I.... 5. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo nuo 2008-07-01 išlaikymą... 6. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdžio vietą ir laiką... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Ieškovės paaiškinimu ir bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas G. K. yra... 9. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 2 ir 3 d. nuostatomis,... 10. Ieškovė dirba Šilutės vaikų Meno mokykloje ir jos mėnesinis darbo... 11. Duomenų apie atsakovo pajamas nėra (b. l. 74), jam nuosavybės teise... 12. Šalių nepilnametis sūnus P. K. yra 14 m. amžiaus, lanko Šilutės Pamario... 13. Ieškovė ieškinyje pateikė sūnui reikalingų lėšų suvestinę, iš kurios... 14. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 3.200 str., išlaikymas priteisiamas nuo... 15. Ieškovė I. K. skirtina sūnaus P. K. išlaikymui priteistų lėšų... 16. Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-07-20 nutartimi taikyta laikinoji... 17. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 19. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo G. K., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiui... 21. Priteisti iš atsakovo G. K. 9800 Lt išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiui... 22. Išlaikymo suma, priteista periodinėmis išmokomis, indeksuojama kasmet... 23. P. K. išlaikymui ir išlaikymo įsiskolinimui priteistų lėšų tvarkytoja... 24. Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-07-20 nutartimi taikytą laikinąją... 25. Priteisti iš atsakovo G. K. 146,80 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei I. K..... 26. Priteisti iš atsakovo G. K. 507,06 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės... 27. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.... 28. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...