Byla e2-1323-1060/2018
Dėl žalos bei negautų pajamų priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų - Millennium Leasing sp. z.o.o., Centrum Leasingu ir SOL-Trans Sebastian Wróbel, sprendė taikos sutarties priėmimo ir patvirtinimo klausimą

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Milavita“ ieškinį atsakovei UNIQA TU S.A., veikiančiai per SIA „PANDI BALT“ atstovybę dėl žalos bei negautų pajamų priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų - Millennium Leasing sp. z.o.o., Centrum Leasingu ir SOL-Trans Sebastian Wróbel, sprendė taikos sutarties priėmimo ir patvirtinimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gautas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Milavita“ patikslintas ieškinys atsakovei UNIQA TU S.A., veikiančiai per SIA „PANDI BALT“ atstovybę dėl 10 251,17 Eur žalos, 28 182,00 Eur negautų pajamų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo. 2018 m. sausio 23 d. nutartimi trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, įtraukti Millennium Leasing sp. z.o.o., Centrum Leasingu ir SOL-Trans Sebastian Wróbel.

52018 m. kovo 5 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gauta ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Milavita“ ir atsakovės UNIQA TU S.A., veikiančios per SIA „PANDI BALT“ atstovybę, atstovaujamos advokato Oleg Drobitko, pasirašyta taikos sutartis, kurią šalys prašė patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

6Taikos sutartis tvirtinama, civilinė byla nutraukiama.

7Dėl taikos sutarties sąlygų

8Dispozityvumo principas lemia šalių procesinę teisę bet kurioje civilinio proceso stadijoje sudaryti taikos sutartį. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią teisminiam ginčui kilti ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus.

9Uždaroji akcinė bendrovės „Milavita“ ir atsakovė UNIQA TU S.A., veikianti per SIA „PANDI BALT“ atstovybę, atstovaujama advokato Oleg Drobitko abipusių nuolaidų būdu susitarė dėl žalos dydžio, jos atlyginimo terminų ir tvarkos. Taikos sutartimi šalys pripažino, kad aptartos sąlygos atitinka tikrąją jų valią.

10Teismas pripažįsta, kad taikos sutarties sąlygos imperatyviems įstatymo reikalavimams ir viešajam interesui neprieštarauja (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 1 ir 2 dalys), taikos sutartis šalių teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia. Šalių sudaryta taikos sutartis tvirtinama pagal CPK 140 straipsnio 3 dalyje nustatytas taisykles.

11Šalims išaiškinama, kad teismo patvirtintina sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnio 2 dalis).

12Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

13Šalys susitarė, kad kiekviena pasilieka prie savo turėtų bylinėjimosi išlaidų, todėl jų turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos. Tačiau šalys neaptarė kitų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo. Kadangi šiuo atveju bylinėjimosi išlaidas patiria valstybė, kuri tiesiogiai nedalyvauja šalims sudarant taikos sutartį, todėl šalims nesusitarus, kuri iš jų atlygins visas valstybės patirtas bylinėjimosi išlaidas, klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei sprendžia teismas įstatymų nustatyta tvarka (CPK 96 straipsnis).

14Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų valstybei priteisimo pažymėtina, kad ieškinio reikalavimo pareiškimas atsakovui sąlygojo išlaidų valstybei atsiradimą. Teisme pareiškus ieškinį, ir šalims išsiuntus procesinius dokumentus, atsakovas sutiko atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Kadangi dėl šių priežasčių šalys sudarė taikos sutartį, procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteisiamos iš atsakovo (CPK 92 straipsnis).

15Ieškovė kreipiantis į teismą sumokėjo 801,00 Eur žyminį mokestį, sudarius taikos sutartį, ieškovei gražinama 75 procentai, t. y. 600,75 Eur sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsniu, 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu,

Nutarė

17patvirtinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Milavita“ ir atsakovės UNIQA TU S.A., veikiančios per SIA „PANDI BALT“ atstovybę, atstovaujamos advokato Oleg Drobitko, 2018 m. kovo 1 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

181. Draudimo kompanija UNIQA T. U. S.A. atstovaujama advokato Oleg Drobitko, įsipareigoja per 2 (du) mėnesius nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Milavita“ sumokėti žalą ir netiesioginius nuostolius 5000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų).

192. Ieškovė pareiškia ir patvirtina, jog šios taikos sutarties 1 punkte nurodytos sumos visiškai atlygina jų ir užsakovų patirtą žalą ir netiesioginius nuostolius, kurie atsirado ar gali atsirasti ateityje. Ieškovė patvirtina ir pareiškia, jog po taikos sutarties 1 punkte nurodytos sumos išmokėjimo, ji ir užsakovas atsisako nuo bet kokių pretenzijų ir reikalavimų bei daugiau jokių pretenzijų ar reikalavimų draudimo kompanijai UNIQA T. U. S.A. ar kitiems asmenims dėl eismo įvykio, įvykusio 2016 m. gegužės 26 d. Lenkijoje, nereikš.

203. Šalys susitaria, jog bylinėjimosi išlaidų viena kitai neatlygina ir dėl šių išlaidų priteisimo viena kitai jokių reikalavimų neturi.

214. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 5 punkte ir 294 straipsnio 2 dalyje numatytų taikos sutarties sudarymo teisinių pasekmių turinys, t. y., jog sudarius taikos sutartį ir nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta Taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

225. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos, tačiau šalys gali įvykdyti savo įsipareigojimus anksčiau numatyto termino. Bet kuriuo atveju atsakovas privalo atsiskaityti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.

236. Taikos sutartis yra sudaroma ir yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

24Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-1323-1060/2018.

25Priteisti iš atsakovės UNIQA TU S.A., veikiančios per SIA „PANDI BALT“ atstovybę, valstybei išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 7,13 Eur (septynis eurus 13 ct).

26Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Milavita“, juridinio asmens kodas 170760758, 75 procentus 2017 m. rugpjūčio 21 d. sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 600,75 Eur.

27Pavesti šios nutarties dalies vykdymą Valstybinei mokesčių inspekcijai.

28Išsiųsti nutarties patvirtintą kopiją dalyvaujantiems byloje asmenims.

29Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios... 3. Teismas... 4. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gautas ieškovės uždarosios... 5. 2018 m. kovo 5 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gauta ieškovės... 6. Taikos sutartis tvirtinama, civilinė byla nutraukiama.... 7. Dėl taikos sutarties sąlygų... 8. Dispozityvumo principas lemia šalių procesinę teisę bet kurioje civilinio... 9. Uždaroji akcinė bendrovės „Milavita“ ir atsakovė UNIQA TU S.A.,... 10. Teismas pripažįsta, kad taikos sutarties sąlygos imperatyviems įstatymo... 11. Šalims išaiškinama, kad teismo patvirtintina sutartis yra priverstinai... 12. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 13. Šalys susitarė, kad kiekviena pasilieka prie savo turėtų bylinėjimosi... 14. Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų valstybei... 15. Ieškovė kreipiantis į teismą sumokėjo 801,00 Eur žyminį mokestį,... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87... 17. patvirtinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Milavita“ ir... 18. 1. Draudimo kompanija UNIQA T. U. S.A. atstovaujama advokato Oleg Drobitko,... 19. 2. Ieškovė pareiškia ir patvirtina, jog šios taikos sutarties 1 punkte... 20. 3. Šalys susitaria, jog bylinėjimosi išlaidų viena kitai neatlygina ir dėl... 21. 4. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomas Lietuvos Respublikos civilinio... 22. 5. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų... 23. 6. Taikos sutartis yra sudaroma ir yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos... 24. Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-1323-1060/2018.... 25. Priteisti iš atsakovės UNIQA TU S.A., veikiančios per SIA „PANDI BALT“... 26. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Milavita“, juridinio... 27. Pavesti šios nutarties dalies vykdymą Valstybinei mokesčių inspekcijai.... 28. Išsiųsti nutarties patvirtintą kopiją dalyvaujantiems byloje asmenims.... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...