Byla B2-1810-601/2013
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų ir pirkimo pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovės (kreditorės) atstovei G. B., atsakovių atstovams bankroto administratoriaus UAB „Durilita“ atstovui K. B. ir adv. padėjėjui V. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės (kreditoriaus) akcinės bendrovės Šiaulių bankas, ieškinį atsakovams bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Nigema“, uždarajai bendrobei „BrikSan“, A. K. su trečiaisiais asmenimis „Swedbank“ AB, VĮ „Turto bankas“ ir VSDFV Kauno skyriumi dėl kreditorių susirinkimo nutarimų ir pirkimo pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3ieškovė AB Šiaulių bankas kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydama:

  1. Pripažinti negaliojančiu 2012-07-16 BUAB ,,Nigema“ kreditorių susirinkimo protokolą bei perduoti BUAB ,,Nigema“ kreditorių susirinkimui klausimus svarstyti iš naujo;
  2. Pripažinti 2012-02-21 krautuvo pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Nigema“ ir UAB „BrikSan“ negaliojančia;
  3. Pripažinti 2012-05-10 krautuvo pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „BrikSan“ ir A. K. negaliojančia;
  4. Taikyti restituciją – pinigais ir iš atsakovų UAB „BrikSan“ ir A. K. solidariai priteisti BUAB „Nigema“ 31 147,05 Lt.

4Nurodė, kad ieškovė yra atsakovės BUAB „Nigema“ kreditorė, kuriai sutartinio įkeitimo lakštu buvo įkeistas atsakovei priklausantis turtas - krautuvas S130 152 cm., Tyre op, Heated cab, gamyklinis Nr. ( - ) (toliau – krautuvas). 2010 m. balandžio 9 d. BUAB „Nigema“ kreditorių susirinkimo metu buvo patvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka (t. 1, b. l. 22-25), pagal kurią pranešimas kreditoriui apie kreditorių susirinkimo sušaukimą įteikiamas pasirašytinai arba registruotu laišku ne mažiau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo <...> (t. 1, b. l. 27). 2010 m. rugsėjo 15 d. kreditorių susirinkime buvo nutarta: - neparduotą turtą parduoti laisvu pardavimu pagal didžiausią pasiūlytą kainą. AB Šiaulių bankas įkeisto turto pardavimo kainą derinti su AB Šiaulių banku; - apie parduodamą turtą skelbti viename iš respublikinės spaudos („Lietuvos rytas“, „Lietuvos žinios“, „Respublika“) leidinių (t. 1, b. l. 28-29). Nuo šio kreditorių susirinkimo iki 2012 m. lapkričio 6 d. (kai ieškovės atstovė nuvyko į Kauno apygardos teismą susipažinti su bankroto bylos medžiaga) ieškovei nebuvo žinoma apie 2012 m. liepos 16 d. įvykusį kreditorių susirinkimą (nors nuolat domėjosi bankroto bylos eiga), kurio metu buvo nutarta: - patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą; - patvirtinti įmonės pabaigos balansą; - priimti nutarimą dėl įmonės pabaigos (t. 1, b. l. 31). Administratorius L. S. sušaukė 2012 m. liepos 16 d. kreditorių susirinkimą nepranešęs ieškovei ir kitiems kreditoriams (dalyvavo tik didžiausias kreditorius „Swedbank“ AB), tuo pažeisdamas ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalies nuostatas ir patvirtintą kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką, todėl šio susirinkimo metu priimti nutarimai turi būti pripažinti negaliojančiais, kadangi buvo suvaržytos kitų kreditorių teisės dalyvauti, balsuoti kreditorių susirinkime ir pareikšti savo nuomonę dėl svarstomų klausimų.

5Be to, administratorius, nesilaikydamas įstatymų (ĮBĮ 33 str. 6 d.), pažeisdamas kreditorių susirinkimo patvirtintą turto pardavimo tvarką, 2012 m. vasario 21 d. pardavė UAB „BrikSan“ ieškovei įkeistą turtą – krautuvą. Šis turtas nebuvo parduotas antrosiose varžytinėse už 32 000 Lt, todėl turto pardavimo tvarką nustatė kreditorių susirinkimas. Krautuvas buvo parduotas nepranešant ieškovei, nederinant jo pardavimo kainos su ieškove, aiškiai per maža kaina (parduotas už 13 500 Lt, kai jo vertė pagal įmonės buhalterinius duomenis buvo 44 647,05 Lt) bei su administratoriumi L. S. susijusiai įmonei UAB „BrikSan“ (UAB „BrikSan“, buvusi UAB „Durisolita“ (direktorė R. B.), teikė administratoriui paslaugas administruojant BUAB „Nigema“; sandorio sudarymo metu UAB „BrikSan“ akcininkė buvo R. B., kuri yra 2012 m. rugsėjo 6 d. BUAB „Nigema“ administratoriumi paskirtos įmonės UAB „Durilita“ vienintelė akcininkė (t. 2, b. l. 44-54); sandorio sudarymo metu administratoriaus dukra J. S. buvo UAB „BrikSan“ direktorė; buvęs administratorius L. S. dabar dirba UAB „BrikSan“ direktorės pavaduotoju), todėl buvo pažeistos ieškovės (įkeisto turto turėtojos) bei kitų kreditorių teisės ir teisėti interesai, dėl ko 2012 m. vasario 21 d. krautuvo pirkimo-pardavimo sutartis pripažintina negaliojančia.

62012 m. rugpjūčio 20 d. teismo posėdžio metu UAB Brikan“ atstovas pateikė teismui 2012 m. gegužės 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria krautuvas buvo parduotas A. K. už 13 000 Lt. Akivaizdu, kad ši sutartis sudaryta nesąžiningai (ji atsirado beveik po metų laiko bylinėjimosi teisme, 2012 m. gruodžio 13 d. atsakovės UAB „BrikSan“ atsiliepime apie tai nenurodyta), siekiant apsunkinti restitucijos natūra taikymą, todėl turi būti pripažinta negaliojančia, kadangi negalėjo būti sudaryta.

7Ieškovė prašo taikyti restituciją pinigais, nes dalis pinigų yra sumokėta (13 500 Lt), turto natūra nėra. Prašo priteisti 31 147,05 Lt (44 647,05 Lt – 13 500 Lt) solidariai iš atsakovų UAB „BrikSan“ ir A. K., nes privalantys turtą grąžinti asmenys yra nesąžiningi, žala atsirado dėl jų abiejų kaltės, todėl privalo atlyginti didžiausią turto vertę.

8Atsakovės BUAB „Nigema“ atstovas K. B. prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. teismas atstatydino L. S. iš administratoriaus pareigų ir paskyrė bankroto administratoriumi UAB „Durilita“, kuri įgaliojo jį vykdyti atsakovės bankroto procedūras, tačiau bankroto procedūros buvo baigtos, reikėjo tik sulaukti teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos. 2012 m. liepos 16 d. kreditorių susirinkimas buvo sušauktas ne pagal patvirtintą kreditorių susirinkimo patvirtintą tvarką, tačiau tai nepažeidė kreditorių interesų, nes jis buvo sušauktas paskelbiant apie jį spaudoje (t. 1, b. l. 93-95, t. 2, b. l. 22-24, 105-106).

9Atsakovė UAB „BrikSan“ prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad telefonu krautuvo kaina buvo suderinta su ieškovo darbuotoja D. L.. Krautuvas buvo parduotas už 13 500 Lt, nes krautuvo niekas nepirko, jo techninės charakteristikos buvo žemos (mažas galingumas ir našumas), buvo gedimas hidraulinėje sistemoje, susidėvėjusios padangos, akumuliatoriai seni. Apie krautuvo pardavimą A. K. nebuvo pranešta iki 2013 m. rugpjūčio 20 d., nes niekas negalvojo, kad tai reikia padaryti (t. 1, b. l. 83-84, t. 2, b. l. 117-118).

10Atsakovas A. K. su ieškiniu dėl 2012 m. gegužės 10 d. pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia nesutinka ir prašo šį reikalavimą atmesti. Nurodo, kad jis dirbo UAB „Ulada“, kuri buvo tame pačiame kieme su UAB „BrikSan“. Iš UAB „BrikSan“, kurių kieme stovėjo krautuvas, darbuotojų sužinojo, kad šis krautuvas sugedęs ir įmonei nereikalingas, o jam reikėjo to krautuvo variklio ir kažkokių agregatų, todėl sutarė nupirkti šį krautuvą už 13 000 Lt. Jam nebuvo žinomi krautuvo įsigijimo iš BUAB „Nigema“ niuansai, todėl jis yra sąžiningas turto įgijėjas (t. 2, b. l. 111-112).

11Tretieji asmenys VĮ „Turto bankas“ ir VSDFV Kauno skyrius (kreditoriai) prašo patenkinti ieškinio reikalavimą – panaikinti 2012 m. liepos 16 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus. Nurodo tuos pačius motyvus kaip ir ieškovė (t. 1, b. l. 72-75, 86-88).

12Ieškinys tenkintinas.

13

14Dėl 2012 m. liepos 16 d. BUAB „Nigema“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

15Lietuvos Respublikos ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. 2010 m. balandžio 9 d. BUAB „Nigema“ kreditorių susirinkimo metu buvo patvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, pagal kurią pranešimas kreditoriui apie kreditorių susirinkimo sušaukimą įteikiamas pasirašytinai arba registruotu laišku ne mažiau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo (t. 1, b. l. 22-27).

16Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad apie 2012 m. liepos 16 d. kreditorių susirinkimą buvo paskelbta tik spaudoje, nors patvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka to nenumato, t. y. nebuvo pranešta kreditoriams pasirašytinai arba registruotu laišku apie įvyksiantį kreditorių susirinkimą, nebuvo kreditoriams žinoma apie svarstomus klausimus (skelbime nurodyta tik - dėl įmonės pabaigos, kai buvo dar du klausimai svarstomi), nebuvo pateikti kreditoriams nutarimų projektai. Teismas sprendžia, kad 2012 m. liepos 16 d. kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo (raštu balsavo) tik vienintelis didžiausias kreditorius, buvo sušauktas nesilaikant nustatytos kreditorių susirinkimo patvirtintos susirinkimų sušaukimo tvarkos, tuo akivaizdžiai ignoruojant visų kreditorių interesus, atimant iš kreditorių teises dalyvauti ir reikšti savo nuomonę svarstomais klausimais, bei tuo, kaip matyti, buvo siekiama nuslėpti neteisėtą turto (krautuvo) pardavimą (parduotas nesilaikant patvirtintos tvarkos) ir kuo skubiau priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, todėl šio kreditorių susirinkimo metu priimti nutarimai pripažintini negaliojančiais.

17Dėl 2012 m. vasario 21 d. ir 2012 m. gegužės 10 d. krautuvo pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

18Lietuvos Respublikos ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad įkeistas turtas parduodamas iš varžytinių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui. <...> Nepardavus dvejose varžytinėse įkeisto turto ir šio turto neperėmus įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, jo vertinimo ir pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas.

19Nustatyta, kad krautuvas buvo įkeistas ieškovei, jis nebuvo parduotas dvejose varžytinėse, todėl 2010 m. rugsėjo 15 d. kreditorių susirinkime buvo nutarta: - neparduotą turtą parduoti laisvu pardavimu pagal didžiausią pasiūlytą kainą. AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kainą derinti su AB Šiaulių banku; - apie parduodamą turtą skelbti viename iš respublikinės spaudos („Lietuvos rytas“, „Lietuvos žinios“, „Respublika“) leidinių (t. 1, b. l. 28-29). 2012 m. vasario 21 d. bankroto administratorius L. S. pardavė ieškovei įkeistą krautuvą už 13 500 Lt atsakovei UAB „BrikSan“, nesuderinęs kainos su ieškove, nepaskelbęs apie parduodamą krautuvą respublikinės spaudos leidinyje. Apklaustas kaip liudytojas L. S. nurodė, kad kainą derino telefonu su ieškovės atstove D. L., tačiau šią aplinkybę liudytoja D. L. paneigė (t. 2, b. l. 129-132). Įrodymų, jog buvo derinta su ieškove krautuvo pardavimo kaina, byloje nėra. Atsakovo BUAB „Nigema“ bankroto administratorius (paprašytas pateikti) nepateikė įrodymų (spaudos leidinių), jog apie krautuvo pardavimą buvo skelbta respublikiniame spaudos leidinyje. Taigi, darytina išvada, kad krautuvas buvo parduotas nesilaikant teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, ĮBĮ ir kreditorių susirinkime nustatytos įkeisto turto pardavimo tvarkos, todėl šis sandoris, kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms, yra pripažintinas niekinis ir negaliojančiu (CK 1.80 str.).

20Be to, šis sandoris yra niekinis ir negaliojantis, nes prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 1.81 str.). Įstatymai nenustato „viešosios tvarkos“ ar „geros moralės“ sampratų. Tai yra teisės doktrinos ir teismų praktikos užduotis. Šių teisinių vertybių kategorijų turinys gali būti kintantis. „Viešoji tvarka“ apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, o principai įtvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės aktuose. Sąvoka „gera moralė“ taip pat yra vertinamoji, kilus geros moralės taikymo klausimui, teismas privalo taikyti bylos nagrinėjimo metu pripažįstamus moralės standartus, vadovaudamasis objektyviuoju protingumo kriterijumi. Geros moralės kriterijus yra kultūringo, teisingo žmogaus minimalus gėrio, blogio, teisingumo, pareigos, padorumo suvokimas. Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad bankroto administratorius L. S. sandorį sudarė su įmone (pardavė turtą UAB „BrikSan“), kurios direktorė buvo jo dukra J. S. (t. 2, b. l. 54) bei ši įmonė (buvusi UAB „Durisolita“) teikė paslaugas bankroto administratoriui vykdant BUAB „Nigema“ bankroto procedūras (t. 1, b. l. 19-20), o pats jis dirbo šioje įmonėje vadybininko pareigose (2013 m. lapkričio 19 d. UAB „BrikSan“ pažyma). Sandoris buvo sudarytas neabejotinai tarp susijusių įmonių ir asmenų, nes, kaip nustatyta, R. B. buvo tiek UAB „Durisolita“, tiek atsakovės UAB „BrikSan“ (iki 2013 m. liepos 4 d. vienintelė akcininkė), tiek dabar yra bankroto administratoriaus UAB „Durilita“ savininkė (vienintelė akcininkė; 2. t, b. l. 44-52), ji dalyvavo 2010 m. balandžio 9 d. pirmajame kreditorių susirinkime kaip susirinkimo sekretorė (buvo išrinkta pasiūlius administratoriui L. S.; t. 1, b. l. 22-25), o dabar buvęs bankroto administratorius L. S. dirba UAB „BrikSan“ direktorės pavaduotoju (2013 m. sausio 14 d. UAB „BrikSan“ adresuotą siuntą L. S. priėmė kaip direktorius). Be to, spręstina, kad turto pardavimo kaina (13 500 Lt) yra aiškiai per maža, nes pagal internetinėje erdvėje prieinamus duomenis tokio krautuvo kaina pasaulinėje rinkoje yra nuo 41 000 Lt ir daugiau (duomenys pridedami). Duomenų, kad krautuvas buvo sugedęs, kad jam buvo reikalingas remontas, byloje nėra. Taigi, nustatytos aplinkybės neabejotinai leidžia daryti išvadą, kad sudaryta sutartis prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei bei neatitinka teisingumo protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 str.).

21Ieškovė prašo pripažinti negaliojančia 2012 m. gegužės 10 d. tarp atsakovo UAB „BrikSan“ ir atsakovo A. K. sudarytą krautuvo pirkimo-pardavimo sutartį, nes ji sudaryta nesąžiningai (negalėjo būti sudaryta). Teismas pažymi, kad byloje nustatytos aplinkybės: 1) sutartis teismui buvo pateikta tik 2013 m. rugpjūčio 20 d., t. y. praėjus beveik metams laiko nuo bylos iškėlimo teisme; 2) atsakovė 2012 m. gruodžio 13 d. atsiliepime į ieškinį nenurodė, jog krautuvas jau perleistas A. K., o dar prašė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones (2012 m. lapkričio 26 d. teismo nutartis), kuriomis buvo areštuotas šis krautuvas ir uždrausta atsakovei juo disponuoti; 3) sandorio sudarymo metu atsakovas A. K. dirbo pas atsakovą UAB „BrikSan“ puse etato kūriko pareigose (t. 2, b. l. 102, UAB „BrikSan“ pažyma), nors atsakovas A. K. teigė, jog dirbo UAB „Ulada“ (duomenų, jog A. K. dirbtų šioje įmonėje nėra); 4) atsakovas UAB „BrikSan“ krautuvą iš karto po jo įsigijimo (2012-02-24) pardavė atsakovui A. K. (2012-05-10) už mažesnę kainą (13 000 Lt), nurodant, jog jis netvarkingas (nors tokių duomenų byloje nėra); 5) atsakovai tvirtina, jog krautuvo natūroje nėra, jis buvo parduotas dalims, 6) A. K. savo atsiliepime nenurodė, kam jam reikalingas buvo krautuvas, kokių tiksliai dalių jam reikėjo (nurodė atsiliepime - „autokrautuvo variklio ir kažkokių agregatų“) (t. 2, b. l. 111-112), į teismo posėdžius nevyko, - leidžia daryti išvadą, kad šis sandoris yra tariamas, t. y. sudarytas tik dėl akių (nesiekiant sukurti teisinių pasekmių). Teismas sprendžia, jog 2012 m. gegužės 10 d. sutartis yra tariamas sandoris, todėl yra niekinis ir negaliojantis (CK 1.86 str.), o krautuvas realiai nebuvo perduotas atsakovui A. K. ir jam neperėjo nuosavybės teisės į šį turtą, todėl restitucija jo atžvilgiu netaikytina. Teismas sutinka su ieškovo motyvais, jog tikėtina, kad šiuo sandoriu atsakovė UAB „BrikSan“ siekė apsunkinti restitucijos natūra taikymą, tą patvirtina ir atsakovų tvirtinimas, jog krautuvas neišlikęs. Taigi, nesant išlikusio turto, iš atsakovės UAB „BrikSan“ priteistinas piniginis ekvivalentas (CK 6.146 str.). Ieškovė prašo priteisti didžiausią turto vertę, nes atsakovai yra nesąžiningi (CK 6.147 str. 2 d.) ir krautuvo vertę nurodo (skaičiuoja) pagal krautuvo likutinę vertę, t. y. 44 647,05 Lt (t. 1, b. l. 12). Teismas sutinka, kad atsakovas UAB „BrikSan“ yra nesąžiningas turto įgijėjas, tačiau kaip nustatyta, krautuvas buvo pardavinėjamas varžytinėse ir nebuvo parduotas antrose varžytinėse už 32 000 Lt, todėl sprendžia, kad ši suma laikytina objektyviai didžiausia turto verte, kuri buvo nustatyta BUAB „Nigema“ ir kurią buvo siekiama gauti, kad būtų apginti kreditorių interesai. Tokiu būdu, taikant restituciją, iš atsakovo UAB „Briksan“ priteistina 18 500 Lt (32 000 - 13 500).

22Ieškinį patenkinus, iš atsakovo UAB „Briksan“ valstybei priteistina 555 Lt žyminio mokesčio (nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista) bei 118 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.), iš viso 673 Lt.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 straipsniu, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu,

Nutarė

24Pripažinti negaliojančiais 2012 m. liepos 16 d. BUAB ,,Nigema“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus.

25Pripažinti, kad 2012 m. vasario 21 d. krautuvo pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp UAB „Nigema“ ir UAB „BrikSan“ yra niekinė ir negaliojanti.

26Pripažinti, kad 2012 m. gegužės 10 d. krautuvo pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp UAB „BrikSan“ ir A. K. yra niekinė ir negaliojanti.

27Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovės UAB „BrikSan“, į. k. ( - ), 18 500 Lt (aštuoniolika tūkstančių penkis šimtus litų) BUAB „Nigema“, į. k. ( - ).

28Priteisti iš atsakovės UAB „BrikSan“, į. k. ( - ), 673 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

29Nutartis per 7 dienas gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Vilijai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. ieškovė AB Šiaulių bankas kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu... 4. Nurodė, kad ieškovė yra atsakovės BUAB „Nigema“ kreditorė, kuriai... 5. Be to, administratorius, nesilaikydamas įstatymų (ĮBĮ 33 str. 6 d.),... 6. 2012 m. rugpjūčio 20 d. teismo posėdžio metu UAB Brikan“ atstovas... 7. Ieškovė prašo taikyti restituciją pinigais, nes dalis pinigų yra sumokėta... 8. Atsakovės BUAB „Nigema“ atstovas K. B. prašo ieškinį atmesti. Nurodo,... 9. Atsakovė UAB „BrikSan“ prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad telefonu... 10. Atsakovas A. K. su ieškiniu dėl 2012 m. gegužės 10 d. pirkimo-pardavimo... 11. Tretieji asmenys VĮ „Turto bankas“ ir VSDFV Kauno skyrius (kreditoriai)... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. ... 14. Dėl 2012 m. liepos 16 d. BUAB „Nigema“ kreditorių susirinkimo nutarimų... 15. Lietuvos Respublikos ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kreditorių... 16. Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad apie 2012 m. liepos 16 d. kreditorių... 17. Dėl 2012 m. vasario 21 d. ir 2012 m. gegužės 10 d. krautuvo... 18. Lietuvos Respublikos ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad įkeistas... 19. Nustatyta, kad krautuvas buvo įkeistas ieškovei, jis nebuvo parduotas dvejose... 20. Be to, šis sandoris yra niekinis ir negaliojantis, nes prieštarauja viešajai... 21. Ieškovė prašo pripažinti negaliojančia 2012 m. gegužės 10 d. tarp... 22. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo UAB „Briksan“ valstybei priteistina 555... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 straipsniu, Įmonių... 24. Pripažinti negaliojančiais 2012 m. liepos 16 d. BUAB ,,Nigema“ kreditorių... 25. Pripažinti, kad 2012 m. vasario 21 d. krautuvo pirkimo-pardavimo sutartis,... 26. Pripažinti, kad 2012 m. gegužės 10 d. krautuvo pirkimo-pardavimo sutartis,... 27. Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovės UAB „BrikSan“, į. k. ( -... 28. Priteisti iš atsakovės UAB „BrikSan“, į. k. ( - ), 673 Lt (šešis... 29. Nutartis per 7 dienas gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui per...