Byla 2-133-280/2010

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė,

2sekretoriaujant Vilmai Daukšienei,

3dalyvaujant bankrutavusios UAB „Virenita“ administratoriui V. K., jo atstovui adv. R.Jasevičiui, atsakovų Ž. Š. ir E. P. atstovui adv. Rolandui Vaitekūnui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Lietuva Statoil“ ieškinį atsakovams BUAB „Virenita“, Ž. Š., E. P. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, skolos, netesybų priteisimo ir

Nustatė

5Ieškovas UAB „Lietuva Statoil“ prašė priteisti iš atsakovo BUAB „Virenita“ 495 314,47 Lt skolos už parduotas pagal sutartį prekes, 18 105,16 Lt delspinigių (CK 6.344 str., 6.37 str. 2 d., CK 6.210 str.), pripažinti 2008 11 26 pirkimo–pardavimo sutartį (not. reg. Nr. 7166), kuria UAB „Virenita“ perleido nuosavybės teisę į negyvenamąsias patalpas atsakovams Ž. Š. ir E. P. negaliojančia nuo sutarties sudarymo momento (ab initio), taikyti dalinę restituciją ir perduoti turtą ieškovei BUAB „Virenita“ pastatą – buitinies patalpas, esančias ( - ), Pasvalio m., unikalusis Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 519 000,00 Lt; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodo, kad ieškovas „UAB „Lietuva Statoil“ sudarė su atsakovu UAB „Virenita“ Kreditinių kortelių sutartį Nr. 0206311, pagal kurią UAB „Virenita“ pirko iš ieškovo prekes (dyzelinį kurą ir kt.), bet neatsiskaitė su ieškovu už 2008 m. lapkričio – 2009 m. sausio mėnesį gautas prekes ir liko skolinga 495 314,47 Lt. Tai patvirtina nurodyta sutartis, UAB „Lietuva Statoil“ išrašytos UAB „Virenita“ neapmokėtos PVM sąskaitos faktūros.

7Ieškovas nurodo, kad 2009 m. sausio mėnesį kreipėsi į UAB „Euler Hermes Services Lietuva“ dėl ikiteisminio skolos išieškojimo iš UAB „Virenita“ ir šioji 2009 m. vasario 12 d. informavo ieškovą, jog UAB „Virenita“ skolos geruoju sumokėti nesutiko. Ieškovas UAB „Lietuva Statoil“ sužinojo, jog UAB „Virenita“ 2008 m. lapkričio 26 d. sutartimi, turėdama ieškovei skolinių įsipareigojimų, perleido atsakovams Ž. Š. ir E. P. jai nuosavybės teise priklausantį turtą — tris nekilnojamojo turto objektus, kurių bendra vidutinė rinkos vertė siekia 682.400 Lt: pastatą – arkinį sandėlį, esantį ( - ), Pasvalio m., unikalusis Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 91.400 Lt; pastatą – buitinių patalpų pastatą, esantį ( - ), Pasvalio m., unikalusis Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 519.000 Lt; kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius, esančius ( - ), Pasvalio m., unikalusis Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 72.000,00 Lt.

8CK 6.66 str. nustato, jog kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo, ar turėjo žinoti. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jei dėl to skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Todėl atsakovas UAB „Virenita“ 2008 m. lapkričio 26 d. pirkimo–pardavimo sutarties (not. reg. Nr. 7166) sudaryti neprivalėjo ir tuo pažeidė ieškovo kaip kreditoriaus, teises, o sudarytas sandoris pagal CK 6.66 straipsnio nuostatas pripažintinas negaliojančiu. Sudarydama nurodytą nekilnojamojo turto perleidimo sandorį, UAB „Virenita“ perleido didžiąją dalį nuosavybės teise jai priklausančio nekilnojamojo turto, be to, ji turi įsiskolinimų ne tik ieškovei, bet ir kitiems kreditoriams ir taip sumažino įmonės galimybę atsiskaityti su ieškovu. UAB „Virenita“ dėl sudaryto sandorio tapo nemoki. Šis turto perleidimo sandoris buvo sudarytas, kai UAB „Virenita“ turėjo prievolę atsiskaityti su ieškovu. 2009 m. sausio 13 d. Panevėžio apygardos teismo nutartimi areštuotas atsakovo turtas 172 179,00 Lt sumai kreditoriaus UAB „Aris Baltija“ naudai, 2009 m. sausio 23 d. to paties teismo nutartimi – 274 174,52 Lt sumai kreditoriaus Aros Polska Sp.zo.o naudai. Atsižvelgus į tai, kad įmonės įstatinis kapitalas sudaro 250 000 Lt, o UAB „Virenita“ perleido nekilnojamąjį turtą, kurio vidutinė rinkos vertė sudaro 682 400 Lt ir jos įsiskolinimas ieškovei viršija 513 000 Lt, skolos kitiems kreditoriams viršija 440 000 Lt, laikytina, jog įmonė yra nemoki. Pagal LR ĮBĮ nuostatas įmonė laikoma nemoki, kai skoliniai įsipareigojimai yra didesni nei pusė įmonės balanse įrašyto turto vertės. Atsakovė UAB „Virenita“ sudarė sandorį su atsakovais Ž. Š. ir E. P., siekdama nesąžiningai išvengti prievolės įvykdymo. Šie atsakovai turėjo žinoti apie tai, jog sandoris pažeidžia ieškovės, kaip kreditoriaus interesus, todėl laikytini nesąžiningais.

9Ieškovas, atsikirsdamas į atsakovų atsiliepimus, kuriais pastarieji ieškinio nepripažįsta ir prašo ieškinį atmesti, dublike (b. l. 202–205) nurodo, kad atsakovų atsikirtimai į ieškinį nepagrįsti, kadangi yra visi CK 6.66 straipsnyje įtvirtinti pagrindai, sąlygos ginti kreditoriaus teises ir interesus, leidžiančios pripažinti ginčijamą sandorį negaliojančiu reiškiant Pauliano ieškinį. Šioje byloje ieškovas tam patvirtinti pateikia teismui įrodymus apie atsakovei UAB „Virenita“ laikotarpiu nuo 2008-01-01 išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir atsakovės atliktus mokėjimus, iš kurių matyti, jog ieškovė turėjo neginčytiną galiojančią reikalavimo teisę atsakovui už lapkričio mėnesį parduotą kurą, kadangi 2008 m. lapkričio 30 d. atsakovei buvo išrašyta sąskaita faktūra už lapkričio mėnesį, suma siekė 442 451,66 Lt. Atsakovė UAB „Virenita“ neginčija, kad šio ieškinio pareiškimo dienai yra skolinga ieškovei. Iš to darytina išvada, jog atsakovės teiginiai, kad UAB „Virenita“ nebuvo skolinga ieškovei ir ieškovė neturi pagrindo reikšti actio Pauliana ieškinio, kaip nesant vienos iš actio Pauliana sąlygų – reikalavimo teisės atsakovui, yra nepagrįsti. Atsakovės teiginiai dėl nurodytų aplinkybių, jog ji turėjo parduoti turtą, kadangi siekė išvengti bankroto ir atsiskaityti su darbuotojais, negali būti traktuojami kaip privalomos sandorio sudarymo sąlygos.

10Atsakovas Ž. Š. atsiliepime į ieškinį nors teigia, jog jis buvo sąžiningas turto įgijėjas, nes ginčo sandoris buvo sudarytas siekiant išvengti bankroto ir atsiskaityti su kitais UAB „Virenita“ kreditoriais – darbuotojais, tačiau šie jo argumentai tik patvirtina, jog Ž. Š. yra UAB „Virenita“ akcininkas ir dėl to turėjo žinoti ir aplinkybes, susijusias su UAB „Virenita“ nemokumu, be to, jog ginčo sandoris pažeis kitų UAB „Virenita“ kreditorių interesus, todėl jo nesąžiningumas preziumuojamas (CK 6.67 straipsnio 3 p.). Nors atsakovas E. P. nebuvo UAB „Virenita“ akcininkas, tačiau jis irgi buvo nesąžiningas, kadangi ginčijamą sandorį jis sudarė kartu su atsakovu Ž. Š. ir jį pasirašė kaip vientisą dokumentą, abu kartu įsigijo parduodamą bendrovės turtą bendrosios dalinės nuosavybės teise, iki sandorio sudarymo ir jo sąlygų, tarėsi su UAB „Virenita“. E. P. turėjo žinoti, jog Ž. Š. yra UAB „Virenita“ akcininkas ir dėl to turėjo žinoti ir aplinkybes, susijusias su UAB „Virenita“ mokumu, taip pat, kad ginčo sandoris pažeis kitų UAB „Virenita“ kreditorių interesus. Nagrinėjamoje byloje iš ieškovo teismui pateiktų išrašų iš nekilnojamojo turto registro matyti, jog bendra parduoto turto vidutinė rinkos vertė siekia 682 400 Lt, o atsakovų pateiktoje preliminarioje išvadoje dėl nekilnojamojo turto vertės yra nurodyta, jog turto vertintojo to turto vertė nustatyta 300 000 Lt. Ji negali būti laikoma teisinga, kadangi pats dokumentas yra informacinio-konsultacinio pobūdžio. Todėl laikytina, kad turtas buvo parduotas už perpus mažesnę kainą, nei yra nustatyta vidutinė rinkos vertė.

11Ieškovas ieškiniu prašo jam perduoti tik dalį turto pagal ginčo sandorį — tai yra tą turtą, kurio vertė atitinka prašomos priteisti skolos ir netesybų sumą (buitinių patalpų pastatą, esantį ( - ), Pasvalio m., unikalusis ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 519 000,00 Lt. Kito turto atžvilgiu taikyti restitucijos neprašo, todėl pastarasis turtas galės būti perduotas atsakovei UAB „Virenita“. Iš atsakovo UAB „Virenita“ pateikto 2008 finansinių metų balanso matyti, jog įmonė per 2008 m. patyrė 1 755 761,00 Lt grynojo nuostolio, o įmonės turimas turtas (tiek materialus, tiek nematerialus) įvertintas 13 812 707 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai —14 199 885 Lt, tai yra beveik 400 000 Lt viršija viso įmonės turto vertę, kas įrodo jos nemokumą. Atsakovas Ž. Š. atsiliepime taip pat pripažino, jog sandoris buvo sudarytas siekiant atsiskaityti su kitais kreditoriais. Teismui pateikta nutartis, kuria UAB „Virenita“ buvo iškelta bankroto byla (ji iškelta 2009-02-23). Joje išdėstytos aplinkybės, susijusios su įmonės mokumu patvirtina, jog ginčijamo sandorio sudarymo metu įmonė buvo nemoki, o ir pats sandorio sudarymas ir turto pardavimas už dvigubai mažesnę, nei vidutinė rinkos vertė, kainą padidino įmonės nemokumą.

12Ieškovė 2009-06-26 teismui pateikė pareiškimą, kuriame nurodo, kad atsisako reikalavimo dėl 495 315,47 Lt skolos, 18 105,16 Lt delspinigių ir 6 % metinių palūkanų nuo ieškinio sumos (513 419,63 Lt) priteisimo, kadangi atsakovei BUAB „Virenita“ yra iškelta bankroto byla ir BUAB „Virenita“ bankroto byloje Nr. B2-319-280/2009 teismas patvirtino ieškovės kreditorinį reikalavimą dėl šio reikalavimo bei prašo grąžinti ieškovei žyminio mokesčio permoką—5 134,00 Lt (teismas 2009-11-03 nutartimi jau grąžino ieškovei visą sumokėtą žyminį mokestį — 15958 Lt, (b. l. 285–286, nutartis ).

13Atsiliepimu ir tripliku į ieškovės ieškinį (ir dubliką) atsakovė UAB „Virenita” prašo ieškovės reikalavimus atmesti (b. l. 151–153, 243–244) dėl šių motyvų.

14UAB „Virenita“ Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 23 d. nutartimi iškelta bankroto byla. Ji pripažįsta, kad yra skolinga ieškovui 495 314,47 Lt už gautas prekes, tačiau ieškovė ieškiniu neprašo iš BUAB „Virenita“ priteisti šią skolą, o prašo perduoti jai ginčijama sutartimi perleistą turtą kreditorinių reikalavimų patenkinimui. CK 6.66 str. 4 d. numato, kad sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisines pasekmes tik ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisės pažeidimui pašalinti. Atsižvelgiant į atsakovės BUAB „Virenita“ bankrotą, šiam teisminiam ginčui CK 6.66 straipsnio 4 d. nuostatos netaikytinos (LAT 2001-02-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-201/2001). Todėl ieškovo reikalavimas ginčijamą sandorį pripažinus negaliojančiu, turtą perduoti ieškovui kreditorinių reikalavimų patenkinimui yra neteisėtas ir nepagrįstas. Ginčijamą sutartį pripažinus negaliojančia ginčijamas turtas turėtų būti grąžinamas atsakovei BUAB „Virenita“. Ieškovės 2008 m. lapkričio 30 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, serija 2908 Nr. 1050120666 442 451,66 Lt sumai atsakovė UAB „Virenita“ turėjo apmokėti iki 2008 m. gruodžio 29 d. Ginčijama sutartis buvo sudaryta 2008 m. lapkričio 26 d. Prieš parduodant ginčijamą turtą korporacija „Matininkai“ jį įvertino 300 000 Lt suma. Pardavimo metu šio turto likutinė balansinė vertė buvo 88 067,48 Lt. Gauti pinigai už parduotą turtą 2008 m. lapkričio 27 d. buvo išmokėti įmonės darbuotojams, t. y. pirmesnės eilės kreditoriams negu ieškovas. Tai patvirtina pridedama ištrauka iš kasos knygos. Be to, atsakovė UAB „Virenita“ po ginčijamo sandorio sudarymo ieškovei sumokėjo 232 735,50 Lt. 2008 m. gruodžio 31 d. atsakovė UAB „Virenita“ turto turėjo už 13 812 707 Lt sumą, kai tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 5 270 027 Lt (balansas pridedamas). Pagal šiuos skaičius įmonė buvo moki. Atsakovas Ž. Š. buvo ir yra atsakovo BUAB „Virenita“ akcininkas, turintis 250 vnt. paprastųjų vardinių akcijų ir tai sudaro 10 procentų visų akcijų. Atsakovas E. P. atsakovo BUAB „Virenita“ akcininku niekada nebuvo ir nėra.

15Triplike BUAB „Virenita“ nurodo, kad ieškovė su dubliku nepateikė jokių papildomų įrodymų ir samprotavimų, pagrindžiančių ieškinį, nors jau prašo iš atsakovės BUAB „Virenita“ priteisti 495 314,47 Lt skolą, 18 102,16 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio sumos, nurodydama, kad šis jos reikalavimas per klaidą ieškinio gale buvo praleistas (už šį reikalavimą yra sumokėtas ir žyminis mokestis). Nurodo, kad visi kreditoriniai reikalavimai po bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiami bankroto byloje LR ĮBĮ nustatyta tvarka, o dėl to nutraukiamas palūkanų skaičiavimas (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.). ir ieškovės reikalavimai priteisti skolą ir procesines palūkanas šioje byloje yra visiškai nepagrįsti.

16Ieškovas dublike nepasisako dėl atsakovo BUAB „Virenita“ atsiliepime į ieškinį nurodyto teiginio, kad įmonei iškėlus bankroto bylą CK 6.66 straipsnio 4 dalies nuostata numatanti, kad sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisines pasekmes tik ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisės pažeidimui pašalinti, netaikytina, todėl ieškovės reikalavimas perduoti jai ginčijamą turtą (turto dalį) yra nepagrįstas. Ginčijamo sandorio sudarymo metu UAB „Virenita“ ieškovui neturėjo pradelstų įsipareigojimų, o pagal atsakovo pateikto balanso duomenis ginčijamo sandorio sudarymo metu atsakovas buvo mokus, nes pradelsti įsipareigojimai neviršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (LR ĮBĮ 2 str.8 d.).

17Atsiliepimu ir tripliku atsakovas E. P. (b. l. 188–192, 236–242) prašo ieškovo ieškinio netenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas dėl šių argumentų.

18Nėra CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų viseto ieškovui reikalauti pripažinti negaliojančiu ieškovės ginčijamą 2008-11-26 sandorį dėl turto pardavimo atsakovams E. P. ir Ž. Š. remiantis actio Pauliana ieškiniu. Tam būtina, kad kreditorius ginčijamo sandorio sudarymo metu turėtų neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui. CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta galimybė kreditoriui ginčyti tik tuos skolininko sandorius, kurių šis sudaryti neprivalėjo. Skolininko sudaryto sandorio privalomumas nulemia actio Pauliana instituto netaikymą. Jis kartu su Ž. Š., kaip trečiasis asmuo (ieškovės ir atsakovės UAB „Virenita“ atžvilgiu), 2008-11-26 sudaręs su UAB „Virenita“ atlygintinį dvišalį sandorį, yra sąžiningas turto įgijėjas. Kadangi UAB „Virenita“ jau yra paskelbtas bankrotas (iškelta bankroto byla), dėl to ieškovės reikalavimas negalės būti nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) reikalavimui patenkinti. Ieškovės ginčijamas sandoris yra teisėtas, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, o jam esant sąžiningam turto įgijėjui, nekilnojamasis daiktas iš jo išreikalautas negali būti. Civilinėje teisėje galioja bendras sąžiningumo principas (CK 1.5 straipsnis), kuris, reiškia, kad kiekvienas asmuo yra laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip, priešingai. Visais kitais, CK 6.67 straipsnio nenumatytais atvejais, galioja sąžiningumo prezumpcija. Jis, būdamas fizinis asmuo ir nekilnojamąjį turtą pirkdamas iš juridinio asmens UAB „Virenita“, buvo pakankamai apdairus ir rūpestingas, nes sandorį sudarė turtą apžiūrėjęs iki sandorio sudarymo, sandorį sudarė notarine forma. Ginčo turtą jis įgijo už jo ir bendrasavininkio su pardavėju sulygtą kainą, kuri yra nustatyta Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatytu pagrindu nepriklausomo turto vertintojo ir yra reali, protinga, buvo pasiekta šalių derybų būdu.

19Triplike nurodo, kad su ieškovo dublike nurodytais argumentais tenkinti ieškinį, nesutinka, todėl ieškovo ieškinys nepagrįstas ir netenkintinas, nes ieškovas dublike jokių naujų ieškinio pagrįstumą įrodančių aplinkybių ar įrodymų nenurodė. Dublike ieškovas nurodė, kad actio Pauliana ieškinys yra galimas ir tuo atveju, jeigu šio sandoris sudarymo metu prievolės įvykdymo terminas nėra suėjęs. Tačiau šioje byloje nustatyta, kad ginčijamo sandorio metu ieškovė iš viso nebuvo UAB „Virenita“ kreditorius ir ji neturėjo reikalavimo teisės tuo metu (2008-11-26) reikalauti sumokėti iš UAB „Virenita“ pagal (2008-11-30) išrašytą PVM sąskaitą faktūrą pinigų — 442 451,66 Lt. Šią sąskaitą apmokėti UAB „Virenitai“ kilo prievolė tik po 2008-11-30 (tiksliau, tik nuo šios sąskaitos faktinio gavimo dienos) iki 2008-12-29 ir tik po to galima laikyti, kad UAB „Virenita“ tapo ieškovės skolininkė (CK 6.1 str.). Ieškovė dublike teigia, kad UAB „Virenita“ tapo nemoki dėl sudaryto ginčijamo sandorio, tačiau tai patvirtinančių įrodymų teismui nepateikia. Tikrovėje UAB „Virenita“ nemokumas susiklostė ne dėl ginčijamo sandorio, o dėl Lietuvoje bei visame pasaulyje susiklosčiusios sunkios ekonominės padėties. Ieškovės ginčijamas sandoris buvo reikalingas ir būtinas UAB „Virenita“ siekiant išvengti įmonės bankroto dėl laiku darbuotojams nesumokėto darbo užmokesčio.

20Atsiliepimu ir tripliku atsakovas Ž. Š. (b. l. 179–183 ir 211–217) prašo ieškovo ieškinio netenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas dėl šių argumentų).

21Byloje nėra CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų viseto ginti ieškovės (kreditoriaus) interesus reiškiant actio Pauliana ieškinį. CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta galimybė kreditoriui ginčyti tik tuos skolininko sandorius, kurių šis sudaryti neprivalėjo, tačiau byloje tokių aplinkybių nėra. Skolininko sudaryto sandorio privalomumas nulemia actio Pauliana instituto netaikymą (CK 1.2 str. 1 d., CK 6.156 str.). Ieškovės ginčijamas sandoris jo sudarymo metu nepažeidė kreditoriaus teisių. Kiek jam, kaip UAB „Virenita“ akcininkui, yra žinoma, tai UAB „Virenita“ ginčijamo sandorio sudarymo metu visiškai nebuvo skolinga ieškovei, nes tuo metu už visą UAB „Virenita“ pateiktą kurą pastaroji ieškovei sutarta tvarka (nurodyta atitinkamojoje sutartyje) buvo sumokėjusi. Prievolė sumokėti už kurą ieškovei susidarė jau po ginčijamo sandorio sudarymo dėl po to pateikto kuro, t. y. UAB „Virenita“ vykdant verslą ir dėl su tuo susijusios verslo rizikos. UAB „Virenita“ PVM sąskaitą faktūrą dėl tolesnio kuro tiekimo gavo jau 2008 m. gruodžio mėnesį ir ją apmokėti reikėjo iki, kiek jis pamena, atitinkamo mėnesio 25 dienos, todėl tik nuo pastarosios dienos galima būtų laikyti, kad kreditorius įgijo neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę. Be to, kiek jam yra žinoma, tai UAB „Virenita“ privalėjo sudaryti ginčijamą sandorį, nes priešingu atveju jai grėsė bankrotas dėl neatsiskaitymo su darbuotojais (neišmokėjimo daugiau nei tris mėnesius darbo užmokesčio). Gauti kitokiu keliu apyvartinių lėšų nurodytu tikslu UAB „Virenita“ neturėjo galimybių, todėl dar 2008-08-25 visuotinio akcininkų susirinkimo metu ir buvo nuspręsta šį turtą parduoti, turint tikslą sumažinti apyvartinių lėšų trūkumą.

22Jis, kaip trečiasis asmuo (ieškovės ir atsakovės UAB „Virenita“ atžvilgiu), sudaręs su UAB „Virenita“ atlygintinį dvišalį sandorį, kurį ginčija ieškovė, yra sąžiningas. Nurodytos aplinkybės įrodo, kad actio Pauliana pagrindu šis ieškinys nepagrįstas ir dėl to, kad nėra actio Pauliana taikymui CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų viseto. Be to, kreditoriaus reikalavimas negalės būti nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę), nes UAB „Virenita“ iškelta bankroto byla, todėl actio Pauliana ieškinys yra nepagrįstas ir dėl šios aplinkybės. Ginčijamas sandoris yra teisėtas, neprieštarauja imperatyvios įstatymo normoms. Jis yra daikto sąžiningas įgijėjas ir šio turto valdytojas, todėl šis nekilnojamasis daiktas iš jo išreikalautas negali būti (CK 1.5 straipsnis, CK 4.26 straipsnio 2 dalis), kol neįrodyta priešingai.

23Triplike atsakovas Ž. Š. nurodo, kad dėl ieškovės dublike nurodytų motyvų tenkinti ieškinį nėra pagrindo,

24Iki minėtos 2008-11-30 PVM sąskaitos faktūros išrašymo momento jokio teisinio santykio dėl apmokėjimo pagal šią sąskaitą UAB „Virenitai“ kilti negalėjo ir ieškovė reikalavimo teisės įgyti bei įgyvendinti negalėjo.

25Ieškovė dublike teigia, kad UAB „Virenita“ tapo nemoki dėl sudaryto ginčijamo sandorio, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikia. Tikrovėje UAB „Virenita“ nemokumas susiklostė ne dėl ginčijamo sandorio, o dėl Lietuvoje bei visame pasaulyje susiklosčiusios sunkios ekonominės padėties, padidėjusios ūkinės rizikos.

26CK 6.66 str. 4 d. numato, kad sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisines pasekmes tik ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisės pažeidimui pašalinti. Todėl atsižvelgiant į atsakovo BUAB „Virenita“ bankrotą, šiam teisminiam ginčui CK 6.66 str. 4 d. nuostatos netaikytinos (LAT 2001-02-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-201/2001).

27Ieškovės ginčijamas sandoris yra teisėtas, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Jis, kaip fizinis asmuo pirkdamas minėtą nekilnojamąjį turtą iš juridinio buvo pakankamai apdairus ir rūpestingas, nes iki sandorio sudarymo pastatus juos apžiūrėjo, įvertino šio turto pirkimo aplinkybes, o sandorį sudarė notarine forma. Notaras, vykdydamas savo pareigas yra atsakingas už patvirtintų sandorių teisėtumo užtikrinimą. Jis teisėtai tapo nurodyto turto savininku, jį valdo. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie įrodytų ar leistų pagrįstai manyti, jog jis ir kitas turto įgijėjas žinojo ar galėjo žinoti aplinkybes, patvirtinančias apie galimas, kurių nors kitų asmenų pretenzijas į ginčo turtą, kad toks sandoris galėtų pažeisti kokių nors kitų asmenų, tarp jų ir ieškovės teises ar interesus. CK 6.66 str. 5 d. nustato, kad sandorio pripažinimas negaliojančiu neturi įtakos sąžiningųjų trečiųjų asmenų teisėms į turtą, kuris buvo pripažinto negaliojančiu sandorio objektas. Ieškovės dublike nurodytas teiginys, kad turtas buvo parduotas už gerokai mažesnę, nei reali šio turto rinkos vertė, o nepriklausomo turto vertintojo, nustačiusio atitinkamą ginčo turto vertę, pateikta išvada negali būti laikoma teisinga ir yra tik deklaratyvaus pobūdžio. Ši turto vertintojo išvada nėra nuginčyta, yra galiojanti ir turi juridinę galią. Be to, nepaisant prieš tai nurodytų aplinkybių, restitucija šioje byloje netaikytina ir CK 6.145 str. 2 d. pagrindu, nes dėl jos taikymo jo (vienos iš šalių) padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos — atitinkamai pagerėtų, kadangi šio turto buvęs savininkas (juridinis asmuo), kuriam, tenkinus ieškinį, restitucijos pagrindu grįžtų nuosavybės teisė į ginčo turtą, yra bankrutuojantis. Dėl to jam, kaip trečiosios eilės kreditoriui, atgauti sumokėtus už ginčo turtą pinigus bankroto byloje galimybių iš esmės nėra.

28Ieškinys atmestinas (CPK 268–270 str., CK 66 str.).

29Faktinės aplinkybės

30Į Panevėžio apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Virenita“ 2009-02-09 kreipėsi UAB „Virenita“ kreditorius UAB „Autoras“, kuriam skola, susidariusi 2008 m. gegužės –rugpjūčio mėnesiais už transporto paslaugas, siekė 12 834,06 Lt. Panevėžio apygardos teismas 2009-02-23 nutartimi UAB „Virenita“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė ieškovo pasiūlytą administratorių V. K. Nutartyje iškelti bankroto bylą pagal UAB „Virenita“ vadovo pateiktus įrodymus konstatuota, kad 2008 m. lapkričio–gruodžio mėn. lizingo bendrovės nutraukė lizingo sutartis, reikalauja grąžinti transporto priemones, užblokuotos kuro kortelės, bendrovė nebegali vykdyti veiklos-krovinių pervežimo.

31Byloje nustatyta, kad ieškovo ginčijamas sandoris, 2008-11-26 nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią bankrutavusi UAB „Virenita“ pardavė nuosavybėn už 300 000 Lt atsakovams Ž. Š. ir E. P. tris nekilnojamojo turto objektus, tai yra pastatą – arkinį sandėlį, esantį ( - ), Pasvalio m., unikalusis Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 91 400,00 Lt; pastatą – buitines patalpas, unikalusis Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 519 000,00 Lt ir kitus (inžinerinius) – kiemo statinius, esančius ( - ), Pasvalio m., unikalusis Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 72.000,00 Lt, kurių bendra vertė, nurodoma VĮ „Registrų centras“, 682 400,00 Lt, yra sudarytas jau UAB „Virenita“ faktiškai esant nemokiai.

32Nustatyta, kad ieškovė „UAB „Lietuva Statoil“ sudarė su atsakove UAB „Virenita“ Kreditinių kuro kortelių sutartį Nr. 0206311, pagal kurią atsakovė pirko iš ieškovės prekes (dyzelinį kurą ir kt.), tačiau atsakovė tinkamai neatsiskaitė su ieškove. Nuo 2008-11-30 iki 2008-12-25 UAB „Virenita“ nesumokėjo 442 451,66 Lt. Tai patvirtina UAB „Lietuva Statoil“ pateiktas kortelių sutarties nuorašas, neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų nuorašai, neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų sąrašo ir delspinigių apskaičiavimo lentelės nuorašai (b. l. 19–20, 21, 22–49, 50, 51–74, 75, 76–77, 78, 79 ir b. l. 80–82). Ieškovės kreipimosi į teismą metu atsakovė UAB „Virenita“ yra uždelsusi atsiskaityti su ieškove beveik tris mėnesius (nagrinėjamas ieškinys teisme užregistruotas 2009-03-13).

33Iš UAB „Virenita“ 2008-08-25 įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo (b. l. 225), kuriame dalyvavo ir akcininkas, šios bylos atsakovas Ž. Š. (b. l. 226, akcininkų sąrašas), matyti, kad jau šio posėdžio metu, įmonės direktorius E. K. pranešė ir supažindino akcininkus su sunkia finansine bendrovės padėtimi, nurodydamas, kad trūksta apyvartinių lėšų, nėra galimybės mokėti lizingo įmokų ir įmonės skolų mažinimui parduoti pastatus, esančius Pasvalio m., ( - ) ir iki 30 % automobilių parko. Taigi atsakovas Ž. Š., kaip UAB „Virenita“ akcininkas, dar 2008 metų rugpjūčio mėnesį, žinojo, kad šios bendrovės finansinė padėtis yra sunki, dėl įsiskolinimų dengimo kreditoriams ji

Nutarė

34parduoti dalį įmonės turto, tarp jų nekilnojamąjį turtą, kurį nupirko atsakovas Ž. Š. kartu su atsakovu E. P.

35Kadangi atsakovė UAB „Virenita“, 2008 m. lapkričio 26 d. sudarydama sandorį su atsakovais Ž. Š. ir E. P., buvo nemoki, todėl neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio, buvo pagrindas inicijuoti bankroto bylą, bet pati bendrovė to nedarė. UAB „Virenita“ nemokumas faktiškai kilo dar 2008 metų rugpjūčio mėnesį, o oficialiai nustatytas ir įformintas jai iškėlus minimą bankroto bylą. Kaip matyti iš 2009-02-20 balanso, 2008-01—12-31 įmonės buvo apskaitytas turtas (tiek materialusis, tiek nematerialusis) už 13 719 633 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai —14 214 425 Lt, tai yra virš 400 000 Lt viršijo viso įmonės apskaityto turto vertės. Sudarydama ginčijamą sandorį atsakovė UAB „Virenita“ sumažino įmonės (bendrovės) turimą turtą ir galimybę juo atsiskaityti su kitais kreditoriais, nes ginčijamu sandoriu gautas lėšas išmokėjo bendrovės darbuotojams, kurių reikalavimai pilnai už gautus pinigus nepatenkinti (2009-04-17 nutartimi Panevėžio apygardos teismas patvirtino bendrovės darbuotojų 129 619,77 Lt reikalavimus), todėl laikytina, kad sudarydamos ginčijamą atlygintiną sandorį, sandorio šalys siekė išsaugoti natūra tik bendrovės dalyvių interesais turimą nekilnojamą turtą, o gautas už jį lėšas skirti bendrovės darbuotojams. Atsiskaitymo su darbuotojais faktą tvirtino ir administratorius V. K., ir buvusi UAB „Virenita“ buhalterė, pateikę tai patvirtinančius dokumentus, todėl teismas neturi pagrindo vertinti kitaip. Atsakovas Ž. Š. šiuo metu naudoja ginčijamą turtą, nes jo žmona yra kitos transporto įmonės pagrindinė akcininkė. Joje iki ligos dirbo ir atsakovas Ž. Š. Kad turtas yra naudojamas nurodyta ir atsakovų Ž. Š. ir E. P. pateiktoje turto įvertinimo ataskaitoje.

36Atsakovė UAB „Virenita“ 2008 m. lapkričio 26 d. sudarytu sandoriu perleido nekilnojamąjį turtą už 300 000 Lt, kurio vidutinė rinkos vertė pagal VĮ Registrų centras“ įrašus sudarė 682 400,00 Lt, o bendrovės balanse jis apskaitytas 88 067, 48 Lt, tačiau atsižvelgiant į faktinę padėtį nekilnojamojo turto rinkoje, negalima tvirtinti, kad VĮ „Registrų centras“ nurodyta vertė yra tikroji rinkos vertė. Turto rinkos vertė 2008 m. lapkričio mėn. galėjo būti tarp 300 000–400 000 Lt, o atsakovų pateikti įrodymai apie ginčijamo turto vertę pagrįsti iš esmės pagal sandorius, kurių dalis įvyko dėl bankrutavusių įmonių nekilnojamojo turto pardavimo (Nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitos Nr. 50A0-0906-0047 9 psl. palyginamieji objektai Pajiešmenių k, Vaivadų k.). Byloje nesurinkta pakankamai duomenų apie tai, kad ginčo nekilnojamasis turtas perleistas už aiškiai per mažą kainą ir kad nuginčijus sandorį ir parduodant turtą iš naujo bus gauta didesnė suma, nes teisme nagrinėjamose bankroto bylose procesas užsitęsia tik dėl to, kad neparduodamas nekilnojamasis turtas.

37Atsakovas Ž. Š. yra UAB „Virenita“ akcininkas, atsakovui E. P. iš Ž. Š., buvo žinoma ar turėjo būti irgi žinoma, apie nurodytos bendrovės nemokumą ir kad perkant nurodytą nekilnojamąjį turtą iš nemokios įmonės gali būti pažeidžiami bendrovės kreditorių interesai.

38Teisiniai argumentai

39Actio Pauliana instituto paskirtis ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko, šiuo atveju UAB „Virenita“ sudarytu sandoriu pažeistą jos mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditoriai galėtų patenkinti savo reikalavimus.

40Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Lietuva Statoil“ yra įtrauktas į UAB „Virenita“ kreditorių sąrašą, patvirtintas jo 516 032,47 Lt reikalavimas. Todėl ieškovas atsisakė nagrinėjamojoje byloje savo reikalavimų UAB „Virenita“, prašo tik pripažinti ginčijamą sandorį negaliojančiu. Jeigu byloje nustatoma, kad kreditorius, reikšdamas actio Pauliana, turi tikslą ne patenkinti savo reikalavimą, o tik kad teismas pripažintų sandorį negaliojančiu, toks ieškinys CK 6.66 str. pagrindu negali būti tenkinamas, kaip nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl actio Pauliana taikymo 2008-07-03 apžvalgoje.

41Be to, reiškiant actio Pauliana ieškinį, kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę (CK 6.66 str.). Teismas kiekvienu atveju nustato kreditoriaus reikalavimo atsiradimo momentą, tam, kad įvertintų, ar kreditorius, kuris ginčijamo sandorio sudarymo metu dar neturėjo reikalavimo teisės dėl to, kad nesuėjo reikalavimo terminas, po sandorio sudarymo prarado lengvatas ar skolininkas tapo nemokus, bankrutuoja ar sumažino prievolės užtikrinimą, kitaip pažeidė kreditoriaus teises. Kaip minėta, ieškovas reikalavimų atsakovui UAB „Virenita“ šioje nagrinėjamojoje byloje atsisakė (t. 1, b. l. 270, 249), nes reikalavimai patvirtinti ir bus tenkinami bankroto byloje LR Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka. Dėl šios priežasties ieškovas neteko teisės reikalauti perduoti jam ginčijamu sandoriu perleistus statinius patvirtintų teismo reikalavimų tenkinimui, todėl negali būti tenkinamas reikalavimas perduoti jam nuginčijus sandorį, prašomą nekilnojamą turtą jo reikalavimams tenkinti.

42Atsakovas UAB „Virenita“ administratorius V. K. nagrinėjamojoje byloje nesutinka, kad ginčijamas sandoris būtų pripažintas negaliojančiu, nes gauti pinigai, kaip nustatyta pagal bendrovės perduotus dokumentus, išmokėti bendrovės darbuotojams tuoj po jų gavimo. Bet kokiu atveju iš darbo teisinių santykių kylantys reikalavimai tenkinami pirmąja eile ir išieškant skolas ir tenkinant bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus. Be to, ir atsakovas Ž. Š. yra įtrauktas į bankrutavusios UAB „Virenita“ kreditorių sąrašą su 928 979,04 Lt reikalavimu, kuris bus tenkinamas tik trečiąja eile, todėl, jeigu pripažinti, kad pažeidžiami kreditoriaus ieškovo interesai, tai šiuo sandoriu tokiu pat laipsniu pažeisti ir atsakovo Ž. Š., kaip UAB „Virenita“ trečios eilės kreditoriaus, reikalavimai. Taigi nustatytomis aplinkybėmis negalima daryti kategoriškos išvados, kad ginčijamas sandoris pažeidė ieškovo UAB „Lietuva Statoil“, kaip UAB „Virenita“ kreditoriaus, teises, ir todėl, kad iki 2008-11-25 su ieškovu buvo atsiskaitoma, UAB „Virenita“ tvirtina, kad po ginčijamo sandorio sudarymo sumokėjo 232 735,50 Lt, ko ieškovas neginčija.

43Ieškovas UAB „Lietuva Statoil“ 2009-06-26 d. pareiškimu atsižvelgdamas į tai, kad 2009-04-17 Panevėžio apygardos teismas patvirtino ieškovo kreditorinį reikalavimą UAB „Virenita“ bankroto byloje, pareiškė, kad atsisako nuo ieškinio dėl skolos priteisimo. Atsisakymas nuo ieškinio priimtinas, nes nenustatyta, kad šis veiksmas prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui.

44Šalys, išskyrus atsakovą UAB „Virenita“, byloje nepateikė įrodymų, patvirtinančių jų bylinėjimosi išlaidas, todėl bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. UAB „Virenita‘ pateikė mokėjimo pavedimą, pagal kurį advokatui R. Jasevičiui sumokėta 2 380 Lt. Ši suma iš ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ priteistina atsakovui UAB „Virenita“

45Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir CPK 259, 263, 265, 268, 270 str., CPK 293 str. 3 ir 4 p.

46n u s p r e n d ž i a:

47Ieškovo UAB „Lietuva Statoil” ieškinį atsakovams bankrutavusiai UAB „Virenita“, Ž. Š., E. P. dėl sandorio, sudaryto 2008-11-26 dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo pripažinimo negaliojančiu, atmesti.

48Ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ atsisakymą nuo reikalavimo priteisti 495 314,47 Lt skolos, 18 105,16 Lt delspinigių ir 6 procentų dydžio procesines palūkanas priimti ir bylą šioje dalyje nutraukti.

49Priteisti iš ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ (įm. kodas 211454910) 2 380 Lt advokato pagalbos išlaidų atsakovui bankrutavusiai UAB „Virenita“ (įm. kodas 148274567) ir 44 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą (VMI Surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660).

50Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė,... 2. sekretoriaujant Vilmai Daukšienei,... 3. dalyvaujant bankrutavusios UAB „Virenita“ administratoriui V. K., jo... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 5. Ieškovas UAB „Lietuva Statoil“ prašė priteisti iš atsakovo BUAB... 6. Nurodo, kad ieškovas „UAB „Lietuva Statoil“ sudarė su atsakovu UAB... 7. Ieškovas nurodo, kad 2009 m. sausio mėnesį kreipėsi į UAB „Euler Hermes... 8. CK 6.66 str. nustato, jog kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus... 9. Ieškovas, atsikirsdamas į atsakovų atsiliepimus, kuriais pastarieji... 10. Atsakovas Ž. Š. atsiliepime į ieškinį nors teigia, jog jis buvo... 11. Ieškovas ieškiniu prašo jam perduoti tik dalį turto pagal ginčo sandorį... 12. Ieškovė 2009-06-26 teismui pateikė pareiškimą, kuriame nurodo, kad... 13. Atsiliepimu ir tripliku į ieškovės ieškinį (ir dubliką) atsakovė UAB... 14. UAB „Virenita“ Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 23 d. nutartimi... 15. Triplike BUAB „Virenita“ nurodo, kad ieškovė su dubliku nepateikė jokių... 16. Ieškovas dublike nepasisako dėl atsakovo BUAB „Virenita“ atsiliepime į... 17. Atsiliepimu ir tripliku atsakovas E. P. (b. l. 188–192, 236–242) prašo... 18. Nėra CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų viseto ieškovui reikalauti... 19. Triplike nurodo, kad su ieškovo dublike nurodytais argumentais tenkinti... 20. Atsiliepimu ir tripliku atsakovas Ž. Š. (b. l. 179–183 ir 211–217) prašo... 21. Byloje nėra CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų viseto ginti ieškovės... 22. Jis, kaip trečiasis asmuo (ieškovės ir atsakovės UAB „Virenita“... 23. Triplike atsakovas Ž. Š. nurodo, kad dėl ieškovės dublike nurodytų... 24. Iki minėtos 2008-11-30 PVM sąskaitos faktūros išrašymo momento jokio... 25. Ieškovė dublike teigia, kad UAB „Virenita“ tapo nemoki dėl sudaryto... 26. CK 6.66 str. 4 d. numato, kad sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia... 27. Ieškovės ginčijamas sandoris yra teisėtas, neprieštarauja imperatyvioms... 28. Ieškinys atmestinas (CPK 268–270 str., CK 66 str.).... 29. Faktinės aplinkybės... 30. Į Panevėžio apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB... 31. Byloje nustatyta, kad ieškovo ginčijamas sandoris, 2008-11-26 nekilnojamojo... 32. Nustatyta, kad ieškovė „UAB „Lietuva Statoil“ sudarė su atsakove UAB... 33. Iš UAB „Virenita“ 2008-08-25 įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo... 34. parduoti dalį įmonės turto, tarp jų nekilnojamąjį turtą, kurį nupirko... 35. Kadangi atsakovė UAB „Virenita“, 2008 m. lapkričio 26 d. sudarydama... 36. Atsakovė UAB „Virenita“ 2008 m. lapkričio 26 d. sudarytu sandoriu... 37. Atsakovas Ž. Š. yra UAB „Virenita“ akcininkas, atsakovui E. P. iš Ž.... 38. Teisiniai argumentai... 39. Actio Pauliana instituto paskirtis ginti kreditorių nuo nesąžiningų... 40. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Lietuva Statoil“ yra įtrauktas į UAB... 41. Be to, reiškiant actio Pauliana ieškinį, kreditorius turi turėti... 42. Atsakovas UAB „Virenita“ administratorius V. K. nagrinėjamojoje byloje... 43. Ieškovas UAB „Lietuva Statoil“ 2009-06-26 d. pareiškimu atsižvelgdamas... 44. Šalys, išskyrus atsakovą UAB „Virenita“, byloje nepateikė įrodymų,... 45. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir CPK 259, 263, 265, 268, 270 str., CPK... 46. n u s p r e n d ž i a:... 47. Ieškovo UAB „Lietuva Statoil” ieškinį atsakovams bankrutavusiai UAB... 48. Ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ atsisakymą nuo reikalavimo priteisti 495... 49. Priteisti iš ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ (įm. kodas 211454910) 2 380... 50. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...