Byla 2-3083-892/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius,-

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė, sekretoriaujant Aurelijai Jucevičiūtei, vertėjaujant Galinai Tijūnėlienei, dalyvaujant pareiškėjai N. O., suinteresuoto asmens VSDFV Vilniaus skyriaus atstovei Jelenai Sivovai,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos N. O. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius,-

Nustatė

3Pareiškėja N. O. prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jai dirbant nuo 1973-07-04 iki 1992-06-01 ( - ) sodininkystės tarybiniame ūkyje ir nuo 1992-06-01 iki 1992-07-27 dirbant Sodininkystės bendrovėje „( - )“, jai buvo mokamas 200,00 rublių atlyginimas per mėnesį. Nurodė, kad nuo 1973-07-04 iki 1980-01-14 dirbo tuometiniame ( - ) sodininkystės tarybiniame ūkyje augalininkystės darbininke, jos pareigybės pagrindinė paskirtis buvo auginamų rožių priežiūra, tuo pačiu ir jų apsauga nuo galimų kenkėjų bei ligų, todėl pareiškėjai teko dirbti su įvairiais chemikalais, naudojamais auginamų rožių purškimui ir laistymui. Nuo 1980-01-14 ji buvo perkelta dirbti į Sodininkystės ūkio statybos brigadą darbininke, tuomet ji dirbo įvairius statybos darbus, nuo 1988-03-02 iki 1992-06-01 pareiškėja dirbo sodininkystės darbininke, kasė žemę ruošdama ją būsimoms lysvėms, ravėjo, rinko braškes, obuolius, dirbdama šį darbą naudojo įvairius chemikalus auginamų uogų ir vaisių apsaugai nuo kenkėjų ir ligų. Teigė, kad darbai buvo labai sunkūs ir kenksmingi sveikatai, todėl nuo pat darbinės veiklos pradžios, tai yra nuo 1973-07-04 pareiškėjai buvo nustatytas ir mokamas 200,00 rublių atlyginimas per mėnesį, kurio dydis nepakito ir išliko iki pat 1992-06-01. Nurodė, kad privatizavus ( - ) sodininkystės tarybinį ūkį 1992-06-02 pareiškėja buvo perkelta į naujai įsteigtą Sodininkystės bendrovę „( - )“, kur dirbo iki 1992-07-27, darbo pobūdis nepasikeitė, pareiškėjos atlyginimas išliko toks pats, vėliau bendrovė bankrutavo, buvo likviduota. Teigė, kad ( - ) sodininkystės tarybinio ūkio ir Sodininkystės bendrovės „( - )“ dokumentai (asmeninės sąskaitos, algalapiai) į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos archyvą bei į Vilniaus apskrities archyvą nebuvo perduoti, o informacija apie mokamo atlyginimo dydį darbo knygelėje nebuvo fiksuojama, todėl pareiškėja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai negalėjo pateikti draudžiamųjų pajamų, pagal kurias, skiriant pensiją, yra skaičiuojamas draudžiamųjų pajamų koeficientas iki 1994-01-01, dėl ko pareiškėjai valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija buvo paskirta apskaičiuojant asmens draudžiamųjų pajamų koeficientą pagal minimalų mėnesinį darbo užmokestį. Nurodė, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas būtinas tam, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 4-asis pensijų skyrius perskaičiuotų paskirtos pensijos dydį, nėra duomenų apie pareiškėjos gautą uždarbį nurodytu laikotarpiu, kitokia tvarka gauti reikiamų dokumentų neturi galimybės.

4Teismo posėdžio metu pareiškėja papildomai paaiškino, kad atlyginimas buvo įvairus, kiek gaudavo kiekvieną mėnesį pasakyti negali, statybose atlyginimas viršydavo 200 rublių, metų pabaigoje mokėdavo premijas, pareiškėjos paskaičiavimu, vidutiniškai ji gaudavo 200 rublių atlyginimo (b.l.36-38).

5Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio fondo valdybos Vilniaus miesto skyrius atsiliepime nurodė, jog atsižvelgus į Pensijų įstatymo 56 str. 2 d., kurioje nustatyta, kad asmens draudžiamųjų pajamų koeficientai apskaičiuojami atskirai pagal penkerių paeiliui einančių kalendorinių metų draudžiamąsias pajamas iš laikotarpio nuo 1984-01-01 iki 1993-12-31 ir atskirai pagal visas pajamas, turėtas nuo 1994-01-01 iki išėjimo į pensiją mėnesio, VSDF valdybos Vilniaus skyriaus nuomone, nustatinėti N. O. darbo užmokestį tikslinga tik nuo 1984-01-01 iki 1992-07-27. Nurodė, jog dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo byloje esančių dokumentų nepakanka, tačiau galutinę savo nuomonę VSDFV Vilniaus skyrius pareikš išklausęs liudytojų parodymus posėdžio metu (b.l.17-18).

6Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens atstovė iš dalies sutiko su pareiškimu, nurodė, jog renkami penkeri palankiausi žmogui metai laikotarpiu nuo 1984 m. iki 1993 m., todėl kiti metai teisiškai nereikšmingi. Nurodė, jog skyrius archyvuose ieško dokumentų, mano, jog pakanka įrodymų, kad pareiškėja iš kitur įrodymų gauti negali, neprieštaravo dėl prašomo nustatyti atlyginimo dydžio, nes jis yra gana realus, nesutiko dėl prašomo nustatyti laikotarpio. Neprieštaravo, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, jog pareiškėja laikotarpiu nuo 1984-01-01 iki 1992-07-27 gaudavo po 200 rublių atlyginimą per mėnesį (b.l.37-38).

7Pareiškimas tenkintinas iš dalies, kitoje dalyje byla nutrauktina.

8Pareiškėjos ir suinteresuoto asmens atstovės paaiškinimais, liudytojų V. B. ir N. F. parodymais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja N. V. – O nuo 1973-07-04 iki 1992-06-01 dirbo ( - ) sodininkystės ūkyje (nuo 1973-07-04 iki 1980-01-14 augalininkystės darbininke, nuo 1980-01-14 iki 1988-03-02 statybos brigados darbininke, nuo 1988-03-02 iki 1992-06-01 – sodininkystės darbininke), o nuo 1992-06-01 privatizavus ( - ) sodininkystės ūkį, perkelta į sodininkystės bendrovę „( - )“, iš kurios atleista 1992-07-27 (b.l. 5-9).

9Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, jog nei ( - ) tarybinio ūkio nei sodininkystės bendrovės „( - )“ dokumentai dėl pareiškėjos gauto darbo užmokesčio neišliko, patvirtina Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atsakymai (b.l. 10-11), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateikta ŽŪB „Užraktas“ pažyma (b.l. 23), taipogi suinteresuoto asmens atstovės paaiškinimai, jog skyrius savo iniciatyva užklausia archyvus, tačiau minėtų organizacijų dokumentai dėl darbo užmokesčio (žiniaraščiai) yra dingę. 2011 m. rugpjūčio mėnesio rašte Valstybinio socialinio draudimo fondo Vilniaus skyriaus 4-asis pensijų skyrius nurodė, kad priežastis ir aplinkybes, dėl kurių N. O. negalėjo pateikti duomenų apie pajamas, prilyginamas draudžiamosioms pajamoms, už laikotarpius nuo 1984-01-01 iki 1992-06-04 ir nuo 1992-06-05 iki 1992-07-27, buvo laikomos svarbiomis ir asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas apskaičiuotas remiantis Pensijų įstatymo 56 straipsnio 4 ir 5 dalimis ir Nuostatų 35 punktu, pareiškėjos valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija buvo paskirta apskaičiuojant asmens draudžiamųjų pajamų koeficientą pagal minimalų mėnesinį darbo užmokestį (b.l. 12).

10Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja V. B., kuri ( - ) ūkyje dirbo buhaltere, patvirtino pareiškėjos nurodytas aplinkybes apie pareiškėjos gaunamo atlyginimo dydį, tai yra, kad atlyginimai buvo vidutiniškai 200-300 rublių per mėnesį, metų pabaigoje gaudavo apie 300 rublių siekiančias priemokas. Paaiškino, jog likvidavus ūkį, dokumentai buvo perduodami iš vienos įmonės į kitą, o vėliau įmonė „Freža“ juos sudegino, archyvams buvo perduotos tik metinės apyskaitos. Liudytoja N. F. teismo posėdyje parodė, kad dirbo su pareiškėja gėlininkystės ūkyje, pareiškėja gaudavo didesnį uždarbį, nes dirbo su chemikalais, tai yra jos darbo užmokestis buvo 200 rublių ir daugiau, patvirtino, jog gaudavo nemažas premijas. Byloje yra pateikti duomenys apie N. F. darbo užmokestį laikotarpiu nuo 1984 m. iki 1992 m., iš kurio matyti, jog N. F. vidutinis darbo užmokestis buvo didesnis nei 200 rublių per mėnesį (b.l.20-22).

11Teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 str. 1 d.). Atsižvelgiant į LR Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 56 str. 2 d. nuostatą, pagal kurią asmens draudžiamųjų pajamų koeficientai apskaičiuojami atskirai pagal penkerius paeiliui einančius asmeniui palankiausius kalendorinius jo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo, įgyto dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, metus iš laikotarpio nuo 1984-01-01 iki 1994-01-01 ir atskirai pagal visus metus, įskaitytus į stažą nuo 1994-01-01, darytina išvada, jog fakto apie pareiškėjos darbo užmokesčio dydį nustatymas laikotarpiu iki 1984 metų neturės įtakos jos pensijos dydžio nustatymui, todėl šioje dalyje byla nutrauktina (CPK 293 str. 1 p., 444 str. 1 p.).

12Įvertinus surinktus rašytinius įrodymus, pareiškėjos, suinteresuoto asmens atstovės paaiškinimus, liudytojų parodymus, kurie patvirtino pareiškėjo nurodytas aplinkybes apie pareiškėjos N. O. gautą darbo užmokesčio dydį, pripažintina įrodytu, jog pareiškėjos darbo užmokestis laikotarpiu nuo 1984-01-01 iki 1992-07-27 buvo 200 rublių per mėnesį, todėl pareiškėjai negalint gauti tai patvirtinančių įrodymų, pareiškimas tenkintinas iš dalies, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjai dirbant nuo 1984-01-01 iki 1992-06-01 ( - ) sodininkystės tarybiniame ūkyje ir nuo 1992-06-01 iki 1992-07-27 dirbant Sodininkystės bendrovėje „( - )“, jai buvo mokamas 200,00 rublių atlyginimas per mėnesį (CPK 176 str., 185 str., 444 str. 2 d. 9 p.).

13Vadovaudamasis CPK 176, 183, 186, 189, 191, 259, 263-270,444 str., teismas

Nutarė

14Pareiškimą tenkinti iš dalies.

15Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai N. O., a.k. ( - ) dirbant nuo 1984-01-01 iki 1992-06-01 ( - ) sodininkystės tarybiniame ūkyje ir nuo 1992-06-01 iki 1992-07-27 dirbant Sodininkystės bendrovėje „( - )“, jai buvo mokamas 200,00 rublių atlyginimas per mėnesį.

16Bylą pagal pareiškėjos N. O. pareiškimą dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto apie pareiškėjos darbo užmokesčio dydį laikotarpiu nuo 1973-07-04 iki 1983-12-31, nustatymo, nutraukti.

17Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas pensijos dydžio perskaičiavimo tikslu.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai