Byla 2-450-828/2013
Dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Audronei Meškonytei, dalyvaujant suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei J. T., nedalyvaujant pareiškėjui R. P., suinteresuotam asmeniui notarei Aldonai Šarmavičienei, suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, notarei Aldonai Šarmavičienei, dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo ir

Nustatė

3Pareiškėjas prašo atnaujinti terminą palikimui priimti po jo močiutės S. K. ( - ) mirties. Pareiškime nurodė, kad jam palikėja testamentu paliko 2,80 ha žemės sklypą adresu ( - ) ir visą kitą jai priklausantį turtą. Kitų įpėdinių nėra, dėl turto paveldėjimo į notarą niekas nesikreipė. Terminą palikimui priimti praleido, nes apie palikėjos mirtį ir galimybę įgyvendinti paveldėtojo teisę sužinojo tik 2012 m. rugpjūčio 25 d., grįžęs iš Anglijos, kurioje nuo 2006 metų nuolat gyveno ir dirbo.

4Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė prašo dėl pareiškimo spręsti teismo nuožiūra.

5Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvauja, yra prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime prašo pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra.

6Suinteresuotas asmuo notarė Aldona Šarmavičienė į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

7Pareiškimas tenkinamas.

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pareiškėjas yra mirusiosios S. K. testamentinis įpėdinis (b.l. 7, 8, 11). 2007-08-08 S. K. sudarė testamentą, kuriuo žemės sklypą adresu ( - ), ir visą kitą turtą paliko pareiškėjui (b.l. 9). Palikėja mirė ( - ) (b.l. 4). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad palikėjos vardu yra registruotas nekilnojamasis turtas: 140/280 dalis žemės sklypo adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); 561/1123 dalis žemės sklypo adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) (b.l. 36-37, 38-39). Po palikėjos mirties į Panevėžio rajono 1-ąjį notaro biurą dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė, paveldėjimo teisės liudijimas niekam neišduotas (b.l. 14).

9Pagal CK 5.3 str. palikimas atsiranda palikėjui mirus. Nuo palikimo atsiradimo momento įpėdiniai įgyja paveldėjimo teises, tačiau tam, kad įpėdinis paveldėtų palikimą, jis turi jį priimti įstatymu nustatyta tvarka ir terminu. Pagal CK 5.50 str. 3 d. įpėdinių valia dėl palikimo priėmimo turi būti išreikšta per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Teismas, vadovaudamasis CK 5.57 str. nuostatomis, terminą palikimui priimti gali pratęsti, jeigu pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių.

10Iš pareiškėjo rašytinių paaiškinimų bei kitų jo pateiktų dokumentų nustatyta, kad jis apie palikėjos mirtį sužinojo tik 2012 m. rugpjūčio 25 d., grįžęs iš Didžiosios Britanijos, kur nuo 2006 metų nuolat gyveno ir dirbo. Terminas S. K. palikimui priimti suėjo 2011-11-27. Pareiškimas teisme gautas 2012-11-29. Taigi pareiškėjas, gindamas savo teises, į teismą dėl praleisto termino atnaujinimo kreipėsi per protingą terminą. Teismas, vadovaudamasis įtvirtintais protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, daro išvadą, kad terminą priimti S. K. palikimą pareiškėjas praleido dėl svarbių priežasčių, todėl praleistas terminas atnaujintinas (CK 5.50 str., CK 5.57 str.).

11Vadovaudamasis CPK 576-578 str. teismas

Nutarė

12Atnaujinti R. P., asmens kodas ( - ) terminą priimti palikimą po S. K., asmens kodas ( - ) mirties ( - ).

13Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai