Byla 2A-2094-160/2013
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji asmenys – UAB „Fiat Lux“ ir UAB „Statybos techninė priežiūra“)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zitos Smirnovienės, kolegijos teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Hanner“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-12-21 sprendimo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-24 papildomo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Hanner“ ieškinį atsakovui UAB „BPTS Europa“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji asmenys – UAB „Fiat Lux“ ir UAB „Statybos techninė priežiūra“).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

31. Ginčo esmė

4AB „Hanner“ prevenciniu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą UAB „BPTS Europa“ sustabdyti parkinge, esančiame ( - ), atliekamus darbus, pašalinti atliktų statybos darbų pasekmes ir atstatyti parkingą į buvusią padėtį. Paaiškino, kad šalys bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo parkingą, esantį ( - ). Atsakovas 2011 m. lapkričio mėn. be ieškovo leidimo šalia parkingo pradėjo statybos darbus. Šiuo metu jau yra pastatyta transformatorinės pastotė ir per parkingą tiesiami nauji magistraliniai žemos įtampos elektros laidai, skirti šalia parkingo esančiam prekybos centrui aptarnauti. Išvedžioti elektros kabeliai ir jų klojimas neatitinka saugumo reikalavimų, priešgaisrinių taisyklių, yra susilpnintos parkingo konstrukcijos, išardytos parkingo fasado detalės, laidams pratęsti išgręžtos skylės parkingo aukštų grindyse, o tai sudaro sąlygas naftos produktams ir skysčiams pratekėti į žemesnius aukštus (t. I, b. l. 1-7). 2012-11-06 teismo posėdžio metu ieškovas atsisakė reikalavimo įpareigoti atsakovą sustabdyti darbus parkinge (t. II, b. l. 47-49).

5UAB „BPTS Europa“ prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad siekiant išvengti atsakovo teisių pažeidimo iš ieškovo pusės, nutarta įsirengti atskirai nuo ieškovo elektros energijos tiekimo sistemą. Atsakovo prekybos centro pajungimo darbai prie AB Lesto skirstomųjų tinklų įvykdyti teisėtai.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-12-21 sprendimu ieškinį atmetė; priteisė atsakovo UAB „BPTS Europa“ naudai iš ieškovo 3400 Lt bylinėjimosi išlaidų. Padarė išvadą, jog ieškovo teisės nepažeistos, žala nepadaryta. Techniniame projekte Nr.11/07/04-01-142 ir darbo projekte yra AB Lesto nustatytos prisijungimo sąlygos, inžinierinių tinklų tiesimo leidimai valstybinėje žemėje, leidimai, techninė specifikacija. Bendraturčių susitarimo 2.2, 2.3., 5.5. punktų pagrindu atsakovas turėjo teisę daryti remonto, rekonstrukcijos darbus be ieškovo sutikimo. Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012-01-23 raštas įrodo, kad atsakovas statybas vykdo teisėtai, nenukrypsta nuo projekto. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos raštas 2012-06-27 „Dėl elektros kabelių tiesimo“ (b.l.13,2t.) rodo, kad kabeliai tiesiami laikantis priešgaisrinės saugos reikalavimų. Atitikties deklaracija su vertimu įrodo, kad kabeliai, tvirtinimo detalės, putos atitinka kokybės ir priešgaisrinius reikalavimus. Valstybinės energetikos inspekcijos 2012-02-22 pažyma dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo įrodo, kad atsakovo elektros įrenginiai įrengti laikantis numatytų norminių teisės aktų reikalavimų. Ieškovo atstovo paaiškinimai teisme, ieškovo nusamdytos bendrovės UAB „Fire expert“ išvados atmetamos, nes valstybės įgalintų institucijų išduotos pažymos yra oficialūs rašytiniai įrodymai ir turi didesnę įrodomąją galią iki bus paneigtos kitais įrodymais. Atsakovo pateiktas statybos žurnalas papildomai įrodo, kad atsakovo vykdomi elektros linijos tiesimo darbai buvo vykdomi laikantis statybos norminių aktų reikalavimų. Ieškovas ieškiniu siekia ne apginti pažeistas teises, o siekia sutrukdyti atsakovui įsirengti autonominę nuo ieškovo elektros energijos tiekimo sistemą. Ieškovo pareikštas ieškinys nėra prevencinis ieškinys, nes prevenciniu ieškiniu laikomas ieškinys, kuriuo siekiama uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę ateityje. Ieškovas teismui neįrodė grėsmės jo teisėtiems interesams, jeigu atsakovas savarankiškai prisijungs prie elektros tinklų laikantis norminių aktų reikalavimų, darbams naudojant sertifikuotas medžiagas. Ieškovas ieškinį grindė spėjimais, prielaidomis, kuriuos atsakovas paneigė. Įrodymų, kad techninis ir darbinis projektas neatitinka statybos norminių aktų, teisės aktų ar kad atsakovas nukrypo nuo projekto ar vykdydamas darbus naudojo kitas medžiagas, įrenginius, nesertifikuotus gaminius ar savo veiksmais pažeidžia ieškovo įstatymo ar sutarčių ginamas teises, trikdo veiklą, nepateikta.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-01-24 papildomu sprendimu papildomai priteisė iš ieškovo atsakovo naudai 6655 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10AB „Hanner“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-12-21 sprendimą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-24 papildomą sprendimą bei priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti (t. II, b. l. 93-98, 113-114). Paaiškino, kad ieškinys buvo pareikštas 2012-01-11, kada elektros kabelių tiesimo darbai parkinge dar nebuvo pilnai užbaigti. Atsakovui darbus užbaigus kitu būdu, t. y. elektros kabelius į prekybos centrą nutiesus ne per parkingą teismo posėdžio metu ieškinys buvo patikslintas, atsisakant reikalavimo įpareigoti atsakovą sustabdyti darbus parkinge. Taigi teismas privalėjo nagrinėti kito reikalavimo teisėtumą ir pagrįstumą, tačiau to nepadarė. Tuo teismas pažeidė proceso teisės normas, netinkamai nustatė bylos nagrinėjimo dalyką dėl ko, nepagrįstai ir neteisėtai ginčui taikė prevencinį ieškinį reglamentuojančias teisės normas. Teismas nepagrįstai laikė, kad atsakovas darbus atliko nepažeisdamas bendraturčių susitarimo, kadangi neva ieškovas davė išankstinį sutikimą atsakovui dėl statybos darbų atlikimo. Teismas, netinkamai, taikydamas sutarčių aiškinimo taisykles, neatribodamas dviejų sutarčių taikymo ribų, nevertindamas ieškovo išsakytų argumentų, kad ginčo santykį (dėl darbų atlikimo parkingo viduje) reglamentuoja 2005-01-14 parkingo bendraturčių susitarimas, o ne bendraturčių susitarimas, kurio objektas yra žemės sklypas, o bendraturčių susitarime dėl parkingo naudojimo jokie išankstiniai sutikimai nebuvo duoti; nepagrįstai sprendė, kad atsakovas sutartinių įsipareigojimų nepažeidė ir darbus atliko esant iš anksto duotam bendraturčio sutikimui. Teismas, nesiremdamas jokiais įrodymais nurodė, kad ieškovo ketinimai yra sutrikdyti atsakovui įsirengti savarankišką elektros tiekimo sistemą, nors byloje esantis 2012-10-22 S-l 2/H-483 raštas patvirtina būtent ieškovo valią užbaigti elektros pirkimo-pardavimo teisinius santykius. Teismas iš esmės išvadas apie darbų atlikimo teisėtumą daro remdamasis byloje esančiais valstybės institucijų išduotais dokumentais, apskritai nevertindamas šių dokumentų teisinės reikšmės ir jais patvirtinamų aplinkybių apimties, visiškai nevertindamas kitų byloje esančių įrodymų, paneigiančių teismo daromas išvadas. Kadangi skundžiamas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-12-21 sprendimas yra neteisėtas, todėl turi būti panaikintas ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-24 papildomas sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

11Atsakovas UAB „BPTS Europa“ prašo nutraukti bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-12-21 sprendimo panaikinimo, nesant apeliacijos objekto; tuo atveju, jei apeliacinis skundas bus nagrinėjamas – atmesti apeliacinį skundą ir palikti teismo sprendimą nepakeistą; atmesti apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-24 papildomo sprendimo panaikinimo (t. II, b. l. 130-142, 147-149). Paaiškino, kad jei ieškovas mano, jog teismas neišsprendė kurio nors iš pareikštų reikalavimų, tai turėjo kreiptis į teismą su prašymu dėl papildomo sprendimo priėmimo, bet to nepadarė. Taigi ieškovas siekia vilkinti bylos nagrinėjimą, kad bylą būtų grąžinta iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui. Jeigu teismas nuspręs, kad pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo išspręsti visi ieškinio reikalavimai, apeliacinis skundas turi būti atmestas, kadangi teismas teisingai nustatė, jog ieškinys neįrodytas, teisingai konstatavo, jog ieškovas piktnaudžiavo teise, siekė apginti ne pažeistas teises, o sutrukdyti atsakovui įsirengti autonominę elektros energijos tiekimo sistemą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 str. 2 d. nenustatyta. Tačiau priimdamas teismo sprendimą pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme.

14Kaip matyti iš ieškinyje suformuluotų reikalavimų, ieškovas pareiškė 2 reikalavimus: 1) įpareigoti atsakovą UAB „BPTS Europa“ sustabdyti parkinge, esančiame ( - ), atliekamus darbus ir 2) įpareigoti atsakovą UAB „BPTS Europa“ pašalinti atliktų statybos darbų pasekmes ir atstatyti parkingą į buvusią padėtį. Taigi ieškinys pareikštas dėl nurodytų realių, ieškovo nuomone, jo teisių pažeidimų ir prevenciniu negali būti laikomas. Tokią išvada padaryta ir teismo sprendime. Tačiau dėl pareikštų reikalavimų bylos esmės tinkamai pirmosios instancijos teismas neatskleidė. Pirmojo reikalavimo ieškovo atstovas atsisakė teismo posėdžio metu (t. II, b. l. 47-49), kad buvo atsisakyta nuo pirmojo reikalavimo ieškovas patvirtino apeliaciniu skundu. Todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismas turėjo apsvarstyti atsisakymo nuo ieškinio priėmimo klausimą ir arba bylą dėl pirmojo reikalavimo nutraukti priėmus atsisakymą nuo ieškinio, arba atsisakius priimti atsisakymą nuo ieškinio bylą dėl pirmojo reikalavimo išnagrinėti iš esmės (CPK 293 str. 1 d. 4 p.). Tačiau pirmas reikalavimas buvo svarstomas neapsvarsčius ieškovo atstovo atsisakymo nuo ieškinio. Taigi šioje dalyje teismo sprendimas negali būti paliktas galioti. Dėl antrojo reikalavimo pirmosios instancijos teismas bylos neišnagrinėjo, nes neišsiaiškino, kokius konkrečiai parkingo konstrukcijos neteisėtus pažeidimus ieškovas prašo atsakovą pašalinti, ar tie pažeidimai yra padaryti bei ar jie esminiai (iškreipia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą) bei kokiu būdu juos galima pašalinti, kad būtų užtikrintos abiejų pastato savininkų teisės dėl bendro pastato valdymo ir teismo sprendime dėl antrojo reikalavimo, atmesdamas ieškinį, nepasisakė. Todėl teismo sprendimas naikinamas, byla grąžinama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui CPK 327 str. 1 d. 2 p. pagrindu.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

16Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-12-21 sprendimą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-24 papildomą sprendimą panaikinti ir perduoti bylą Vilniaus miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai