Byla 2-3749-794/2012
Dėl nuosavybės teisės nuginčijimo ir teisinės registracijos panaikinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, sekretoriaujant Vitai Diekontienei, dalyvaujant ieškovui N. P., atsakovų V. N. (V. N.) ir N. N. (N. N.) atstovui advokatui Eduardui Antonenkai (Antonenko), atsakovės VĮ Registrų centras atstovei Aušrai Daujotytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų N. P. ir N. P. ieškinį atsakovams V. N., N. N., VĮ Registrų centras dėl nuosavybės teisės nuginčijimo ir teisinės registracijos panaikinimo,

Nustatė

22012-03-07 Klaipėdos miesto apylinkės teisme priimtas ieškovų N. P. ir N. P. ieškinys atsakovams V. N. (V. N.), N. N., VĮ Registrų centras dėl nuosavybės teisės nuginčijimo ir teisinės registracijos panaikinimo. Ieškinyje nurodė, jog 2002-04-26 pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovai N. P. ir N. P. iš V. N. ir N. N. įsigijo butą, esantį ( - ) 2002-04-29 atsakovas V. N. kaip buto savininkas su kitais namo, esančio Vytauto g. 8, Klaipėdos m. bendrasavininkais pasirašė susitarimą dėl pastogės naudojimo nustatymo ir pateikė dokumentus viešam registrui, nors anksčiau jau butą buvo pardavęs ieškovams. Tokie atsakovo veiksmai prieštarauja teisingumo, protingumo principams, pažeidžia viešąjį interesą, nes pastogės dalis negali egzistuoti kaip atsakovo nuosavybės, kadangi pastogė nėra ir nebuvo savarankiškas daiktas. Taip pat nurodė, jog VĮ Registrų centras įregistruoti atsakovo V. N. nuosavybę į pastogę neturėjo teisės, kadangi 2002-04-26 butas su jam priklausančiais priklausiniais jau buvo parduotas ieškovams.

3Teismo posėdžio metu šalys nurodė, kad pageidauja bylą užbaigti taikos sutartimi, prašė jų sudarytos taikos sutarties sąlygas įrašyti į teismo posėdžio protokolą (b.l. 104), patvirtinti taikos sutartį ir tuo pagrindu bylą nutraukti, nurodydami, kad teisinės taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės yra žinomos ir suprantamos.

4Šalims išaiškintos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės. Šalys visas pasekmes suprato.

5Prašymas tenkintinas.

6Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d.). Aplinkybių, kad taikos sutarties sąlygos ir jos sudarymo aplinkybės prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia šalių, jų nepilnamečio vaiko, kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, nenustatyta. Šalims Lietuvos Respublikos CPK 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str., Lietuvos Respublikos CK 6.983 str. ir 6.985 str. numatytos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės yra žinomos ir suprantamos. Esant tokioms aplinkybėms taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina (LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

7Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovams grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 5) paduodant ieškinį (LR CPK 87 str. 2 d.).

8Dėl bylinėjimosi išlaidų

9Šalys sudarydamos taikos sutartį dėl bylinėjimosi išlaidų nesusitarė, todėl prašo teismo nuožiūra paskirstyti šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10Byloje pateiktais duomenimis ieškovai patyrė 2.000,00 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, o atsakovai V. N. ir N. N. advokatui sumokėjo 800,00 Lt (b.l. 15, 16, 96-98).

11Ieškovas N. P. teismo posėdžio metu paaiškino, jog bylinėjimosi išlaidas sudaro išlaidos, ruošiant procesinius dokumentus teismui. Nurodė, jog išlaidos yra pagrįstos, nes nebuvo jokių galimybių išspręsti ginčo taikiai iki teismo. Dėl atsakovų nesąžiningo elgesio buvo ir anksčiau kilę konfliktų, todėl ieškovas būdamas politiku nenorėjo labiau bloginti susidariusios padėties. Buto pirkimo-pardavimo sutartį viešame registre įregistravo tik po kelių metų, nes abu su žmona buvo vilniečiai, turėjo mažamečių vaikų.

12Atsakovų V. N. ir N. N. atstovas paaiškino, jog ieškovų teiginys apie tai, kad taikos sutarties sudarymui ir ginčo išsprendimui iki teismo galimybės buvo išnaudotos neatitinka tikrovės, todėl atsakovai nesutinka apmokėti ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

13Atsakovės Valstybės įmonės Registrų centras atstovė taip pat nesutinka su ieškovų reikalavimu priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog patys ieškovai elgėsi nerūpestingai, nes į registrų tvarkytoją kreipėsi tik 2006-06-01, prašydami įregistruoti nuosavybės teisę į butą, esantį ( - ). Atsakovas V. N. su prašymu įregistruoti palėpės dalį kreipėsi 2002-05-23. Todėl registrų tvarkytojas, registruodamas nuosavybės teisę į palėpę vadovavosi viešame registre esančiais duomenims.

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalimi, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

15Nagrinėjamu atveju ginčo dėl ieškovų reikalavimų nėra, taip pat nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių atsakovų nenorą bendradarbiauti su ieškovais iki teismo, bylos nagrinėjimo metu atsakovai visiškai sutiko su ieškovų reikalavimu dėl nuosavybės teisės į palėpę įregistravimo. Ieškovai nuosavybės teisę į 2002-04-26 įgytą butą įregistravo tik 2006-06-13 (b.l. 10-14), todėl teismo nuomone, VĮ Registrų centras turėjo teisę vadovaujantis viešame registre esančiais duomenimis palėpę įregistruoti V. N. vardu ir registro tvarkytojo veiksmai visiškai atitiko teisės aktų reikalavimus (CK 1.75, 4.262 str., LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 str., Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 11-47 p.). Tačiau byloje nustatyta, jog 2002-04-29 atsakovas V. N., nebūdamas savininku, su kitais namo, esančio ( - ) bendrasavininkais pasirašė susitarimą dėl pastogės naudojimo nustatymo ir pateikė dokumentus viešam registrui, nors anksčiau t.y. 2002-04-26 butą jau buvo pardavęs ieškovams. Kaip liudytojas A. V. posėdžio metu paaiškino atsakovai žinojo apie sudariusią padėtį ir nesiėmė jokių priemonių jai pašalinti, net pažadėjo mokėti mokesčius už jiems įregistruotos palėpės išlaikymą (b.l. 63, 105). Šios aplinkybės kelia pagrįstų abejonių atsakovo V. N. veiksmų teisėtumui ir sąžiningumui, juolab, kad atsakovas V. N. yra net dalyvaujantis asmuo kitoje civilinėje byloje, kurioje sprendžiamas ginčas dėl įpareigojimo išvalyti palėpę, į kurią kaip pats patvirtino atsakovas neturi teisės.

16Šiuo atveju šalių sudarytos taikos sutarties patvirtinimas, kuria patenkinami ieškovų reikalavimai ir civilinės bylos nutraukimas prilygsta palankaus ieškovams teismo sprendimo priėmimui, todėl bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteistos iš atsakovų. Kaip minėta, atsakovės VĮ Registrų centras veiksmai atitinka teisės aktų reikalavimus, todėl bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš VĮ Registrų centras nesprendžiamas. Bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo V. N.. Įvertinus nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad atsakovai nuo pat bylos nagrinėjimo pradžios (pateikiant atsiliepimą į ieškinį) sutiko su ieškovų reikalavimais, nesant pakankamai duomenų, kuriems esant būtų galima daryti neabejotiną išvadą apie atsakovų ir ieškovų bendradarbiavimą, elgesį iki bylos iškėlimo teisme dienos, laikytina, kad visų 2.000,00 Lt ieškovų bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš atsakovų neatitiktų bylinėjimosi išlaidų paskirstymą reglamentuojančių proceso teisės nuostatų bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų reikalavimų, todėl teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, atsižvelgdamas į teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus, mano, kad išlaidos turi būti mažintinos iki 500,00 Lt (CPK 93 str., CK 1.5 str. 4 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 150, 290, 291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsnio 2 dalimi, 295 straipsniu, teismas

Nutarė

18prašymą patenkinti.

19Patvirtinti ieškovų N. P., asmens kodas ( - ) N. P., asmens kodas ( - ) ir atsakovų V. N., asmens kodas ( - ) N. N., asmens kodas ( - ) Valstybės įmonės Registrų centras, įmonės kodas 124110246 sudarytą taikos sutartį sekančiomis sąlygomis:

20Atsakovai V. N. ir N. N. sutinka su ieškovų N. P., N. P. reikalavimais dėl nuosavybės teisės nuginčijimo ir teisinės registracijos panaikinimo ir susitaria, jog 1561/10008 dalies negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės, esančios ( - ) teisinė registracija V. N. vardu Nekilnojamojo turto registre panaikinama ir pripažįstama nuosavybės teisė ieškovams N. P. ir N. P.;

21Šalys pareiškia, kad neturi viena kitai pretenzijų ar reikalavimų, susijusių su byloje pareikštais reikalavimais;

22Šalys patvirtina, kad joms yra suprantamos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės – teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

23Priteisti iš atsakovo V. N. 500,00 Lt (penki šimtai litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovams N. P. ir N. P..

24Grąžinti ieškovams N. P. ir N. P. 456,00 Lt (keturi šimtai penkiasdešimt šeši litai 00 ct) Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2012-01-30 Swedbank AB.

25Civilinę bylą nutraukti.

26Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas,... 2. 2012-03-07 Klaipėdos miesto apylinkės teisme priimtas ieškovų N. P. ir N.... 3. Teismo posėdžio metu šalys nurodė, kad pageidauja bylą užbaigti taikos... 4. Šalims išaiškintos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (CPK 42... 7. Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovams grąžintini 75 procentai... 8. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 9. Šalys sudarydamos taikos sutartį dėl bylinėjimosi išlaidų nesusitarė,... 10. Byloje pateiktais duomenimis ieškovai patyrė 2.000,00 Lt išlaidų advokato... 11. Ieškovas N. P. teismo posėdžio metu paaiškino, jog bylinėjimosi išlaidas... 12. Atsakovų V. N. ir N. N. atstovas paaiškino, jog ieškovų teiginys apie tai,... 13. Atsakovės Valstybės įmonės Registrų centras atstovė taip pat nesutinka su... 14. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 15. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl ieškovų reikalavimų nėra, taip pat nėra... 16. Šiuo atveju šalių sudarytos taikos sutarties patvirtinimas, kuria... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3... 18. prašymą patenkinti.... 19. Patvirtinti ieškovų N. P., asmens kodas ( - ) N. P., asmens kodas ( - ) ir... 20. Atsakovai V. N. ir N. N. sutinka su ieškovų N. P., N. P. reikalavimais dėl... 21. Šalys pareiškia, kad neturi viena kitai pretenzijų ar reikalavimų,... 22. Šalys patvirtina, kad joms yra suprantamos taikos sutarties sudarymo ir jos... 23. Priteisti iš atsakovo V. N. 500,00 Lt (penki šimtai litų 00 ct)... 24. Grąžinti ieškovams N. P. ir N. P. 456,00 Lt (keturi šimtai penkiasdešimt... 25. Civilinę bylą nutraukti.... 26. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...