Byla 2-977-922/2012
Dėl praleisto termino įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą atnaujinimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Genovaitei Šetkauskienei, dalyvaujant pareiškėjui S. L., suinteresuoto asmens- Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Akmenės žemėtvarkos skyriaus atstovei vedėjai J. D., nedalyvaujant suinteresuoto asmens- VĮ Registrų centro Telšių filialo atstovui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo S. L. pareiškimą suinteresuotiems asmenims- Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialui bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Akmenės žemėtvarkos skyriui, dėl praleisto termino įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą atnaujinimo, ir

Nustatė

3pareiškėjas S. L. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo atnaujinti terminą įregistruoti VĮ „Registrų centre“ nuosavybę pagal pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp jo ir „Stipirkių“ sodininkų bendrijos pirmininkės I. Ž. (b.l. 2-3).

4Pareiškėjas S. L. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ( - )pagal pirkimo-pardavimo sutartį įsigijo žemės sklypą, esantį sodų bendrijoje „Stipirkiai“, sklypo Nr. ( - ). Visą laiką prižiūrėjo jį, mokėjo mokesčius – 12 Lt per metus. Kai nusipirko sklypą nežinojo, kad pirkimo-pardavimo sutartį pagal tuo metu galiojusius teisės aktus dar reikėjo įregistruoti. Prašo teismo nurodytas aplinkybes vertinti svarbiomis ir atnaujinti praleistą terminą pirkimo - pardavimo sutarčiai įregistruoti.

5Suinteresuoto asmens- Akmenės žemėtvarkos skyriaus atstovė J. D. nurodė, kad pareiškėjas, kaip sodo bendrijos narys, visą laiką valdė sklypą. Tik iš nežinojimo neįvykdė visų teisės aktų reikalavimų. Prašo pareiškimą tenkinti ir atstatyti terminą įregistruoti nekilnojamąjį turtą.

6Suinteresuoto asmens- VĮ Registrų centro Telšių filialo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą pranešta tinkamai. Gautas atsiliepimas, kuriame nurodoma, kad pareiškimui neprieštarauja, teismo posėdyje atstovas nedalyvaus (b.l. 33).

7Pareiškimas tenkintinas.

8Byloje esantys dokumentai patvirtina pareiškėjo nurodytas aplinkybes. Iš ( - ) žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties nustatyta, kad ( - ) S. L. už 748 talonus nusipirko 0,0685 ha žemės sklypą, esantį „Stipirkių“ sodininkų bendrijoje, sklypo Nr. 37. Pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta tarp S. L. ir sodininkų bendrijos „Stipirkiai“ pirmininkės I. Ž. (b.l. 6). Prie sutarties pridėtas sklypo genplanas (b.l. 7). Teismui pateikta šio žemės sklypo kadastrinių matavimų byla, suformuota 2012-04-24 UAB „Matavimų sfera“ matininko D. G., žemės sklypo planas, žemės sklypo vertės apskaičiavimas. Nustatyta žemė sklypo vertė 298 Lt, indeksuota žemės sklypo vertė 477 Lt, bendras sklypo plotas 0,0710 ha. Naudojimo pobūdis – mėgėjiškų sodų žemės sklypas. Žemės sklypo formavimo juridinis pagrindas ( - ) žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. ( - ) (b.l. 9-18). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Akmenės skyriaus vedėjo 2012-05-18 spendimu Nr. 26SK-(14.26.110.)-132 šie žemės sklypo kadastro duomenys patvirtinti ir pagal juos suformuotas žemės sklypas (b.l. 20). Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-04-06 įsakymu Nr. A-288 sklypui suteiktas adresas ( - ). (b.l. 8, 19).

9Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų, patvirtintų 1992 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 316, 1.4. punktą, sutartys dėl žemės perleidimo privačion nuosavybėn arba valdžios organų sprendimai dėl jos išpirkimo iš privačių savininkų, taip pat sutartys dėl žemės įkeitimo (hipotekos), ilgalaikės nuomos bei žemės paveldėjimo teisės liudijimai turėjo būti įregistruojami per 1 mėnesį nuo jų sudarymo dienos. Šiame punkte taip pat buvo įtvirtinta, kad nustatytu laiku neįregistruotos sutartys dėl žemės perleidimo privačion nuosavybėn arba valdžios organų sprendimai dėl jos išpirkimo iš privačių savininkų, taip pat sutartys dėl žemės įkeitimo (hipotekos), ilgalaikės nuomos bei žemės paveldėjimo teisės liudijimai juridinės galios neturi. Valstybinis žemės kadastro duomenų registras yra juridinis dokumentas, įrodantis žemės savininko nuosavybės arba naudojimo teisę. Taigi vadovaujantis šiomis teisės normomis S. L. pagal ( - )sutarties sudarymo metu galiojusį teisinį reglamentavimą, per vieną mėnesį nuo ( - ) žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo turėjo ją įregistruoti Valstybinio žemės kadastro duomenų registre.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 8 str. 3 d. numatyta, kad jeigu pagal sandorio sudarymo momentu galiojusį įstatymą sandoriui buvo nustatyta privaloma teisinė registracija, bet jis nebuvo per įstatymo numatytą terminą įregistruotas, tai toks sandoris negalioja, išskyrus atvejus, kai dėl svarbių priežasčių praleistą įregistravimo terminą atnaujina teismas. Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra ne registracijos faktas, kaip toks, o įstatyme nustatyta aplinkybė (sandoris, įvykis, aktas ar kt.), su kuria siejamas civilinių teisių ir pareigų atsiradimas ar pasibaigimas. Ne teisinė registracija sukuria nuosavybės teisę, o nuosavybės teisė atsiranda teisės aktuose nustatytais pagrindais, teisine registracija yra tik įregistruojami nuosavybės teisių atsiradimo ir pasikeitimo juridiniai faktai, tačiau šiuos registruojant būtina laikytis įstatyme nustatytų terminų, kurių atnaujinimo klausimas kiekvienu atveju priklauso nuo konkrečių vertinamų aplinkybių.

11Vertinant pareiškėjo pateiktus duomenis, teismo posėdžio metu nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad pareiškėjas nesikreipė per įstatymo numatytą terminą dėl ( - ) pirkimo-pardavimo sutarties įregistravimo dėl nežinojimo apie įstatymo reikalavimą atlikti teisinę registraciją. Suinteresuotiems asmenims procesiniai dokumentai įteikti ir apie posėdį pranešta. Prieštaravimų negauta. Akmenės žemėtvarkos skyriaus atstovė nurodė, kad prašymui neprieštarauja. Ištyrus pateiktus įrodymus, išklausius pareiškėjo, suinteresuoto asmens atstovo paaiškinimus, nėra duomenų, kad termino atnaujinimas pažeistų kitų galimai suinteresuotų asmenų interesus. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta bei vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principais, pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl praleisto termino vertintinos jo interesais ir pripažintinos svarbiomis, todėl prašymas tenkintinas ir terminas teisinei registracijai atnaujintinas.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 576-578 straipsniais,

Nutarė

13pareiškėjo prašymą tenkinti.

14Atnaujinti S. L. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) terminą Valstybės įmonės registrų centro Telšių filiale įregistruoti sutartį, sudarytą ( - ), Nr. ( - ), kurios pagrindu įgytas nekilnojamasis turtas – 0,0685 ha žemės sklypas, esantis „Stipirkių“ sodininkų bendrijoje, sklypo Nr. ( - ), trims mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai