Byla 2-993-598/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Banga Bartkienė,

2sekretoriaujant Sidonai Valatkevičienei,

3šalims ir jų atstovams nedalyvaujant,

4parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ieškinį atsakovui E. Č., dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

5Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo E. Č. 13501,07 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka už išmokėtą nukentėjusiajam netekto darbingumo pensiją. Nurodo, kad konflikto metu dėl atsakovo kaltės buvo sužalotas kitas asmuo, kuriam dėl patirtų sužalojimų buvo nustatytas netekto darbingumo lygis, o ieškovas laikotarpiu nuo 2010-08-16 iki 2012-03-31 išmokėjo nukentėjusiajam netekto darbingumo pensiją – 13501,07 Lt socialinio draudimo išmokų. Prašo priteisti iš atsakovo regreso tvarka išmokėtą pensiją.

6Ieškovo atstovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant ir atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių.

7Atsakovas E. Č. į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Prašymas atidėti bylos nagrinėjimą ar bylą nagrinėti atsakovui nedalyvaujant negautas. Procesiniai dokumentai (teismo šaukimas) atsakovui įteikti asmeniškai per bausmės atlikimo vietos administraciją. Nors atsakovas atlieka teismo nuosprendžiu jam paskirtą bausmę, teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartimi jam buvo pasiūlyta informuoti teismą apie jo pageidavimą asmeniškai dalyvauti teismo posėdyje. Teisme gautas atsakovo 2012-09-14 patvirtinimas, kuriame jis nurodo, kad teismo 2012-10-10 posėdyje jis dalyvauti nepageidauja. Savo atsiliepime į ieškinį atsakovas su ieškinio reikalavimu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti, nes dalis įstatymu konstatuotos žalos nėra pagrįsta konkrečiai apskaičiuotu padarytos žalos dydžio įvertinimu, todėl ieškovo prašymas prieštarauja LR Konstitucijos 52 str. bei proporcingumo principui, be to atkreipia teismo dėmesį t į tai, kad ieškovas baudžiamojoje byloje jam civilinio ieškinio nepareiškė.

8Iki parengiamojo teismo posėdžio teismui šalių pasirašyta taikos sutartis nebuvo pateikta. Atsakovui neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį be pateisinamų priežasčių, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių atsakovo atžvilgiu.

9Tuo atveju, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, kitos šalies prašymu teismas gali priimti sprendimą už akių (CPK 246 str. 2 d., 285 str., 230 str. 2 d.).

10Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į ieškovo prašymą, į tai, kad byloje pateikti tik vienos iš šalių įrodymai, šioje byloje yra priimtinas sprendimas už akių.

11Ieškinys tenkintinas visiškai.

12Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

13Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – 2011-05-13 teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr.1-51-548/2011 ir Kauno apygardos teismo 2011-11-25 nutarties, Darbingumo lygio pažymų DL-1 Nr.0575063 ir DL-1 Nr. 0570120, 2010-08-20 sprendimo Nr. 44K-1574, 2011-08-22 sprendimo Nr. 44K-1338, VSDFV Kaišiadorių skyriaus 2011-12-27 rašto atsakovui, VSDFV Kaunos skyriaus 2012-02-01 rašto atsakovui, 2012-03-09 pažymos apie asmens gautas išmokas, patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

14Atsakovas E. Č. 2011 m. gegužės 13 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad tarpusavio konflikto metu dėl jo kaltės nukentėjusiajam buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas. Nukentėjusysis nuo 2010-08-16 iki 2011-08-15 buvo visiškai nedarbingas, nustatytas 100 proc. nedarbingumas, ir šiuo laikotarpiu paskirta 743,44 Lt dydžio netekto darbingumo pensija, o nuo 2011-08-11 iki 2012-08-10 jam buvo nustatytas 60 proc. darbingumo lygis ir paskirta 599,44 Lt dydžio netekto darbingumo pensija. Laikotarpiu nuo 2010-08-16 iki 2012-03-31 nukentėjusiajam asmeniui buvo išmokėta iš viso 13501,07 Lt netekto darbingumo pensijos, kuri regreso tvarka priteistina ieškovo naudai iš atsakovo.

15Socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atveju, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį. Draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo (CK 6.290 str. 1, 3 d.). Atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio (6.280 str. 1 d.). Pagal žalos atsiradimo metu galiojusio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalį, juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

16Šioje byloje nagrinėjamu atveju susidarė subrogacijos situacija, t.y. atsirado trinariai santykiai: nukentėjęs asmuo, žalą padaręs asmuo ir asmuo, kompensavęs nukentėjusiajam dalį žalos. Šiuo atveju VSDFV perėmė nukentėjusiojo teisę reikalauti žalos atlyginimo. Taigi subrogacijos atveju įvyksta asmenų pasikeitimas prievolėje. Vietoje nukentėjusiojo į deliktinę prievolę dėl žalos atlyginimo įstoja VSDFV, kuri išmokėjusi socialinio draudimo išmokas, tampa kreditorius deliktinėje prievolėje dėl žalos atlyginimo (CK 6.280 straipsnio 1 dalis; 6.290 straipsnio 3 dalis; Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnis). Skolininko (atsakovo) padėtis tokiu atveju nesikeičia. Nesikeičia ir pats prievolės dėl žalos atlyginimo pobūdis. Pažymėtina, kad VSDFV pareiga išmokėti draudimo išmokas socialiai apdraustiems asmenims kyla įstatymo pagrindu, įgyvendinant valstybinio socialinio draudimo tikslus (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 13 punktas, 11 straipsnis). Taigi, nukentėjusiajam išmokėjusi draudimo išmokas, VSDFV CK 6.280 straipsnio 1 dalies ir 6.290 straipsnio 3 dalies pagrindu įgijo atgręžtinio (subrogacinio) reikalavimo teisę į nukentėjusiajam žalos padariusį asmenį - atsakovą.

17Atsakovo atsiliepime nurodyta aplinkybė, kad civilinis ieškinys nebuvo pareikštas baudžiamojoje byloje šiuo atveju neturi reikšmės, nes nukentėjusiajam dalis socialinio draudimo išmokų buvo išmokėta (t.y. žala atsirado) po 2011 m. gegužės 13 d. nuosprendžio priėmimo. Be to LR baudžiamojo proceso kodeksas numato galimybę pareikšti civilinį ieškinį civilinio proceso tvarka, išskyrus atvejį, kai ieškinys atmestas nuosprendžiu baudžiamojoje byloje (LR BPK 112 str.).

18Atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų ir savo atsikirtimų į ieškinį negrindė aplinkybėmis, kurių pagrindu teismas galėtų taikyti LR CK 6.282 str. 3 d. ir mažinti atlyginamos žalos dydį, todėl ieškovo reikalavimas yra tenkintinas visa apimtimi ir atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai yra priteistina 13501,07 Lt žalos atlyginimui regreso tvarka.

19Sutinkamai su CPK 96 str. 1 d. iš atsakovo valstybei priteistina 405,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (mokėtino žyminio mokesčio), bei 10,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

21Ieškinį patenkinti.

22Priteisti iš atsakovo E. Č. a.k. ( - ) atliekančio bausmę Pravieniškių PN-AK, ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus, įstaigos kodas 188677437, buveinės adresas Kaunas. A.Mickevičiaus g. 42, a.s. Nr. LT924010042500053349 AB DNB banke, naudai 13501,07 Lt (trylika tūkstančių penkis šimtus dvidešimt vieną litą 07 centus) žalos atlyginimui regreso tvarka už išmokėtą netekto darbingumo pensiją už laikotarpį nuo 2010-08-16 iki 2012-03-31.

23Priteisti iš atsakovo E. Č. a.k. ( - ) atliekančio bausmę Pravieniškių PN-AK, valstybei 405,00 Lt (keturis šimtus penkis litus) bylinėjimosi išlaidų ir 10,00 Lt (dešimt litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (VMI prie LR finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaita Nr. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

24Atsakovas E. Č. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Jonavos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovas VSDFV Kauno skyrius per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Banga Bartkienė,... 2. sekretoriaujant Sidonai Valatkevičienei,... 3. šalims ir jų atstovams nedalyvaujant,... 4. parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo E. Č.... 6. Ieškovo atstovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas... 7. Atsakovas E. Č. į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Prašymas atidėti... 8. Iki parengiamojo teismo posėdžio teismui šalių pasirašyta taikos sutartis... 9. Tuo atveju, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai... 10. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į ieškovo prašymą,... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 12. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 13. Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – 2011-05-13 teismo nuosprendžio... 14. Atsakovas E. Č. 2011 m. gegužės 13 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo... 15. Socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės... 16. Šioje byloje nagrinėjamu atveju susidarė subrogacijos situacija, t.y.... 17. Atsakovo atsiliepime nurodyta aplinkybė, kad civilinis ieškinys nebuvo... 18. Atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų ir savo atsikirtimų į ieškinį... 19. Sutinkamai su CPK 96 str. 1 d. iš atsakovo valstybei priteistina 405,00 Lt... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2... 21. Ieškinį patenkinti.... 22. Priteisti iš atsakovo E. Č. a.k. ( - ) atliekančio bausmę Pravieniškių... 23. Priteisti iš atsakovo E. Č. a.k. ( - ) atliekančio bausmę Pravieniškių... 24. Atsakovas E. Č. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 25. Ieškovas VSDFV Kauno skyrius per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...