Byla A-1120-492/2016
Dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos N. Š. skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonei Valstybinės žemės fondui, V. R., A. R. ir D. G., trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus miesto 1-ojo notarų biuro notarei V. S.-M. dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos N. Š. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos N. Š. skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonei Valstybinės žemės fondui, V. R., A. R. ir D. G., trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus miesto 1-ojo notarų biuro notarei V. S.-M. dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja N. Š. su 2014 m. rugpjūčio 7 d. skundu, kurį vėliau patikslino (toliau skundas ir patikslinti skundai kartu įvardijami skundu), kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti valstybės įmonės (toliau – VĮ) Valstybės žemės fondo 2014 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. S-3001 „Dėl A. D. raštu pateiktų pastabų atliekant žemės sklypų (projektiniai Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini)), esančių (duomenys neskelbtini), kadastrinius matavimus“ ir įpareigoti VĮ Valstybės žemės fondą patikslinti 1,42 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), ribas, sumažinant šį žemės sklypą 0,42 ha dalimi, kaip nustatyta Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1895/2013, pagal uždarosios akcinės bendrovė (toliau – UAB) „Žemėtvarkos darbai“ 2014 rugsėjo 1 d. parengtą pasiūlymo schemą teisminiam nagrinėjimui; 2) panaikinti VĮ Valstybės žemės fondo parengtą 2014 m. birželio 25 d. žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktą; 3) iš dalies panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-556 1 punktą, kuriuo buvo patvirtintas sąrašas fizinių asmenų, kuriems (duomenys neskelbtini) (buv. (duomenys neskelbtini)) kadastro vietovėje projektinių sprendinių planuose grąžinami natūra žemės sklypai, dalyje dėl šio sąrašo 2 ir 3 punktuose (sklypų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini)) nurodyto 0,51 ha ir 0,50 ha suprojektuotų sklypų plotų, tiek, kiek jie patenka į N. Š. priklausančio 1 ha ploto žemės sklypą, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir toje dalyje, kuria patvirtintas sąrašas fizinių asmenų, kuriems perduodami neatlygintinai nuosavybėn asmeninio ūkio žemės sklypai, dalyje dėl šio sąrašo 2 punkte (sklypo Nr. (duomenys neskelbtini)) nurodyto suprojektuoto sklypo ploto – 0,94 ha; 4) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-78 4 punktą ir įpareigoti atsakovą Nacionalinės žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos atkurti N. Š. vardu buvusio įregistruoto žemės sklypo (registro Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio (duomenys neskelbtini) (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), duomenis, buvusius iki šio įsakymo įvykdymo; 5) iš dalies panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-272 „Dėl (duomenys neskelbtini) (buv. (duomenys neskelbtini)) 1901 kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamam planui rengti teritorijos patvirtinimo“ 1.2. punktą dalyje dėl N. Š. priklausančio 1,42 ha žemės sklypo, kurio kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), dalies – 1 ha priskyrimo laisvos valstybinės žemės fondo žemei (plotas Nr. (duomenys neskelbtini)); 6) iš dalies panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. liepos 28 d. sprendimų Nr. 8S-(14.8.3.)-322 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje piliečiui A. R.“ ir Nr. 8S-(14.8.3.)-323 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje piliečiui K. R.“ 1.1 punktus toje dalyje, kurioje grąžintų natūra žemės sklypų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) dalys kartu paėmus viršija iš pareiškėjai nuosavybės teise priklausiusio 1,42 ha žemės sklypo, kurio kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), valstybės nuosavybėn paimtą 0,42 ha žemės plotą; 7) panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo notaro biuro notarės V. S.-M. patvirtintą 2014 m. rugpjūčio 25 d. paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo (notarinio registro Nr. (duomenys neskelbtini)) dalį, kiek šiuo paveldėjimo teisės liudijimu buvo patvirtintas A. R. ir V. R. paveldėjimas į žemės sklypo, kurios unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), dalį, patenkančią į N. Š. nuosavybės teise valdomą 1 ha žemės sklypą, kurios kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)); 8) panaikinti VĮ Valstybinės žemės fondo vyr. inžinieriaus G. P. 2004 m. gruodžio 22 d. parengtą planą su pažymėtomis J. R. turėto iki 1940 m. žemės sklypo ribomis. Pareiškėja taip pat prašė priteisti jai teismo išlaidų atlyginimą.

5Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašė pareiškėjos N. Š. skundo 3, 5, 6, 8 ir 10 reikalavimus atmesti.

6Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas prašė pareiškėjos skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą, o dėl reikalavimų, tiesiogiai susijusių su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos priimtais teisės aktais, sprendimą priimti teismo nuožiūra.

7Atsakovai V. R., A. R. ir D. G. prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti jiems teismų išlaidų atlyginimą.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 25 d. sprendimu pareiškėjos N. Š. skundą patenkino iš dalies.

9Lietuvos vyriausiais administracinis teismas 2016 m. birželio 20 d. nutartimi Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 25 d. sprendimą paliko nepakeistą.

10II.

11Pareiškėja N. Š. Kauno apygardos teismui pateikė prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo.

12Paaiškina, kad nagrinėjant bylą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme pareiškėja patyrė 800 Eur teismo išlaidų: 300 Eur dėl atsiliepimo į atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą parengimą ir 500 Eur dėl atsiliepimo į atsakovų V. R., A. R. ir D. G. apeliacinį skundą parengimą.

13Atsakovai V. R., A. R. ir D. G. prašo pareiškėjos N. Š. prašymą dėl atstovavimo išlaidų iš jų priteisimo atmesti.

14Pažymi, kad atsakovai pareiškėjos atžvilgiu neatliko jokių neteisėtų veiksmų, todėl teismų išlaidų iš jų priteisimas nebūtų suderinamas su teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų reikalavimais. Atsižvelgdami į tai, kad prašymas ir dėl teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, buvo pateiktas pirmosios instancijos teismui, mano, kad jis apskritai neturi būti sprendžiamas. Teigia, kad pareiškėjos kartu su prašymu pateikti priedai – pinigų priėmimo kvitai, išskyrus tris paskutiniuosius, patvirtina, kad juose nurodytas pinigų sumas advokatei sumokėjo ir atitinkamas išlaidas patyrė A. D., kuri nėra proceso šalis ir dėl to neturi teisės į patirtų išlaidų atlyginimą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo prasme. Duomenų, kad A. D. advokatei būtų mokėjusi iš N. Š. perduotų piniginių lėšų, byloje nėra. Be to, daugumoje pinigų priėmimo kvitų nėra nurodyta, už kokias konkrečias teisines paslaugas atsiskaitoma.

15Atsakovas VĮ Valstybinės žemės fondas prašo iš jo pareiškėjai teismo išlaidų nepriteisti, kadangi jos yra nepagrįstos.

16VĮ Valstybinės žemės fondas pažymi, kad atsiliepimuose bei teismo posėdyje nurodė, jog nepagrįstai į administracinės bylos procesą buvo įtrauktas atsakovu, todėl reikalavimas iš šios institucijos priteisti teismo išlaidų atlyginimą yra nepagrįstas ir nesąžiningas. Nurodo, kad teismui vis dėlto nusprendus iš VĮ Valstybinės žemės fondo priteisti teismo išlaidų atlyginimą, turi būti atsižvelgiama į tai, jog N. Š. skundas buvo patenkintas iš dalies. Be to, pinigų mokėjimo kvituose nėra nurodyta, už kokias konkrečias paslaugas pareiškėja sumokėjo advokatei.

17Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo pareiškėjos N. Š. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo atmesti kaip nepagrįstą.

18Atkreipia dėmesį, kad pareiškėja prašymą dėl teismo išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir patirtas išlaidas patvirtinančius įrodymus pateikė bylą išnagrinėjus iš esmės. Skunde N. Š. tik suformulavo reikalavimą iš atsakovų priteisti teismo išlaidas, tačiau toks prašymas neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio nuostatų. Teigia, kad pareiškėjai aplaidžiai naudojantis jai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsniu suteikiama teise į patirtų teismo išlaidų atlyginimą ir laiku nepateikus prašymo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, jos prašymas turi būti atmestas.

19Teisėjų kolegija konstatuoja:

20III.

21Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (2016 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas Nr. XII-2399). Vadovaudamasi minėto įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, kuris nustato šio įstatymo įgyvendinimo tvarką, teisėjų kolegija pareiškėjos prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo išnagrinėjo atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, galiojusio iki 2016 m. liepos 1 d., nustatytas procesines taisykles.

22Teismo išlaidų atlyginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnis ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos).

23Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį, kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalis).

24Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio l dalyje reglamentuojama, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

25Teismui patenkinus pareiškėjos skundą, ji įgijo teisę į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje nustatytą išlaidų atlyginimą. Remiantis to paties įstatymo 45 straipsnio nuostatomis, prašymai dėl teismo išlaidų atlyginimo gali būti teikiami tiek iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, tiek per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

26Nustatyta, kad pareiškėją N. Š. atstovavo advokatė Aida Martinaitienė, kurios įgaliojimus patvirtina 2014 m. liepos 31 d. atstovavimo sutartis (I t., b. l. 14). Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme patirtoms išlaidoms pagrįsti pareiškėja pateikė 2015 m. liepos 15 d. ir liepos 24 d. pinigų priėmimo kvitus (III t., b. l. 150, 151), kuriuose nurodyta, kad N. Š. advokatei Aidai Martinaitienei sumokėjo iš viso 800 Eur, taigi ji atstovei už suteiktas teisines paslaugas atsiskaitė.

272016 m. birželio 29 d. prašyme dėl išlaidų atlyginimo pareiškėja nurodo, kad dėl atsiliepimo į atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą parengimą patyrė 300 Eur teismo išlaidų, o dėl atsiliepimo į atsakovų V. R., A. R. ir D. G. apeliacinio skundo parengimą – 500 Eur.

28Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas ir kitas svarbias aplinkybes. Pagal Rekomendacijų 7 punktą, advokato atstovavimo išlaidų sumos apskaičiuojamos taikant Rekomendacijose nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

29Rekomendacijų 8.11 punkte įtvirtinta, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą parengimą maksimaliai priteistina 1,3 užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje.

30Pareiškėjos N. Š. atsiliepimas į atsakovų V. R., A. R. ir D. G. apeliacinį skundą buvo surašytas 2015 m. liepos 24 d. ir paštu teismui išsiųstas 2015 m. liepos 28 d. Lietuvos statistikos departamento skelbiamas 2015 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) buvo 699,8 Eur. Atsižvelgiant į administracinės bylos pakankamą sudėtingumą, specialiųjų žinių reikalingumą bei kitas aplinkybes, darytina išvada, kad N. Š. nurodyta 500 Eur išlaidų suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą yra pagrįsta, todėl jai turi būti atlyginta. Kadangi šios išlaidos buvo patirtos dėl atsiliepimo į atsakovų V. R., A. R. ir D. G. apeliacinį skundą parengimo, nurodytos teismo išlaidos turi būti priteistos iš šių asmenų lygiomis dalimis.

31Nors pareiškėja prašo atlyginti jai dėl atsiliepimo į atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą pateikimo patirtas išlaidas, tačiau administracinėje byloje nesant įrodymų, kad toks dokumentas teismui buvo pateiktas, nurodyta N. Š. prašymo dėl teismo išlaidų atlyginimo dalis negali būti tenkinama.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ((1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 44 straipsnio 1, 2 ir 6 dalimis, teisėjų kolegija

Nutarė

33Pareiškėjos N. Š. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo patenkinti iš dalies.

34Pareiškėjai N. Š. iš atsakovų V. R., A. R. ir D. priteisti po 166,67 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt šešis eurus ir šešiasdešimt septynis euro centus) teismo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

35Kitą pareiškėjos N. Š. prašymo dalį atmesti.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja N. Š. su 2014 m. rugpjūčio 7 d. skundu,... 5. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašė... 6. Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas prašė pareiškėjos skundo dalį... 7. Atsakovai V. R., A. R. ir 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 25 d. sprendimu... 9. Lietuvos vyriausiais administracinis teismas 2016 m. birželio 20 d. nutartimi... 10. II.... 11. Pareiškėja N. Š. Kauno apygardos teismui pateikė... 12. Paaiškina, kad nagrinėjant bylą Lietuvos vyriausiajame administraciniame... 13. Atsakovai V. R., A. R. ir 14. Pažymi, kad atsakovai pareiškėjos atžvilgiu neatliko jokių neteisėtų... 15. Atsakovas VĮ Valstybinės žemės fondas prašo iš jo pareiškėjai teismo... 16. VĮ Valstybinės žemės fondas pažymi, kad atsiliepimuose bei teismo... 17. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo... 18. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėja prašymą dėl teismo išlaidų advokato... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 20. III.... 21. Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos... 22. Teismo išlaidų atlyginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 23. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 24. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio l dalyje... 25. Teismui patenkinus pareiškėjos skundą, ji įgijo teisę į Lietuvos... 26. Nustatyta, kad pareiškėją N. Š. atstovavo advokatė... 27. 2016 m. birželio 29 d. prašyme dėl išlaidų atlyginimo pareiškėja nurodo,... 28. Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, kad nustatant priteistino užmokesčio už... 29. Rekomendacijų 8.11 punkte įtvirtinta, kad už atsiliepimą į apeliacinį... 30. Pareiškėjos N. Š. atsiliepimas į atsakovų 31. Nors pareiškėja prašo atlyginti jai dėl atsiliepimo į atsakovo... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. Pareiškėjos N. Š. prašymą dėl teismo išlaidų... 34. Pareiškėjai N. Š. iš atsakovų V.... 35. Kitą pareiškėjos N. Š. prašymo dalį atmesti.... 36. Nutartis neskundžiama....