Byla 2-983-760/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė, sekretoriaujant Gitanai Gečienei, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui Romualdui Juščiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“, į.k. 301881644, buveinė Jonavos g. 254A, Kaunas ieškinį atsakovui R. K., a.k. ( - ), gyvenančiam ( - ), dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „4finance“ prašo priteisti iš atsakovo R. K. 500 Lt negrąžintos paskolos, 1080 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas- žyminį mokestį.

4Ieškovo atstovė teismo posėdyje nedalyvavo, prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

5Ieškovas ieškinyke nurodė, kad 2010-02-17 tarp UAB „4finance“, valdančios sistemą SMScredit.lt ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis. Ieškovas paskolino atsakovui 500 Lt, kuriuos R. K. privalėjo grąžinti iki 2010-03-19, tačiau negrąžino. Remiantis SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2 punktu, 2010-03-20 atsakovui buvo pradėti skaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigiai, viso 1080 Lt už 216 dienų.

6Atsakovo R. K. atstovas advokatas R.Juščius prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad atsakovas su ieškovu vartojimo kredito sutarties nesudarė ir 500 Lt kredito iš jo negavo. Atsakovo R. K. tolimas giminaitis dirbo jo ūkyje ir turėjo galimybę prieiti prie jo asmens duomenų, Atsakovas įtaria, kad jis pasinaudojo jo duomenimis ir paėmė jo vardu 500 Lt kreditą, tačiau tai patvirtinančių įrodymų pateikti negali. Nurodo, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli, prašo juos mažinti.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2010-02-17 UAB „4finance“, valdanti sistemą SMScredit.lt ir atsakovas R. K. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartį), dėl 500 Lt kredito gavimo 30 dienų laikotarpiui (b.l. 4-9). Sutartis buvo sudaryta internetu, t.y. telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Atsakovas kredito sutarties įstatymų nustatyta tvarka neginčijo, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis šios kredito sutarties nesudarė. Nors atsakovo atstovas tvirtina, kad kitas asmuo jo vardu sudarė vartojimo kredito sutartį, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Nustatyta, kad ieškovas 2010-02-17 pervedė į atsakovo asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke Snore, 500 Lt kreditą (b.l. 11). Pagal Kredito sutartį šią paskolą atsakovas turėjo grąžinti iki 2010-03-19, tačiau nėra jokių duomenų, kad paskola buvo sugrąžinta.

9Atsakovas pažeidė sutarčių vykdymo principus. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais, todėl ieškovo reikalavimas dėl 500 Lt negrąžinto kredito priteisimo pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.59, 6.63, 6.245, 6.256 str.).

10SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2 punkte numatyta, kad paskolos gavėjui uždelsus paskolos sutartyje numatytus mokėjimus, jis privalo mokėti 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas iš atsakovo reikalauja 1080,00 Lt delspinigių už 216 dienų.

11Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažinamos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais. Taigi, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašiai. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka teismui suteikta teisė kontroliuoti netesybų dydį, t.y. teismas, nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, turi teisę sumažinti sutartyje nustatytas netesybas.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas, mažindamas neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas LR CK 6.156 str. 1 d. įtvirtintas sutarčių laisvės principas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad viena iš aplinkybių, kurios vertintinos, taikant kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės yra prievolės ir sutartinių netesybų dydis. Šiuo atveju iš bylos duomenų matyti, jog prievolės dydis yra 500 Lt, o delspinigiai sudaro 1080,00 Lt. Sutarties terminas baigėsi 2010-03-19. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo delspinigius už 216 dienų, tačiau nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kokių priemonių ėmėsi, kad skola iš skolininko būtų išieškota anksčiau nei skaičiuojamų delspinigių terminas. Ieškovas į teismą kreipėsi tik po dviejų metų nuo paskolos grąžinimo termino pabaigos. Teismas tokį kreditorių, kaip verslininkų, elgesį vertina kaip nesąžiningą vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo iš atsakovo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą. Be to, nustatyta, kad atsakovas yra fizinis asmuo, neturintis patirties verslo bei derybų srityje, kredito sutartis buvo sudaryta pagal ieškovo nustatytas sąlygas. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, į tai, kad delspinigių dydis daugiau kaip du kartus viršija pagrindinės prievolės dydį bei vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog netesybos yra aiškiai per didelės, atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigių dydis mažintinas nuo 1 proc. iki 0,1 proc. Iš atsakovo ieškovui priteistina 108,00 Lt delspinigių.

13LR CK 6.37 str.2d., 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo pagrindu iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos – 608,00 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2012-05-03 iki iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, tai yra 50 Lt žyminis mokestis.

15Atsakovui remiantis Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012-07-11 sprendimu Nr. (1.31)-TPA-1058-12 yra suteikta 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba (b.l. 35-36). Atsakovas yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei, todėl 18,75 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, padengtinos iš valstybės biudžeto lėšų.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“, į.k. 3018816448, banko sąskaita ( - ), AB „Swedbank“, 500,00 Lt (penkis šimtus litų) skolos, 108,00 Lt (vieną šimtą aštuonis litus) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą – 608,00 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2012-05-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 50 Lt (penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai