Byla I-3385-815/2016
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijos Puzinskaitės, Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Margaritos Stambrauskaitės, dalyvaujant atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovei šios institucijos Teisės ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiajai specialistei Vidai Juciūtei, atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės atstovui šios institucijos Sienos kontrolės skyriaus vyresniajam specialistui Sergėjui Staškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo N. M. (N. M.) skundą atsakovams Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinei dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

4

  1. Pareiškėjas N. M. (N. M.) (toliau – ir pareiškėjas), atstovaujamas advokato Kazimiero Baranausko (2015 m. gegužės 26 d. atstovavimo sutartis (b. l. 9)), pateikė teismui skundą (b. l. 1–4), kurį patikslino (b. l. 12–15), kuriame prašo teismą:

51.1. panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir atsakovas, ir Departamentas) 2015 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. (15/5-9) 4U-267 „Dėl draudimo ( - ) piliečiui N. M. atvykti į Lietuvos Respubliką“ (toliau – ir sprendimas Nr. (15/5-9) 4U-267);

61.2. panaikinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės (toliau – ir VSAT Vilniaus rinktinė) 2015 m. balandžio 25 d. atsisakymą leisti atvykti kertant sieną Nr. 148-111 (toliau – ir atsisakymas Nr. 148-111);

71.3. Panaikinti VSAT Vilniaus rinktinės 2015 m. balandžio 25 d. vizos panaikinimą Nr. 203-58 (toliau – ir sprendimas Nr. 203-58);

81.4. įpareigoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją (toliau – ir URM) užtikrinti, kad pareiškėjui būtų nemokamai ir nepriekaištingai tinkamai atnaujinta daugkartinė Šengeno viza atvykimui į Lietuvos Respubliką.

92. Pareiškėjo skundas grindžiamas iš esmės tokiais argumentais.

102.1. Departamentas sprendime Nr. (15/5-9) 4U-267 uždraudė pareiškėjui iki 2016 m. gegužės 8 d. atvykti į Lietuvos Respubliką, motyvuodamas tuo, kad VSAT Vilniaus rinktinėje 2015 m. balandžio 25 d. pareiškėjui atsisakyta leisti atvykti į Lietuvos Respubliką, kertant sieną. VSAT Vilniaus rinktinė taip pat panaikino pareiškėjo turėtą daugkartinę Šengeno vizą Nr. 001680951 (toliau – ir Viza) bei pateikė Departamentui prašymą įtraukti pareiškėją į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą (toliau – ir Sąrašas). VSAT Vilniaus rinktinės pareigūnai teigė, kad kilo rimtas pagrindas manyti, kad Viza gauta apgaulės būdu ir pareiškėjas kelia nelegalios migracijos grėsmę. Dėl visų šių aplinkybių neleista atvykti į Lietuvą ir kartu su pareiškėju atvykusiems jo 2 nepilnamečiams sūnums: R. A. M. (R. A. M.), gim. ( - ), ir S. A. M. (S. A. M.), gim. ( - ).

112.2. Pareiškėjas patvirtina, kad siekdamas gauti Vizą nepadarė jokios apgaulės ir nelegalios migracijos grėsmės nekelia, Vizą jam parūpino akredituoto (t. y. atsakovų institucijų pasirinkto ir atitinkamai aprobuoto) tarpininko – vizų centro „( - )“ (adresas: ( - )) atstovas, privatus verslininkas, valstybinės registracijos pažymėjimas Nr. ( - ), Š. T. V. (Adresas: ( - )) (toliau – ir Tarpininkė), todėl pareiškėjas turėjo visiškai teisėtą ir pakankamai pagrįstą lūkestį, kad visi Vizos gavimo formalumai bus sutvarkyti tinkamai. Pareiškėjas tik pateikė savo pirminį pasą, mokesčių mokėtojo numerį, mokesčių deklaraciją, gyvenamosios vietos pasą, banko pažymą ir turto dokumentus tam, kad gautų vizito / turizmo vizą. Tarpininkė pareiškėją užtikrino, kad ji turi akreditacijos sutartį su Lietuvos ambasada ( - ) ir ji užpildys ir pasirašys vizos prašymą. Pareiškėjas pats nerašė ir nepasirašė jokių prašymų dėl vizos Lietuvos Respublikos ambasadai ( - ) ir tuo tikslu ten iš viso net nesilankė, jo parašų jokiuose su vizos prašymu susijusiuose dokumentuose nėra. Tarpininkė parengė visus dokumentus, kaip jai atrodė reikalinga, ir gavo Vizą su tikslu „oficialus vizitas į Lietuvos Krašto apsaugos ministeriją“. Tarpininkė nesitarė su pareiškėju per visą Vizos rengimo laiką, be to, pareiškėjas nepasirašė jokio įgaliojimo Tarpininkei dėl vizos gavimo. Pagal apmokėjimų kvitus Tarpininkė yra gavusi avansą 100 Eur ir 200 Eur, o po Vizos gavimo, atiduodant pasus, dar 800 Eur ir 950 Eur, iš viso 2 050 Eur. Pareiškėjo pasą Tarpininkė buvo paėmusi nuo 2014 m. spalio 13 d. iki 2014 m. spalio 14 d., Vizos išdavimo data – 2014 m. spalio 16 d.

122.3. Pareiškėjo atvykimo į Lietuvą tikslas buvo grynai pažintinis turizmas, aplankant Baltijos šalis (Lietuvą, galimai ir Latviją). Pareiškėjas su sūnumi per jo mokyklos atostogas norėjo aplankyti Lietuvą ir Šengeno šalis, kad sūnus pamatytų, kaip Lietuva / Šengeno valstybės atrodo, jeigu jam netrukus baigus mokyklą kiltų noras toliau studijuoti Lietuvoje / Šengeno valstybėje. Tuo tikslu sūnus ruošiasi laikyti anglų kalbos „Toefl“ testą. Praėjusiais metais pareiškėjas su sūnumis per vasaros atostogas buvo nuvykęs į JAV turistinio vizito.

132.4. Pareiškėjas tik atskridęs į Vilniaus oro uostą pirmą kartą sužinojo, kad jo atvykimo tikslas yra oficialus vizitas į Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją (toliau – ir KAM). Pareiškėjui nėra žinoma, kas suklastojo įrašą Vizos duomenyse apie tą jo tariamą oficialų vizitą. Lietuvos Respublikos pareigūnų paranojiška baimė dėl pareiškėjo nelegalios migracijos yra visiškai nepagrįsta, grynai subjektyvi. Neatsižvelgiama į objektyvius duomenis, t. y. kad pareiškėjas turi šeimą, būstą ir privatų verslą ( - ) (verslo valstybinės registracijos liudijimas Nr. ( - ), data – 2001 m. lapkričio 29 d.), kurį vykdo 14 m. Pareiškėjas neturi jokių ryšių su KAM, niekam neatstovauja vizitui į KAM. Pareiškėjas yra pakankamai pasiturintis, turi nekilnojamojo turto ( - ), per paskutiniuosius 30 m. verslo ir turizmo tikslais yra aplankęs daugybę šalių, per visus tuos 30 m. jam niekada nebuvo atsisakyta išduoti vizų. 2012 m. ir 2013 m. pareiškėjas lankėsi kitose Šengeno valstybėse (Šveicarijoje, Austrijoje, Graikijoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir kt.), iš ten visada grįždavo namo, nė karto nepažeidęs nustatytų grįžimo terminų.

142.5. Pareiškėjas, atvykęs į ( - ), pareiškė pretenziją Tarpininkei dėl vizito tikslo „oficialus vizitas į KAM“ vietoje turizmo, dėl ko jam nebuvo leista įvažiuoti į Lietuvą, pareikalavo grąžinti už vizų gavimą sumokėtus pinigus. Tarpininkė prašė duoti pareiškėjo tris pasus pateikti Lietuvos Respublikos ambasadai ( - ) tam, kad per 10 dienų būtų panaikintos neįleidimo į Lietuvą priežastys ir iš naujo išduota viza. Tarpininkė pasirašė, kad gavo 3 pasus. Praėjo 25 dienos, bet nėra jokio rezultato, o Tarpininkė prašo dar palaukti.

152.6. Pareiškėjas nėra padaręs jokių teisės pažeidimų ar kėlęs įtarimų dėl nelegalios migracijos, nebuvo jokių kliūčių visas šias aplinkybes patikrinti iš anksto, prieš išduodant Vizą, o tuo labiau darant užsieniečių registro modulio dokumentuose įrašus apie pareiškėjo „oficialų vizitą į KAM“; tai patikrinus nerasta jokių pareiškėjui nepalankių ar įtartinų duomenų.

162.7. Pareiškėjo nuomone, jis ir jo sūnūs nepagrįstai ir labai nukentėjo dėl atsakovų ir trečiųjų asmenų pareigūnų kaltės, jų savavaliavimo ir tarpusavio nesusižinojimo, pareiškėjo apgaudinėjimo. Pareiškėjas negalėjo tikėtis tokios situacijos, kai Lietuvos Respublikoje skirtingoms ministerijoms pavaldūs pareigūnai vieni kitiems pateikia apgaulingus duomenis, naikina vieni kitų sprendimus, o po to dėl visų nesusipratimų apkaltina niekuo dėtą pareiškėją, taiko jam sankcijas už savo pačių daromą betvarkę duomenyse, aplaidumą ar sąmoningas apgaules.

172.8. Visos nurodytos aplinkybės patvirtina, kad visi sprendimai (neleisti pareiškėjui atvykti į Lietuvą, kertant sieną; panaikinti Vizą; uždrausti pareiškėjui 1 m. atvykti į Lietuvą; įtraukti pareiškėjo duomenis į atitinkamų draudimų informacines sistemas) yra nepagrįsti ir neteisėti, todėl naikintini, atnaujinant jų apskundimui nustatytus terminus, jeigu šie terminai yra praleisti.

18II

19Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais (b. l. 18–21).

201. Sprendimas Nr. (15/5-9) 4U-267, kuriame nuspręsta uždrausti pareiškėjui atvykti į Lietuvos Respubliką iki 2016 m. gegužės 8 d., priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 133 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarime Nr. 436 patvirtintų Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 4, 5, 6 ir 12 punktais, Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 14 d. įsakyme Nr. 3K-33 patvirtinta Kriterijų, kuriais vadovaujamasi nustatant ar sutrumpinant draudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką laikotarpį arba išbraukiant duomenis apie užsienietį iš Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo, vertinimo tvarka (toliau – ir Vertinimo tvarka), atsižvelgus į VSAT Vilniaus rinktinės 2015 m. balandžio 30 d. teikimą Nr. (21/20)-12-1994 „Dėl asmens įtraukimo į Nepageidaujamų atvykti į Lietuvos Respubliką nacionalinį sąrašą“ (toliau – ir Teikimas).

212. Kaip nurodyta sprendime Nr. (15/5-9) 4U-267, 2015 m. balandžio 25 d. pareiškėjui panaikinta Viza (šią aplinkybę patvirtina VSAT Vilniaus rinktinės sprendimas Nr. 203-58), taip pat pareiškėjas buvo neįleistas į Lietuvos Respubliką (šią aplinkybę patvirtina VSAT Vilniaus rinktinės atsisakymas Nr. 148-111). Taigi, bylos faktinės aplinkybės, t. y. dėl pareiškėjo priimti sprendimai panaikinti Vizą ir atsisakyti leisti atvykti, kertant sieną, patvirtina esant Įstatymo 133 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą savarankišką draudimo atvykti į Lietuvos Respubliką pagrindą.

223. Pagal Įstatymo 133 straipsnio 4 ir 5 dalis Sąrašą sudaro, tvarko ir duomenis iš Sąrašo centrinei Šengeno informacinei sistemai teikia, sprendimą uždrausti (neuždrausti) užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką priima Departamentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Sąrašo sudarymą ir tvarkymą nustato Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarime Nr. 436 (toliau – ir Taisyklės). Pagal Taisyklių 9.2 papunktį uždraudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką pagrindą patvirtinančius dokumentus teikia VSAT ir jos struktūriniai padaliniai. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika, nagrinėjant skundus bylose, susijusiose su sprendimu uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, individualiais administraciniais aktais, kuriuos priima viešojo administravimo subjektai, yra sprendžiami skirtingo pobūdžio teisiniai santykiai, kuriuos reguliuoja specialios teisės normos, skirtos tik šiems teisiniams santykiams reglamentuoti (2014 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-856/2014).

234. Vertinimo tvarkos pirmasis skirsnis nustato kriterijus, į kuriuos atsižvelgiama, priimant sprendimą uždrausti atvykti užsieniečiui, kuriam buvo panaikinta viza. Priimant sprendimą uždrausti atvykti tokiam užsieniečiui atsižvelgiama: į priežastį, dėl kurios buvo panaikinta viza; esamus šeiminius, socialinius, ekonominius ir kitus užsieniečio ryšius su Lietuvos Respublika; tai, ar per pastaruosius 1 metus iki sprendimo atsisakyti išduoti vizą ar ją panaikinti priėmimo dienos jau buvo atsisakyta užsieniečiui išduoti vizą ar ji buvo panaikinta, užsienietis buvo neįleistas į Lietuvos Respubliką, įpareigotas išvykti iš Lietuvos Respublikos, grąžintas į užsienio valstybę, išsiųstas iš Lietuvos Respublikos ar bandė neteisėtai išvykti iš Lietuvos Respublikos arba išvyko išjos. Vertinimo tvarkos trečiasis skirsnis nustato kriterijus, į kuriuos atsižvelgiama priimant sprendimą uždrausti atvykti užsieniečiui, kuris buvo neįleistas, atsižvelgiama: į priežastį, dėl kurios jis buvo neįleistas; esamus šeiminius, socialinius, ekonominius ir kitus užsieniečio ryšius su Lietuvos Respublika; tai, ar per pastaruosius 1 metus iki sprendimo atsisakyti leisti atvykti, kertant sieną, priėmimo dienos užsienietis jau buvo neįleistas, buvo atsisakyta užsieniečiui išduoti vizą ar ji buvo panaikinta, užsienietis buvo įpareigotas išvykti, grąžintas, išsiųstas ar neteisėtai išvyko.

245. Departamento turimi duomenys patvirtina, kad pareiškėjas neturi šeiminių ryšių su Lietuvos Respublikoje gyvenančiais asmenimis, taip pat socialinių, ekonominių ryšių su Lietuvos Respublika; skunde teismui pareiškėjas šių aplinkybių nepaneigia. Sprendimas panaikinti vizą priimtas dėl tos priežasties, kad nebuvo pateiktas numatomo buvimo tikslo ir sąlygų pagrindimas, taip pat dėl to, kad informacija, kuri buvo pateikta, siekiant pagrįsti numatomo buvimo tikslus ir sąlygas, yra nepatikima. Sprendimas neįleisti pareiškėjo priimtas dėl to, kad pareiškėjas neturėjo atitinkamų dokumentų, pateisinančių buvimo tikslą ir sąlygas. Taigi, vizos panaikinimo ir pareiškėjo neįleidimo priežastys susijusios su pareiškėjo nepatikimumu. Remiantis Teikimu, nustačius, kad pareiškėjo atvykimo tikslas nesutampa su deklaruotu gaunant vizą, įtariama, kad Viza gauta apgaulės būdu, dėl to kilo rimtas pagrindas manyti, kad pareiškėjas kelia nelegalios migracijos grėsmę Šengeno valstybėms. Departamento vertinimu, iš pareiškėjo pateiktų duomenų negalima daryti išvados, kad pareiškėjas turi teisėtą interesą ir būtinybę atvykti į Lietuvos Respubliką.

256. Draudimo atvykti laikotarpis nustatytas atsižvelgus į Vertinimo tvarkoje įtvirtintus kriterijus: pareiškėjo šeiminių, socialinių, ekonominių ir kitų ryšių su Lietuvos Respublika nenustatyta, įvertintas sprendimo panaikinti vizą ir neįleisti pareiškėjo pagrindas. Atsižvelgus į individualias aplinkybes, ginčijamame sprendime padaryta išvada, kad draudimas atvykti pareiškėjui į Lietuvos Respubliką iki 2016 m. gegužės 8 d. yra proporcinga priemonė siekiamam tikslui – užkirsti kelią atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją užsieniečiams, kurių buvimas Lietuvos Respublikoje nepageidaujamas. Atsižvelgiant į Įstatymo 133 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą maksimalų draudimo atvykti terminą (5 m.), sprendime Nr. (15/5-9) 4U-267 pareiškėjui nustatytas draudimo atvykti į Lietuvos Respubliką terminas (1 m.) vertintinas kaip proporcingas, jis atitinka ir Vertinimo tvarkoje įtvirtintus kriterijus, o aplinkybė, kad pareiškėjas dėl šio sprendimo galimai patirs neigiamas pasekmes, nėra pagrindas laikyti šį sprendimą neproporcingu. Sprendimas Nr. (15/5-9) 4U-267 riboja tik pareiškėjo atvykimą į Lietuvos Respubliką ir nedaro įtakos pareiškėjo vykimui į kitas valstybes.

26Draudimo atvykti į Lietuvos Respubliką instituto vienas iš tikslų yra užkirsti kelią nesąžiningiems, nepatikimiems ir piktnaudžiaujantiems užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Įvertinus draudimo atvykti į Lietuvos Respubliką tikslą, duomenis apie pareiškėjo patikimumą, sprendimo panaikinti vizą ir neįleisti pareiškėjo pagrindą ir aplinkybes, pareiškėjo ryšius su Lietuvos Respublika, sprendimas Nr. (15/5-9) 4U-267 yra proporcingas siekiamiems tikslams.

277. Užsienietis (taip pat ir pareiškėjas) turi teisę pateikti motyvuotą rašytinį prašymą išbraukti jo duomenis ir šiame prašyme nurodyti visas, jo vertinimu, reikšmingas aplinkybes. Vadovaujantis Taisyklių 16–171 punktais, duomenys apie užsienietį gali būti išbraukiami iš Sąrašo Departamento sprendimu, jeigu Departamentui pateikiamas motyvuotas rašytinis užsieniečio prašymas išbraukti duomenis apie jį iš Sąrašo arba motyvuotas rašytinis valstybės institucijos arba įstaigos siūlymas išbraukti duomenis apie užsienietį iš Sąrašo.

28Departamentas nėra gavęs pareiškėjo motyvuoto rašytinio prašymo išbraukti duomenis apie jį iš Sąrašo, taigi, nors Taisyklėse nustatyta speciali prašymo išbraukti duomenis iš Sąrašo procedūra, pareiškėjas ja nepasinaudojo.

29III

30Atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad VSAT Vilniaus rinktinė, remdamasi faktinėmis bylos aplinkybėmis, tinkamai įvertino visas faktines aplinkybes, priėmė teisingą sprendimą, kad su pareiškėjo argumentais nesutinka, prašo pareiškėjo skundą dėl VSAT Vilniaus rinktinės sprendimų atmesti kaip nepagrįstą, pateikia iš esmės tokius argumentus (b. l. 34–36).

311. ( - ) į VSAT Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos veikimo teritorijoje esantį Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punktą reisu ( - ) iš ( - ) atvyko ( - ) Respublikos pilietis N. M., t. y. pareiškėjas. Pasienio kontrolės metu pareiškėjas pateikė daugkartinę Šengeno vizą Nr. ( - ), galiojančią nuo 2014 m. spalio 19 d. iki 2016 m. spalio 18 d., buvimo dienų laikas – 90 dienų, išduotą Lietuvos Respublikos ambasadoje ( - ). Pareiškėjas paaiškino, kad vyksta į Lietuvos Respubliką turizmo tikslais, ketina apsistoti 2 dienas kartu su savo 2 sūnumis R. A. M. ir S. A. M. Lietuvoje arba Latvijoje. Patikrinus pareiškėjo duomenis per Konsulinių procedūrų valdymo sistemą nustatyta, kad atvykimo valstybė – Lietuvos Respublika, tikslas – oficialus vizitas, kvietėjas – KAM. Pareiškėjas negalėjo paaiškinti bei pagrįsti savo vizito tikslo, taip pat nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių ryšius su KAM. Nustačius, kad pareiškėjo atvykimo tikslas nesutampa su deklaruotu gaunant Vizą, įtarus, kad Viza gauta apgaulės būdu, kilo rimtas pagrindas manyti, kad pareiškėjas kelia nelegalios migracijos grėsmę Šengeno valstybėms. Vadovaujantis Įstatymo 8 straipsniu, pareiškėjas į Lietuvos Respubliką neįleistas, buvo surašytas atsisakymas Nr. 148-111, priežastis – E (neturi atitinkamų dokumentų, pateisinančių buvimo tikslą ir sąlygas), taip pat vadovaujantis Įstatymo 19 straipsnio 10 punktu, 21 straipsnio 3 dalies 3 punktu, panaikinta pareiškėjui išduota Viza.

322. Pareiškėjui Lietuvos Respublikos ambasadoje ( - ) buvo išduota daugkartinė Šengeno viza, remiantis KAM kvietimu. Pareiškėjas paaiškino, kad vyksta į Lietuvos Respubliką turizmo tikslais ir su KAM neturi jokių ryšių. Šiuo atveju VSAT Vilniaus rinktinė iš esmės tikrino užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką sąlygas. VSAT Vilniaus rinktinės sprendime nurodyta, kad pareiškėjas neturi atitinkamų dokumentų, pateisinančių buvimo tikslą ir sąlygas; remiantis pareiškėjo paaiškinimais, jis neatitiko atvykimo į Lietuvos Respubliką sąlygų, kadangi pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją. Pareiškėjas kreipėsi į tarpininkavimo agentūrą, kuriai už vizų gavimą (taip pat ir sūnų vizas) sumokėjo iš viso 2 050 Eur. Pažymėtina, kad remiantis Europos bendrijos ir ( - ) susitarimu dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo, prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokestis ( - ) piliečiams (nuo 18 m.) yra 35 Eur, o oficialių delegacijų nariai, kurie atvyksta pagal oficialų ( - ) adresuotą kvietimą, nuo šio mokesčio atleidžiami.

333. Remiantis bylos faktinėmis aplinkybėmis akivaizdu, kad pareiškėjas asmeniškai nesirūpino dokumentų pateikimu vizai gauti, o kreipėsi į tarpininkavimo paslaugas teikiančią agentūrą, kuri už piniginį atlygį padėjo jam ir jo sūnums gauti vizas. Pabrėžtina, kad asmuo ne pirmą kartą kreipėsi dėl vizos gavimo, todėl tikrai žinojo vizos išdavimo sąlygas, tačiau neatsakingai pasitikėjo tarpininkavimo agentūros diskrecijos teisėmis ir taip pateko į susiklosčiusią padėtį.

34IV

35Atsakovė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą pateikia iš esmės tokius argumentus (b. l. 45–46).

361. Šioje byloje nagrinėjamoje situacijoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – ir VRM) neatliko jokių veiksmų, kurie galėjo daryti įtaką pareiškėjo Vizos panaikinimui, draudimui kirsti Lietuvos Respublikos sieną, pareiškėjo įtraukimui į Sąrašą. VRM nėra kompetentinga pasisakyti dėl bylos dalyko aplinkybių, nes nevykdo ir nepriima sprendimų dėl nė vieno iš nagrinėjamų veiksmų, todėl negali pateikti ir atsikirtimų, duomenų ar įrodymų, kodėl ir kokiomis aplinkybėmis pareiškėjui buvo panaikinta Viza, jis nebuvo įleistas į Lietuvos Respublikos teritoriją bei buvo įtrauktas į Sąrašą.

372. Keletas iš nurodytų atsakovų (Departamentas, VSAT) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui atskaitingos institucijos. Departamentas nagrinėja dokumentus dėl uždraudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką ir priima sprendimus uždrausti / neuždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, sudaro ir tvarko Sąrašą, nagrinėja užsieniečio prašymus ir valstybės institucijų arba įstaigų siūlymus išbraukti duomenis apie užsienietį iš Sąrašo, priima sprendimus šiais klausimais. VSAT, laikydamasi Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 5 straipsnio 5 ir 6 dalių nuostatų, atlieka asmenų ir transporto priemonių, kertančių valstybės sieną, kontrolę. VRM įgyvendina Departamento ir VSAT savininko teises ir pareigas, koordinuoja ir kontroliuoja Departamento ir VSAT veiklą, tačiau pati neatlieka funkcijų, susijusių su pareiškėjo reikalavimais. Pažymėtina, kad pareiškėjas nepateikia jokių reikalavimų VRM.

38Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, VRM šalintina iš proceso kaip netinkama atsakovė.

39V

40Atsakovė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, pateikia iš esmės tokius argumentus (b. l. 48–49).

411. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti URM užtikrinti, kad pareiškėjui būtų nemokamai ir nepriekaištingai tinkamai atnaujinta daugkartinė Šengeno viza atvykimui į Lietuvos Respubliką, negali būti skundo dalyku, nes Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. Reglamente Nr. (EB) 810/2009 patvirtintame Bendrijos vizų kodekse (toliau – ir Kodeksas) neįtvirtintas Šengeno vizos atnaujinimas. Kodeksas nustato bendrąsias prašymo pateikimo taisykles, sąrašą patvirtinamųjų dokumentų, kuriuos prašymus išduoti Šengeno vizą pateikiantys asmenys turi pateikti konsuliniam pareigūnui, nustato patikrinimo, ar tenkinamos atvykimo sąlygos, ir rizikos įvertinimo tvarką; tik laikantis šių ir kitų Kodekso reikalavimų URM arba Lietuvos Respublikos ambasados ( - ) (toliau – ir Ambasada) kompetentingi asmenys, gavę atitinkamą pareiškėjo prašymą ir reikiamus dokumentus, galėtų spręsti klausimą dėl naujos Šengeno vizos išdavimo / neišdavimo.

422. Ambasados konsulinis pareigūnas, priimdamas sprendimą pareiškėjui išduoti Šengeno vizą, rėmėsi Ambasadai pateiktais duomenimis apie pareiškėjo vykimo į Lietuvą tikslą: pareiškėjo vardu 2014 m. spalio 16 d. pateiktame prašyme dėl Šengeno vizos gavimo pagrindinių kelionės tikslų buvo nurodyta „oficialus vizitas“, kviečiančios organizacijos pavadinimas – Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25/3, Vilnius; su prašymu buvo pateiktas 2014 m. spalio 14 d. ( - ) Gynybos ministerijos Departamento raštas Nr. 275/1/420 su prašymu Ambasadai išduoti vizą pareiškėjui vykti į Lietuvą tarnybinėn komandiruotėn gynybos klausimais. Ambasada neturėjo pagrindo suabejoti rašto su spaudu teisėtumu.

43VI

441. Teismo posėdyje atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovė šios institucijos Teisės ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Juciūtė (Departamento 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 3K-108 (b. l. 91)) rėmėsi atsiliepime į pareiškėjo skunde nurodytais argumentais ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

452. Teismo posėdyje atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės atstovas šios institucijos Sienos kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas Sergėjus Staškevičius (Vilniaus rinktinės 2015 m. spalio 20 d. įgaliojimas Nr. (21/20)-12-4660) rėmėsi atsiliepime į pareiškėjo skunde nurodytais argumentais ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

46Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

47I

48Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

491. Pareiškėjas turi fizinio asmens–verslininko valstybinės registracijos liudijimą Nr. 017756, išduotą 2001 m. lapkričio 29 d. (liudijimo vetimas į lietuvių kalbą (b. l. 77)).

502. Pareiškėjas ir T. V. S. 2014 m. spalio 13 d. ( - ) sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią pareiškėjas įgaliojo Tarpininkę, o ši prisiėmė įsipareigojimus teikti informacines ir konsultacines paslaugas pagal šią sutartį, o būtent: parengti dokumentus ir po to gauti N. M., t. y. pareiškėjo, vardu 1 080 / 540 dienų vizą su galimybe aplankyti Lietuvą ir Šengeno zonos valstybes; pareiškėjas įsipareigojo Tarpininkei už paslaugas sumokėti 20 339,00 ( - ) (sutarties vertimas į lietuvių kalbą (b. l. 81–83)).

513. Pareiškėjo vardu Ambasadai pateiktoje 2014 m. spalio 16 d. prašymo išduoti vizą formoje, be kita ko, nurodyta: pareiškėjas yra ( - ) pilietis (ankstesnė pilietybė – ( - )), valstybės tarnautojas; pagrindinio kelionės tikslo valstybė – Lietuva, pagrindinis kelionės tikslas – oficialus vizitas; numatoma atvykimo į Šengeno erdvę data – 2014 m. spalio 19 d., numatoma išvykimo data – 2017 m. spalio 18 d.; kviečiančios bendrovės / organizacijos adresas – Totorių 25/3, Vilnius, telefonas – ( - ); sprendimas dėl vizos, t. y. išduota daugkartinė C viza Nr. ( - ), galiojimas – nuo 2014 m. spalio 19 d. iki 2016 m. spalio 18 d., buvomo dienų skaičius – 90 dienų (b. l. 50–53) (žr. taip pat išrašą iš Konsulinių procedūrų valdymo sistemos (b. l. 31–32, 40)).

524. Remiantis viešai prieinama informacija internete, interneto puslapio adresas www.kam.lthttp://www.kam.lt/lt/struktura_ir_kontaktai_563/ks/57.html, telefonas Nr. +370 5 273 5673 yra vienas iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos telefonų numerių.

535. Pareiškėjas su 2 nepilnamečiais sūnumis (R. A. M. ir S. A. M.) (( - ) piliečiai) ( - ) reisu ( - ) iš ( - ) atvyko į VSAT Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos veikimo teritorijoje esantį Vilniaus oro uosto PKP, turėdami daugkartines C tipo Šengeno vizas (pareiškėjas – vizą Nr. ( - ), galiojimas – nuo 2014 m. spalio 19 d. iki 2016 m. spalio 18 d., buvimo laikas – 90 dienų; sūnus R. A. M. – vizą Nr. ( - ), galiojimas – nuo 2014 m. lapkričio 27 d. iki 2015 m. rugsėjo 26 d. buvimo laikas – 90 dienų; sūnus S. A. M. – vizą Nr. ( - ), galiojimas – nuo 2014 m. lapkričio 26 d. iki 2015 m. rugsėjo 26 d., buvimo laikas – 90 dienų) (VSAT Vilniaus rinktinės Sargybų skyriaus pareigūnės tarnybinis pranešimas Nr. (21/20)-195-587 „Dėl neįleistų į LR ( - ) piliečių“ (b. l. 27, 37)).

546. VSAT Vilniaus rinktinės pareigūnė 2015 m. balandžio 25 d. atsisakyme leisti atvykti kertant sieną Nr. 148-111 informavo pareiškėją, kad atsisakoma jam leisti atvykti į Lietuvos Respubliką, remiantis Įstatymu dėl to, kad pareiškėjas neturi atitinkamų dokumentų, pateisinančių buvimo tikslą ir sąlygas, pareiškėjas atsisakyme Nr. 148-111 pasirašyti atsisakė (b. l. 28, 38).

557. VSAT Vilniaus rinktinės pareigūnė 2015 m. balandžio 25 d. nusprendė panaikinti pareiškėjui 2014 m. spalio 19 d. išduotą vizą Nr. ( - ), kadangi nebuvo pateiktas numatomo buvimo tikslo ir sąlygų pagrindimas, taip pat informacija, kuri buvo pateikta, siekiant pagrįsti numatomo buvimo tikslus ir sąlygas, yra nepatikima (VSAT Vilniaus rinktinės 2015 m. balandžio 25 d. vizos panaikinimas Nr. 203-58 (b. l. 29, 39)). Sprendimas Nr. 203-58 pareiškėjui perskaitytas ir išaiškintas, išvertus į rusų kalbą, pareiškėjas jame pasirašyti atsisakė (b. l. 29, 39).

568. VSAT Vilniaus rinktinės Sargybų skyriaus pareigūnės tarnybiniame pranešime Nr. (21/20)-195-587 „Dėl neįleistų į LR ( - ) piliečių“, be kita ko, nurodyta (b. l. 27, 37):

578.1. Pareiškėjas ir jo sūnūs pristatyti II kontrolės linijos patikrinimui. Apklausos metu pareiškėjas teigė, kad atvyko į Lietuvą su 2 sūnumis 2 dienoms kaip turistai (vaikai visą laiką tylėjo), vėliau prasitarė, jog planuoja vykti į Rygą, kad galbūt vystys verslą Latvijoje, pokalbio metu painiojo šalis Lietuvą ir Latviją. Anketoje Vizai gauti nurodyta, kad atvyksta oficialaus vizito į KAM. Paklausus, ar turi kažkokių reikalų su KAM, pareiškėjas sumišo, vėliau pasakė, jog taip, tačiau paprašius parodyti kvietimą pasakė, kad jį pamiršo; versijas vis kaitaliojo, piktinosi, kad jeigu bus neįleisti, tai jiems gali turėti neigiamos įtakos, ypač vaikų ateičiai. Pasirašyti ant neįleidimo blanko ir teikti paaiškinimus užsieniečiai atsisakė.

588.2. Remiantis Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies c punktu (trečiosios šalies piliečiui, kuris neturėjo atitinkamų dokumentų, pateisinančių buvimo tikslą ir sąlygas neleidžiama atvykti į valstybių narių teritorijas), pareiškėjas ir jo sūnūs į Lietuvos Respubliką neįleisti, priežastis – E. Surašyti atsisakymai leisti atvykti kertant sieną Nr.148-111, Nr. 148-112 ir 148-113 bei pagal Įstatymo 19 straipsnio 10 punktą ir 21 straipsnio 3 dalies 3 punktą Šengeno vizos Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) panaikintos. Pareiškėjas su sūnumis 2015 m. balandžio 26 d. 07.05 val. planuojami grąžinti reisu ( - ) į ( - ).

599. VSAT Vilniaus rinktinės vado pavaduotojas, išnagrinėjęs VSAT Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos medžiagą dėl atsisakymo leisti atvykti, kertant sieną, remdamasis Įstatymo 133 straipsnio 1 dalimi, 2015 m. balandžio 30 d. teikime Nr. (21/20)-12-1994 „Dėl asmens įtraukimo į Nepageidaujamų atvykti į Lietuvos Respubliką nacionalinį sąrašą“ nutarė prašyti Departamento direktorių įtraukti pareiškėją, ( - ) pilietį N. M., 3 metams į Sąrašą (b. l. 25–26, 41–42). Teikime, be kita ko, nurodyta:

609.1. Pagal pateiktą VSAT Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos medžiagą pareiškėjas, t. y. ( - ) pilietis N. M., gim. ( - ), ( - ) atvyko į VSAT Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos veikimo teritorijoje esantį Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punktą reisu ( - ) iš ( - ). Pasienio kontrolės metu pareiškėjas pateikė Vizą, išduotą Ambasadoje.

619.2. Pareiškėjas paaiškino, kad vyksta į Lietuvos Respubliką turizmo tikslais, ketina apsistoti 2 dienas kartu su savo 2 sūnumis (R. A. M. ir S. A. M.) Lietuvoje arba Latvijoje. Patikrinus pareiškėjo duomenis per Konsulinių procedūrų valdymo sistemą nustatyta, kad atvykimo valstybė – Lietuvos Respublika, tikslas – oficialus vizitas, kvietėjas – KAM. Pareiškėjas negalėjo paaiškinti bei įrodyti savo vizito tikslų, nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių ryšius su KAM.

629.3. Nustačius, kad pareiškėjo atvykimo tikslas nesutampa su deklaruotu, gaunant Vizą, įtariama, kad Viza gauta apgaulės būdu, dėl to kilo rimtas pagrindas manyti, kad pareiškėjas kelia nelegalios migracijos grėsmę Šengeno valstybėms. Vadovaujantis Įstatymo 8 straipsniu, pareiškėjas į Lietuvos Respubliką neįleistas, surašytas atsisakymas Nr. 148-111, vadovaujantis Įstatymo 19 straipsnio 10 punktu, 21 straipsnio 3 dalies 3 punktu Viza panaikinta. Pareiškėjas ( - ) reisu ( - ) grąžintas į ( - ).

6310. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas, vadovaudamasis Įstatymo 133 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis, Taisyklių 4, 5, 6 ir 12 punktais, Vertinimo tvarka, 2015 m. gegužės 8 d. sprendime Nr. (15/5-9) 4U-267 „Dėl draudimo ( - ) piliečiui N. M. atvykti į Lietuvos Respubliką“, atsižvelgdamas į šiame sprendime nurodytas aplinkybes, nusprendė uždrausti pareiškėjui atvykti į Lietuvos Respubliką iki 2016 m. gegužės 8 d. ir pareiškėjo duomenis įrašyti į Sąrašą (b. l. 23–24). Sprendime Nr. Nr. (15/5-9) 4U-267, be kita ko, nurodyta:

6410.1. ( - ) Į VSAT Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punktą reisu ( - ) iš ( - ) atvyko ( - ) pilietis N. M., gim. ( - ), turintis ( - ) pasą Nr. ( - ) su jame įklijuota daugkartine Šengeno viza Nr. ( - ), kurios galiojimo laikas – nuo 2014 m. spalio 19 d. iki 2016 m. spalio 18 d (buvimo laikas – 90 dienų).

6510.2. Užsieniečių registro vizų modulio duomenimis, užsienietis prašyme Vizai gauti nurodė, kad pagrindinis jo kelionės tikslas – oficialus vizitas, pagrindinė kelionės tikslo valstybė – Lietuvos Respublika, priėmėjas – KAM. Pareiškėjas teigė, kad atvyko į Lietuvos Respubliką turizmo tikslais, ketina apsistoti 2 dienas kartu su 2 sūnumis (R. A. M., gim. ( - ), ir S. A. M., gim. ( - )) Lietuvos Respublikoje arba Latvijos Respublikoje. Pareiškėjas nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių ryšius su KAM.

6610.3. Nustačius, kad pareiškėjo atvykimo tikslas nesutampa su deklaruotu gaunant Vizą, kilo įimtas pagrindas manyti, kad Viza gauta apgaulės būdu, kad asmuo kelia nelegalios migracijos grėsmę. VSAT Vilniaus rinktinėje 2015 m. balandžio 25 d. surašytas atsisakymas Nr. 148-111, pareiškėjas neįleistas Į Lietuvos Respubliką. Vadovaujantis Įstatymo 19 straipsnio 10 punktu, 21 straipsnio 3 dalies 3 punktu pareiškėjui Viza panaikinta.

6710.4. Nurodytus duomenis apie pareiškėją Departamentui pateikė VSAT Vilniaus rinktinė Teikime, prašydama pareiškėją 3 m. įtraukti į Sąrašą, vadovaujantis Įstatymo 133 straipsnio 1 dalimi.

6810.5. Nacionaliniuose registruose nėra duomenų apie pareiškėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, jam išduotus Lietuvos Respublikos asmens dokumentus, paiešką ir draudimą atvykti, nacionalinės Šengeno informacinės sistemos duomenyse – apie paskelbtą perspėjimą dėl pareiškėjo.

69II

701. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pagal pareiškėjo N. M. (N. M.) skundą sprendžiama, ar yra teisinis pagrindas panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2015 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. (15/5-9) 4U-267 „Dėl draudimo ( - ) piliečiui N. M. atvykti į Lietuvos Respubliką“ (b. l. 23–24), Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės 2015 m. balandžio 25 d. atsisakymą leisti atvykti kertant sieną Nr. 148-111 (b. l. 28, 38), VSAT Vilniaus rinktinės 2015 m. balandžio 25 d. vizos panaikinimą Nr. 203-58 (b. l. 29, 39) bei įpareigoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją užtikrinti, kad pareiškėjui būtų nemokamai ir nepriekaištingai tinkamai atnaujinta daugkartinė Šengeno viza atvykimui į Lietuvos Respubliką.

712. Šioje byloje pats pareiškėjas skunde pripažįsta, kad jam tarpininkai ( - ) suorganizavo vizą, kurioje buvo nurodytas atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – oficialus vizitas, kviečiančios organizacijos pavadinimas – Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25/3, Vilnius, tačiau jo realus kelionės tikslas, kaip nurodoma skunde, buvo pažintinis turizmas. Byloje nustatyta ir ginčo nėra, kad pats pareiškėjas negalėjo pagrįsti VSAT Vilniaus rinktinės pareigūnams tikslo, nurodytoje vizoje. Todėl teismas daro išvadą, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės 2015 m. balandžio 25 d. atsisakymas leisti atvykti kertant sieną Nr. 148-111 (b. l. 28, 38) dėl to, kad pareiškėjas neturi atitinkamų dokumentų, pateisinančių buvimo tikslą ir sąlygas, yra visiškai teisėtas, pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, kurių pareiškėjas nė neneigia. Atitinkamai, VSAT Vilniaus rinktinės 2015 m. balandžio 25 d. vizos panaikinimas Nr. 203-58 (b. l. 29, 39) kadangi nebuvo pateiktas numatomo buvimo tikslo ir sąlygų pagrindimas, taip pat informacija, kuri buvo pateikta, siekiant pagrįsti numatomo buvimo tikslus ir sąlygas, yra nepatikima, yra visiškai teisėtas, pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, kurių pareiškėjas nė neneigia. Pareiškėjo nusiskundimai tarpininke nei teismui, nei administracinėms institucijoms šioje administracinėje byloje reikšmės neturi, nes tai pareiškėjo tarpusavio civiliniai santykiai su tarpininke.

72Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės 2015 m. balandžio 25 d. atsisakymas leisti atvykti kertant sieną Nr. 148-111 (b. l. 28, 38) ir VSAT Vilniaus rinktinės 2015 m. balandžio 25 d. vizos panaikinimas Nr. 203-58 (b. l. 29, 39) yra teisėti, pagrįsti, jų naikinti nėra teisinio pagrindo.

733. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2015 m. gegužės 8 d. sprendimas Nr. (15/5-9) 4U-267 „Dėl draudimo ( - ) piliečiui N. M. atvykti į Lietuvos Respubliką“ (b. l. 23–24) yra grindžiamas VSAT Vilniaus rinktinės 2015 m. balandžio 30 d. teikime Nr. (21/20)-12-1994 „Dėl asmens įtraukimo į Nepageidaujamų atvykti į Lietuvos Respubliką nacionalinį sąrašą“ (b. l. 25–26, 41–42), nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių, kaip minėta, ginčo nėra, ir kurias pats pareiškėjas pripažįsta. Teismas, įvertinęs, kad pareiškėjui į Lietuvos Respubliką uždrausta atvykti tik vienerius metus, daro išvadą, kad Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2015 m. gegužės 8 d. sprendimas Nr. (15/5-9) 4U-267 „Dėl draudimo ( - ) piliečiui N. M. atvykti į Lietuvos Respubliką“ (b. l. 23–24) yra teisėtas, pagrįstas, nustatyta sankcija yra proporcinga siekiamam tikslui, todėl minėto sprendimo naikinti nėra teisinio pagrindo.

744. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją užtikrinti, kad pareiškėjui būtų nemokamai ir nepriekaištingai tinkamai atnaujinta daugkartinė Šengeno viza atvykimui į Lietuvos Respubliką yra išvestinis, todėl pripažinus, kad nėra teisinio pagrindo naikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2015 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. (15/5-9) 4U-267 „Dėl draudimo ( - ) piliečiui N. M. atvykti į Lietuvos Respubliką“, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės 2015 m. balandžio 25 d. atsisakymą leisti atvykti kertant sieną Nr. 148-111, VSAT Vilniaus rinktinės 2015 m. balandžio 25 d. vizos panaikinimą Nr. 203-58, nėra teisinio pagrindo tenkinti ir pastarąjį prašymą.

75Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

76Pareiškėjo N. M. (N. M.) skundą atmesti kaip nepagrįstą.

77Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4.
  1. Pareiškėjas N. M. ( 5. 1.1. panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus... 6. 1.2. panaikinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 7. 1.3. Panaikinti VSAT Vilniaus rinktinės 2015 m. balandžio 25 d. vizos... 8. 1.4. įpareigoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją (toliau... 9. 2. Pareiškėjo skundas grindžiamas iš esmės tokiais argumentais.... 10. 2.1. Departamentas sprendime Nr. (15/5-9) 4U-267 uždraudė pareiškėjui iki... 11. 2.2. Pareiškėjas patvirtina, kad siekdamas gauti Vizą nepadarė jokios... 12. 2.3. Pareiškėjo atvykimo į Lietuvą tikslas buvo grynai pažintinis... 13. 2.4. Pareiškėjas tik atskridęs į Vilniaus oro uostą pirmą kartą... 14. 2.5. Pareiškėjas, atvykęs į ( - ), pareiškė pretenziją Tarpininkei dėl... 15. 2.6. Pareiškėjas nėra padaręs jokių teisės pažeidimų ar kėlęs... 16. 2.7. Pareiškėjo nuomone, jis ir jo sūnūs nepagrįstai ir labai nukentėjo... 17. 2.8. Visos nurodytos aplinkybės patvirtina, kad visi sprendimai (neleisti... 18. II... 19. Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 20. 1. Sprendimas Nr. (15/5-9) 4U-267, kuriame nuspręsta uždrausti pareiškėjui... 21. 2. Kaip nurodyta sprendime Nr. (15/5-9) 4U-267, 2015 m. balandžio 25 d.... 22. 3. Pagal Įstatymo 133 straipsnio 4 ir 5 dalis Sąrašą sudaro, tvarko ir... 23. 4. Vertinimo tvarkos pirmasis skirsnis nustato kriterijus, į kuriuos... 24. 5. Departamento turimi duomenys patvirtina, kad pareiškėjas neturi šeiminių... 25. 6. Draudimo atvykti laikotarpis nustatytas atsižvelgus į Vertinimo tvarkoje... 26. Draudimo atvykti į Lietuvos Respubliką instituto vienas iš tikslų yra... 27. 7. Užsienietis (taip pat ir pareiškėjas) turi teisę pateikti motyvuotą... 28. Departamentas nėra gavęs pareiškėjo motyvuoto rašytinio prašymo... 29. III... 30. Atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus... 31. 1. ( - ) į VSAT Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos veikimo... 32. 2. Pareiškėjui Lietuvos Respublikos ambasadoje ( - ) buvo išduota... 33. 3. Remiantis bylos faktinėmis aplinkybėmis akivaizdu, kad pareiškėjas... 34. IV... 35. Atsakovė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija atsiliepime į... 36. 1. Šioje byloje nagrinėjamoje situacijoje Lietuvos Respublikos vidaus... 37. 2. Keletas iš nurodytų atsakovų (Departamentas, VSAT) yra Lietuvos... 38. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, VRM šalintina iš proceso kaip netinkama... 39. V... 40. Atsakovė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija atsiliepime į... 41. 1. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti URM užtikrinti, kad pareiškėjui... 42. 2. Ambasados konsulinis pareigūnas, priimdamas sprendimą pareiškėjui... 43. VI... 44. 1. Teismo posėdyje atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos... 45. 2. Teismo posėdyje atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie... 46. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs... 47. I... 48. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 49. 1. Pareiškėjas turi fizinio asmens–verslininko valstybinės registracijos... 50. 2. Pareiškėjas ir T. V. S. 2014 m.... 51. 3. Pareiškėjo vardu Ambasadai pateiktoje 2014 m. spalio 16 d. prašymo... 52. 4. Remiantis viešai prieinama informacija internete, interneto puslapio... 53. 5. Pareiškėjas su 2 nepilnamečiais sūnumis (R. A. M.... 54. 6. VSAT Vilniaus rinktinės pareigūnė 2015 m. balandžio 25 d. atsisakyme... 55. 7. VSAT Vilniaus rinktinės pareigūnė 2015 m. balandžio 25 d. nusprendė... 56. 8. VSAT Vilniaus rinktinės Sargybų skyriaus pareigūnės tarnybiniame... 57. 8.1. Pareiškėjas ir jo sūnūs pristatyti II kontrolės linijos patikrinimui.... 58. 8.2. Remiantis Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies c punktu... 59. 9. VSAT Vilniaus rinktinės vado pavaduotojas, išnagrinėjęs VSAT Vilniaus... 60. 9.1. Pagal pateiktą VSAT Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos... 61. 9.2. Pareiškėjas paaiškino, kad vyksta į Lietuvos Respubliką turizmo... 62. 9.3. Nustačius, kad pareiškėjo atvykimo tikslas nesutampa su deklaruotu,... 63. 10. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 64. 10.1. ( - ) Į VSAT Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos Vilniaus... 65. 10.2. Užsieniečių registro vizų modulio duomenimis, užsienietis prašyme... 66. 10.3. Nustačius, kad pareiškėjo atvykimo tikslas nesutampa su deklaruotu... 67. 10.4. Nurodytus duomenis apie pareiškėją Departamentui pateikė VSAT... 68. 10.5. Nacionaliniuose registruose nėra duomenų apie pareiškėjo gyvenamąją... 69. II... 70. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pagal pareiškėjo 71. 2. Šioje byloje pats pareiškėjas skunde pripažįsta, kad jam tarpininkai (... 72. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad Valstybės sienos... 73. 3. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 74. 4. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Lietuvos Respublikos užsienio... 75. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 76. Pareiškėjo N. M. (N. M.) skundą... 77. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...