Byla 2-1950-392/2008
Dėl termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdymui atnaujinimo, suinteresuotas asmuo UAB „Faunus“

1Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, sekretoriaujant S.Dapkutei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui R. I. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs AB „Turto bankas“ pareiškimą dėl termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdymui atnaujinimo, suinteresuotas asmuo UAB „Faunus“

Nustatė

2Pareiškėjas AB „Turto bankas“ savo pareiškimu prašė teismo atstatyti Lietuvos Respublikos valstybinio arbitražo įsakymo Nr. 6/2224-93 pateikimo vykdymui senaties terminą.

3Suinteresuoto asmens UAB „Faunus“ direktorė šaukimą priimti atsisakė. Adresato atsisakymas priimti šaukimą prilyginamas šaukimo jam įteikimui (CPK 124 str. 2 d.), todėl byla nagrinėtina UAB „Faunus“ atstovui nedalyvaujant.

4Pareiškėjo prašymas tenkintinas.

5Iš pateiktojo pareiškimo, vykdomosios bylos Nr. 200/97, Lietuvos Respublikos valstybinio arbitražo bylos Nr. 6/2224/93 medžiagos ir pareiškėjo atstovo paaiškinimų matyti, kad Lietuvos Respublikos valstybinio arbitražo 1993-10-26 sprendimu civilinėje byloje Nr. 6/2224-93 iš UAB „Faunus“ Lietuvos valstybinio komercinio banko (toliau – LVKB) naudai priteista 264199,39 Lt paskola bei 2642 Lt valstybinė rinkliava. Pagal šį sprendimą išduotas Lietuvos Respublikos valstybinio arbitražo įsakymas Nr. 6/2224-93. Turto bankas pagal 1998-03-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 354 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos valstybinio komercinio banko įsipareigojimų ir turto perdavimo“ perėmė iš LVKB reikalavimo teises į UAB „Faunus“. Minėtą įsakymą 1994 m. LVKB pateikė antstolių kontorai prie Vilniaus m. 3 apylinkės teismo. 1997-01-16 raštu Nr. 200-4 antstolių kontora prie Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pranešė LVKB, kad areštuojamos UAB „Faunus“ sąskaitos, akcijos su dividentais, depozitiniai indėliai su palūkanomis. Tačiau LVKB nebuvo informuotas, ar realiai buvo areštuotos lėšos ar vertybiniai popieriai ir koks kiekis lėšų ar vertybinių popierių areštuota. 1997-12-29 surašytas aktas apie išieškojimo negalimumą iš UAB „Faunus“ LVKB naudai. Šiame akte paminėta, kad turto, į kurį galima būtų nukreipti skolos išieškojimą nerasta, o piniginės lėšos, esančios Vilniaus banke ir LŽŪB, areštuotos VMI ir „SODROS“. 2007-07-23 AB Turto bankas gavo SEB Vilniaus banko prašymą, kuriuo prašoma panaikinti areštą 150 vienetų AB SEB Vilniaus banko akcijoms, kurį uždėjo teismo antstolių kontora prie Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 1995-09-09 raštu vykdomojoje byloje Nr. 200-4/97(639-4/95). Arešto akcijoms panaikinimo būtinumą pareiškėjas motyvuoja AB SEB Vilniaus banko vykdoma priverstinio akcijų supirkimo procedūra, taip pat 1964 m. CPK 437 str. 3 d. nuostata. Iš paminėtų aplinkybių matyti, kad antstolis nenukreipė skolos išieškojimo į minėtas akcijas ir surašė aktą apie išieškojimo negalimumą. Tokiu atveju LVKB manė, kad UAB „Faunus“ turto, į kurį galima nukreipti išieškojimą, neturi ir, kad minėtas arbitražo įsakymas bankui grąžintas pagrįstai. Perėmęs reikalavimo teisę AB Turto bankas taip pat patikrino UAB „Faunus“ turtą bei finansinę padėtį ir nustatė, kad minėta įmonė neturi turto bei nevykdo veiklos. Bankas bandė susisiekti su minėtos įmonės vadovais (1998-10-16 raštas Nr. 41-4042, 1999-01-27 raštas Nr. 41-28). AB Turto bankas ketino UAB „Faunus“ vadovams iškelti baudžiamąją bylą, tačiau 2000-04-13 bankas informuotas apie atsisakymą iškelti baudžiamąją bylą. Iš paminėtų aplinkybių matyti, kad AB Turto bankas aktyviai veikė siekdamas ieškoti skolą iš UAB „Faunus“. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000-09-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-856/2000 konstatuota, kad „sprendžiant ar ieškininės senaties terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, būtina atsižvelgti tiek į ginčo esmę, tiek į ieškovo elgesį ir kitas reikšmingas aplinkybes. Šiuo metu UAB „Faunus“ skolinga AB Turto bankui – 143 835,54 Lt. AB Turto bankas apie 150 vienetų AB SEB Vilniaus banko akcijų priklausomybę UAB „Faunus“ bei jų areštą sužinojo tik gavęs minėtą prašymą. AB Turto bankas nebuvo informuotas apie minėtų akcijų areštą, taip pat neturėjo duomenų, kad UAB „Faunus“ turi AB SEB Vilniaus banko akcijų. Bankas ketina nukreipti skolos išieškojimą į minėtas akcijas. Tenkinant pareiškimą atsižvelgtina ir į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-03-19 nutarimu Nr.313 ‘’Dėl valstybės institucijų dalyvavimo ginant valstybės interesus kontrabandos, mokesčių, bankų ir kitose finansinėse bylose’’ AB Turto bankui pavesta užtikrinti bei ginti valstybės interesus bankų bylose. Senaties terminas vykdomajam raštui pateikti vykdymui praleistas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo AB Turto banko, todėl teismas

6vadovaudamasis LR CPK 608 str.

Nutarė

7Pareiškimą tenkinti.

8Atstatyti Lietuvos Respublikos valstybinio arbitražo įsakymo Nr. 6/2224-93 pateikimo vykdymui senaties terminą.

9Nutartis per 7 d. skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai