Byla 1-486-929/2017

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Paužaitė, sekretoriaujant Daivai Paliokaitei, dalyvaujant prokurorui Linui Gružui, kaltinamajam R. Š., jo gynėjui advokatui S. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje R. Š., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, dirbantis UAB ( - ) vadybininku, deklaruojantis gyvenamąją vietą ( - ), gyvenantis ( - ),

3kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 281 str. 1 d.,-

Nustatė

4R. Š. 2015 m. liepos 4 d., apie 06.30 val., Vilniuje, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punktą, numatantį draudimą vairuoti transporto priemones asmenims, neturintiems šios teisės, vairavo tyrimo metu nenustatytą „BMW“ markės automobilį neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonių, kuri iš jo buvo atimta, be to, važiuodamas juo Barsukynės gatvės keliu be dangos nuo Kalno gatvės pusės, pažeidė Kelių eismo taisyklių 127 punkto reikalavimus, numatančius, kad pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, tarp jų ir į kelio būklę, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, o taip pat sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, tai yra, pasirinkdamas vairuojamo automobilio važiavimo greitį, užtikrinantį stabilų transporto priemonės judėjimą ir valdymo kontrolę, jis neatsižvelgė į tai, kad važiuojama keliu be dangos, dėl ko apie 1080 metrų atstumu prieš Barsukynės gatvės pastatą Nr. 40 prarado judėjimo stabilumo netekusio automobilio valdymo kontrolę, kuris nevaldomas nuvažiavo nuo važiuojamosios dalies ribų į dešinę pusę ir įvažiavo į griovį, dėl ko jo vairuojamo automobilio keleivei J. S. G. B. dėl patirtų sužalojimų buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata.

5Kaltinamasis R. Š. apklausiamas teismo posėdžio metu savo kaltę pripažino pilnai ir paaiškino, kad tikslaus laiko neprisimena, maždaug prieš du metus, ryte, važiavo automobiliu, jis slydo iš įvažiavo į griovį. Jis vairavo automobilį „BMW“, kuris jam nepriklausė, eismo įvykis įvyko kažkur Galgiuose. Automobilis nuslydo nuo kelio į griovį ir priekiu atsitrenkė į kupstą. Kelias buvo iš skaldos, buvo šviesu. Automobilyje buvo 5 asmenys. Jis važiavo apie 80 km/h, ten tokiu greičiu važiuoti neleistina. Sutinka, kad pažeidė kaltinamajame akte nurodytus Kelių eismo taisyklių punktus. Turėjo važiuoti mažesniu greičiu, ten buvo posūkis, prieš kurį nepristabdė. Eismo įvykio metu buvo blaivus, teisės vairuoti neturėjo, nes ji buvo atimta. Nukentėjusioji sėdėjo gale, ji rėmėsi kojomis į sėdynės atlošą ir nuo smūgio susižalojo. Nukentėjusioji buvo jo draugo mergina, jos atsiprašė per draugą, nes angliškai nekalba. Ji jam atleido ir jie susitaikė. Jo tėvas su J. D. nuvežė nukentėjusią į ligoninę. Šiuo metu teisę vairuoti turi.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 273 str., byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka.

7Ikiteisminio tyrimo metu apklausta nukentėjusioji J. S. G. B. parodė, kad 2015-07-04, apie 04.00 val., Vilniuje, kartu su savo draugu J. D. buvo Antakalnio mikrorajone. J. D. paskambino savo draugui J. ir paprašė atvažiuoti jų „paimti“ ir nuvežti į namus. J. atvažiavo žalios spalvos automobiliu „BMW“, kurio valstybinio registracijos numerio neįsidėmėjo. Automobilį vairavo ne J., o kitas nepažįstamas vaikinas. Galinėse keleivio vietose sėdėjo dar du nepažįstami vaikinai. Ji su J. D. taip pat atsisėdo galinėse keleivio vietose. Važiuojant saugos diržu prisisegusi nebuvo, nes automobilio gale jie sėdėjo keturiese. Ji sėdėjo tarp vaikinų. Jai iš dešinės pusės sėdėjo J. D.. Buvo važiuojama jai nepažįstamomis gatvėmis. Po kiek laiko buvo važiuojama per laukus vedančiu žvyrkeliu. Automobilį vairuojantis vaikinas važiavo neatsargiai. Nors važiavimo greitis nebuvo labai didelis, vairuotojas sukinėjo vairą, važiavo po kelią zigzagais. Vienu momentu tokio manevro metu jis nesuvaldė vairuojamo automobilio, kuris nuslydo nuo važiuojamosios dalies ribų į dešinę pusę ir dešiniuoju šonu tarsi įkrito į pakelės griovį. Tuo metu jai iš kairės pusės sėdėję du vaikinai savo svoriu ją labai suspaudė. Kai visi išlipo iš automobilio, ji pajuto didelius skausmus klubų srityje. Dėl skausmo negalėjo atsikelti nuo sėdynės. Apie tai pasakė draugui J. D.. Su J. D. kalbėjosi anglų kalba. Su kitais vaikinais nebendravo, nes jie greičiausiai gerai nemokėjo šios kalbos. Neįsidėmėjo ar šio įvykio metu automobilis buvo apgadintas. Po kiek laiko į įvykio vietą automobiliu atvažiavo kažkoks vyras. Sprendžiant pagal kėbulą, tai galėjo būti automobilis „Renault Cangoo“. Jų prašymu šis vyras ją su J. D. vežė į namus. Namų jie nepasiekė, nes su J. D. paprašė sustoti prie Antakalnio poliklinikos. J. D. ją ant rankų nunešė į polikliniką, iš kur buvo iškviestas greitosios medicinos pagalbos automobilis. Kadangi poliklinika dar nedirbo ji buvo nuvežta į Lazdynų ligoninę. Dėl patirtų sužalojimų ligoninėje buvo gydoma iki 2015-07-09. Po to gydymą tęsė Antakalnio poliklinikoje. Dėl patirto kūno sužalojimo jai buvo padaryta turtinė ir neturtinė žala. Teisė pareikšti ieškinį jai išaiškinta. Buvo susitikusi su eismo įvykio metu automobilį „BMW“ vairavusiu R. Š.. Susitikimo metu jie pasikalbėjo ir išsiaiškino visas įvykio aplinkybes. R. Š. jos atsiprašė, todėl ji jam atleido, nereiškia jo atžvilgiu jokių pretenzijų ir nereikalauja, kad jis atlygintų jos dėl eismo įvykio patirtą žalą (t. 1, b. l. 14-15, 27).

8Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu nukentėjusioji J. S. G. B. atpažino R. Š. kaip asmenį, kuris 2015-07-04 eismo įvykio metu vairavo automobilį „BMW“ (t. 1, b. l. 22-25).

9Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus teismo medicinos specialisto išvadoje nurodyta, kad J. S. G. B. eismo įvykio metu patyrė dešiniojo gaktikaulio abiejų šakų lūžius, dešinio klubakaulio sparno viršutinio užpakalinio dyglio srities lūžimą (nueinantį į dešiniojo kryžmeninio klubo sąnario sritį) ir kryžkaulio I-II slankstelių dešinės pusės šoninių masių lūžį (nesiekiantį kryžkaulio angų). Sužalojimai visumoje atitinka nesunkaus masto sveikatos sutrikdymą (t. 1, b. l. 10).

10Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas J. D. parodė, kad 2015-07-04, apie 04.30-05.00 val., Vilniuje, kartu su savo drauge J. B. buvo V. Grybo gatvėje. Paskambino pažįstamam J. B., su kuriuo susitarė susitikti. Pastarasis kaip keleivis atvažiavo žalios spalvos automobiliu „BMW“, kurio modelio ir valstybinio registracijos numerio neįsidėmėjo. Automobilis buvo senokas. Automobilį vairavo iš matymo pažįstamas apie 20-23 metų amžiaus, apie 175 cm ūgio vidutinio kūno sudėjimo vaikinas vardu R.. Tikslesni šio vaikino asmens duomenys jam nėra žinomi. Taip pat automobilyje „BMW“ buvo dar du vaikinai. Jis buvo išgėręs alkoholio. Tuo tarpu R., J. ir kiti du vaikinai jo akivaizdoje alkoholinių gėrimų negėrė, taip pat nepastebėjo akivaizdžių jų neblaivumo požymių. Visi susitarė, kad pradžioje bus nuvažiuota kažkurio iš automobilio keleivių reikalais, o po to jis su drauge bus nuvežti iki Lyglaukių gatvėje esančių namų. Iš V. Grybo gatvės buvo nuvažiuota į Žolyno gatvę, kur kažkur netoli „Kraujo centro“ buvo sustota parūkyti. Po to vėl buvo važiuojama minėta gatve. Negali tiksliau nurodyti kur dar vėliau buvo važiuojama, vietovėse nesiorientavo. Pamena, kad vienu metu buvo važiuojama per kažkokius laukus žvyrkeliu, tačiau jo manymu tai vyko vis dar miesto teritorijoje. Lauke jau buvo šviesu, kritulių nebuvo, žvyrkelis buvo sausas. R. nevažiavo greitai, tačiau tikriausiai vienu metu per staigiai pasuko vairą, dėl ko nesuvaldytas automobilis nuslydo nuo kelio važiuojamosios dalies ribų į ties jos dešiniu kraštu buvusį pakelės griovį. Smūgis buvo labai mažas, tačiau griovys pasirodė gilus, todėl jie negalėjo atidaryti dešinės pusės durelių. Visi išlipo iš automobilio. Tik J. S. G. B. pasakė, kad jai labai skauda klubus, todėl ji negali išlipti. Žinodamas, kad J. S. G. B. yra labai emocionali, jis ja nepatikėjo, manė, kad ji tiesiog išsigandusi. Padėjus jai išlipti, ji vėl atsisėdo į automobilį ir pasakė, kad negali stovėti. Tuo metu kiti vaikinai toliau paėję skambino telefonais. Jis taip pat norėjo išsikviesti „taksi“, tačiau nežinojo kokioje vietovėje jie yra. Maždaug po pusvalandžio keleiviniu „kabluko“ kėbulo formos automobiliu atvažiavo vyriškis. Kaip suprato, tai galėjo būti R. tėvas. Jų su J. S. G. B. prašymu šis vyras sutiko juos parvežti į namus. Važiuojant kelio nestebėjo, tačiau po kiek laiko buvo atvažiuota į Antakalnio mikrorajoną. Kadangi J. S. G. B. vis skundėsi skausmais, jie nusprendė, kad reikėtų gydymo įstaigoje patikrinti jos sveikatą. Jie su J. S. G. B. išlipo prie Antakalnio poliklinikos. Ant rankų nunešė J. S. G. B. iki poliklinikos, tačiau netrukus sužinojo, kad ši gydymo įstaiga dar nedirba. Tada jis telefonu iškvietė greitąją medicinos pagalbą, kurios darbuotojai juos nuvežė į VšĮ Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę (t. 1, b.l. 32-33).

11Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytojas J. D. atpažino R. Š., gim. ( - ), kaip jo parodymuose nurodytą asmenį vardu „R.“, kuris 2015-07-04 eismo įvykio metu vairavo automobilį „BMW“ (t. 1, b. l. 34-36).

12Parodymų patikrinimo vietoje metu nuvežus liudytoją J. D. į Vilniuje esančią Barsukynės gatvę, apie 1 km atstumu nuo šios gatvės pastato Nr. 40 (remiantis liudytojo T. S. suteiktais duomenimis nustatytą galimą 2015-07-04 eismo įvykio vietą), J. D. nurodė, kad ši vieta panaši į eismo įvykio vietą, kurioje 2015-07-04 R. Š. vairuojamas automobilis „BMW“ nuvažiavo nuo gatvės važiuojamosios dalies ribų į griovį (t. 1, b.l. 42-45).

13Telekomunikacijų operatorių suteiktais duomenis, 2015-07-04, 08.50 val., iš A. Š., t.y. kaltinamojo R. Š. tėvui, priklausančio mobilaus ryšio abonento (tuo metu buvusio bazinės stoties/celės, esančios Barsukynės g. 48, Vilniuje, veikimo zonoje) buvo skambinta į mobilaus ryšio abonentą, kurio numeris skelbiamas internete (Tralasvilnius.lt). Nustatyta, kad šiuo abonentu naudojasi T. S. (t. 1, b.l. 137,138).

14Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas T. S. parodė, kad pagal verslo liudijimą teikia pagalbos kelyje paslaugą, tuo tikslu savo kontaktus skelbia internete. 2015-07-04 ryte jam paskambino nepažįstamas vyriškis, kuris paprašė pagalbos ištraukiant iš griovio automobilį. Kliento nurodymu nuvyko į Galgiuose esančią Centrinę gatvę, kur pastarajam paskambino. Po to, kliento nurodymu prie parduotuvės „Iki“ pasuko į dešinę, galbūt į Barsukynės gatvę, ir nuvažiavęs apie 200 metrų atstumą pasiekė žvyrkelį. Atviroje vietovėje, ties žvyrkeliu, pamatė į griovį įvažiavusį galbūt tamsiai žalios spalvos penktos klasės automobilį „BMW“. Automobilis buvo dešinės pusės ratais griovyje, jo priekinė dalis buvo nukreipta Galgių kryptimi. Tuo metu ant kelio stovėjo dar vienas automobilis „BMW“, tačiau tikslesnių jo duomenų nurodyti negali. Nei vieno iš minėtų automobilių valstybinių registracijos numerių neįsidėmėjo. Bendravo su vyriškiu, su kuriuo prieš tai kalbėjosi telefonu. Įvykio vietoje taip pat dar buvo keli jaunesnio amžiaus vaikinai, tačiau tikslaus jų skaičiaus neįsidėmėjo. Jų galėjo būti aštuoni ar mažiau. Iš griovio ištraukė automobilį „BMW“, kuris dugnu buvo užkliuvęs už šlaito. Nepastebėjo, kad šis automobilis būtų sugadintas (t. 1, b.l. 60-61).

15Parodymų patikrinimo vietoje metu liudytojas T. S. nurodė vietą Vilniuje, Barsukynės gatvėje, apie 1080 m atstumu nuo šios gatvės pastato Nr. 40, kur 2015-07-04 buvo jo parodymuose nurodytas nuo važiuojamosios dalies ribų į griovį įvažiavęs automobilis „BMW“ (t. 1, b. l. 80-83).

16Eismo įvykio vietos apžiūros metu nustatyta, kad 2015-07-04 eismo įvykis kilo Vilniuje, Barsukynės gatvėje, apie 1080 m atstumu nuo šios gatvės pastato Nr. 40. Apie 5 m pločio kelio važiuojamosios dalies danga šioje vietoje neasfaltuota, o birios dangos (smėlis/žemė). Abipus kelio važiuojamosios dalies yra išilgai kelio ašinei linijai besitęsiantys grioviai. Kelio aplinka – atvira vietovė tarp dviejų miško masyvų. Leistinas maksimalus greitis šioje kelio atkarpoje yra 70 km/h (t. 1, b.l. 84-89)

17Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, konstatuoja, kad kaltinamojo R. Š. kaltė, padarius jam inkriminuotą nusikaltimą, numatytą BK 281 str. 1 d., įrodyta.

18Pagal BK 281 str. 1 d. atsako tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata.

19Kaltinamasis R. Š. savo kaltę pripažino visiškai ir apklausiamas teismo posėdžio metu parodė, kad Taikos - Rygos g. sankryžoje suko į kairę, nepastebėjo ir partrenkė pėsčiųjų perėja degant žaliam šviesoforo signalui ėjusią pėsčiąją. Tokias kaltinamojo nurodytas įvykio aplinkybes patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai, t. y. nukentėjusiosios J. S. G. B., liudytojų J. D. ir T. S. parodymai, parodymų patikrinimo vietoje, asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką, įvykio vietos apžiūros protokolų duomenys, telekomunikacijų operatorių duomenys, Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus teismo medicinos specialisto išvada. Šie įrodymai sutampa tarpusavyje, vieni kitus papildo ir yra nepaneigti jokiais kitais įrodymais, todėl teismas jais vadovaujasi grįsdamas nuosprendį. Šių įrodymų visiškai pakanka išvadai, jog R. Š., vairuodamas automobilį, pažeidė Kelių eismo taisykles, prarado automobilio valdymo kontrolę, ir jis nevaldomas nuvažiavo nuo važiuojamosios dalies ribų į griovį, dėl ko jo vairuojamo automobilio keleivei J. S. G. B. buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata. Tokie kaltinamojo R. Š. padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai ir dėl jų kilę padariniai atitinka BK 281 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėtį.

20R. Š. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką (BK 59 str. 1 d. 2 p.) bei nusikalstama veika padarytą žalą (BK 59 str. 1 d. 3 p.).

21Skirdamas bausmę kaltinamajam teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį – padaryta neatsargi nusikalstama veika, buvo sužalotas vienas asmuo, į kaltinamojo asmenybę – R. Š. jauno amžiaus, dirbantis, nevedęs, neteistas, tačiau 16 kartų baustas administracine tvarka, daugiausiai už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, atsiprašė nukentėjusiosios, su ja susitaikė (b. l. 73) Įvertinęs visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes teismas daro išvadą, kad bausmės paskirtis bus įgyvendinta R. Š. už padarytą nusikalstamą veiką paskiriant BK 281 str. 1 d. numatytą baudą.

22Kaltinamasis R. Š. prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl taikytinas Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnis ir paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu.

23Teismo posėdyje kaltinamojo gynėjas prašė jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės BK 39 str. numatytu pagrindu. Šiame straipsnyje nustatyta, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų tyčinį nusikaltimą, teismo motyvuotu sprendimu gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu: 1) jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir 2) yra ne mažiau kaip dvi šio kodekso 59 straipsnio 1 dalyje numatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės, ir 3) nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Nors kaltinamasis formaliai atitinka BK 39 str. numatytus reikalavimus, tačiau atsižvelgtina į tai, kad jis daug kartų baustas administracine tvarka, paskutinį kartą prieš 2015-07-04 eismo įvykį – 2015-04-22 pagal ATPK 128 str. 2 d., 123 str. 1 d., 124(1) str. 8 d. Be kitų pažeidimų, 2013-07-18 R. Š. buvo baustas ir pagal ATPK 127 str. 3 d., 124 (1) str. 7 d., paskirta nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 36 mėn. (t. 2, b. l. 57). Nusikalstamą veiką jis padarė vairuodamas transporto priemonę, kai teisė vairuoti jam buvo atimta. Šie duomenys rodo, kad R. Š. sistemingai pažeidinėja Kelių eismo taisykles, reikiamų išvadų dėl savo elgesio nepadarė. Be to, ikiteisminio tyrimo metu bei apklausiamas teismo posėdžio metu, nors ir prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, tačiau apgailestavimo, kritiško savo elgesio vertinimo, neišreiškė. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo manyti, kad atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės padarytų tinkamą poveikį R. Š. ir užtikrintų, kad ateityje jis nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 39 str. nėra pagrindo.

24BK 67 str. 3 d. numatyta, kad kartu su bausme gali būti skiriama baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise. BK 68 str. 1 d. nustato, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. R. Š. nusikalstamą veiką padarė vairuodamas kelių transporto priemonę, pažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimus, dėl ko nukentėjo vienas asmuo, kuriam padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Be to, kaltinamasis anksčiau ne kartą yra baustas administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, jam už padarytus pažeidimus jau buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo naudotis specialia teise, paskyrimas R. Š. būtų proporcingas ir atitiktų teisingumo principą, be to, suteiks kaltinamajam galimybę suvokti specialios teisės turėjimo atsakomybę ir motyvuos ateityje nepažeidinėti Kelių eismo taisyklių.

25Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius dėl fondo biudžetui padarytos žalos (pasireiškusios tuo, kad eismo įvykio metu sužalotai nukentėjusiajai J. S. G. B. buvo išmokėtos socialinio draudimo išmokos) pareiškė 2016-09-13 civilinį ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš R. Š. 1 719,36 Eur (t. 2, b.l. 2-15). 2017-01-25 teisme gautas VSDFV Vilniaus skyrius raštas, kuriame nurodyta, kad R. Š. atlygino Valstybinio socialinio fonfo biudžetui padarytą 1 719,36 Eur žalą, todėl civilinio ieškinio atsisako. Vilniaus teritorinė ligonių kasa dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondui, kurio lėšomis nukentėjusiajai J. S. G. B. buvo teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, padarytos žalos pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš R. Š. 645,36 Eur sumą (t. 2, b.l. 23-27). 2017-01-24 teisme gautas Vilniaus teritorinės ligonių kasos raštas, kuriame nurodyta, kad R. Š. PSDF padarytą turtinę žalą atlygino, todėl Vilniaus teritorinė ligonių kasa civilinio ieškinio atsisako. Atsižvelgiant į tai, VSDFV Vilniaus skyriaus ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos civiliniai ieškiniai paliekami nenagrinėti.

26Prokuroro 2016-11-02 nutarimu paskirtas laikinas R. Š. nuosavybės teisė apribojimas į jam priklausančią transporto priemonę – automobilį „Mercedes Benz E320“, valst. Nr. ( - ) (t. 2, b. l. 71), nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikintinas.

27R. Š. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298, 301-305, 307 str.,

Nutarė

29R. Š. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 1 d., ir skirti jam 45 MGL (1694,70 Eur) dydžio baudą.

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti R. Š. galutinę bausmę – 30 MGL (1129,80 Eur) dydžio baudą.

31Paskirti kaltinamajam R. Š. baudžiamojo poveikio priemonę – 1 (vieneriems) metams uždrausti naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones.

32Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

33VSDFV Vilniaus skyriaus ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinius ieškinius palikti nenagrinėtus.

34Prokuroro 2016-11-02 nutarimu paskirtą laikiną nuosavybės teisė apribojimą į automobilį „Mercedes Benz E320“, valst. Nr. ( - ), panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

35Išaiškinti nuteistajam R. Š., kad bauda turi būti sumokėta per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą banke AB „Swedbank“ Nr. LT 247300010112394300, arba sąskaitą banke „Nordea Bank Finland Plc“ Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, arba sąskaitą banke SEB bankas Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, arba sąskaitą banke DNB bankas Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, įmokos kodas 6801. Sumokėjęs baudą nuteistasis pateikia nuosprendį priėmusio teismo raštinės tarnautojui tai patvirtinančius dokumentus.

36 Išaiškinti, jog baudos bausmės vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22-25 straipsniai. Baudos bausmė įvykdoma savanoriškai arba priverstinai.

37Jeigu nuteistasis per teismo nustatytą terminą nesumokėjo jam paskirtos baudos, baudos bausmė vykdoma priverstinai. Baudos bausmę priverstinai vykdo antstolis, kurio veiklos teritorijoje yra nuteistojo gyvenamoji, darbo ar turto buvimo arba kitos bausmės atlikimo vieta. Priverstinio įvykdymo atveju antstolio išieškoma suma gali būti didesnė dėl antstolio apskaičiuojamų išlaidų vykdymo procese.

38Teismas išaiškina nuteistajam, kad jeigu nuteistasis neturi lėšų baudai sumokėti, antstolio teikimu ir nuteistojo sutikimu teismas, vadovaudamasis Baudžiamojo kodekso 47 straipsniu, baudą gali pakeisti viešaisiais darbais.

39Jeigu nuteistasis vengia savo noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją išieškoti priverstinai, teismas, vadovaudamasis Baudžiamojo kodekso 47 straipsniu, antstolio teikimu baudą gali pakeisti areštu.

40Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Paužaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje R. Š.,... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 4. R. Š. 2015 m. liepos 4 d., apie 06.30 val., Vilniuje, pažeisdamas Kelių... 5. Kaltinamasis R. Š. apklausiamas teismo posėdžio metu savo kaltę pripažino... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir... 7. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta nukentėjusioji J. S. G. B. parodė, kad... 8. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu nukentėjusioji J. S. G. B.... 9. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus teismo medicinos... 10. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas J. D. parodė, kad 2015-07-04,... 11. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu liudytojas J. D. atpažino... 12. Parodymų patikrinimo vietoje metu nuvežus liudytoją J. D. į Vilniuje... 13. Telekomunikacijų operatorių suteiktais duomenis, 2015-07-04, 08.50 val., iš... 14. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas T. S. parodė, kad pagal verslo... 15. Parodymų patikrinimo vietoje metu liudytojas T. S. nurodė vietą Vilniuje,... 16. Eismo įvykio vietos apžiūros metu nustatyta, kad 2015-07-04 eismo įvykis... 17. Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą,... 18. Pagal BK 281 str. 1 d. atsako tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę... 19. Kaltinamasis R. Š. savo kaltę pripažino visiškai ir apklausiamas teismo... 20. R. Š. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikytina tai, kad jis... 21. Skirdamas bausmę kaltinamajam teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos... 22. Kaltinamasis R. Š. prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir byla... 23. Teismo posėdyje kaltinamojo gynėjas prašė jį atleisti nuo baudžiamosios... 24. BK 67 str. 3 d. numatyta, kad kartu su bausme gali būti skiriama baudžiamojo... 25. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius dėl fondo... 26. Prokuroro 2016-11-02 nutarimu paskirtas laikinas R. Š. nuosavybės teisė... 27. R. Š. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 29. R. Š. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę... 31. Paskirti kaltinamajam R. Š. baudžiamojo poveikio priemonę – 1 (vieneriems)... 32. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki... 33. VSDFV Vilniaus skyriaus ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinius... 34. Prokuroro 2016-11-02 nutarimu paskirtą laikiną nuosavybės teisė apribojimą... 35. Išaiškinti nuteistajam R. Š., kad bauda turi būti sumokėta per 2 mėnesius... 36. Išaiškinti, jog baudos bausmės vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 37. Jeigu nuteistasis per teismo nustatytą terminą nesumokėjo jam paskirtos... 38. Teismas išaiškina nuteistajam, kad jeigu nuteistasis neturi lėšų baudai... 39. Jeigu nuteistasis vengia savo noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją... 40. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...