Byla 1-1162-939/2019

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė

2išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės Astos Bernatavičienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąją bylą kurioje R. B., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), profesinio išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje ir 2811 straipsnio 1 dalyje.

3Teismas

Nustatė

4R. B. 2019 m. spalio 9 d. apie 19.00 val., ( - ), prie gyvenamojo namo esančioje lauko terasoje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, žodinio konflikto metu šeimos nariui – sesei V. J. tyčia sudavė kumščiu vieną smūgį į veidą, taip mušdamas sukėlė nukentėjusiajai V. J. fizinį skausmą.

5Be to, R. B. 2019 m. spalio 16 d. apie 15.30 val. ( - ), pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, vairavo motorinę transporto priemonę – automobilį „Audi 80“, valstybinis numeris ( - ), būdamas neblaivus, kai jam nustatyta daugiau nei 1,51 promilių neblaivumas.

6Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 140 straipsnio 2 dalyje

7R. B., apklaustas įtariamuoju, kaltę pripažino ir parodė, kad jis gyvena kartu su seserimi V. J. ir jos šeima. 2019 m. spalio 9 d. vakare grįžo neblaivus namo. V. J. stovėjo lauko terasoje, buvo užrakinusi ir užstojusi įėjimo į namą duris, neleido jam įeiti į namo vidų, sakydama, kad jo neblaivaus į namus neįleis. Supykęs ant sesers, jis nesusitvardė ir ranka V. J. sudavė vieną smūgį į veidą. Sesers atsiprašė, gailisi, kad taip pasielgė (b. l. 102-103).

8Be kaltinamojo R. B. parodymų, jo kaltę patvirtina ir kiti ikiteisminio tyrimo metu byloje surinkti bei žemiau aptarti faktiniai duomenys.

9Protokolas-pareiškimas, kuriame V. J. nurodė, kad 2019 m. spalio 9 d. apie 19.00 val. neblaivus brolis R. B. namų terasoje jai sudavė rankos kumščiu vieną kartą į veidą, taip sukeldamas fizinį skausmą (b. l. 15).

102019-10-09 įvykio vietos apžiūros protokolas, kuriuo aprašyta įvykio vietos, ( - ) apžiūra (b. l. 17, 18-19).

11Liudytoja V. J. paaiškino, kad 2019 m. spalio 9 d. apie 19 val. į jai priklausančius namus grįžo neblaivus brolis R. B. Prie namo esančioje lauko terasoje ji šiam papriekaištavo, kad jis grįžo girtas. Tarp jų kilo žodinis konfliktas. Ji R. B. užstojo duris, kad šis neįeitų. Tuomet R. B. supykęs rankos kumščiu, o gal tai buvo ir plaštaka, sudavė jai vieną smūgį į panosę. Nuo R. B. suduoto smūgio jai skaudėjo ir šiuo metu jaučia perštėjimą, tačiau sužalojimo ant veido nesimato. Civilinio ieškinio nereikš (b. l. 27, 31-32).

12Liudytojas A. J. paaiškino, kad 2019 m. spalio 9 d. apie 19 val., būdamas savo namų ūkiniame pastate, išgirdo, kad V. J. gyvenamojo namo terasoje konfliktuoja su R. B. Nuėjo pažiūrėti, kas vyksta. V. J. pasakė, kad jos brolis R. B. jai vieną kartą rankos kumščiu sudavė į veidą (b. l. 45).

13Tokiu būdu įrodyta, kad kaltinamasis R. B. neblaivus tyčia šeimos nariui – sesei V. J., sudavė kumščiu vieną smūgį į veidą, taip mušdamas nukentėjusiajai V. J. sukėlė fizinį skausmą. Kaltinamasis visiškai prisipažino dėl šios nusikalstamos veikos padarymo. Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą veiką be jo paties parodymų, kuriais netikėti teismas neturi pagrindo, nes jie patvirtinti kita bylos medžiaga ir yra nuoseklūs, logiški, įrodyta nukentėjusiosios V. J. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, bei rašytiniais įrodymais. Teismas, įvertinęs kaltinamojo smurtinių veiksmų pobūdį (suduotas vienas smūgis kumščiu į veidą), kaltinamojo ir nukentėjusiosios paaiškinimus, daro išvadą, kad kaltinamojo smurtiniai veiksmai sukėlė nukentėjusiajai fizinį skausmą. Konstatuotina, kad nukentėjusiosios patirtas fizinis skausmas yra kaltinamojo tiesioginio fizinio poveikio nukentėjusiajai išdava, tai yra tarp atsiradusių pasekmių ir kaltinamojo neteisėtų veiksmų yra tiesioginis priežastinis ryšys. Kaltinamasis veikė tiesiogine tyčia. Fizinį smurtą kaltinamasis panaudojo prieš savo šeimos narį – seserį V. J. Remiantis paminėtu, kaltinamojo nusikalstami veiksmai kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 140 straipsnio 2 dalį.

14Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 2811 straipsnio 1 dalyje

15R. B., apklaustas įtariamuoju, kaltę pripažino ir parodė, kad 2019 m. spalio 16 d. namuose vartojo alkoholį, po to, norėdamas nusipirkti alkoholio, jam priklausančiu automobiliu „Audi 80“, valstybinis numeris ( - ), vyko į parduotuvę. Važiuojant ( - ), jį sustabdę ir patikrinę jo neblaivumą policijos pareigūnai jam nustatė 3,88 promilių neblaivumą. Dėl to, kad vairavo stipriai apsvaigęs nuo alkoholio, nuoširdžiai gailisi (b. l. 123).

162019 m. spalio 16 d. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2019 m. spalio 16 d. R. B., būdamas neblaivus (pirmas testas atliktas 15.44 val., nustatytas 3,69 promilių girtumas; antras testas atliktas 16.02 val., nustatytas 3,88 promilių girtumas), vairavo automobilį „AUDI-80“, valstybinis numeris ( - ), kol 15.30 val. ( - ), buvo sustabdytas policijos pareigūnų (b. l. 63).

17Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad įvykio vieta yra ( - ). Automobilis „AUDI 80“, valstybinis numeris ( - ), apžiūrėtas, užplombuotas ir išvežtas saugoti (b. l. 53-54, 55-61).

18Neblaivumo nustatymo akte užfiksuota, kad 2019 m. spalio 16 d. R. B. alkoholio kiemo matuokliu ALCOTEST 7510 Nr. ARCK-0039, patikros Nr. 1086516, 15.44 val. nustatytas 3,69 promilių neblaivumas, 16.02 val. nustatytas 3,88 promilių neblaivumas (b. l. 62).

19Tokiu būdu, įstatymo nustatyta tvarka gauti faktiniai duomenys leidžia daryti išvadą, kad kaltinamasis R. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 2811 straipsnio 1 dalyje. Kaltinamasis R. B., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, pripažino, kad neblaivus vairavo automobilį. Kaltinamojo paaiškinimai atitinka objektyvias bylos aplinkybes, be to, juos patvirtina ir kitų byloje surinktų ir teisme BPK 291 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ištirtų įrodymų visuma – neblaivumo nustatymo akte užfiksuota, kad 2019 m. spalio 16 d. 15.44 val. pirmo tikrinimo metu R. B. nustatytas 3,69 promilių girtumas, antrojo tikrinimo metu 16.02 val. nustatytas 3,88 promilių girtumas; įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad įvykio vieta ( - ), apžiūrėtas automobilis „AUDI 80“, valstybinis numeris ( - ). Taigi, byloje surinkti duomenys patvirtina, kad kaltinamasis R. B. 2019 m. spalio 16 d. apie 15.30 val. Prienų r., Stakliškių sen., Lielionių k., Tuopų gatvėje, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, vairavo motorinę transporto priemonę – automobilį „Audi 80“, valstybinis numeris ( - ), būdamas neblaivus, kai jam nustatyta daugiau nei 1,51 promilių neblaivumas. Tokiomis teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis kaltinamojo veika kvalifikuojama pagal BK 2811 straipsnio 1 dalį.

20Dėl bausmių skyrimo

21Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltinamojo asmenybę.

22Kaltinamasis R. B. neteistas (b. l. 84-85), nebaustas administracine tvarka (b. l. 86), nedirba (b. l. 92), narkologo ir psichiatro įskaitoje neįrašytas (b. l. 89). Pagal pavojingumo visuomenei laipsnį kaltinamojo padarytos dvi nusikalstamos veikos priskiriamos nesunkių nusikaltimų kategorijai. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi, jo atsakomybę pagal BK 140 straipsnio 2 dalį sunkina tai, kad jis nusikalstamą veiką padarė neblaivus ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

23Atsižvelgus į bylos duomenis, esant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams, darytina išvada, jog procesas gali būti baigiamas priimant baudžiamąjį įsakymą. Protokole, kurį pasirašė kaltinamasis, jam buvo išaiškinta galimybė procesą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu, jis susipažino su proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu tvarka ir pasekmėmis ir jas suprato. Kaltinamasis sutiko, kad prokurorė kreiptųsi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir jam siūloma skirti bausmės rūšimi ir trukme (b. l. 128-133). Pranešimas apie sprendimą užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu nukentėjusiajai įteiktas, nukentėjusioji nurodė, kad su prokurorės sprendimu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu sutinka, prieštaravimų prokurorės sprendimui negauta, civilinis ieškinys nepareikštas.

24Įvertinus aukščiau aptartas aplinkybes, siekiant ne tik nubausti nusikalstamas veikas padariusį asmenį, bet ir prevenciškai jį pataisyti, atsižvelgiant į kaltinamojo amžių, asmenybę, atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes, kaltinamojo elgesį iki nuskalstamos veikos padarymo, kitus kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis, R. B. už atskiras nusikalstamas veikas skirtina prokurorės pasiūlyta bausmės rūšis – areštas. Už atskiras nusikalstamas veikas paskirtos bausmės, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, subendrintinos, paskirtas bausmes iš dalies sudedant, ir paskirtina galutinė subendrinta bausmė. Kaltinamojo atžvilgiu taikytinas BK 641 straipsnis ir paskirtoji bausmė mažintina vienu trečdaliu.

25Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytinas laikas, R. B. išbūtas laikinajame sulaikyme nuo 2019 m. spalio 16 d. 16 val. 02 min. iki 2019 m. spalio 17 d. 15 val. 08 min. (1 para) (b. l. 128-129, 130).

26Dėl baudžiamojo poveikio priemonių taikymo

27BK 42 straipsnio 6 dalyje, 67 straipsnio 1 – 3 dalyse nustatyta, kad kartu su bausme asmeniui gali būti skiriamos tam tikros baudžiamojo poveikio priemonės, tame tarpe uždraudimas asmeniui naudotis specialiomis teisėmis ir turto konfiskavimas. Baudžiamojo poveikio priemonės paskyrimu asmeniui siekiama to paties rezultato, kaip ir bausme, t. y. sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, atimti ar apriboti asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti asmenį taip, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

28Pagal BK 68 straipsnio nuostatas teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis (teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones, teise laikyti ir nešioti ginklą, teise medžioti, žvejoti ir pan.) tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką; teismas uždraudžia naudotis specialiomis teisėmis nuo vienerių iki penkerių metų. Teismas, spręsdamas dėl baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo R. B. būtinumo, atsižvelgia į tai, kad jis yra neteistas, anksčiau už analogišką nusikalstamą veiką nebaustas, nebaustas administracine tvarka, nedirba. Kaltinamojo nusikaltimu padarytas KET pažeidimas laikytinas šiurkščiu, nes padarytas neblaivaus asmens. Nusikaltimo padarymo metu kaltinamasis vairavo automobilį, kai nustatytas sunkus girtumas, tai yra kai kraujyje pirmojo tikrinimo metu nustatytas 3,69 promilių girtumas, antrojo tikrinimo metu nustatytas 3,88 promilių girtumas. Dėl šios nusikalstamos veikos galėjo būti sugadintas kitiems asmenims priklausantis turtas, neteisėti kaltinamojo veiksmai kėlė didelį pavojų ne tik eismo saugumui, bet ir kitų eismo dalyvių bei paties kaltininko sveikatai ar net gyvybei. Įvertinus visus bylos duomenis, apibūdinančius R. B., jo veiksmus, asmenybę, darytina išvada, kad šiuo atveju tikslinga R. B. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą naudotis specialia teise – teise vairuoti transporto priemones trejų metų laikotarpiui, nustatant, kad ji pradedama vykdyti, nuteistajam atlikus bausmę (BPK 357 straipsnio 3 dalis). Teismo vertinimu, toks baudžiamojo poveikio priemonės terminas yra proporcingas ir adekvatus padarytos nusikalstamos veikos ir nuteistojo asmenybės pavojingumui ir atitinka bausmės paskirtį, numatytą BK 41 straipsnyje (BK 67 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas, 3 dalis, 68 straipsnis).

29BK 72 straipsnis numato, kad šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas turi būti konfiskuojami. Pagal baudžiamąjį įstatymą turto konfiskavimo taikymas nepriklauso nuo teismo nuožiūros (išskyrus BK 72 straipsnio 4 dalį), jis privalomai skiriamas visais atvejais, nustačius, kad turtas atitinka BK 72 straipsnio 2 dalyje nurodytus konfiskuotino turto požymius ir yra kitos BK 72 straipsnyje nurodytos jo taikymo sąlygos. Skirtingai pagal BK 72 straipsnio 4 dalį numatytas neprivalomas nerūpestingų asmenų turto konfiskavimas, kai turto savininkas nežinojo, tačiau turėjo ir galėjo žinoti, kad kitiems asmenims perduotas turtas (pvz., paskolintas, išnuomotas, suteiktas laikinai pasinaudoti) gali būti panaudotas šio kodekso uždraustai veikai daryti (BK 72 straipsnio 4 dalis).

30Šiuo atveju kaltinamasis, būdamas neblaivus, kai jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis, vairavo jam priklausančią transporto priemonę – automobilį „Audi 80“, valstybinis numeris ( - ). Taigi, nors vairuotas automobilis ir nebuvo kaip nors specialiai pritaikytas nusikalstamai veikai daryti, tačiau be šios transporto priemonės kaltinamasis objektyviai nebūtų galėjęs padaryti jam inkriminuotos nusikalstamos veikos, dėl ko vairuotas automobilis laikytinas nusikalstamos veikos padarymo priemone. R. B. veikė tiesiogine tyčia, žinojo, kad baudžiamasis įstatymas imperatyviai draudžia vairuoti transporto priemones esant neblaiviam, suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip elgtis. Įvertinus nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus neabejotina, kad R. B. vairuoto automobilio konfiskavimas, siekiant tinkamo įstatymo leidėjo suformuotų tikslų įgyvendinimo, yra būtinas. Įvertinus padaryto nusikaltimo pobūdį, siekiant baudžiamosios teisės priemonėmis apginti visuomenės ir valstybės interesus nuo nusikalstamų veikų (BK 1 straipsnio 1 dalis), kaltinamajam skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – jam priklausančios transporto priemonės – automobilio „Audi 80“, valstybinis numeris ( - ), saugomo R. B. (b. l. 67-68), konfiskavimas.

31Kiti klausimai

32Kaltinamajam R. B., vadovaujantis BPK 119 straipsniu, iki bausmės vykdymo pradžios paliktinos galioti kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir specialiosios teisės sustabdymas (b. l. 106-107, 136-137). Kaltinamajam R. B. paskirta kardomoji priemonė – dokumentų (vairuotojo pažymėjimo) paėmimas paliktina galioti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo (b. l. 140-141). Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus R. B. vairuotojo pažymėjimas (Nr. ( - )), saugomas baudžiamosios bylos medžiagoje, perduotinas VĮ „Regitra“(b. l. 142).

33Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamajam šiuo baudžiamuoju įsakymu skiriama baudžiamojo poveikio priemonė – transporto priemonės Audi 80“, valstybinis numeris ( - ), konfiskavimas, prokurorės 2019 m. spalio 17 d. nutarimu paskirtas laikinas šio automobilio nuosavybės teisių apribojimas (nustatytas laikino nuosavybės teisės apribojimo terminas nuo 2019 m. spalio 17 d. iki 2020 m. sausio 17 d.) paliktinas galioti iki šio baudžiamojo įsakymo dalies dėl automobilio konfiskavimo įvykdymo (BPK 151 straipsnio 6 dalis, 152 straipsnis) (b. l. 67-68).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

35R. B. pripažinti kaltu ir nubausti:

36pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį ir skirti jam 15 (penkiolika) parų arešto;

37pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio 1 dalį ir skirti jam 40 (keturiasdešimt) parų arešto.

38Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, šiuo baudžiamuoju įsakymu paskirtas bausmes subendrinti, jas iš dalies sudedant, ir paskirti subendrintą 51 (penkiasdešimt vienos) paros arešto bausmę.

39Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64¹ straipsniu, R. B. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – 34 (trisdešimt keturias) paras arešto.

40Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti laiką nuo 2019 m. spalio 16 d. iki 2019 m. spalio 17 d. (vieną parą), R. B. išbūtą laikinajame sulaikyme, vieną laikinojo sulaikymo parą prilyginant vienai arešto parai.

41Bausmės pradžią R. B. skaičiuoti nuo faktinio R. B. atvykimo atlikti bausmės ar sulaikymo momento.

42Išaiškinti R. B., kad jis ne vėliau kaip per septynias dienas po teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo privalo darbo dieną, įstaigos darbo metu, atvykti į Alytaus pataisos namus atlikti arešto bausmės arba jeigu dėl ligos ar kitų objektyvių priežasčių negalės nustatytu laiku atvykti, jis privalo raštu arba elektroniniu paštu pranešti Alytaus pataisos namų administracijai apie neatvykimo priežastis ir susiderinti atvykimo atlikti bausmės datą. Nuteistųjų, kurie neatvyko atlikti arešto bausmės ir nepranešė pataisos įstaigos administracijai apie neatvykimo priežastis, paiešką atlieka policija.

43Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsniu, R. B. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – trejus metus uždrausti naudotis specialia teise – teise vairuoti transporto priemones, nustatant, kad ji pradedama vykdyti, nuteistajam atlikus bausmę.

44Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu, konfiskuoti R. B., nuosavybės teise priklausantį automobilį „Audi 80“, valstybinis numeris ( - ), (VIN kodas ( - )), saugomą R. B..

45Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros (Alytus) 2019 m. spalio 17 d. prokurorės nutarimu skirtą R. B., vardu registruotos transporto priemonės „Audi 80“, valstybinis numeris ( - ) (VIN kodas ( - )), laikiną nuosavybės teisės apribojimą palikti galioti iki baudžiamojo įsakymo dalies dėl automobilio konfiskavimo įvykdymo.

46R. B. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir specialiosios teisės vairuoti kelių transporto priemones sustabdymą palikti galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

47R. B. paskirtą kardomąją priemonę – dokumento (vairuotojo pažymėjimo Nr. ( - )) paėmimą palikti galioti ik baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo.

48Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, R. B. vairuotojo pažymėjimą (Nr. 00746705), saugomą bylos medžiagoje, kartu su baudžiamuoju įsakymu perduoti VĮ „Regitra“.

49Įteikti R. B. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą, išsiunčiant jį registruotu laišku.

50Išaiškinti R. B., kad arešto bausmės vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 50-61 straipsniai. Nuteistieji, kuriems paskirtas areštas, šią bausmę atlieka pataisos įstaigoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 51 straipsnio 3, 4 dalimis, nuteistieji, kuriems paskirtas areštas, kai suėmimas nevykdomas, ne vėliau kaip per septynias dienas po nuosprendžio įsiteisėjimo privalo atvykti į pataisos įstaigą atlikti arešto bausmės. Pataisos įstaigas, kuriose arešto bausme nuteisti asmenys atlieka bausmę, nustato Kalėjimų departamento direktorius. Nuteistasis, dėl ligos ar kitų objektyvių priežasčių negalintis nustatytu laiku atvykti į arešto bausmės atlikimo vietą, privalo iki šio straipsnio 3 dalyje nustatyto termino pabaigos apie tai pranešti pataisos įstaigos, kurioje jis turėtų atlikti arešto bausmę, administracijai ir susiderinti su ja atvykimo atlikti bausmės datą.

51Išaiškinti kaltinamajam, kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Kaltinamajam pasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Jei kaltinamasis nepasinaudoja teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

52Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė... 2. išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros... 3. Teismas... 4. R. B. 2019 m. spalio 9 d. apie 19.00 val., ( - ), prie gyvenamojo namo... 5. Be to, R. B. 2019 m. spalio 16 d. apie 15.30 val. ( - ), pažeisdamas Kelių... 6. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 140 straipsnio 2 dalyje... 7. R. B., apklaustas įtariamuoju, kaltę pripažino ir parodė, kad jis gyvena... 8. Be kaltinamojo R. B. parodymų, jo kaltę patvirtina ir kiti ikiteisminio... 9. Protokolas-pareiškimas, kuriame V. J. nurodė, kad 2019 m. spalio 9 d. apie... 10. 2019-10-09 įvykio vietos apžiūros protokolas, kuriuo aprašyta įvykio... 11. Liudytoja V. J. paaiškino, kad 2019 m. spalio 9 d. apie 19 val. į jai... 12. Liudytojas A. J. paaiškino, kad 2019 m. spalio 9 d. apie 19 val., būdamas... 13. Tokiu būdu įrodyta, kad kaltinamasis R. B. neblaivus tyčia šeimos nariui... 14. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 2811 straipsnio 1 dalyje... 15. R. B., apklaustas įtariamuoju, kaltę pripažino ir parodė, kad 2019 m.... 16. 2019 m. spalio 16 d. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2019 m. spalio 16 d.... 17. Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad įvykio vieta yra ( - ).... 18. Neblaivumo nustatymo akte užfiksuota, kad 2019 m. spalio 16 d. R. B. alkoholio... 19. Tokiu būdu, įstatymo nustatyta tvarka gauti faktiniai duomenys leidžia... 20. Dėl bausmių skyrimo... 21. Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir... 22. Kaltinamasis R. B. neteistas (b. l. 84-85), nebaustas administracine tvarka (b.... 23. Atsižvelgus į bylos duomenis, esant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 24. Įvertinus aukščiau aptartas aplinkybes, siekiant ne tik nubausti... 25. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytinas laikas, R. B.... 26. Dėl baudžiamojo poveikio priemonių taikymo... 27. BK 42 straipsnio 6 dalyje, 67 straipsnio 1 – 3 dalyse nustatyta, kad kartu su... 28. Pagal BK 68 straipsnio nuostatas teismas gali uždrausti asmeniui naudotis... 29. BK 72 straipsnis numato, kad šio kodekso uždraustos veikos įrankis,... 30. Šiuo atveju kaltinamasis, būdamas neblaivus, kai jam nustatytas vidutinis... 31. Kiti klausimai... 32. Kaltinamajam R. B., vadovaujantis BPK 119 straipsniu, iki bausmės vykdymo... 33. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamajam šiuo baudžiamuoju įsakymu skiriama... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 420... 35. R. B. pripažinti kaltu ir nubausti:... 36. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį ir... 37. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio 1 dalį ir... 38. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4... 39. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64¹ straipsniu, R. B.... 40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į... 41. Bausmės pradžią R. B. skaičiuoti nuo faktinio R. B. atvykimo atlikti... 42. Išaiškinti R. B., kad jis ne vėliau kaip per septynias dienas po teismo... 43. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsniu, R. B.... 44. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu,... 45. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros (Alytus) 2019 m.... 46. R. B. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą... 47. R. B. paskirtą kardomąją priemonę – dokumento (vairuotojo pažymėjimo... 48. Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, R. B. vairuotojo pažymėjimą (Nr.... 49. Įteikti R. B. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą, išsiunčiant jį... 50. Išaiškinti R. B., kad arešto bausmės vykdymą reglamentuoja Lietuvos... 51. Išaiškinti kaltinamajam, kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 52. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....