Byla 2-958-368/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Linui Blažulioniui, atsakovo atstovui G. T., trečiųjų asmenų atstovams advokatui Mindaugui Balevičiui ir E. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Kanapa“ ieškinį atsakovui AB „Lietuvos draudimas“, tretiesiems asmenims: AB DnB NORD bankas, UAB „Valymo profesionalai“ dėl draudimo išmokos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas AB „Kanapa“ nurodo, kad su atsakovu AB „Lietuvos draudimas“ 2009-01-22 sudarė draudimo sutartį, kuria buvo apdraustas ieškovui nuosavybės teise priklausantis pastatas, ( - ). Šiame pastate 2009-11-14 įvyko draudiminis įvykis, t. y. nutrūkus vandentiekio žarnai, jungiančiai vandentiekio sistemą su kriauklės maišytuvu buvo apsemtos grindys, apgadintas pastatas, įranga bei atsargos. Už atliktus remonto darbus tretysis asmuo UAB „Valymo profesionalai“ pateikė ieškovui sąskaitas bendrai 23 209,81 Lt sumai, kurią sutiko apmokėti atsakovas AB „Lietuvos draudimas“. Ieškovas laiko, kad draudimo išmoka turi būti sumokėta ne trečiajam asmeniui AB DnB NORD bankas kaip tai yra nurodyta draudimo sutartyje, bet tiesiogiai UAB „Valymo profesionalai“, nes ieškovui Šiaulių apygardos teismo 2009-06-10 nutartimi iškėlus bankroto bylą pasibaigė ir trečiojo asmens AB DnB NORD bankas teisė gauti draudimines išmokas bei jas įskaityti įsiskolinimo dengimui. Be to, Šiaulių apygardos teismo 2010-03-17 nutartimi atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ leista 23 290,81 Lt draudimo išmoką pervesti tiesiogiai trečiajam asmeniui UAB „Valdymo profesionalai“. Prašo priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ dėl 2009-11-14 įvykusio draudiminio įvykio 18 848,60 Lt draudiminę išmoką ieškovo naudai, įpareigojant atsakovą šią išmoką pervesti tiesiogiai UAB „Valdymo profesionalai“.

4Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo ieškinį atmesti, nurodo, jog pagal šalių 2009-01-22 sudarytos draudimo sutarties papildomų sąlygų 6.1. punktą teisę į draudimo išmoką turi ne ieškovas, bet tretysis asmuo AB DnB NORD bankas ir ieškovo reikalavimo patenkinimas reikštų sudarytos draudimo sutarties pažeidimą.

5Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas prašo ieškinį atmesti, nes pagal sudarytą draudimo sutartį draudimo išmoka turi būti sumokėta naudos gavėjui - AB DnB NORD bankas.

6Tretysis asmuo UAB „Valdymo profesionalai“ prašo ieškinį tenkinti, nes atliko draudiminio įvykio padarinių šalinimo darbus. Nurodo, jog prieš šių darbų atlikimą žinojo, kad ieškovui yra iškelta bankroto byla, atskiros sutarties šių darbų atlikimui nesudarė, tikėjo, kad pinigai už atliktus darbus bus sumokėti. Tvirtina, jog nepageidauja tapti kreditoriumi ieškovo – AB „Kanapa“ bankroto byloje dėl mažai tikėtino skolos atgavimo būtent tokiu būdu.

7Ieškinys atmestinas.

8Ieškovas AB „Kanapa“ ir atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ 2009-01-22 sudarė draudimo sutartį, kuria buvo apdraustas ieškovui nuosavybės teise priklausantis pastatas ( - ) (b. l. 9-11). Iš šalių paaiškinimų, 2009-11-14 patalpų apžiūros akto, UAB „Yglė“ pastatų valdymas defektinio akto matyti, kad šiame pastate 2009-11-14 įvyko draudiminis įvykis, t. y. nutrūkus vandentiekio žarnai, jungiančiai vandentiekio sistemą su kriauklės maišytuvu buvo apsemtos grindys, apgadintas pastatas, įranga bei atsargos (b. l. 6, 7). Už atliktus remonto darbus tretysis asmuo UAB „Valymo profesionalai“ pateikė ieškovui sąskaitas bendrai 23 209,81 Lt sumai, kurią sutiko apmokėti atsakovas (b. l. 15, 16, 50). Ieškovas laiko, kad draudimo išmoka turi būti sumokėta ne trečiajam asmeniui AB DnB NORD bankas kaip tai yra nurodyta draudimo sutartyje bet tiesiogiai UAB „Valymo profesionalai“, nes ieškovui Šiaulių apygardos teismo 2009-06-10 nutartimi iškėlus bankroto bylą pasibaigė ir trečiojo asmens AB DnB NORD bankas teisė gauti draudimines išmokas bei jas įskaityti įsiskolinimo dengimui.

9Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 18 848,60 Lt draudiminę išmoką ieškovo naudai, įpareigojant atsakovą šią išmoką pervesti tiesiogiai UAB „Valdymo profesionalai“ yra nepagrįstas, nes pagal minėtos šalių 2009-01-22 sudarytos draudimo sutarties papildomų sąlygų 6.1. punktą teisę į draudimo išmoką turi ne ieškovas, bet tretysis asmuo AB DnB NORD bankas ir ieškovo reikalavimo patenkinimas iš esmės reikštų sudarytos draudimo sutarties pažeidimą. LR CK 6.987 str. nurodyta, jog draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką. Kadangi šiuo atveju draudimo sutartis yra sudaryta trečiojo asmens - AB DnB NORD bankas naudai, todėl draudimo išmoka negali būti išmokėta kitiems asmenims.

10Šiaulių apygardos teismo 2010-03-17 nutartimi atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ nėra įpareigotas draudimo išmoką sumokėti UAB „Valymo profesionalai“, nes atsakovui tik leista šią išmoką pervesti minėtam trečiajam asmeniui (b. l. 17). Naudos gavėjas AB DnB NORD bankas nedavė sutikimo draudimo išmokos pervesti UAB „Valymo profesionalai“ (b. l. 49, 50), todėl atsakovas neturėjo teisės tenkinti ieškovo prašymo – sutikimo (b. l. 8) ir draudimo išmoką tiesiogiai pervesti UAB „Valymo profesionalai“.

11Kadangi Šiaulių apygardos teismo 2009-06-10 nutartimi ieškovui yra iškelta bankroto byla ir teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas), juo disponuoti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę bei tvarką, svarstyti klausimus dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos įstatymo nustatyta tvarka yra pavesta spręsti bankrutuojančios įmonės administratoriui bei kreditoriams (ĮBĮ 11str. 3 d. 3p., 6 p., 14 str. 1 d. 1 p., 23 str. 5 p., 6 p., 17 p.), todėl atliktų remonto darbų apmokėjimo klausimą kilusį jau po bankroto bylos iškėlimo trečiajam asmeniui UAB „Valymo profesionalai“ privalėjo išspręsti pats ieškovas.

12Ieškovo AB „Kanapa“ ir trečiojo asmens AB DnB NORD bankas 2004-04-13 kreditavimo sutarties 31., 31.1., 31.2. punktuose nurodyta, kad bankas savo nuožiūra turi teisę gautą pagal įkeisto turto sutartį draudimo išmoką nukreipti Kredito gavėjo, t.y. ieškovo įsiskolinimui pagal sutartį padengti bei kredito gavėjui paprašius, leisti, kad įkeisto turto draudimo išmoka būtų išmokėta tiesiogiai kredito gavėjui (b. l. 18-26). Tai reiškia, jog bankui yra suteikta teisė gautos draudimo išmokos panaudojimo klausimą spręsti savo nuožiūra ir tai paneigia ieškovo ieškinyje nurodytą teiginį (b. l. 2), kad bankas gautą draudimo išmoką pagal įkeisto turto draudimo sutartis nukreipia kredito gavėjo – ieškovo įsiskolinimams dengti. Ieškovo teiginiai jog iškėlus bankroto bylą AB „Kanapa“ pasibaigė ir trečiojo asmens AB DnB NORD bankas teisė pagal šalių sudarytą kreditavimo sutartį gauti draudimo išmokas bei jas įskaityti įsiskolinimo dengimui yra tik su bylos aplinkybėmis siejamos prielaidos, kuriomis negali būti grindžiamas teismo sprendimas (CPK 263 str.).

13Nurodytų motyvų pagrindu ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti ir neteisėti, todėl ieškinys atmestinas.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį atmesti.

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai