Byla B2-2700-262/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Noble Group“ ieškinį atsakovui UAB „Ervopolis“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo iškelti UAB „Ervopolis“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Lautus verslo sprendimai“. Nurodė, kad iš UAB „Toi – Toi Lietuva“ perėmė reikalavimą į UAB „Ervopolis“ įsiskolinimą. Iš viso atsakovas ieškovui yra skolingas 1208,46 Lt. Atsakovas neatsiskaitė su ieškovu net ir įspėtas apie bankroto bylos jam inicijavimą. Taigi, yra pagrindas iškelti atsakovui bankroto bylą.

3Atsakovui UAB „Ervopolis“ procesiniai dokumentai buvo siunčiami visais žinomais jo adresais, tačiau grįžo neįteiti. Todėl procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu.

4Atsakovas nepateikė nei atsiliepimo į ieškinį, nei ĮBĮ reikalaujamų finansinių dokumentų.

5Ieškinys tenkintinas.

6Bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų. Viena iš šių sąlygų įmonės- nemokumas, kuris pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį konstatuojamas tada, kai įmonės pradelsti įsipareigojimai ir skolos viršija daugiau nei pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Teismas įmonės finansinę būklę (t.y. ar įmonė moki, ar nemoki) nustato iš įvairių atsakovo finansinių dokumentų, kuriuos pagal ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalį privalo pateikti atsakovas. Šioje byloje atsakovas apskritai nepateikė nei jokių dokumentų, nei atsiliepimo į ieškinį. Taigi, šiuo atveju teismas atsakovo finansinę būklę, t.y. atsakovo mokumą, vertina pagal kitas bylos aplinkybes.

7Kaip minėta, atsakovas nėra atsiskaitęs su ieškovu, nors tokia suma (1208,46 Lt) stabiliai veikiančiam juridiniam asmeniui nėra didelė. Atsakovas niekaip nereagavo į Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovui jo registruotos buveinės adresu siunčiami laiškai grįžo neįteikti. Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų matyti, kad atsakovas nėra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentų už 2011 metus. Iš visų šių aplinkybių darytina išvada, kad arba atsakovas turi rimtų finansinių problemų, arba iš viso nevykdo jokios veiklos. Be to, VĮ „Registrų centras“ pateikto 2010 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonė turėjo turto už 14 648 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos buvo 29 409 Lt., t.y. trumpalaikiai įmonės įsipareigojimai viršijo į įmonės balansą įrašyto turto vertę. Iš įmonės 2010 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė tiek 2009, tiek 2010 metais patyrė nuostolių. Todėl laikytina, kad yra viena iš sąlygų iškelti UAB „Ervopolis“ bankroto bylą- įmonės nemokumas. Dėl išvardintų priežasčių atsakovui UAB „Ervopolis“ keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 str. 6, 7 d., 10 str. 4 d. 1 p.).

8Administruoti įmonę sutinka bankroto administratorius UAB „Lautus verslo sprendimai“. Ši administratoriaus kandidatūra nustatyta tvarka buvo suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Nėra nustatyta ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių ši administratoriaus kandidatūra būtų pripažinta netinkama. Todėl bankrutuojančios UAB „Ervopolis“ administratorium skiriamas UAB „Lautus verslo sprendimai“.

9Kadangi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. nutartimi jau yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teismas šiuo klausimu nebepasisako.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290, 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9, 10 straipsniais,

Nutarė

11Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Ervopolis“ (į.k. 301520117, J. T. g. 16-2A, Vilnius).

12Paskirti įmonės administratoriumi UAB „Lautus verslo sprendimai“ (į.k. 120943066, Konstitucijos pr. 12, Vilnius, leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 172, išduotas Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos 2010 m. gegužės 17 d.).

13Nustatyti terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo, - 45 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, o šiai nutarčiai įsiteisėjus – veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte.

15Įpareigoti administratorių per 20 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti administravimo išlaidų sąmatą.

16Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ne vėliau kaip per mėnesį nuo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos. Pavesti jam sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

17Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Ervopolis“ valdymo organus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie nutarties priėmimą informuoti Lietuvos antstolių rūmus.

19Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai