Byla 2YT-3525-854/2017
Dėl antstolio Rimanto Vižainiškio veiksmų, suinteresuotieji asmenys išieškotojas BUAB „Kamvila“, skolininkas M. M., antstolis Rimantas Vižainiškis

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pareiškėjos K. M. skundą dėl antstolio Rimanto Vižainiškio veiksmų, suinteresuotieji asmenys išieškotojas BUAB „Kamvila“, skolininkas M. M., antstolis Rimantas Vižainiškis.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja K. M. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0128/15/00718. Nurodė, kad antstolis nepranešė pareiškėjai – turto, patalpos, esančio ( - ), bendrasavininkei, apie 2015-06-05 šio turto ½ daliai, kuri nuosavybės teise priklauso skolininkui M. M., taikytą areštą, apie ekspertinės įstaigos UAB „Negrita“ 2016-08-22 atliktą šios turto dalies vertinimą, neinformavo dėl ½ turto dalies pardavimo ir varžytinių organizavimą, pasiūlant visų pirma pareiškėjai, kaip bendraturtei, įsigyti areštuotą turtą. Pareiškėjos teigimu antstolio atlikti veiksmai vykdomojoje byloje yra neteisėti ir nepagrįsti, pažeidžiantys pareiškėjos, kaip turto bendrasavininkės, teises.

42016-11-22 patvarkymu antstolis pareiškėjos skundo netenkino ir persiuntė teismui. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.79 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų turi būti laikomasi tik tuomet, kai turtas parduodamas savanoriško aukciono būdu, tačiau ne tada, kai jis parduodamas priverstinai vykdymo procese.

5Suinteresuotieji asmenys atsiliepimų į pareiškėjos skundą nepateikė.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 443 straipsnio 5 dalimi, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Byloje dalyvaujantiems asmenims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį pranešta CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

7Skundas atmestinas

8Nustatyta, kad antstolis Rimantas Vižainiškis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2015-04-28 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-3570-565/2014 dėl skolos išieškojimo iš skolininko M. M. išieškotojo BUAB „Kamvila“ naudai (v. b. Nr. 0128/15/00718, l. 3, 5).

9Antstolis, vykdydamas išieškojimą, 2015-06-05 surašė turto arešto aktą, kuriuo areštavo skolininkui M. M. nuosavybės teise priklausantį turtą – ½ dalį patalpos, unikalus Nr. ( - ), ( - ), ir kitą turtą (v. b. l. 69-71). 2016-09-16 UAB „Negrita“ pateikta išvada apie turto – ½ dalies patalpos, esančios ( - ), rinkos vertę (v. b. l. 339). 2016-11-01 patvarkymu antstolis patvarkė informuoti internetiniame tinklalapyje www.evarzytines.lt, kad 2016-11-04 yra paskelbtos pirmosios varžytinės turto – ½ dalies patalpos, esančios ( - ) (v. b. l. 352-353).

10Nekilnojamojo turto registro duomenimis patalpa/parduotuvė, unikalus Nr. ( - ), ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise po ½ dalį priklauso M. M. ir K. M. (b. l. 361-362).

11Pareiškėja skundą grindžia, tuo, kad jai, kaip turto, esančio ( - ), bendraturtei, nebuvo pranešta apie 2015-06-05 skolininkui M. M. nuosavybės teise priklausančiam turtui – ½ daliai patalpos, esančios ( - ), taikytą areštą, apie ekspertinės įstaigos UAB „Negrita“ 2016-08-22 atliktą šios areštuoto turto dalies vertinimą, neinformuota dėl ½ turto dalies pardavimo ir varžytinių organizavimą, pasiūlant visų pirma pareiškėjai, kaip bendraturtei, įsigyti areštuotą turtą.

12CK 4.79 straipsnio 1 dalyje yra aiškiai nustatyta, kad bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytinių. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytas įpareigojimas pardavėjui raštu pranešti kitiems bendraturčiams apie ketinimą parduoti savo turto dalį nėra taikomas antstoliui, parduodančiam turtą iš varžytinių. Tai yra turto dalies savininko pareiga pranešti bendraturčiams tuo atveju, kada turtas yra parduodamas paties savininko valia, o ne išieškojimo procese, iš varžytinių.

13Dėl nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad antstolis neturėjo pareigos pranešti pareiškėjai, kuri nėra vykdymo proceso dalyvė, nei apie skolininko M. M. turtui taikytą areštą, nei apie šio turto atliktą vertinimo ekspertizę, nei apie paskelbtas varžytines.

14Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų yra nepagrįstas ir turi būti atmestas.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 513 straipsniu,

Nutarė

16atmesti pareiškėjos K. M. skundą dėl antstolio antstolis Rimanto Vižainiškio veiksmų.

17Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai