Byla 2A-258/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Via Unica“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo civilinėje byloje Nr. 2-278-280/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Interselas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kelio“ restoranai (pakeistas pavadinimas į UAB „Via Unica“), tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Hansa lizingas“, uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“, uždarajai akcinei bendrovei „Kelias“ dėl netesybų (baudos) bei nuostolių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi prašymą,

Nustatė

3Į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Kelio“ restoranai (pakeistas pavadinimas į UAB „Via Unica“) kreipėsi ieškovas UAB „Interselas“ ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Kelio“ restoranai (šiuo metu UAB „Via Unica“) 300 000 Lt sumą, kaip baudą už prievolės neįvykdymą pagal sutartį, 36 963 Lt nuostolių atlyginimui, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas.

4Panevėžio apygardos teismas 2007 m. gegužės 11 d. nutartimi nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovui UAB „Kelio restoranai“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 336 963,16 Lt sumai, uždraudžiant jį perleisti tretiesiems asmenims ar bloginti jo būklę. Teismas, nesant ar esant nepakankamai kilnojamojo ar nekilnojamojo turto 336 963,16 Lt sumai, nutarė areštuoti lėšas UAB „Kelio restoranai“ atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. LT 537044060002671106 AB SEB Vilniaus bankas, leidžiant UAB „Kelio restoranai“ lėšomis šioje sąskaitoje, nepriklausomai nuo jų dydžio, vykdyti atsiskaitymą su valstybės, VSDFV biudžetais bei darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų išmokėjimą darbuotojams, atsiskaityti su ieškovu UAB „Interselas“.

5Panevėžio apygardos teismas 2007 m. lapkričio 16 d. nutartimi patenkino atsakovo prašymą ir nutarė panaikinti areštą atsakovo nekilnojamajam turtui, tarp jų, ir pastatams, esantiems Ramygalos g. 43, Panevėžyje.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. sausio 17 d. nutartimi Panevėžio apygardos teismo 2007 m. lapkričio 16 d. nutartį paliko nepakeistą.

7Panevėžio apygardos teismas 2007 m. lapkričio 28 d. sprendimu ieškinį atmetė ir nusprendė priteisti iš UAB „Interselas“ atsakovui UAB „Via Unica“ 4 500 Lt atstovavimo išlaidų ir į valstybės biudžetą 157,30 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Teismas taip pat nusprendė laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2007 m. gegužės 11 d. nutartimi, tikslintas 2007 m. lapkričio 16 d. nutartimi, palikti galioti iki šio sprendimo įsiteisėjimo dienos.

8Ieškovas UAB „Interselas“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Panevėžio apygardos teismo 2007 m. lapkričio 28 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškinį patenkinti.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. birželio 20 d. gavo atsakovo UAB „Via Unica“ atstovės prašymą, kuriuo ji prašo pakeisti piniginių lėšų areštą atsiskaitomojoje sąskaitoje kita laikinąja apsaugos priemone – laidavimu už atsakovą.

10Prašyme nurodo, kad piniginių lėšų areštas labai apsunkina įmonės veiklą, trukdo atsiskaityti su kreditoriais, įmonės verslo plėtrai. Nurodo, kad sąskaita areštuota daugiau kaip vienerius metus. Bankas, kaip laiduotojas, nepalankaus teismo sprendimo atsakovui atveju įsipareigoja sumokėti ieškovui 336 963,16 Lt, jeigu atsakovas neįvykdys teismo sprendimo.

11Atsiliepimu į atsakovo UAB „Via Unica“ prašymą ieškovo atstovas prašo atsakovo prašymą atmesti ir nurodo, kad į bylą pateiktas ne laidavimo rašto originalas, kad iš rašto turinio neaišku, kas laiduoja už atsakovą. Atsakovas kartu su laidavimo raštu nepateikė AB Parex banko (ne filialo) valdybos nutarimo dėl laidavimo už atsakovą, finansinės atskaitomybės ir t.t.

12Prašymas tenkintinas.

13Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

14Pagal CPK 146 straipsnio antrąją dalį teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama. Atlikus veiksmus, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje, po to, kai laikinoji apsaugos priemonė buvo pritaikyta, teismas nutartimi gali paskirtą laikinąją apsaugos priemonę pakeisti ar panaikinti (CPK 146 str. 3 d.).

15Teismas, spręsdamas prašymo pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, taip pat panaikinti laikinąsias apsaugos priemones pagal CPK 146 straipsnio 2 dalį pagrįstumą, turi vadovautis CPK 144 straipsnio nuostatomis ir įvertinti tai, jog, pakeitus arba panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys nebeįmanomas, t.y. bus užtikrintas ieškinys.

16Remiantis CK 6.76 straipsnio 1 dalimi, laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Pagal CK 6.81 straipsnio 1 dalį, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laiduotoju turi būti pasiūlytas pakankamai turto prievolei įvykdyti turintis asmuo, o ginčus dėl to, ar pakanka laiduotojo turto ir ar toks prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas adekvatus, sprendžia teismas (CK 6.77 str. 4 d., 6 d.). Taigi CPK 146 straipsnio 2 dalyje nurodyti laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo (panaikinimo) būdai, tarp jų ir laidavimas, turi būti adekvatūs (lygiaverčiai) teismo pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, nes tik tokiu atveju ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, tokio teismo sprendimo įvykdymas yra garantuojamas (užtikrinamas). Klausimą, ar pakanka laiduotojo turto ir ar prievolės užtikrinimas laidavimu yra adekvatus jau pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, sprendžia teismas, nagrinėjantis prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar pakeitimo.

17Atsakovo UAB „Via Unica“ atstovė 2008 m. birželio 20 d. prašymu prašo pakeisti piniginių lėšų areštą atsiskaitomojoje sąskaitoje kita laikinąja apsaugos priemone – laidavimu už atsakovą. AB Parex banko Panevėžio filialas 2008 m. birželio 20 d. raštu (t. 3, b.l 132) patvirtino ir pareiškė, kad laiduoja už UAB „Via Unica“ ir, esant nepalankiam teismo sprendimui, garantuoja atsiskaitymą su UAB „Interselas“ 336 963,16 Lt sumoje.

18Iš laidavimo rašto, kurį pasirašė filialo valdytojas V. Savickas, matyti, kad už atsakovą laiduoja AB Parex banko Panevėžio filialas. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (t. 3, b.l. 124-126) patvirtina, kad AB Parex banko Panevėžio filialo vadovas yra

19V. Savickas. Abejoti filialo valdytojo teise išduoti laidavimo raštą nėra pagrindo, kadangi minėtame išraše apie filialą (4 p.) yra nurodytos veiklos rūšys ir tikslai, tarp kurių yra ir finansinių laidavimų bei finansinių garantijų teikimas. Tad nepagrįsti ieškovo argumentai dėl laiduotojo ir jo galimybės laiduoti už kito asmenins prievolės įvykdymą. Be to, laidavimo raštą pateikė banko filialas, tad abejoti laiduotojo finansine padėtimi ir galimybe įvykdyti prievolę už atsakovą nėra pagrindo.

20Atsakovas, pateikdamas laidavimo raštą, prašo laikinąsias apsaugos priemones pakeisti kitomis – laidavimu. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas CPK 146 straipsnio nuostatas, kad laidavus už atsakovą teismas nutartimi panaikina taikytas laikinąsias apsaugos priemones, o ne jas pakeičia, atsakovo prašymą vertina kaip prašymą panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

21Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, nėra pagrindo daryti išvados, kad, patenkinus atsakovo prašymą ir panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, esant pateiktam laidavimo raštui ieškinio sumai, teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 146 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

23Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Via Unica“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo patenkinti.

24Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2007 m. gegužės 11 d. nutartimi taikytas (Panevėžio apygardos teismo 2007 m. lapkričio 16 d. nutartimi pakeistas) laikinąsias apsaugos priemones - UAB „Via Unica“ piniginių lėšų atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. LT 537044060002671106 AB SEB Vilniaus banke 336 963,16 Lt sumai areštą.

25Apie laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimą pranešti turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi prašymą,... 3. Į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Kelio“... 4. Panevėžio apygardos teismas 2007 m. gegužės 11 d. nutartimi nutarė taikyti... 5. Panevėžio apygardos teismas 2007 m. lapkričio 16 d. nutartimi patenkino... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. sausio 17 d. nutartimi Panevėžio... 7. Panevėžio apygardos teismas 2007 m. lapkričio 28 d. sprendimu ieškinį... 8. Ieškovas UAB „Interselas“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. birželio 20 d. gavo atsakovo UAB „Via... 10. Prašyme nurodo, kad piniginių lėšų areštas labai apsunkina įmonės... 11. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Via Unica“ prašymą ieškovo atstovas prašo... 12. Prašymas tenkintinas.... 13. Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 14. Pagal CPK 146 straipsnio antrąją dalį teismas gali netaikyti laikinųjų... 15. Teismas, spręsdamas prašymo pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę... 16. Remiantis CK 6.76 straipsnio 1 dalimi, laidavimo sutartimi laiduotojas už... 17. Atsakovo UAB „Via Unica“ atstovė 2008 m. birželio 20 d. prašymu prašo... 18. Iš laidavimo rašto, kurį pasirašė filialo valdytojas V. Savickas, matyti,... 19. V. Savickas. Abejoti filialo valdytojo teise išduoti laidavimo raštą nėra... 20. Atsakovas, pateikdamas laidavimo raštą, prašo laikinąsias apsaugos... 21. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, nėra pagrindo daryti išvados, kad,... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 146 straipsnio 3... 23. Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Via Unica“ prašymą dėl... 24. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2007 m. gegužės 11 d. nutartimi... 25. Apie laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimą pranešti turto arešto aktų...