Byla 2-1262-267/2014

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė, susipažinusi su Šiaulių apygardos teisme priimtomis nagrinėti pagal bylų teismingumo taisykles civilinėmis bylomis Nr. 2-1233-440/2014 pagal ieškovo UAB „LitCon“ ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ dėl viešo pirkimo sąlygų ir perkančiosios organizacijos sprendimo (vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos projektavimo ir darbų pirkimas“) ir Nr. 2-1262-267/2014 pagal ieškovo Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiančio per Per Aarsleff A/S filialą, ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ dėl Konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis, sąlygų panaikinimo ir įpareigojimo nutraukti Pirkimo procedūras (vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos projektavimo ir darbų pirkimas“), -

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme priimtos nagrinėjimui dvi civilinės bylos: Nr. 2-1233-440/2014 pagal ieškovo UAB „LitCon“ ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ dėl viešo pirkimo sąlygų ir perkančiosios organizacijos sprendimo (vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos projektavimo ir darbų pirkimas“) ir Nr. 2-1262-267/2014 pagal ieškovo Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiančio per Per Aarsleff A/S filialą, ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ dėl Konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis, sąlygų panaikinimo ir įpareigojimo nutraukti Pirkimo procedūras (vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos projektavimo ir darbų pirkimas“). Byla Nr. 2-1233-440/2014 teismų informacinės sistemos LITEKO priskirta nagrinėti teisėjai Vilijai Valantienei, o byla Nr. 2-1262-267/2014 teismų informacinės sistemos LITEKO priskirta nagrinėti teisėjai Danutei Burbulienei. Priėmus civilines bylas nustatyta, kad jos yra vienarūšės, t. y. kilusios dėl to paties teisinio ginčo – atsakovo UAB „Kelmės vanduo“ vykdomo viešojo pirkimo (supaprastinto atviro konkurso „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos projektavimo ir darbų pirkimas“) procedūrų teisėtumo.

3CPK 136 str. 4 d. numato, kad dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Viešųjų pirkimų byloms taikomi sutrumpinti išnagrinėjimo terminai, o šiuo atveju abi bylos yra dėl to paties viešojo pirkimo (supaprastinto atviro konkurso „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos projektavimo ir darbų pirkimas“) vykdomų procedūrų, todėl siekiant proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir teisingo bylų išnagrinėjimo jos sujungtinos į vieną bylą, paliekant civilinės bylos Nr. 2-1233-440/2014.

4Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė:

Nutarė

5Civilines bylas Nr. 2-1233-440/2014 pagal ieškovo UAB „LitCon“ ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ dėl viešo pirkimo sąlygų ir perkančiosios organizacijos sprendimo (vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos projektavimo ir darbų pirkimas“) ir Nr. 2-1262-267/2014 pagal ieškovo Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiančio per Per Aarsleff A/S filialą, ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ dėl Konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis, sąlygų panaikinimo ir įpareigojimo nutraukti Pirkimo procedūras (vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos projektavimo ir darbų pirkimas“) sujungti į vieną bylą, paliekant civilinės bylos Nr. 2-1233-440/2014.

Proceso dalyviai