Byla 2A-2209-173/2012
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Justrama“, UAB „Aigis“

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Leono Jachimavičiaus (pirmininkas ir pranešėjas), Dalės Burdulienės, Žibutės Budžienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. P. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 3 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovams A. P., UAB „Kraujo donorystės centras“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Justrama“, UAB „Aigis“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą ir prašė priteisti iš atsakovų A. P. ir UAB „Kraujo donorystės centras“ (toliaus-KDC) solidariai 68 622,94 Lt žalos atlyginimo, iš A. P. 5 procentų dydžio metines palūkanas, o iš UAB „Kraujo donorystės centras“ 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, t. y. 2059 Lt žyminio mokesčio ir 3146 Lt už advokato teisines paslaugas.

5Nurodė, kad buvo aplietas apdraustas turtas. Remiantis bendru 2008 m. birželio 11 d. UAB „Justrama“ ir UAB „Aigis“ aktu buvo nustatyta, kad adresu ( - ), esanti baldų ekspozicija ir atsargos buvo aplietos iš to paties pastato antro aukšto, kurį pagal negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2008-04-01/15/S-036 nuomojosi atsakovas UAB „Kraujo donorystės centras“. Dėl apliejimo viso buvo padaryta 75 849,39 Lt žala. Remiantis žalos dydį įrodančiais dokumentais ieškovas išmokėjo 68 622,94 Lt draudimo išmoką. Nuomos sutartį Nr. 2008-04-01/15/S-036 su atsakovu UAB „Kraujo donorystės centras" sudarė tuometinis patalpų savininkas A. P.. Užliejimas įvyko 2008 m. birželio 7 d., kai atsakovas A. P. buvo patalpų savininkas.

6II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 3 d. sprendimu nusprendė

8ieškinį bei patikslintą ieškinį atsakovo A. P. atžvilgiu tenkinti dalinai, atsakovo UAB „Kraujo donorystės centras“ atžvilgiu, atmesti ir priteisti iš atsakovo A. P. ieškovo UAB DK PZU Lietuva“ naudai 39600 Lt žalos atlyginimui, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio reikalavimų pateikimo atsakovui A. P. teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, 1188 Lt žyminio mokesčio, 2500 Lt už advokato teisinę pagalbą; priteisti iš ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ atsakovui A. P. 1600 Lt už advokato teisinę pagalbą, 1800 Lt už ekspertizę, be to, iš ieškovo UAB DK ,,PZU Lietuva“ ir atsakovo A. P. valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu 30 Lt sumoje, t. y. iš UAB DK „PZU Lietuva” 12 Lt, o iš A. P. 28 Lt.

9Teismas nustatė, kad 2008 m. birželio 7 d. įvyko draudiminis įvykis, būtent UAB „Justrama“ nuomojamose patalpose, adresu Vilties g. 5, Alytuje, priklausančiose nuosavybės teise A. P., buvo aplieta baldų ekspozicija ir atsargos, priklausančios UAB „Justrama“, kurios buvo apdraustos UAB DK „PZU Lietuva“ laikotarpiu nuo 2008 m. vasario 13 d. iki 2009 m. vasario 12 d., draudimo polisas ITU Nr. 113775. Apliejimas įvyko iš UAB „Kraujo donorystės centras“ nuomojamų patalpų, nuosavybės teise priklausančių A. P.. Dėl draudiminio įvykio ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ išmokėjo UAB „Justrama“ draudimo išmoką 68 622,94 Lt sumai.

10Nurodė, kad nuomininkas UAB „Kraujo donorystės centras“ negalėjo niekaip paveikti vandentiekio vamzdžio, negalėjo su juo atlikti jokių neleistinų veiksmų, arba kitaip neatsargiai su juo pasielgti arba numatyti, kad vandentiekio vamzdis galėtų nutrukti. Padarė išvadą, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ negali būti atsakingas už padarytą žalą UAB „Justrama“ dėl aplietų baldų kaip patalpų valdytojas. Pažymėjo, kad UAB „Auditas ir konsultacijos” ekspertė A. K. atliko Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi paskirtą kilnojamojo turto, t. y. apgadintų baldų rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Nusprendė, kad pagal ekspertizės aktą UAB „Justrama“ išmokėtina draudimo suma turėtų būti 39 600 Lt.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

12Apeliaciniu skundu atsakovas A. P. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

13Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

141. Apeliantas nurodo, kad pagal nuomos sutarties su KDC 10.7 ir 10.8 p. Atsakovas KDC įsipareigojo laikyti patalpas antrame aukšte geroje būklėje ir esant reikalui Atsakovas KDC įsipareigojo atlikti minėtų patalpų ir jų sistemų einamąjį remontą ar kitus reikiamus smulkius pataisymus, pakeitimus; atlikti patalpų antrame aukšte komunalinio ūkio priežiūrą, įskaitant vandentiekio, kanalizacijos įrenginių (prietaisų) priežiūrą. Pažymi, kad nuomos sutarties su KDC galiojimo metu iki pat Draudiminio įvykio Atsakovas KDC nebuvo pateikęs Atsakovui A. P. jokių rašytinių pretenzijų dėl kokių nors Patalpų antrame aukšte ar jose esančių vandentiekio ar kitų inžinerinių sistemų trūkumų CK 6.485 str. pagrindu. Mano, kad todėl jokių Atsakovui KDC perduotų laikinai valdyti ir naudoti Nuomos sutarties Nr. 2 pagrindu Patalpų antrame aukšte trūkumų, už kuriuos būtų atsakingas atsakovas A. P. iki aukščiau nurodytos žalos padarymo, nebuvo. Atsakovo nuomone, įvertinus Nuomos sutarties su UAB „Justrama“ ir Nuomos sutarties su KDC sąlygas bei CK 6.477 str. 1 d. bei 6.266 str. 1 d., galima pagrįstai konstatuoti, kad žalą Baldams, padarytą dėl Statinio trūkumų, privalo atlyginti buvęs Patalpų antrame aukšte realus valdytojas, t.y. atsakovas KDC, o ne atsakovas A. P..

152. Apeliantas nurodo, kad iš byloje esančių vandentiekio mazgo nuotraukų matyti, kad nutrūkęs vandentiekio vamzdis yra pakankamai atviroje vietoje, todėl Atsakovas KDC savo neatsargiais veiksmais galėjo mechaniškai paveikti šį vamzdį ir taip sukelti vandentiekio avariją.

16Atsiliepimu į atsakovo A. P. apeliacinį skundą ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad prievolė užtikrinti tinkamą vandens bei nuotekų įrenginių būklę buvo nustatyta apeliantui A. P. (Nuomos sutarties su KDC 7.1 p.). Apeliantas būdamas nuomotoju privalėjo stebėti išnuomotas patalpas, įsitikinti, kad jas nuomininkas gali eksploatuoti saugiai, pagal paskirtį (Nuomos sutarties su KDC 8 p.). To apeliantas A. P. neįvykdė. Apeliantas į bylą nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad nuomotojas nuo nuomos laikotarpio pradžios, t.y. 2008-04-01, iki įvykusio užliejimo, t.y. 2008-06-07, vadovaudamasis Nuomos sutarties su KDC 8 p., būtų atvykęs ir apžiūrėjęs išnuomotas patalpas, įsitikinęs jų tinkama būklę, atlikęs einamuosius remonto darbus ir pan. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis LR CK 6.485 str. 1 d. bei 5 d. nuomininkui nekyla prievolė atlyginti padarytos žalos.

17Atsiliepimu į atsakovo A. P. apeliacinį skundą atsakovas UAB „Kraujo donorystės centras“ prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad tarp apelianto ir atsakovo sudaryta 2008 m. balandžio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis nebuvo įregistruota viešame registre, dėl šios priežasties ji negali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis, įskaitant ir atsakovą. Pažymi, kad pagal nuomos sutarties 7.1 p. apeliantas įsipareigojo atlikti patalpų bei inžinerinių (komunikacijos) sistemų (tinklų) remontą, (inžinerinių/ komunikacijos tinklų keitimą), jei toks remontas būtinas, užtikrinant tokią patalpų būklę, kuri būtų tinkama nuomininkui naudoti patalpas sutartyje nustatytais tikslais (paskirčiai) ir sąlygomis. Mano, kad vadovaujantis nuomos sutarties 7.1 p. būtent apeliantas yra atsakingas už antro aukšto patalpose esančių vandentiekio bei kitų inžinerinių sistemų ir prietaisų tinkamą veikimą. Pažymi, kad pagal Nuomos sutarties 10.1, 10.2, 10.7 p. atsakovas įsipareigojo tvarkingai ir rūpestingai naudoti patalpas bei teritoriją, teisingai naudoti patalpose esančias priešgaisrines, šildymo, kanalizacijos, vandentiekio, elektros bei telefoninio ryšio linijas bei prietaisus. Savo sutartinius įsipareigojimus atsakovas vykdė tinkamai. Nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu atsakovas iš apelianto bei kitų tame pačiame pastate esančių patalpų valdytojų pretenzijų dėl netinkamo naudojimosi antro aukšto patalpomis bei joje esančiais prietaisais nėra gavęs. Mano, kad pirmo aukšto patalpos buvo užlietos vandeniu ne dėl atsakovo netinkamo antro aukšto patalpose esančių vandentiekio prietaisų naudojimo, o dėl apelianto pareigos prižiūrėti patalpose esančias vandentiekio sistemas nevykdymo.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Teisėjų kolegija primena, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

21Byloje nustatyta, kad 2008 m. birželio 7 d. įvyko draudiminis įvykis, UAB „Justrama“ nuomojamose patalpose, adresu ( - ), priklausančiose nuosavybės teise A. P.. Buvo aplieta baldų ekspozicija ir atsargos, priklausančios UAB „Justrama“, kurios buvo apdraustos UAB DK „PZU Lietuva“ laikotarpiu nuo 2008 m. vasario 13 d. iki 2009 m. vasario 12 d. Apliejimas įvyko iš UAB „Kraujo donorystės centras“ nuomojamų patalpų, nuosavybės teise priklausančių A. P.. Dėl draudiminio įvykio ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ išmokėjo UAB „Justrama“ draudimo išmoką 68622,94 Lt sumai.

22Apeliantas savo apeliacinį iš esmės grindžia tuo, kad pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino 2008 m. balandžio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2008-04-01/15/S-036, sudarytą tarp nuomotojo atsakovo A. P. ir nuomininko UAB „Kraujo donorystės centras”. Nurodo, kad pagal nuomos sutarties su KDC 10.7 ir 10.8 p. Atsakovas KDC įsipareigojo laikyti patalpas antrame aukšte geroje būklėje ir esant reikalui Atsakovas KDC įsipareigojo atlikti minėtų patalpų ir jų sistemų einamąjį remontą ar kitus reikiamus smulkius pataisymus, pakeitimus; atlikti patalpų antrame aukšte komunalinio ūkio priežiūrą, įskaitant vandentiekio, kanalizacijos įrenginių (prietaisų) priežiūrą.CK 6.478 str. 2 d. nustato, kad nekilnojamųjų daiktų nuomos sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui, prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. Kaip matyti iš negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 6.1. punkto, sutartis buvo sudaryta 3 metams (1 t. 21 b. l.). Iš bylos medžiagos matyti, kad sutartis įstatymų nustatyta tvarka nebuvo įregistruota viešame registre (1 t. 130-136 b. l.). Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje negalima remtis šalių sudarytos nuomos sutarties nuostatomis, nes ji įstatymų nustatyta tvarka nebuvo įregistruota viešame registre. Šiuo pagrindu apelianto argumentai, kad pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino 2008 m. balandžio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, atmestini. CK 6.266 str. 1 d. nustato, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), o šio straipsnio 2 d. numato, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). Pirmo aukšto patalpų užliejimo vandeniu metu, Nekilnojamojo turto registre antrame aukšte esančių patalpų, iš kurių buvo užlietos pirmo aukšto patalpos, savininku buvo įregistruotas apeliantas A. P., todėl jis ir turi atlyginti žąlą (1 t. 130-136 b. l.).

23Apeliantas teigia, kad atsakovas UAB „Kraujo donorystės centras“ savo neatsargiais veiksmais galėjo mechaniškai paveikti vamzdį ir taip sukelti vandentiekio avariją. Byloje nustatyta, kad ieškovo drausto turto užliejimas įvyko ne darbo savaitės metu, o poilsio dieną, t.y. šeštadienį, apliejimo priežastis - nutrūkęs vandentiekio vamzdis, o apliejimas dėl nutrukusio vandentiekio vamzdžio buvo aptiktas UAB „Aigis” ir UAB „Justrama” darbuotojų. Šių faktinių aplinkybių apeliantas neginčija. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime teisingai nurodė, kad patalpose pirmame aukšte naktį iš 2008 m. birželio 6 d. į 2008 m. birželio 7 d. buvo pažeisti UAB „Justrama” nuosavybės teise priklausę Baldai, o 2008 m. birželio 7 d. buvo šeštadienis. Teigia, kad atsakovas KDC savo specifinę veiklą, susijusia su kraujo donoryste, nuomotose patalpose vykdė 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę (t. y. nepertraukiamai). Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo nurodytais motyvais atsiliepime, kad apeliacinio skundo motyvai, jog UAB „Kraujo donorystės centras” dirba 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę nepagrįsti jokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 12 str., 178 str.), dėl to atmestini. Be to, byloje nustatyta aplinkybė, kad apliejimą dėl nutrukusio vandentiekio vamzdžio aptikto UAB „Aigis” ir UAB „Justrama” darbuotojai ir vandens pratekėjimą į žemiau esančias patalpas sustabdė būtent UAB „Aigis” atstovai užsukdami vandenį (1 t. 31 b. l.).Teismo nuomone, iš šių aplinkybių yra akivaizdu, kad UAB „Kraujo donorystės centras” vamzdžio avarijos metu nevykdė jokios veiklos nuomojamose patalpose, nes tokiu atveju būtent jos darbuotojai pirmieji būtų pastebėję nutrūkusį vamzdį. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, kad nuomininkas UAB „Kraujo donorystės centras” niekaip negalėjo paveikti vandentiekio vamzdžio, negalėjo su juo pasielgti neatsargiai ar neapdairiai.

24Apeliacinio skundo netenkinant, iš atsakovo A. P. priteistina 532,80 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje ieškovui UAB DK „PZU Lietuva“ (CK 93 str., 4 t. 103-105 b. l.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26apeliacinį skundą atmesti.

27Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ) 532,80 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje ieškovui UAB DK „PZU Lietuva“, įmonės kodas 110057869.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą... 5. Nurodė, kad buvo aplietas apdraustas turtas. Remiantis bendru 2008 m.... 6. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 3 d. sprendimu nusprendė... 8. ieškinį bei patikslintą ieškinį atsakovo A. P. atžvilgiu tenkinti... 9. Teismas nustatė, kad 2008 m. birželio 7 d. įvyko draudiminis įvykis,... 10. Nurodė, kad nuomininkas UAB „Kraujo donorystės centras“ negalėjo niekaip... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas A. P. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės... 13. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 14. 1. Apeliantas nurodo, kad pagal nuomos sutarties su KDC 10.7 ir 10.8 p.... 15. 2. Apeliantas nurodo, kad iš byloje esančių vandentiekio mazgo nuotraukų... 16. Atsiliepimu į atsakovo A. P. apeliacinį skundą ieškovė UAB DK „PZU... 17. Atsiliepimu į atsakovo A. P. apeliacinį skundą atsakovas UAB „Kraujo... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Teisėjų kolegija primena, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 21. Byloje nustatyta, kad 2008 m. birželio 7 d. įvyko draudiminis įvykis, UAB... 22. Apeliantas savo apeliacinį iš esmės grindžia tuo, kad pirmos instancijos... 23. Apeliantas teigia, kad atsakovas UAB „Kraujo donorystės centras“ savo... 24. Apeliacinio skundo netenkinant, iš atsakovo A. P. priteistina 532,80 Lt... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 26. apeliacinį skundą atmesti.... 27. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 3 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ) 532,80 Lt bylinėjimosi...