Byla A2.9.-455-455/2012
Dėl to buvo panaudota fizinė jėga, jam uždėti antrankiai. R. K. tarnybiniame automobilyje necenzūriniais žodžiais iškeikė policijos pareigūnus, tuo įžeidė policijos pareigūnų Utenos apskrities VPK VTS PB vyriausiojo patrulio G. N. ir patrulio R. J., einančio jiems pavestas viešosios tvarkos saugojimo pareigas, garbę ir orumą

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam R. K., išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje R. K., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), gyvenamąją vietą deklaravusiam ( - ), surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 178 str. 3 d., 174 str., 187 str. 2 d.,

Nustatė

2R. K. prieš tai būdamas du kartus per vienerius metus baustas už alkoholinių gėrimų gėrimą arba girdo pasirodymą viešosiose vietose, 2012 m. balandžio 7 d., apie 22.45 val., būdamas neblaivus, t. y. nesiorientavo aplinkoje, griuvinėjo, jo judesiai buvo nekoordinuoti, pasirodė viešoje vietoje – Utenos socialinės globos namų, esančių Atkočiškių k., Utenos raj., trečio aukšto koridoriuje, tuo įžeisdamas žmogaus orumą bei visuomeninę dorovę.

3Be to, R. K. būdamas neblaivus, viešoje vietoje - Utenos socialinės globos namuose, adresu Atkočiškių k., Vyžuonų sen., įžeidžiamai kibo ir žodžiais įžeidinėjo G. V., tuo pažeisdamas viešąją tvarką ir žmonių rimtį. Taip pat R. K. nevykdė teisėtų policijos pareigūnų Utenos apskrities VPK VTS PB vyriausiojo patrulio G. N. ir patrulio R. J., einančių jiems pavestas viešosios tvarkos saugojimo pareigas, reikalavimų nutraukti neteisėtus veiksmus – nevartoti necenzūrinių žodžių viešoje vietoje, ir vykti į policijos komisariatą, be to, vedamas į tarnybinį automobilį muistėsi, stumdėsi, dėl to buvo panaudota fizinė jėga, jam uždėti antrankiai. R. K. tarnybiniame automobilyje necenzūriniais žodžiais iškeikė policijos pareigūnus, tuo įžeidė policijos pareigūnų Utenos apskrities VPK VTS PB vyriausiojo patrulio G. N. ir patrulio R. J., einančio jiems pavestas viešosios tvarkos saugojimo pareigas, garbę ir orumą.

4Administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, kadangi būdamas pasirašytinai informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, į bylos nagrinėjimą neatvyko, neatvykimo priežasčių teismui nenurodė, todėl darytina išvada, kad jis vengia atvykti į teismą (ATPK 272 str. 2 d.).

5R. K. kaltu dėl padarytų teisės pažeidimų prisipažino visiškai, jo kaltė padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus ATPK 178 str. 3 d., 174 str., 187 str. 1 d., 2 d., taip pat įrodyta: administracinio teisės pažeidimo protokolais (b. l. 4, 18), tarnybiniais pranešimais dėl nedidelio chuliganizmo ir teisėtų reikalavimų nevykdymo (b. l. 5, 19, 20), Protokolu dėl asmens apžiūros neblaivumo (girtumo) ir apsvaigimo nustatymo vengimo (b. l. 6), pažyma apie galiojančias nuobaudas (b. l. 7-9), administracinio sulaikymo protokolu (b. l. 10), G. V. paaiškinimu (b. l. 21), R. K. paaiškinimu (b. l. 25).

6Nutarime aptarti įrodymai pakankami ir patvirtina, kad R. K. padarė keturis administracinius teisės pažeidimus, numatytus ATPK 178 str. 3 d., 174 str., 187 str. 2 d.

7Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina, tai, kad dėl padarytų pažeidimų jis nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Administracinę atsakomybę sunkinanti aplinkybė – teisės pažeidimus padarė pirmiau būdamas padaręs nusikaltimą (ATPK 32 str. 1 d. 6 p.), pagal ATPK 174 str., 187 str. 1 d., 2 d. sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad teisės pažeidimus padarė būdamas neblaivus (ATPK 32 str. 1 d. 8 p.).

8Atsižvelgiant į administracinės nuobaudos tikslus (ATPK 20 str.), t. y., kad siekiama ne tik nubausti administracinį teisės pažeidimą padariusį asmenį, bet siekiama jį ir auklėti, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nedarytų naujų teisės pažeidimų, atsižvelgiant į R. K. asmenybę apibūdinančius duomenis: teistas (Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys), iki paskutinio pažeidimo padarymo baustas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, tyčinį turto sunaikinimą ar sužalojimą, tris kartus baustas už alkoholinių gėrimų gėrimą arba girto pasirodymą viešosiose vietose, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes, bei atsižvelgiant į tai, kad nedirba, jam paskirtų baudų nemoka, todėl jam skirtina administracinė nuobauda – administracinis areštas (ATPK 302 str.).

9Administracinio sulaikymo laikas nuo 2012 m. balandžio 7 d. iki 2012 m. balandžio 9 d. įskaitytinas į administracinio arešto terminą (ATPK 338 str. 2 d.).

10Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis ATPK 302 str., 224 str., 286 str., 287 str., teismas,

Nutarė

11R. K., pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 178 str. 3 d., ir jam paskirti administracinę nuobaudą – dešimties parų administracinį areštą.

12R. K., pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 174 str., ir jam paskirti administracinę nuobaudą – dvylikos parų administracinį areštą.

13R. K., pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 187 str. 2 d., ir jam paskirti administracinę nuobaudą – penkiolikos parų administracinį areštą.

14Vadovaujantis ATPK 33 str. 2 d., R. K. paskirti galutinę administracinę nuobaudą – penkiolikos parų administracinį areštą.

15Administracinio sulaikymo laiką nuo 2012 m. balandžio 7 d. iki 2012 m. balandžio 9 d., įskaityti į administracinio arešto terminą.

16Nutarimą dalyje dėl administracinio arešto paskyrimo pavesti vykdyti Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui tuojau pat po jo priėmimo.

17Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai