Byla e2-285-454/2017
Dėl nuostolių priteisimo, tretieji asmenys UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB „Kauno švara“

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Aistei Jungaitytei, ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovui advokatui Tadui Dumbliauskui, atsakovo IĮ „( - )“ atstovei advokatei Matildai Liatukaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui IĮ „( - )“ dėl nuostolių priteisimo, tretieji asmenys UAB „( - )“, UAB „Kauno švara“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas ieškiniu prašė iš atsakovo priteisti 1896,85 Eur turtinės žalos atlyginimo, 123,43 Eur palūkanų, 6% dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje nurodė, o atstovas posėdžio metu paaiškino, jog 2014-12-31 užsidegė UAB „Kauno švara“ priklausantis šiukšlių konteineris, esantis adresu ( - ), Kaune. Nuo degančio konteinerio išplitusi ugnis uždegė transporto priemonę „VW Polo“ v/n ( - ). Gaisras transporto priemonę „VW Polo“ sunaikino. Automobilis ieškovo buvo apdraustas savanoriškuoju transporto priemonių draudimu (KASKO). Vadovaujantis draudimo sutartimi įvykis pripažintas draudžiamuoju. Ieškovas išmokėjo 1896,85 Eur draudimo išmoką. Atsakovas netinkamai naudojo šiukšlių konteinerį, todėl padarė žalą kitiems asmenims. Ieškovui išmokėjus draudimo išmoką, reikalauja priteisti iš atsakovo (subrogacija).

6Dėl žalos atlyginimo turi būti įrodytos tokios teisinės aplinkybės: žala (nuostoliai), neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų bei kaltė, jeigu žala atlyginama kaltės pagrindu. Kadangi kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, yra preziumuojama, tai reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs ieškovas privalo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246 straipsnis, 6.247 straipsnis, 6.249 straipsnis). Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos LR CK 6.263 straipsnyje. Jame įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Atsakovo netinkamas naudojimas šiukšlių konteinerio leido kilti žalai. Todėl atsakovo kaltė akivaizdi, iš jo priteistini patirti nuostoliai.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime į ieškinį bei posėdžio metu atsakovo atstovė paaiškino, jog ieškovo apdraustas automobilis po autoįvykio buvo atvežtas remontui. Įvertinus remonto sąnaudas, ieškovas nusprendė, jog remontas neekonomiškas, netikslinga remontuoti. Trečiasis asmuo UAB „( - )“ tiesiog paliko neremontuojamą automobilį pas atsakovą. UAB „( - )“ internete paskelbė, jog automobilis parduodamas. Nors atsakovas ragino pasiimti automobilį, tačiau trečiasis asmuo UAB „( - )“ jo nepasiėmė. Susitarimų tarp šalių dėl pasaugos ar kitų sutarčių tarp šalių nebuvo, dėl kilusios žalos atsakovas nėra kaltas, UAB „( - )“ tinkamai nesirūpino jai priklausančiu daiktu. Todėl atsakovui nekyla atsakomybė atlyginti žalą, nėra priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir kilusios žalos.

8Trečiasis asmuo UAB „Kauno švara“ atsiliepime nurodė, jog ieškinys turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas. Automobilis buvo paliktas atsakovo teritorijoje be teisėto pagrindo, kaip rūpestingas savininkas turėjo įvertinti apie galimą riziką turtui. Negalima konstatuoti visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų.

9Trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad ieškinys turėtų būti tenkintinas, yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, todėl iš atsakovo prisiteistina žala. Nutarus neremontuoti automobilio, jis buvo paliktas pas atsakovą. Atsakovas turėjo tinkami pasirūpinti, kad nekiltų žala.

10Ieškinys atmestinas.

11Trečiajam asmeniui UAB „( - )“ priklausantis automobilis „VW POLO v/n ( - ) po autoįvykio buvo atvežtas pas atsakovą remontui. Šis automobilis buvo apdraustas ieškovo. Įvertinus remonto kaštus, nuspręsta automobilio neremontuoti. Automobilis buvo pardavinėjamas. Šią aplinkybę patvirtina patalpintas skelbimas internetiniame tinklapyje (Tomas I/puslapiai 164-171). Taip pat iš šalių bei liudytojų parodymų matyti, jog trečiojo asmens UAB „( - )“ darbuotojai nuardė, nuo stovinčio pas atsakovą automobilio, reklamines šviesas, automobilis buvo paliktas be valstybinių numerių, akumuliatoriaus. Taip nurodyta Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2014-12-31 prijungtame prie bylos akte dėl kilusio gaisro. Šios aplinkybės patvirtina, jog apie mėnesį automobilis buvo laikomas atsakovo teritorijoje, jo remontuoti neketino, buvo ieškomi pirkėjai.

12Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą.

13Atsakovo veikla yra susijusi su automobilių remontu. Galėjo būti, kad trečiasis asmuo UAB „( - )“ ir atsakovas bandė tartis dėl automobilio remonto, bet, labiau tikėtina, kad susitarimas nebuvo pasiektas. Byloje ieškovas pateikė remonto darbų sąmatą, kurią sudarė ne atsakovas, o UAB „Euroauto“. Nei ieškovas, nei trečiasis asmuo nepateikė patikimų įrodymų, jog su atsakovu buvo sudaryta kokia nors sutartis dėl automobilio pasaugos ar remonto (rangos). Atsakovas paaiškino, kad nebuvo susitarta dėl remonto ar automobilio pasaugos. Atsakovas nurodė, jog žodžiu prašė, kad automobilis būtų paimtas iš jo teritorijos. Tikėtina, kad automobiliui stovint apie mėnesį, atsakovas galėjo prašyti dėl pasiėmimo. Tikėtina, kad trečiasis asmuo UAB „( - )“ tikėdamasis greitai parduoti transporto priemonę, nesiskubino pasiimti. CK 1.5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises ir bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus, kiekviena sutarties šalis, turėdama santykių, privalo elgtis sąžiningai (CK 6.158 straipsnio 1 dalis). Vertinant byloje esančius įrodymus, šalių paaiškinimus bylos nagrinėjimo metu, liudytojų parodymus, teismas laiko nenuginčytą įrodymą byloje – nėra pateikta jokia šalių pasirašyta sutartis ar apmokėjimas už kokią nors suteiktą paslaugą. Darytina išvada, kad automobilis buvo paliktas apie mėnesį laiko be teisinio pagrindo.

14Ieškovas išmokėjęs draudimo išmoką už apdraustą automobilį savo reikalavimą grindžia dėl žalos atlyginimo CK 6.1015 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Tai yra, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Jeigu žala buvo padaryta tyčia, reikalavimo teisė draudikui pereina, nepaisant to, kad draudimo sutartis subrogaciją draudžia. Ieškovas nurodė, kad nerūpestingas ir neatidus atsakovo naudojimas šiukšlių konteinerio, sukėlė sąlygas kilti gaisrui. O išplitęs gaisras visiškai sugadino ieškovo bendrovėje draustą automobilį. Dėl kilusio gaisro ieškovas preziumavo atsakovo kaltę. Dėl žalos atlyginimo pareiškęs ieškinį ieškovas privalo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246 straipsnis, 6.247 straipsnis, 6.249 straipsnis). Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos CK 6.263 straipsnyje. Jame įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios, įstatyme įtvirtintos, rūpestingumo pareigos pažeidimas sukuria įstatyme nustatytą žalos atlyginimo prievolę (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje nustatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Laikoma, kad asmuo yra kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę jis nebuvo tiek rūpestingas, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 straipsnio 3 dalis).

15Nustačius, jog transporto priemonė palikta be teisinio pagrindo, teismas mano, kad trečiasis asmuo UAB „( - )“ nebuvo rūpestingas ir atidus, palikdamas apie mėnesį laiko transporto priemonę be priežiūros ar bent jau būtų byloje duomenų, kad buvo sudaryta sutartis dėl remonto ar pasaugos. Todėl atsitiktinio žuvimo rizika perėjo pačiam trečiajam asmeniui UAB „( - )“. Iš Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2014-12-31 akto dėl kilusio gaisro matyti, jog gaisro priežastis yra atviras pašalinis ugnies šaltinis. Atsakovo tyčia nenustatyta. Gaisras kilo sutinkant Naujuosius metus, kai atsakovo darbuotojai seniai jau buvo baigę darbą, kaltininkas nėra nustatytas. Todėl nėra priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir kilusio gaisro, nenustatytina jo kaltė, neteisėti veiksmai. Ieškinys atmestinas kaip neįrodytas.

16Nenustačius deliktinės civilinės atsakomybės nors vienos iš sąlygų bei nustačius, jog ieškinys neįrodytas, teismas dėl kitų ieškinio reikalavimų plačiau nepasisako.

17Pagal trečiojo asmens UAB „( - )“ pranešimą ieškovuii matyti, kad ieškovas apie įvykį sužinojo 2015-01-02 (Tomas I/puslapis 8). Išmokėjimas buvo atliktas 2015-01-28 (Tomas I/puslapis 16). Pagal CK 1.125 straipsnio 7 dalį, sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Šios taisyklės išimtis nustato šis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad dėl to, jog subrogacija yra įstatymo pagrindu įvykstantis asmenų pasikeitimas sutartinėje ar deliktinėje žalos atlyginimo prievolėje, t. y. subrogacijos atveju žalos atlyginimo prievolė nepasibaigia, tik pasikeičia šios prievolės šalis, ieškinio senaties terminui ir jo skaičiavimo tvarkai taikoma CK 1.128 straipsnyje įtvirtinta taisyklė – prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Tai reiškia, kad draudikas, įgijęs subrogacinio reikalavimo teisę, yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo reikalavimui atlyginti žalą, atsiradusią iš sutarties ar delikto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009). Todėl ieškovo reikalavimui dėl žalos priteisimo taikytina senatis.

18Tretieji asmenys prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo į civilinę bylą nepateikė.

19Atsakovo atstovė 2017 m. sausio 23 d. teismo posėdžio metu pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei nurodė, kad iš viso prašo priteisti 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą. Atsakovo atstovės suteiktas paslaugas sudarė: konsultacija, susipažinimas su civilinės bylos dokumentais ir dokumentų analizė, pasirengimas civilinei bylai ir posėdžiams, dalyvavimas teismo posėdžiuose, pasirengimas baigiamosioms kalboms, kopijavimas ir kopijų tvirtinimas, prašymai. Atstovės pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovas 2016 m. rugsėjo 5 d. ir 2016 m. lapkričio 10 d. sumokėjo atstovei iš viso 1000 Eur už atstovavimą civilinėje byloje. Nustatyta, kad atsakovo atstovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2015-03-19 pakeitimų) dydžio, todėl ieškovo ieškinį atmetus, priteistinos iš ieškovo; valstybės naudai priteistinos 8,33 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 93, 96, 98 str.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.87 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 93, 96, 185, 186, 263, 270 straipsniais,

Nutarė

21Ieškinį atmesti.

22Priteisti iš AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834, buveinė Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 12, IĮ „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinė Kaune, ( - ), 1000 Eur (vieną tūkstantį eurų) bylinėjimosi išlaidas.

23Priteisti valstybei iš AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834, buveinė Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 12, 8,33 Eur (aštuonių eurų 33 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu.

24Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

25Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Aistei... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas ieškiniu prašė iš atsakovo priteisti 1896,85 Eur turtinės žalos... 5. Ieškovas ieškinyje nurodė, o atstovas posėdžio metu paaiškino, jog... 6. Dėl žalos atlyginimo turi būti įrodytos tokios teisinės aplinkybės: žala... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime į... 8. Trečiasis asmuo UAB „Kauno švara“ atsiliepime nurodė, jog ieškinys... 9. Trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Trečiajam asmeniui UAB „( - )“ priklausantis automobilis „VW POLO v/n (... 12. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 13. Atsakovo veikla yra susijusi su automobilių remontu. Galėjo būti, kad... 14. Ieškovas išmokėjęs draudimo išmoką už apdraustą automobilį savo... 15. Nustačius, jog transporto priemonė palikta be teisinio pagrindo, teismas... 16. Nenustačius deliktinės civilinės atsakomybės nors vienos iš sąlygų bei... 17. Pagal trečiojo asmens UAB „( - )“ pranešimą ieškovuii matyti, kad... 18. Tretieji asmenys prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo į civilinę... 19. Atsakovo atstovė 2017 m. sausio 23 d. teismo posėdžio metu pateikė... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.87 straipsniu,... 21. Ieškinį atmesti.... 22. Priteisti iš AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834,... 23. Priteisti valstybei iš AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas... 24. Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių... 25. Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos...