Byla 2A-480/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-878-41/2008 pagal ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms ir VĮ Registrų centro Vilniaus filialui dėl nuosavybės teisės pripažinimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:

  1. pripažinti ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai nuosavybės teisę į pastatą – transformatorinę, unikalus Nr. 1094-0492-7160, esančią Vilniaus mieste, Žygimantų g. 3/ Radvilų g. 1.
  2. pripažinti negaliojančiais 2003 m. gruodžio 19 d. Priėmimo-perdavimo aktą Nr.(51)-7.2-44/40, 2003 m. gruodžio 18 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.6749, 2003 m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.V-504/R-103/2.3-4225, 1999 m. vasario 9 d. Panaudos sutartį, 1998 m. rugsėjo 14 d. Priėmimo-perdavimo aktą Nr.23, 1998 m. sausio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.92 ir 1997 m. vasario 5 d. Steigėjo įsakymą Nr.52, kaip ginčo turto nuosavybės teisių registravimo atsakovo Lietuvos Respublikos vardu teisinį pagrindą, kaip ginčo turto patikėjimo teisių atsakovų Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Vilniaus universitetinės „Raudonojo kryžiaus“ ligoninės ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vardu ir ginčo turto panaudos teisių atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų vardu teisinį pagrindą;
  3. panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos nuosavybės teisių į transformatorinės SP-1 pastatą, unikalus Nr.1094-0492-7160, teisinę registraciją, taip pat panaikinti patikėjimo ir panaudos teisių teisinę registraciją atsakovų Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų vardu ginčo turtą;

3Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 11 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – pripažino ieškovo nuosavybės teisę į pastatą – transformatorinę, unikalus Nr.1094-0492-7160, žymėjimas 14H1p, techninis žymėjimas – SP-1, esančią Vilniaus mieste, Žygimantų g. 3/Radvilų g. 1 ir pripažino negaliojančiais 2003 m. gruodžio 19 d. Priėmimo-perdavimo aktą Nr.(51)-7.2-44/40, pasirašytą tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos; 2003 m. gruodžio 18 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.6749, 2003 m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.V-504/R-103/2.3-4225, 1999 m. vasario 9 d. Panaudos sutartį sudarytą tarp Lietuvos Respublikos Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir VšĮ Vilniaus universitetinės Raudonojo kryžiaus ligoninės; 1998 m. rugsėjo 14 d. Priėmimo-perdavimo aktą Nr.23, pasirašytą tarp Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilniaus apskrities viršininko; 1997 m. vasario 5 d. Steigėjo įsakymą Nr.52. Kitoje dalyje teismas ieškinį atmetė.

4Apeliaciniu skundu atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 11 d. sprendimą ir ieškinį atmesti.

5Ieškovas apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t.y. taikyti nekilnojamojo turto - transformatorinės, esančios Vilniaus mieste, Žygimantų g. 3/Radvilų g. 1 areštą, visiškai uždraudžiant atsakovams ja disponuoti ar kitaip apsunkinti šį daiktą. Prašyme ieškovas nurodo, kad atsakovai Lietuvos Respublika ir Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerija ėmėsi veiksmų, kad 2008 m. balandžio 11 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimo įgyvendinimas taptų neįmanomas. Lietuvos respublikos Vyriausybė pirmosios instancijos teisme vykstant ginčui 2007 m. spalio 10 d. priimtame nutarime Nr. 1082, įtraukė šį pastatą į valstybės atnaujinamo turto sąrašą, o Sveikatos apsaugos ministras 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-324, kuris buvo priimtas jau po pirmosios instancijos teismo sprendimo, nusprendė perduoti AB Turto bankui transformatorinę siekiant ją atnaujinti. Transformatorinės perdavimas AB Turto bankui apsunkintų teismo sprendimo vykdymą arba jį padarytų neįmanomu, nes teises į transformatorinės pastatą įgytų AB Turto bankas ar kiti tretieji asmenys. Be to, ginčo pastatas gali būti įkeistas tretiesiems asmenims, siekiant gauti paskolą, kuri užtikrintų tinkamą valstybei priklausančio turto atnaujinimo finansavimą.

6Prašymas tenkintinas iš dalies.

7Įstatymas numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str.). Pagal CPK 144 straipsnio trečiąją dalį laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje civilinio proceso stadijoje.

8Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodo, kad perdavus transformatorinę, esančią Vilniaus mieste, Žygimantų g. 3/Radvilų g. 1, AB Turto bankui siekiant atnaujinti šį nekilnojamąjį turtą, gali būti apsunkintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas arba tapti neįmanomu, nes turtas gali būti perduotas tretiesiems asmenims ar jiems įkeistas gaunant paskolą.

9Iš bylos medžiagos matyti, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2008 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. -324 „Dėl nekilnojamojo turto pagal 2008 m. vasario 21 d. susitarimą Nr. (10.9-52-08)-T8-4/S-60 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo“ perdavimo AB Turto bankui 1.13 punktu perdavė patikėjimo teise AB Turto bankui valstybės nuosavybės teise priklausančią ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomą transformatorinę, esančią Vilniaus mieste, Žygimantų g. 3/Radvilų g. 1.

10Teisėjų kolegija laiko, kad atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių esmę bei paskirtį, ieškovo prašymas tenkintinas, nes perdavus ginčo objektą AB Turto bankui, turtas gali būti perduotas ar įkeistas tretiesiems asmenims, todėl gali būti apsunkintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas.

11Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas manyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomu (CPK 144 str.).

12Kaip jau minėta, ieškovas prašo taikyti nekilnojamojo turto - transformatorinės, esančios Vilniaus mieste, Žygimantų g. 3/Radvilų g. 1 areštą, visiškai uždraudžiant atsakovams ja disponuoti ar kitaip apsunkinti šį daiktą. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškinio užtikrinimo priemonių taikymas yra susijęs su laikinu atsakovo tam tikrų teisių ribojimu bei jo veiklos suvaržymu, bei į teisingumo, šalių lygiateisiškumo bei proporcingumo principus, turi būti atsižvelgiama ne tik į teisėtą ieškovo interesą, kad ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimas būtų realiai įvykdytas, tačiau ir į atsakovo, skolininko interesus, siekį vykdyti veiklą bei patirti kuo mažiau neigiamų pasekmių dėl minėtų priemonių taikymo. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, ieškovo ieškinio reikalavimų užtikrinimui pakanka uždrausti vykdyti minėto Sveikatos apsaugos ministro įsakymo 1.13 punkto nuostatas, t.y. uždrausti perduoti ginčo objektą AB Turto bankui kol bus išnagrinėta byla apeliacinės instancijos teisme.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 148 straipsniu,

Nutarė

14Uždrausti vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. -324 „Dėl nekilnojamojo turto pagal 2008 m. vasario 21 d. susitarimą Nr. (10.9-52-08)-T8-4/S-60 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo“ perdavimo AB Turto bankui“ 1.13 punktą, kuriuo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija perdavė patikėjimo teise AB Turto bankui valstybės nuosavybės teise priklausančią ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomą transformatorinę, unikalus Nr. 1094-0492-7160, plane pažymėtą 14H1p, esančią Vilniaus mieste, Žygimantų g. 3/Radvilų g. 1.

Proceso dalyviai