Byla A2.3.-164-958/2015

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Kristina Latožienė, sekretoriaujant Kristinai Stasiškei, Rasai Fedinienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamai I. V., jos atstovui advokatui E. V., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau- Institucijos) atstovams A. K.-Ž., R. S., Eimantui Puodžiukui, išnagrinėjusi I. V., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvės, Lietuvos Respublikos pilietės, dirbančios ( - ) direktore, gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2I. V., būdama ( - ), direktore, neįvykdė Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros vyr. specialisto R. M. 2014-11-27 duoto pakartotinio privalomojo nurodymo Nr. (11-KE)-70, kuris buvo surašytas neįvykdžius Visagino savivaldybės agentūros vyr. valstybinio inspektoriaus V. K. 2014-08-15 duoto privalomojo nurodymo Nr. 12-KE-10 reikalavimo iki 2014-09-05 pateikti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui laidavimo draudimo sutartį arba banko garantą, ir kuriuo pakartotinai pareikalauta pateikti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui laidavimo draudimo sutartį arba banko garantą, užtikrinantį atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu atveju, kai įmonė privalo nutraukti atliekų saugojimo, naudojimo ar šalinimo veiklą ir neturi sukaupusi tam reikalingų lėšų, ir kuris turėjo būti įvykdytas iki 2015-01-27. Tuo I. V. pažeidė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 str. 3 d. reikalavimus bei Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos 2003-09-24 Aplinkos ministro įsakymu Nr. 469, 5 p. reikalavimus.

3Šiais veiksmais I. V. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 5114 str. 2 d.

4Bylos nagrinėjimo teisme metu I. V. kalta neprisipažino ir parodė, kad nuo 2014-08-01 dirba ( - ) direktore. Privalomųjų nurodymų nevykdė ir laidavimo sutarties ar banko garanto nepateikė, nes bendrovė buvo apdrausta civilinės atsakomybės draudimu, manė, jog ši sutartis apima ir laidavimo sutartį.

5Administracinėn atsakomybėn trauktino asmens atstovas E. V. teismo posėdžio metu paaiškino, jog įvertinus privalomųjų nurodymų turinį matyti, jog jie nėra analogiški, todėl I. V. traukiama administracinėn atsakomybėn nepagrįstai. Taip pat civilinės atsakomybės sutartyje yra nurodyta, jog draudimo sutartis apima Aplinkos ministro įsakyme Nr. 469 nustatytus reikalavimus, draudimo apsauga yra lygiavertė Atliekų tvarkymo įstatymo 11 str. 3 d. nurodytai laidavimo draudimo sutarčiai. Dėl privalomojo nurodymo neįvykdymo neatsirado jokia žalai, pasekmių gamtai nepadaryta. ( - ) buvo panaikinta licencija, todėl reikalauti pateikti garantą, kai įmonei panaikinta licencija, nėra jokio pagrindo.

6Institucijos atstovai teismo posėdžio metu paaiškino, jog vykdyti veiklą ( - ) yra reikalingas civilinės atsakomybės draudimas pagal Atliekų tvarkymo įstatymą ir laidavimo sutartis arba banko garantas pagal Aplinkos apsaugos ministro įsakymą Nr. 469. Įmonei pradėjus vykdyti veiklą nuo 2009 m., ji turėjo visus reikiamus dokumentus, t. y. garantą ir civilinės atsakomybės draudimo polisą. Po kurio laiko, įmonė banko garanto nepratęsė, jo nebeteikė. I. V. dėl pirminio nurodymo Nr. 12-KE-10 neįvykdymo kalta prisipažino ir sumokėjo baudą.

7Liudytoja R. M. parodė, kad 2014-03-08 su ( - ) buvo sudaryta civilinės atsakomybės sutartis Nr. 00008781. Ši sutartis neapima laidavimo sutarties atsakomybės. Aplinkos apsaugos ministro įsakymo nuostatos įtrauktos į draudimo sutartį tam, kad būtų aišku, kokią veiklą vykdo bendrovė.

8Iš Juridinių asmenų registro išrašo matyti, jog I. V. vadovauja ( - ) nuo 2014-08-01 (b.l. 78-85).

9Iš 2014-08-05 privalomojo nurodymo Nr. 12-KE-10 matyti, kad ( - ) buvo įpareigota iki 2014-09-05 sudaryti laidavimo draudimo sutartį (arba gauti banko garantą), užtikrinančią ( - ) atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu atveju, kai įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą ir neturi sukaupusi tam reikalingų lėšų (LR atliekų tvarkymo įstatymo 11 str. 3 d. ir 2003-09-25 aplinkos ministro įsakymu Nr. 469 patvirtintos Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos 5 p.). (b.l. 5-6).

10Iš 2014-11-27 privalomojo nurodymo Nr. (11-KE)-70 matyti, jog ( - ) neįvykdžius Privalomojo nurodymo Nr. 12-KE-10 pakartotinai buvo įpareigota iki 2015-01-27 pateikti laidavimo draudimo sutartį ar banko garantą, užtikrinančio ( - ) atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu atveju, kai įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą ir neturi sukaupusi tam reikalingų lėšų (b.l.7).

11Iš 2015-02-03 Aplinkos apsaugos agentūros rašto Nr. (15.11)-A4-1014 matyti, kad dėl įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų, tame tarpe nurodytų Privalomajame nurodyme Nr. 11-KE-70, ( - ) panaikinta Pavojingų atliekų tvarkymo licencija Nr. 000392, išduota 2008 m. birželio 13 d. (b.l. 29-30).

12Iš 2015-02-24 pranešimo apie turto arešto akto įregistravimą Turto arešto aktų registre matyti, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-4980-734/2015 areštuotas ( - ) kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas bei piniginės lėšos (b.l.34).

13Iš Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) Nr. 00008781 matyti, jog su ( - ) sudaryta civilinės atsakomybės draudimo sutartis negalima būti traktuojama kaip laidavimo draudimas (b.l. 35-37).

14Iš „IF P&C Insurance AS“ rašto Nr. (4.2)-S-196 matyti, jog „IF P&C Insurance AS“ bei 2013 m ir 2014 m., nei šiuo metu laidavimo draudimo veiklos Lietuvoje nevykdo ir nesudaro garantų ar laidavimo sutarčių (b.l. 47).

15Iš „IF P&C Insurance AS“ 2015-03-13 pranešimo matyti, jog draudėjo ( - ) bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimas BCA Nr. 00008781 (įsigaliojęs 2014-03-08) buvo nutrauktas 2015-02-01 dėl įmokos nemokėjimo ir yra negaliojantis (b.l.48).

16Iš 2014-11-27 administracinio teisės pažeidimo protokolo AM Nr. 097236 matyti, jog I. V. už privalomojo nurodymo Nr. 12-KE-10 neįvykdymą buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 5114 str. 1 d. (74-76), už kurį pagal administracinį nurodymą sumokėta 500 Lt bauda (b.l. 77).

17ATPK 5114 str. 2 d. numatyta administracinė atsakomybė už aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymo laiku.

18Nors administracinėn atsakomybėn trauktina I. V. neprisipažino padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 5114 str. 2 d., tačiau jos kaltė įrodyta byloje surinktų įrodymų visuma. ( - ) direktorei I. V. 2014-08-05 privalomuoju nurodymu Nr. 12-KE-10 buvo nurodyta iki 2014-09-05 sudaryti laidavimo draudimo sutartį (arba gauti banko garantą), užtikrinančią ( - ) atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu atveju, kai įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą ir neturi sukaupusi tam reikalingų lėšų (b.l. 5-6). Neįvykdžius privalomojo nurodymo nustatytu terminu, I. V. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 5114 str. 1 d. ir ji sutikdama su pažeidimu sumokėjo administraciniu nurodymu paskirtą baudą (74-77). 2014-11-27 privalomuoju nurodymu Nr. (11-KE)-70 ( - ) direktorė I. V. pakartotinai buvo įpareigota iki 2015-01-27 pateikti laidavimo draudimo sutartį ar banko garantą, užtikrinančius ( - ) atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu atveju, kai įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą ir neturi sukaupusi tam reikalingų lėšų (b.l. 7). Tačiau iki nurodyto termino, t.y. 2015-01-27, I. V. nepateikė nei laidavimo draudimo sutarties, nei banko garantijos. Administracinėn atsakomybėn trauktino asmens bei jo atstovo paaiškinimai, jog bendrovė ( - ) buvo sudariusi civilinės atsakomybės sutartį, kuri apima ir laidavimo draudimo sutartį, yra paneigti liudytojos R. M. parodymais bei kita rašytine bylos medžiaga, t.y. bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimu (polisu) Nr. 00008781, iš kurio matyti, jog šios sutarties negalima traktuoti kaip laidavimo draudimo (b.l. 35-37) bei „IF P&C Insurance AS“ raštu Nr. (4.2)-S-196, iš kurio matyti, jog „IF P&C Insurance AS“ laidavimo draudimo veiklos Lietuvoje nevykdo ir nesudaro garantų ar laidavimo sutarčių (b.l. 47). Tai rodo, jog I. V., būdama ( - ) direktore, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdė laiku, t.y. iki 2015-01-27 nepateikė banko garanto arba laidavimo draudimo sutarties, tuo pažeisdama Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 str. 3 d. reikalavimus bei Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos 2003-09-24 Aplinkos ministro įsakymu Nr. 469, 5 p. reikalavimus. Tokie jos veiksmai atitinka ATPK 5114 str. 2 d. sudėtį.

19Taip pat teismas atmeta administracinėn atsakomybėn trauktino asmens ar jo atstovo paaiškinimus, jog I. V. pateiktas privalomasis nurodymas Nr. (11-KE)-70 negali būti laikomas pakartotiniu privalomajam nurodymui Nr. 12-KE-10. Iš pateiktų privalomųjų nurodymų turinio matyti, jog tiek pirminiu privalomuoju nurodymu Nr. 12-KE-10, tiek pakartotiniu privalomuoju nurodymu Nr. 11-KE-70, ( - ) direktorė buvo įpareigota iki nustatytų terminų pateikti laidavimo draudimo sutartį ar banko garantą, užtikrinančius ( - ) atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu atveju, kai įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą ir neturi sukaupusi tam reikalingų lėšų. Tai, kad pirminiame nurodyme I. V. buvo įpareigota įvykdyti ir kitus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno nurodymus reikalavimus, nesudaro pagrindo teigti, jog pateiktas privalomasis nurodymas Nr. (11-KE)-70 negali būti laikomas pakartotiniu privalomajam nurodymui Nr. 12-KE-10.

20Teismo posėdžio metu I. V. ir jos atstovas nurodė, jog aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai neturėjo teisės reikalauti pateikti banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį, nes ( - ) buvo panaikinta licencija vykdyti veiklą. Teismas atkreipia dėmesį, jog ( - ) direktorė I. V. buvo įpareigota pateikti banko garantiją arba laidavimo draudimo sutartį iki 2014-01-27, o Pavojingų atliekų tvarkymo licencija panaikinta 2015-02-03, t.y. po to, kai bendrovė nevykdė pateiktų privalomųjų nurodymų.

21Skiriant I. V. administracinę nuobaudą atsižvelgiama į tai, kad jos atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

22Skiriant administracinę nuobaudą taip pat atsižvelgiama į I. V. asmenybę apibūdinančius duomenis: neteista (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys), bausta administracine tvarka, dirba. Įvertinus L. V. asmenybę apibūdinančius duomenis, jos atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nebuvimą, jai skirtina administracinė nuobauda – bauda, nedidesnė nei sankcijoje numatytas baudos vidurkis ( ATPK 302str.).

23Vadovaudamasis ATPK 302 str., 224 str., 287 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

24I. V. pagal ATPK 5114 str. 2 d. paskirti administracinę nuobaudą – 800 eurų baudą, kurią ji per 40 dienų nuo šio nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 nuo pranešimo apie skundą nepatenkinimo dienos, privalo sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB bankas, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas, įmokos kodas 6460.

25Išaiškinti pažeidėjai, kad nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma ATPK 314 str. nustatyta priverstine tvarka, išieškant ir vykdymo išlaidas. Vadovaujantis ATPK 313 str. 3 d. pažeidėja ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos turi teisę kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo.

26Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Kristina Latožienė, sekretoriaujant... 2. I. V., būdama ( - ), direktore, neįvykdė Utenos regiono aplinkos apsaugos... 3. Šiais veiksmais I. V. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą... 4. Bylos nagrinėjimo teisme metu I. V. kalta neprisipažino ir parodė, kad nuo... 5. Administracinėn atsakomybėn trauktino asmens atstovas E. V. teismo posėdžio... 6. Institucijos atstovai teismo posėdžio metu paaiškino, jog vykdyti veiklą (... 7. Liudytoja R. M. parodė, kad 2014-03-08 su ( - ) buvo sudaryta civilinės... 8. Iš Juridinių asmenų registro išrašo matyti, jog I. V. vadovauja ( - ) nuo... 9. Iš 2014-08-05 privalomojo nurodymo Nr. 12-KE-10 matyti, kad ( - ) buvo... 10. Iš 2014-11-27 privalomojo nurodymo Nr. (11-KE)-70 matyti, jog ( - )... 11. Iš 2015-02-03 Aplinkos apsaugos agentūros rašto Nr. (15.11)-A4-1014 matyti,... 12. Iš 2015-02-24 pranešimo apie turto arešto akto įregistravimą Turto arešto... 13. Iš Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) Nr. 00008781... 14. Iš „IF P&C Insurance AS“ rašto Nr. (4.2)-S-196 matyti, jog „IF... 15. Iš „IF P&C Insurance AS“ 2015-03-13 pranešimo matyti, jog draudėjo (... 16. Iš 2014-11-27 administracinio teisės pažeidimo protokolo AM Nr. 097236... 17. ATPK 5114 str. 2 d. numatyta administracinė atsakomybė už aplinkos apsaugos... 18. Nors administracinėn atsakomybėn trauktina I. V. neprisipažino padarius... 19. Taip pat teismas atmeta administracinėn atsakomybėn trauktino asmens ar jo... 20. Teismo posėdžio metu I. V. ir jos atstovas nurodė, jog aplinkos apsaugos... 21. Skiriant I. V. administracinę nuobaudą atsižvelgiama į tai, kad jos... 22. Skiriant administracinę nuobaudą taip pat atsižvelgiama į I. V. asmenybę... 23. Vadovaudamasis ATPK 302 str., 224 str., 287 str. 1 d. 1 p., teismas... 24. I. V. pagal ATPK 5114 str. 2 d. paskirti administracinę nuobaudą – 800... 25. Išaiškinti pažeidėjai, kad nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma... 26. Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...