Byla e2-13858-359/2020
Dėl skolos priteisimo, išnagrinėjo šalių prašymą patvirtinti taikos sutartį

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas Gintautas Kaulakis

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „NTG Lithuania“ ieškinį atsakovei UAB „Juodoji audinė“ dėl skolos priteisimo, išnagrinėjo šalių prašymą patvirtinti taikos sutartį.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti ieškovei UAB „NTG Lithuania“ iš atsakovės UAB „Juodoji audinė“ 31 528,87 Eur skolą, taip pat procesines palūkanas – 8,00 procentus nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

52020 m. gegužės 28 d. teisme gauta šalių sudaryta taikos sutartis, kurią šalys prašo patvirtinti rašytinio proceso tvarka.

6Teismas

konstatuoja:

7prašymas tenkinamas.

8Dėl šalių sudarytos taikos sutarties tvirtinimo

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta galimybė šalims taikos sutartimi tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą, užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Teismas gali taikos sutartį patvirtinti (atsisakyti taikos sutartį tvirtinti) tiek byloje, kurioje sprendžiamas šalių ginčas, tiek ir tada, kai procesas teisme nepradėtas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Teismas, tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą ir kurioje nurodomos tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygos.

10Susipažinus su šalių pateikta tvirtinti 2020 m. gegužės 27 d. taikos sutartimi, nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė susitarė taikiai užbaigti civilinę bylą Nr. e2-13858-359/2020, tarpusavio nuolaidomis išspręsdami kilusį teisminį ginčą. 2020 m. gegužės 27 d. taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Byloje nesant duomenų, leidžiančių abejoti, kad šalių sudaryta taikos sutartis neatitinka jų tikrosios valios, nenustačius aplinkybių ir pagrindų, dėl kurių nebūtų galima tvirtinti šalių pateiktos taikos sutarties, šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, o civilinė byla nutraukiama (CPK 42 straipsnis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas, 294 straipsnis).

11Šalims išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis). Šalims taip pat išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnio 2 dalis), todėl vienai iš šalių nevykdant taikos sutarties sąlygų, kita šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo CPK 646 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, o gavusi vykdomąjį raštą – į antstolį dėl priverstinio vykdymo.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų

13Vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 7 dalimi, ieškovas už ieškinį sumokėjo 698,00 Eur žyminį mokestį.

14CPK 87 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Kadangi šalys kilusį ginčą išsprendė taikiai ir sudarė taikos sutartį, vadovaujantis pirmiau nurodytomis CPK nuostatomis, ieškovui grąžintina 523,50 Eur (698,00 Eur x 0,75 = 523,50 Eur). sumokėto žyminio mokesčio.

152019 m. spalio 11 d. sudarytos Taikos sutarties 6 punktu, šalys susitarė, jog teismo išlaidas (susijusias su korespondencijos siuntimu ir kt.) atlygina atsakovė.

16Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos byloje yra 1,79 Eur. Nurodytos išlaidos valstybei nepriteistinos iš atsakovo, nes jos neviršija minimalios valstybei priteistinos 5,00 Eur dydžio sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 1R-19/1K-2 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“ (TAR, 2020-01-22, Nr. 2020-00970).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 2 dalimi, 92 straipsniu, 96 straipsniu, 140 straipsnio 3 dalimi, 291 straipsniu, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, teismas

Nutarė

18prašymą tenkinti.

19Patvirtinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NTG Lithuania“, juridinio asmens kodas 300059845, buveinės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k, Senasis Ukmergės kel. 4, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Juodoji audinė“, juridinio asmens kodas 300088277, buveinės adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Kalniškių k., 2020 m. gegužės 27 d. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje, pagal kurią:

201.

21Atsakovas pripažįsta šiuos ieškovo reikalavimius: 31 528,87 Eur skolos, 600,00 Eur advokato teisinių paslaugų išlaidų, 174,50 Eur sumokėto žyminio mokesčio, viso 32 303,37 Eur.

222.

23Ieškovas atsisako visų kitų civilinėje byloje Nr. e2-13858-359/2020 pareikštų reikalavimų atsakovo atžvilgiu. Atsakovas nereikalauja iš ieškovo jokių bylinėjimosi ar kitų išlaidų atlyginimo.

243.

25Ieškovas ir atsakovas pareiškia ir patvirtina, kad šia Taikos sutartimi kilusį tarp šalių ginčą dėl skolos išsprendžia galutinai ir vienas kitam pretenzijų neturi bei įsipareigoja tokių pretenzijų nereikšti ateityje.

264.

27Atsakovas įsipareigoja sumokėti šios Sutarties 1 punkte nurodytą skolą į atsakovui žinoma ieškovo atsiskaitomąją banko sąskaitą tokia tvarka: iki 2020 m. birželio 15 d. – 16 151,50 Eur, iki 2020 m. liepos 15 d. – 16 151,87 Eur. Jei atsakovas praleidžia bent vieną įmoką, ieškovas turi teisę reikalauti visos skolos likučio iškarto bei tokiu atveju atsakovas moka ieškovui 8 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo nesumokėtos sumos iki visiško atsiskaitymo su ieškovu.

285.

29Ieškovas prašo teismo grąžinti jam 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio.

306.

31Atsakovas įsipareigoja sumokėti teismo turėtas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas.

327.

33Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo tvarka bei pasekmės, numatytos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte (teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį), 294 straipsnio 2 dalyje (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama) ir Civilinio kodekso 6.985 straipsnio 1 dalyje (teismo patvirtinta sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią).

348.

35Šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį rašytinio proceso tvarka, ši taikos sutartis kartu yra ir prašymas dėl jos patvirtinimo teisme, tiek ieškovas, tiek atsakovas turi teisę pateikti teismui tvirtinti šią sutartį.

36Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-1358-359/2020 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „NTG Lithuania“ ieškinį atsakovei UAB „Juodoji audinė“ dėl skolos priteisimo.

37Išaiškinti šalims, kad pakartotinai kreiptis į teismą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nutraukus civilinę bylą neleidžiama.

38Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „NTG Lithuania“, juridinio asmens kodas 300059845, 75 procentus žyminio mokesčio – 523,50 Eur (penkis šimtus dvidešimt tris eurus 50 ct) (sumokėto 2020 m. balandžio 21 d. mokėjimo nurodymu Nr. 4334 – suma 349,00 Eur ir 2020 m. gegužės 6 d. mokėjimo nurodymu Nr. 4399 – suma 349,00 Eur).

39Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas Gintautas Kaulakis... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti ieškovei UAB „NTG... 5. 2020 m. gegužės 28 d. teisme gauta šalių sudaryta taikos sutartis, kurią... 6. Teismas... 7. prašymas tenkinamas.... 8. Dėl šalių sudarytos taikos sutarties tvirtinimo... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta... 10. Susipažinus su šalių pateikta tvirtinti 2020 m. gegužės 27 d. taikos... 11. Šalims išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl... 12. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 13. Vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 7 dalimi, ieškovas už... 14. CPK 87 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai šalys sudaro... 15. 2019 m. spalio 11 d. sudarytos Taikos sutarties 6 punktu, šalys susitarė, jog... 16. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos byloje yra 1,79 Eur. Nurodytos... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 2... 18. prašymą tenkinti.... 19. Patvirtinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NTG Lithuania“,... 20. 1.... 21. Atsakovas pripažįsta šiuos ieškovo reikalavimius: 31 528,87 Eur skolos,... 22. 2.... 23. Ieškovas atsisako visų kitų civilinėje byloje Nr. e2-13858-359/2020... 24. 3.... 25. Ieškovas ir atsakovas pareiškia ir patvirtina, kad šia Taikos sutartimi... 26. 4.... 27. Atsakovas įsipareigoja sumokėti šios Sutarties 1 punkte nurodytą skolą į... 28. 5.... 29. Ieškovas prašo teismo grąžinti jam 75 procentus sumokėto žyminio... 30. 6.... 31. Atsakovas įsipareigoja sumokėti teismo turėtas procesinių dokumentų... 32. 7.... 33. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties... 34. 8.... 35. Šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį rašytinio proceso... 36. Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-1358-359/2020 pagal ieškovės uždarosios... 37. Išaiškinti šalims, kad pakartotinai kreiptis į teismą tarp tų pačių... 38. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „NTG Lithuania“,... 39. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...