Byla e2-33052-545/2019
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Panemunės kelias“, –

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Panemunės kelias“, –

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 13 641,92 Eur negrąžinto kredito, 143,52 Eur palūkanas, 1364,76 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei 341,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką bei atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad AB „Citadele“ bankas ir AS „Citadele banka“, pagal Latvijos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti ribotos atsakomybės bendrovė, valdžiusi 100 proc. AB „Citadele“ bankas akcijų, susijungė vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi būdu (toliau – Jungimasis). Jungimosi pasekoje prie AS „Citadele banka“ buvo prijungtas AB „Citadele“ bankas. Visas AB „Citadele“ bankas turtas su visomis susijusiomis teisėmis ir pareigomis perėjo AS „Citadele banka“ bendru universalaus teisių perėmimo būdu. Po Jungimosi užbaigimo, AB „Citadele“ bankas Lietuvoje veiklą vykdo per AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą.

7Dėl skolos priteisimo.

8AB „Citadele“ bankas ir atsakovas 2016-04-08 sudarė kredito sutarti Nr. OS-20160408-199720 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 20 000,00 Eur dydžio kreditas (overdraftas) apyvartinėms lėšoms, metinė palūkanų norma 21 proc., įsipareigojimo okestis 1 proc., sutarties administravimo mokestis 150,00 Eur. 2017-04-07 Sutarties pakeitimu Nr. 1 galutinį kredito grąžinimo terminas atsakovui buvo atidėtas iki 2022-04-07. Atsakovas netinakamai vykdė prievoles pagal Sutartį, vėlavo mokėti mėnesines įmokas, todėl ieškovas 2019-05-16 raštu informavo atsakovą apie netinkamą Sutarties sąlygų vykdymą. Atsakovass nereagavo į ieškovo raštą, todėl 2019-05-22 ieškovas sutartį nutraukė vienašališkai. Atsakovas grąžinęs dalį kredito, liko skolingas ieškovui 13 641,92 Eur negrąžinto kredito.

9Civilinio kodekso 6.38 straipsnio l dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą (kredito sumą) jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Kadangi atsakovas nevykdė savo prievolių sąžiningai, tinkamai ir laiku pagal Sutartį, dėl to reikalavimas priteisti iš atsakovo 13 641,92 Eur dydžio negrąžinto kredito dalį ieškovui yra tenkintinas (CK 6.4, 6.38, 6.200, 6.205, 6.881 straipsnio 2 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalis).

10Dėl mokėjimo palūkanų.

11Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 1, 2.1, 5.1 punktais ir Sutarties spcialiųjų sąlygų 1.5 punktu, už naudojamasi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas mokėjimo palūkanas. Mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, dar vadinamų pelno palūkanomis, paskirtis – atlyginti kreditoriui už naudojimąsi jo pinigais. Mokėjimo palūkanų skaičiavimo pradžia ir pabaiga gali būti nustatyta įstatymu arba šalių susitarimu. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje, inter alia, nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275-248/2015). Nagrinėjamu atveju atsakovui nevykdant savo prievolių pagal Sutartį, susidarė 143,52 Eur mokėjimo palūkanų (metinė palūkanų norma 21 proc.) įsiskolinimas (iki kreipimosi į teismą dienos). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs šias palūkanas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 143,52 Eur mokėjimo palūkanų.

12Dėl delspinigių.

13CK 6.71 straipsnyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Taigi netesybos yra civilinės atsakomybės forma, kuri gali būti taikoma, inter alia, šalių susitarimo pagrindu už sutartinės prievolės pažeidimą. Sutarties nuostatos, įtvirtinančios netesybas, yra teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi viena sutarties šalis turi teisę jų reikalauti iš kitos šalies, pažeidusios sutartį. Be teisinio pagrindo nukentėjusios šalies teisė į netesybas apskritai neegzistuotų. Nurodytam pagrindui esant, kreditorius turi teisę reikalauti arba nereikalauti netesybų ir pagal sutartyje nustatytas ribas savo nuožiūra apibrėžti kitos šalies atsakomybės apimtį. Dėl to šalis, siekdama įgyvendinti sutartyje nustatytą teisę į netesybas, turi kitai šaliai išreikšti valią dėl teisės į apibrėžtą netesybų sumą įgyvendinimo, pateikdama reikalavimą sutartį pažeidusiai šaliai jas sumokėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167-915/2016). Skiriamos dvi netesybų formos: bauda ir delspinigiai (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Kai už prievolės įvykdymo termino praleidimą nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t., laikoma, kad netesybos mokamos delspinigių forma (CK 6.71 straipsnio 3 dalis), (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93-916/2017). Ieškovo ir atsakovo sudarytoje Sutartyje numatytos atsakovui taikos netesybos už sutarinių prievolių įvykdymo termino praleidimą – 0,09 proc. per dieną delspinigių norma nuo laiku nesumokėtos sumos (Sutarties 6.1 punktas). Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas pažeidė Sutartį, praleido nustatytus mokėjimų terminus, ieškovo reikalavimas dėl priskaičiuotų 1364,76 Eur delspinigių už ne daugiau nei 180 dienų iki kreipimosi į teismą dienos tenkintinas (CK 6.260 straipsnio 1, 2 dalys, 6.71 straipsnis, 6.72 straipsnis, 6.73 straipsnio 1 dalis).

14Dėl procesinių palūkanų.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio (kai abi sutarties šalys yra verslininkai) metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Patenkinus ieškovo pagrindinį reikalavimą, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos ir 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo teismo sprendimu už akių priteistos 15 150,20 Eur (13 641,92 Eur + 143,52 Eur + 1364,76 Eur) dydžio sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-09-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

16Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

17Byloje esantys įrodymai patvirtna, kad ieškovas už teikiamą ieškinį sumokėjo 341,00 Eur dydžio žyminį mokestį, kurį prašė priteisti iš atsakovo. Patenkinus ieškinį visą apimtimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 341,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

18Bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme valstybė patyrė 3,50 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmos instancijos teisme. Tenkinus ieškinį, ši suma priteistina iš atsakovo valstybės naudai (CPK 96 straipsnis).

19Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 ir 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas, –

Nutarė

20ieškinį patenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Panemunės kelias“, į. k. 110885440, 13 641,92 Eur (trylika tūstančių šešis šimtus keturiasdešimt vieną Eur 92 ct) skolą, 143,52 Eur (vieną šimtą keturiasdešmt tris Eur 52 ct) mokėjimo palūkanas, 1364,76 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus šešiasdešimt keturis Eur 76 ct) delspinigius, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 15 150,20 Eur sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-09-11) iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo bei 341,00 Eur (tris šimtus keturiasdešimt vieną Eur) bylinėjimosi išlaidas, ieškovo AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, į. k. 304940934, naudai.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Panemunės kelias“, į. k. 110885440, valstybės naudai 3,50 Eur (trijų Eur 50 ct) dydžio išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Priteista suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai, juridinio asmens kodas 188728721, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB Swedbank, arba į sąskaitą Nr. LT057044060007887175, esančią AB SEB bankas, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

23Sprendimas už akių per dvidešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

24Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

25Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė, rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 13 641,92... 3. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos... 4. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad AB „Citadele“ bankas ir AS... 7. Dėl skolos priteisimo.... 8. AB „Citadele“ bankas ir atsakovas 2016-04-08 sudarė kredito sutarti Nr.... 9. Civilinio kodekso 6.38 straipsnio l dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti... 10. Dėl mokėjimo palūkanų.... 11. Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 1, 2.1, 5.1 punktais ir Sutarties... 12. Dėl delspinigių.... 13. CK 6.71 straipsnyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar... 14. Dėl procesinių palūkanų.... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 16. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 17. Byloje esantys įrodymai patvirtna, kad ieškovas už teikiamą ieškinį... 18. Bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme valstybė patyrė 3,50 Eur... 19. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 ir 286... 20. ieškinį patenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Panemunės kelias“, į. k. 110885440, 13 641,92... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Panemunės kelias“, į. k. 110885440,... 23. Sprendimas už akių per dvidešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas... 24. Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliaciniu, nei kasaciniu... 25. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi...