Byla 2-4536-600/2014
Dėl skolos priteisimo ir priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Senamiesčio ūkis” ieškinį atsakovui D. J. dėl skolos priteisimo ir priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodo, kad ieškovas paskirtas gyvenamojo namo, esančio Užupio g. 14, Vilniuje butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Atsakovas yra buto, esančio ( - ), Vilniuje, savininkas. Atsakovas prievolę mokėti už butą vykdė netinkamai ir liko skolingas ieškovui už suteiktas paslaugas 1149,53 Lt.

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1149,53 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinys tenkintinas.

5Atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka įteiktas ieškinys ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį per nurodytą terminą teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad ieškovas yra paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi (b.l.6-12). Iš teismui pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad butas, esantis Užupio g. 14-15 , Vilniuje, nuosavybės teise priklauso atsakovui , kuris įgytas 2008-03-12 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo pagrindu (b.l.4-5). Iš teismui pateiktos pažymos apie įsiskolinimą matyti, kad atsakovas 2013 m. rugsėjo mėnesiui už suteiktas paslaugas buvo skolinga ieškovui 1149,53 Lt (b.l.14-15). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje yra įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 4.84 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kurį skiria savivaldybės meras arba jo įgaliotas atstovas. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 straipsnio 4 dalis). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovo priteistina 1149,53 Lt skola.

9Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymas ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi bei 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo ieškovui priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-11-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 672,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l.16-22), kurias sudaro: 72,00 Lt žyminis mokestis ir 600,00 Lt už advokato teisines paslaugas (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

11Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,95 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis, 285-288 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui UAB ,,Senamiesčio ūkis”, įmonės kodas 121452134, iš atsakovo D. J., gim. ( - ), 1149,53 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1149,53 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-11-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 672,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau-pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai