Byla 2A-707-230/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Nijolios Indreikienės, kolegijos teisėjų Gražinos Davidonienės, Leono Jachimavičiaus, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant ieškovo atstovams Adolfui Galvanauskui, adv. Aušrai Vaišnorienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Litvent“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-90-221/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Litvent“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Termoteka“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Litvent“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Termoteka“ 24 225,90 Lt patirtų nuostolių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo ieškinio padavimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei priteisti iš atsakovo 726,78 Lt žyminio mokesčio ir 2000 Lt advokato pagalbai apmokėti. Ieškovas nurodė, kad 2005 m. rugpjūčio 29 d. sudarė sutartį su UAB „Termoteka“, kuri įsipareigojo pagaminti katilinės dūmtraukį ir pristatyti jį į numatytą objektą Klaipėdos krovinių terminale. Rangovas darbą atliko ir dūmtraukį atvežė į objektą vėliau, nei buvo numatyta sutartyje. Pasirašydamas 2005 m spalio 28 d. atliktų darbų aktą, ieškovas patvirtino, kad kamino kokybė atitinka sutarties reikalavimus, nes paslėptų darbo trūkumų nepastebėjo. Pradėjus eksploatuoti dūmtraukį, jis pradėjo rūdyti. Ieškovas 2006 m. vasario 20 d. kreipėsi į atsakovą, prašydamas ištaisyti darbų trūkumus, kurie išryškėjo garantinio laikotarpio metu, tačiau atsakovas 2006 m. vasario 21 d. raštu atsisakė ištaisyti trūkumus. Dėl šios priežasties UAB „Krovinių terminalas“ atsisakė iš ieškovo priimti atliktus darbus ir atsiskaityti. 2006 m. gegužės 29 d. UAB „Krovinių terminalas“, ieškovo ir atsakovo atstovai pasirašė defektinį aktą, kuriuo konstatuota, kad dūmtraukis nudažytas nekokybiškai, rūdija ir turi būti perdažytas iki 2006 m. birželio 20 d., tačiau UAB „Termoteka“ atstovas su tokia išvada nesutiko, teigdamas, kad dažų sluoksnis galėjo būti pažeistas dėl kamino transportavimo ir montavimo darbų, ir trūkumus ištaisyti atsisakė. Ieškovas, remdamasis sutarties 6.3. punktu, sudarė sutartį dėl kamino valymo ir perdažymo su UAB „Geonija“, kuriai už atliktus darbus sumokėjo 17 700 Lt. UAB „Krovinių terminalas“ 2006 m. rugpjūčio 10 d. aktu konstatavo pavėluotą katilinės dūmtraukio projektavimo, gamybos ir montavimo darbų atlikimą, ir pateikė ieškovui sąskaitą dėl 6525,90 Lt delspinigių sumokėjimo. Kadangi atsakovas atsisakė pripažinti, jog dūmtraukis buvo nudažytas nekokybiškai, ir jo neperdažė savo sąskaita iki suderinto laiko, ieškovas dėl atsakovo kaltės patyrė nuostolius, kuriuos atsakovas privalo atlyginti.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. kovo 23 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo valstybei 18,40 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Teismas padarė išvadą, jog ieškovas neįrodė, kad UAB „Termoteka“ netinkamai įvykdė rangos sutartį, nepateikė įrodymų, jog kaminas buvo su defektais ir jį visą reikėjo perdažyti. Pagal šią sutartį UAB „Termoteka“ įsipareigojo UAB „Litvent“ užsakymu iki 2006 m. rugsėjo 19 d. pagaminti dūmtraukį ir jį pristatyti į objektą. Rangovui atlikus darbus, užsakius transportą ir pristačius pagamintą dūmtraukį į vietą, 2005 m. spalio 28 d. pasirašytas darbų aktas, patvirtinant, kad kamino kokybė atitinka sutarties ir brėžinių reikalavimus. Todėl teismas konstatavo, kad pristatytas į objektą dūmtraukis buvo kokybiškas. Teismas, įvertinęs rašytinius įrodymus, nustatė, kad atsakovas niekada nesutiko, jog kaminas pradėjo rūdyti dėl jo darbo trūkumų, ir visą laiką teigė, kad pažeidimai atsirado ieškovo atlikto transportavimo ir montavimo metu. Ieškovas neginčijo, kad dūmtraukis iš vietos, kurioje buvo priimtas iš atsakovo, į pastatymo vietą buvo transportuojamas ieškovo. Kilus ginčui tarp šalių dėl atliktų darbų kokybės, remiantis sutarties nuostatomis, šalys turėjo teisę reikalauti skirti ekspertizę (CK 6.662 str. 5 d.). Atsakovo 2006 m. vasario 21 d. raštą teismas pripažino atsakovo išreikšta pozicija, kuria buvo reikalaujama skirti ekspertizę. Ieškovas laikė, kad defektai akivaizdūs ir skirti ekspertizę buvo netikslinga. Teismas ieškovo pateiktą nuotrauką ir aktą nelaikė tinkamais ir pakankamais įrodymais, nes aktas surašytas suinteresuotų asmenų, o nuotrauka nepatvirtina, kad buvo reikalinga kaminą perdažyti. Todėl teismas padarė išvadą, jog ieškovas, kilus ginčui tarp šalių ir atsakovui prašant sudaryti nepriklausomą komisiją kaltininkui nustatyti, nevykdė sutarties 6.5. punkto dėl ekspertizės skyrimo. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad ieškovas kaminą perdažė ne mažiausiomis sąnaudomis, be to, dažymo kokybei galėjo turėti įtakos ir tai, kad pradėjus dūmtraukį eksploatuoti, ieškovas įrengė papildomą dūmtraukio pravalos angą, kas galėjo turėti įtakos dažų sluoksnio pažeidimams. Remiantis sutarties 6.6. punktu, garantiniai įsipareigojimai netenka galios, jei įrangos gedimai atsiranda, neteisingai ją eksploatuojant, mechaniškai pažeidus įrangos konstrukcijos detales.

5Ieškovas UAB „Litvent“ apeliaciniu skundu prašo Kauno rajono apylinkės teismo 2007 m. kovo 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas neteisingai įvertino įrodymus (CPK 185 str.), dėl ko buvo neteisingai išspręsta byla. Teismas nepagrįstai konstatavo ieškovą neįrodžius, jog atsakovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų – neištaisė garantiniu laikotarpiu nustatyto darbo trūkumo, nepripažino defektų atsiradimo faktų. Remiantis CK 6.256 straipsnio 4 dalimi, atsakovui atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą taikoma be kaltės. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad defektai atsirado ne dėl jo kaltės. Teismas neteisingai taikė CK 6.695 ir 6.697 straipsnių nuostatas ir laikė, kad visą atsakomybę už atlikto darbo kokybę turi prisiimti užsakovas, o ne rangovas. UAB „Termoteka“ galėjo išvengti atsakomybės tik įrodžiusi, kad defektai atsirado ne dėl jos kaltės, t.y. dėl UAB „Litvent“ atliktų montavimo darbų ar kitų asmenų veiksmų. Teismas nevertino aplinkybės, kad atsakovas tik prieštaravo, bet neginčijo defektų, nesiėmė priemonių defektų priežastims nustatyti ir ekspertams pakviesti. Teismas taip pat nevertino aplinkybės, kad ieškovas siūlė atsakovui dūmtraukį perdažyti savo apskaičiuotomis kainomis, bet atsakovas šių pasiūlymų net nesvarstė. Ieškovo nuomone, teismas neobjektyviai gynė tik atsakovo interesus, nors būtent rangovo teisė ir pareiga atlikti darbus kokybiškai, ir kilus ginčui tai įrodyti.

6Atsakovas UAB „Termoteka“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas neįrodė, jog UAB „Termoteka“ netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal rangos sutartį, todėl UAB „Termoteka“ neprivalo atlyginti UAB „Litvent“ turėtų išlaidų, kurias ji patyrė ne dėl atsakovo, bet dėl savo veiksmų. Pagal 2005 m. rugpjūčio 29 d. sutartį UAB „Termoteka“ įsipareigojo pagaminti dūmtraukį ir pristatyti jį į užsakovo UAB „Litvent“ nurodytą objektą, bet neprisiėmė pareigos sumontuoti dūmtraukį. Gavus ieškovo pretenziją dėl darbų kokybės, dūmtraukiui pradėjus rūdyti, UAB „Termoteka“ atstovai konstatavo, kad dūmtraukis sumontuotas ne toje vietoje, kur buvo atgabentas atsakovo. Rūdijimo židiniai atsirado dėl to, kad dažų sluoksnis pažeistas mechaniškai, ieškovui dūmtraukį transportuojant į jo pastatymo vietą ir sumontuojant savo jėgomis ir mechanizmais. Ieškovas, gavęs atsakovo prieštaravimus dėl atliktų darbų kokybės, vadovaudamasis sutarties 6.5. punktu, privalėjo paskirti nepriklausomą ekspertizę. Nepagrįstas ir apeliacinio skundo argumentas, jog teismas netinkamai taikė CK 6.695 ir 6.697 straipsnių reikalavimus. CK 6.695 straipsnio 1 dalyje numatyta rangovo atsakomybė užsakovui negali būti taikoma, nes ieškovas, pasirašydamas 2005 m. spalio 28 d. pagaminto kamino priėmimo perdavimo aktą, patvirtino, kad UAB „Termoteka“ sutartinius įsipareigojimus pagal 2005 m. rugpjūčio 29 d. rangos sutartį įvykdė tinkamai. CK 6.697 straipsnio 1 dalyje numatyti rangovo garantiniai įsipareigojimai. Atsakovas UAB „Termoteka“ garantinius įsipareigojimus prisiėmė ir rangos sutartimi, tačiau sutarties 6.6. punktu šalys susitarė, jog garantiniai įsipareigojimai netenka galios, jei įrangos gedimai atsiranda mechaniškai pažeidus įrangos konstrukcines dalis. UAB „Termoteka“ garantiniai įsipareigojimai neteko galios, nes ieškovas be rangovo sutikimo įrengė papildomą dūmtraukio pravalos angą, tokiu būdu mechaniškai pažeidė pagaminto kamino vientisumą. Visas šias aplinkybes pirmos instancijos teismas išsamiai išanalizavo, aptarė bei motyvuotai įvertino priimdamas skundžiamą sprendimą. Ieškovas, prašydamas teismo priteisti iš atsakovo nuostolių atlyginimą, turėjo pateikti įrodymus, neginčijamai patvirtinančius, jog UAB „Termoteka“ pažeidė sutarties sąlygas, ir dėl šių pažeidimų ieškovas patyrė nuostolių.

7Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, pažeidė įrodinėjimą nustatančių teisės normų reikalavimus. Apylinkės teismas iš esmės padarė netinkamą išvadą, jog visas atsakovo atsakomybę pagrindžiančias aplinkybes privalėjo įrodyti ieškovas. Iš tiesų CPK 12 ir 178 straipsniai numato šalies pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus aplinkybes, kurių nereikia įrodinėti. Tai yra bendro pobūdžio procesinės teisės normų reikalavimas. Tačiau materialinės teisės normos atskirais atvejais gali nustatyti kitokią įrodinėjimo tvarką, nurodant, kuri iš šalių ir kokias konkrečias aplinkybes turi įrodyti. CK 6.256 straipsnio 4 dalis ir yra tokia materialinės teisės norma, numatanti kitokią įrodinėjimo tvarką, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas). Šios normos pagrindu preziumuojama, jog tokia įmonė atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. CK 6.697 straipsnio 3 dalis numato, kad rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį laikotarpį, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Tokiu būdu nurodyti įstatymai numato būtent rangovo pareigą įrodyti aplinkybes, paneigiančias jo atsakomybę. Šalių pasirašytos sutarties 6.6. punkte buvo numatyta, kad garantiniai įsipareigojimai netenka galios, jei įrangos gedimai atsiranda, vykdant jos neteisingą eksploataciją, mechaniškai pažeidus įrangos konstrukcines dalis. Todėl atsakovas, siekdamas išvengti atsakomybės, privalėjo įrodyti, kad defektai atsirado būtent dėl šių aplinkybių, o defektų atsiradimo faktą privalėjo įrodyti ieškovas. Toks šalių įrodinėjimo naštos paskirstymas, vykdant rangos sutarties įsipareigojimus, yra įtvirtintas ir LR Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus šio pobūdžio bylų nagrinėjimo praktikoje (LR Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartyje civ. byloje Nr. 3K-3-652/2004, „Teismų praktika“ Nr. 23 psl. 95-102, 2005 m. liepos 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-371/2005). Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendime nurodė, jog ieškovas neįrodė, kad kaminas buvo su defektais ir jį reikėjo perdažyti. Nors atsakovui atlikus darbą, jo gaminys buvo ieškovo priimtas perdavimo priėmimo aktu (b.l. 17), nustatant, kad kamino kokybė atitinka sutarties ir brėžinių reikalavimus, tačiau šio įrodymo reikšmė negali būti suabsoliutinama, kadangi atsakovas sutartimi prisiėmė ir garantinius įsipareigojimus t.y. garantavo atliktų darbų kokybę 5 metų laikotarpiui nuo darbų priėmimo dienos (sutarties 6.2. punktas). Kad defektai garantinio laikotarpio eigoje buvo nustatyti, pilnai patvirtina ieškovo pateikti įrodymai, o būtent 2006 m. gegužės 29 d. dūmtraukio defektinis aktas (b.l. 20), surašytas dalyvaujant atsakovo atstovui, kuriame nustatyta, kad dūmtraukis nudažytas nekokybiškai, rūdija. Be to, defektų buvimą patvirtina ir kitas 2006-07-05 aktas, surašytas perdažius dūmtraukį (b.l. 21), taip pat aktas perdavus dūmtraukį UAB „Krovinių terminalas“ (b.l. 29) bei dūmtraukio nuotrauka (b.l. 101). Atsakovas iš esmės defektų buvimo neginčijo tik teigė, jog defektai atsirado dėl ieškovo atliktų dūmtraukio transportavimo, montavimo darbų, jo iniciatyva pakeisto projekto ir pravalos angos dūmtraukyje įrengimo. Atsakovo nurodomas aplinkybes, jog pagamintas dūmtraukis ieškovo vėliau buvo transportuojamas ir montuojamas kitoje vietoje, nei jį pristatė atsakovas, ir kad ieškovas pakeičiant projektą dūmtraukyje įrengė pravalos angą, galima pripažinti įrodytomis. Tačiau atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad dūmtraukio defektai atsirado būtent dėl šių priežasčių. Atsakovas, remiantis CK 6.662 straipsnio 5 dalimi ir sutarties 6.5. punktu, galėjo reikalauti paskirti nepriklausomą ekspertą. Atsakovo pareiga įrodyti jo atsakomybę paneigiančias aplinkybes negalėtų apsiriboti vien nurodymu, kad reiktų kviesti ar reikėjo kviesti komisiją ar ekspertą (b.l. 19, 23). Ieškovas prieš surašant defektų nustatymų aktą pasiūlė atsakovui reikalauti paskirti nepriklausomą ekspertą (b.l. 87), tačiau toks pageidavimas defektavimo akte neužfiksuotas. Šiuo atveju atsakovas yra neteisus, jog tai buvo ieškovo pareiga, nes pagal įstatymą įrodinėjimo pareiga nustatyta būtent jam. Atsakovas neteigia, kad buvo daromos kokios nors kliūtys iškviesti ekspertą ar būtų trukdoma atlikti ekspertizę, tokių įrodymų byloje ir nėra pateikta. Todėl atsakovui neįvykdžius įstatymo nustatytos įrodinėjimo pareigos, darytina išvada, jog atsakovas jo atsakomybę už darbų kokybę paneigiančių aplinkybių neįrodė. Todėl atsakovas yra atsakingas už garantiniu laikotarpiu nustatytus darbų trūkumus.

8Kadangi atsakovas, pasiūlius pašalinti trūkumus, jų nustatytu terminu nepašalino (b.l. 20), todėl ieškovas turi teisę reikalauti atlyginti dėl to patirtus nuostolius (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.665 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3 dalis, sutarties 6.3. punktas) t.y. jam turi būti atlygintos patirtos trūkumų šalinimo išlaidos. Byloje pateikti įrodymai : sutartis su UAB „Geonija“ (b.l. 24-26), 2006-07-05 darbų priėmimo aktas (b.l. 27), PVM sąskaita faktūra (b.l. 28) ir apeliacinės instancijos teismui pateikti mokėjimo dokumentai patvirtina, kad ieškovas perdažydamas dūmtraukį turėjo 17 700 Lt išlaidų, todėl atsakovas privalo jas atlyginti. Kadangi atsakovui buvo sudarytos sąlygos pačiam ištaisyti atliktų darbų trūkumus t.y. jam buvo pasiūlyta tai atlikti ir nustatytas šiems darbams atlikti pakankamas terminas (b.l. 20), todėl laikytina, kad ieškovo patirtos išlaidos šalinant trūkumus, kuriuos atsisakė pašalinti pats rangovas, yra pagrįstos. Atsakovo pateiktos, ginčijant šių išlaidų pagrįstumą, dažymo darbų sąmatos (b.l. 56, 88, 89) atmestinos, kadangi nelaikytinos įrodymais, pagrindžiančiais ieškovo patirtų nuostolių dydį. Pateiktos sąmatos nėra pagrįstos konkrečiu susitarimu dėl konkrečių darbų atlikimo, todėl jose nustatyta darbų, naudotinų medžiagų ir įrengimų, reikalingų darbams atlikti, nuomos vertė nepagrindžia patirtų nuostolių dydžio. Be to, atsižvelgiant į tai, kad dėl vėlavimo perduoti darbus UAB „Krovinių terminalas“ ieškovas defektų pašalinimą privalėjo atlikti skubiai, o rangovas nepasinaudojo teise pačiam pašalinti trūkumus (gal būt ir mažesnėmis sąnaudomis), todėl ieškovo realiai turėtos išlaidos laikytinos jo pagrįstais nuostoliais ir priteistinos pilnai.

9Tačiau nuostoliais dėl netinkamų atsakovo veiksmų negalima pripažinti ieškovo sumokėtus UAB „Krovinių terminalas“ delspinigius. Ieškovui pažeidus sutarties su UAB „Krovinių terminalas“ dėl dūmtraukio projektavimo, gamybos ir montavimo darbų atlikimo terminus (b.l. 58-63), remiantis šios sutarties nuostatomis, jam buvo priskaičiuota 6525,90 Lt delspinigių (b.l. 29, 30). Iš 2006 m. rugpjūčio 1 d. UAB „Krovinių terminalas“ surašytame akte (b.l. 29) nurodytų pavėluotai atliktų darbų priežasčių negalima daryti išvados, jog atsakovo netinkami veiksmai (eksploatavimo eigoje nustatyti defektai) buvo pavėluotai perduotų darbų priežastimi. Dūmtraukis buvo pagamintas ir sumontuotas 2005-10-27 (tai nurodyta šiame akte), todėl neaišku, dėl kokių priežasčių jis tuomet iš karto nebuvo perduotas UAB „Krovinių terminalas“, o perduotas tik 2006 m. liepos 4 d., tuo tarpu defektai nustatyti tik 2006-05-27 (b.l. 20), kai dūmtraukis jau seniai galėjo būti perduotas UAB „Krovinių terminalas“. Be to, nustatyta, kad dūmtraukio eksploatavimo eigoje buvo pataisytas projektas ir įrengta pravalos anga, kas taip pat galėjo turėti įtakos pavėluotam darbų perdavimui. Esant nurodytoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į tai, kad UAB „Krovinių terminalas“ ieškovui priskaičiavo tik dalį mokėtinų delspinigių, darytina išvada, jog ieškovas neįrodė priežastinio ryšio tarp nustatytų atsakovo darbo trūkumų ir sumokėtos delspinigių sumos (CPK 178 straipsnis), kadangi delspinigių paskaičiavimą įtakojo ir kiti veiksmai. Todėl ieškinys šioje nuostolių dalyje, kaip neįrodytas, atmestinas.

10Dėl nurodyto netinkamo procesinės ir materialinės teisės normų taikymo (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis) pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys dėl nurodytų priežasčių tenkintinas iš dalies (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nusprendus ieškinį patenkinti iš dalies, ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

12Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

13Ieškovo UAB „Litvent“ ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Termoteka“ (įmonės kodas 300014978) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Litvent“ (įmonės kodas 3000966639) 17 700 Lt nuostoliams atlyginti, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1062 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už paduotą ieškininį pareiškimą ir apeliacinį skundą, 1500 Lt atstovavimo išlaidų, o valstybei - 18,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

14Ieškinio dalį dėl nuostolių, patirtų sumokėjus delspinigius, priteisimo atmesti.

Proceso dalyviai