Byla Iv-2412-208/2010

2Vilnius

3Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su A. K. skundu,

Nustatė

52010-05-31 gautas A. K. skundas, kuriame prašoma: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimą sumažinti pensiją kaip dirbančiam pensininkui; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimą nemokėti bazinės pensijos kaip dirbančiam pensininkui.

6Pareiškėjo skundas neatitiko kai kurių Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl teismas 2010-06-01 nutartimi įpareigojo pareiškėją iki 2010-06-15 pateikti teismui atitinkamą skaičių patikslinto skundo egzempliorių su tinkamai suformuluotais skundo reikalavimais.

7Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., jei per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

8A. K. iki 2010-06-22 patikslinto skundo nepateikė (patikslintas skundas teisme nėra gautas iki šiol), todėl skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., teisėjas

Nutarė

11A. K. skundą laikyti nepaduotu.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti A. K.

13Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

14Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai