Byla 2A-346-275/2014
Dėl vienašališko delspinigių įskaitymo pripažinimo neteisėtu bei skolos priteisimo, trečiasis asmuo nereiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Elmoris“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Vilijos Mikuckienės ir Virginijaus Kairevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Neiluva“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Neiluva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Neiluva“ ieškinį atsakovei AB „Lesto“ dėl vienašališko delspinigių įskaitymo pripažinimo neteisėtu bei skolos priteisimo, trečiasis asmuo nereiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Elmoris“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė vienašališką atsakovo priskaičiuotų 15 791,94 Lt delspinigių įskaitymą iš ieškovui mokėtinų sumų pagal ieškovo PVM sąskaitą faktūrą serija NEIL Nr. 00003099 pripažinti neteisėtu, priteisti iš atsakovo 15 791,94 Lt skolos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas su ieškiniu nesutiko.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 19 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovės UAB „Neiluva“ valstybės naudai 23,46 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

5Ieškovas UAB „Neiluva“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - UAB „Neiluva“ ieškinį patenkinti visiškai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Trečiasis asmuo UAB „Elmoris“ atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72014-04-04 Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Neiluva“ prašymas patvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį.

8Prašymas tenkinamas, taikos sutartis tvirtintina ir byla nutrauktina.

9Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio nuostatos suteikia ieškovui ir atsakovui teisę bylą baigti taikos sutartimi, ribojant teismo teisę tvirtinti šalių taikos sutartį tik tuo atveju, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1 dalis nustato, jog taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia sprendimo įvykdymo klausimą. Laikytina, kad taikos sutartimi šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis. Šalys pasirašytoje taikos sutartyje patvirtino, jog joms žinoma ir suprantama, kad pagal CK 6.983 straipsnio ir 6.985 straipsnio nuostatas taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą ir išsprendžia kitus ginčytinus klausimus, teismo patvirtinta taikos sutartis šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas. Taip pat šalys patvirtino, jog joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 294 straipsnyje. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi pateiktą taikos sutartį, nustatė, kad pateikta tvirtinti šalių pasirašyta taikos sutartis sudaryta šalių valia, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia dalyvaujančių byloje asmenų teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Šalims žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 293 straipsnio 5 punktas, 294 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, taikos sutartis tvirtintina, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir civilinė byla nutrauktina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

10Užbaigiant bylą šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžinama 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį, t. y. 355,50 Lt (iš viso sumokėta 474 Lt (b. l. 4, 1 t.) ir 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, t. y. 474 Lt (b. l. 2, 2 t.) (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

11Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo patirta 23,46 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Apeliacinės instancijos teismas išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, neturėjo. Taikos sutartimi šalys susitarė, kad teismo patirtas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas atlygina ieškovas, todėl minėtos išlaidos priteistinos iš ieškovo.

12Dėl šalių patirtų atstovavimo išlaidų paskirstymo teisėjų kolegija nepasisako, kadangi šalys taikos sutarties 4 p. aptarė, jog kiekviena šalis savarankiškai padengia savo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

13Vadovaudamasi CPK 96 straipsnio 5 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Patvirtinti civilinėje byloje Nr. 2A-346-275/2014 tarp ieškovo UAB „Neiluva“ (į. k. 121959187) ir atsakovo AB „Lesto“ (į. k. 302577612) sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

  1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsniu bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 dalimi susitaria civilinę bylą baigti taikos sutartimi ir ją teikti Vilniaus apygardos teismui tvirtinti.
  2. Ieškovas atsisako visų savo reikalavimų civilinėje byloje, nagrinėtoje pirmąją instancija Vilniaus miesto apylinkės teisme c.b. Nr. 2-1013-864/2013 ir nagrinėjamo šioje civilinėje byloje Nr. 2A-346-275/2014, t.y. atsisako reikalavimų priteisti iš atsakovo 15.791,94 Lt skolos, 6 procentus procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas.
  3. Vadovaujantis LR Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovas prašo teismo grąžinti 75 proc. žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinio padavimą, tai yra 355,50 Lt ir 100 proc. žyminio mokesčio, sumokėto paduodant apeliacinį skundą, tai yra 474 Lt, iš viso: 829,50 Lt.
  4. Ieškovas įsipareigoja atlyginti visas teismo patirtas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas.
  5. Šalys nereikalauja viena iš kitos atlyginti kitų patirtų bylinėjimosi išlaidų, įskaitant šalių atstovavimo išlaidas.
  6. Šalims taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje, Civilinio kodekso 6.985 straipsnyje žinomos bei LR Civilinio proceso kodekso 584 straipsnis suprantamas.
  7. Šalys patvirtina, kad kiekviena iš jų turi pilną teisę ir visus įgaliojimus sudaryti šią taikos sutartį bei vykdyti visus šia taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
  8. Ši sutartis yra sudaroma trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną Šalims ir teismui.
  9. Šalys, vadovaudamosi LR CPK 42 straipsniu prašo teismą patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-19 sprendimą panaikinti ir civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Neiluva“ ieškinį atsakovei AB „Lesto“ dėl vienašališko delspinigių įskaitymo pripažinimo neteisėtu bei skolos priteisimo, trečiasis asmuo nereiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Elmoris“, nutraukti.

16Grąžinti ieškovui UAB „Neiluva“ 355,50 Lt (tris šimtus penkiasdešimt penkis litus, 50 ct) žyminio mokesčio už ieškinį, sumokėto 2012-10-01 mokėjimo pavedimu per Nordea Bank, AB.

17Grąžinti ieškovui UAB „Neiluva“ 474 Lt (keturis šimtus septyniasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, sumokėto 2013-08-08 mokėjimo pavedimu per Nordea Bank, AB.

18Priteisti Lietuvos Respublikos valstybei iš atsakovo UAB „Neiluva“ (į. k. 121959187) pašto išlaidas – 23,46 Lt (dvidešimt trys litai, 46 ct). Ši suma turi būti sumokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina skubiai pateikti teismui.

Proceso dalyviai