Byla e2-259-368/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant Odetai Sakalauskienei, ieškovo atstovui A. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Deiginta“ ieškinį atsakovui R. K. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė BUAB „Deiginta“ prašo priteisti iš atsakovo R. K. 123 860,46 Eur žalos atlyginimą bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. sausio 24 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Deiginta“. Įsipareigojimai kreditoriams jau 2015 metais viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Be to, 2016 metais skolos kreditoriams dar išaugo, todėl atsakovas, kaip buvęs bankrutavusios įmonės vadovas, būdamas atsakingu už bendrovės veiklą privalėjo dar 2015 metais kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o laiku nesikreipdamas į teismą padarė kreditoriams 123 860,46 Eur žalą, kurią sudaro teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai bankroto byloje.

62.

7Atsakovas R. K. atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Teigia, jog šios įmonės bankrotas nebuvo pripažintas tyčiniu, nors kreditorius UAB „Belfuel“, su tokiu pareiškimu ir buvo kreipęsis į teismą. Nurodo, kad šiuo atveju nėra jo, kaip buvusio UAB „Deiginta“ vadovo, civilinės atsakomybės sąlygų. Nurodo, kad ieškovė net neįrodinėja ir net nebando konkretizuoti, kada ir kokio dydžio žala galėjo būti padaryta įmonei apsiribodama kreditorinio įsiskolinimo egzistavimu bankroto byloje. Būdamas įmonės akcininku atsakovas stengėsi kiek įmanoma taisyti įmonės finansinę padėtį, atlikinėjo mokėjimus už bankrutuojančią įmonę jos kreditoriams, o bankrotą lėmė ne atsakovo tyčiniai veiksmai, bet verslo nesėkmė. Taip pat prašo taikyti trejų metų ieškinio senaties terminą ir ieškinį atmesti šiuo pagrindu, nes žala ieškovui padaryta 2015 metais, o ieškinys teismui pateiktas tik 2019-10-01 d.

8Ieškinys atmestinas.

9Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

103.

11Byloje nustatyta, kad atsakovas R. K. buvo UAB „Deiginta“ direktorius. Šiaulių apygardos teismas 2017-01-24 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Deiginta“. Kreditorių 123 860,46 Eur dydžio reikalavimai bankroto byloje patvirtinti Šiaulių apygardos teismo 2017-03-21, 2017-03-29 ir 2018-09-10 nutartimis.

12Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

13Dėl atsakovo atsakomybės

144.

15Byloje kilo ginčas dėl aplinkybės, ar buvęs UAB „Deiginta“ vadovas R. K. laiku nesikreipdamas į teismą padarė kreditoriams 123 860,46 Eur žalą, kurią sudaro teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai bankroto byloje.

165.

17Ieškovė teigia, jog buvęs jos vadovas R. K. nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo dar 2015 metais ir tęsdamas jos veiklą didino įmonės įsiskolinimus esamiems kreditoriams, didino kreditorių skaičių. Atsižvelgiant į tai, kad vadovas įmonei tapus nemokia nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, egzistuoja pagrindas priteisti iš atsakovo 123 860,46 Eur žalą, kurią sudaro teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai bankroto byloje.

186.

19Atsakovas R. K. neneigia, kad įmonė dirbo nuostolingai ir jos padėtis buvo sunki, tačiau teigia, kad buvo įsitikinęs, jog įmonės finansinę padėtį dar galima pagerinti, atlikinėjo mokėjimus už bankrutuojančią įmonę jos kreditoriams, todėl nesikreipė dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo.

207.

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl įmonės vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Įmonės vadovas privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; kt.).

228.

23Įmonei veikiant įprastai, vadovai neturi fiduciarinių pareigų kreditoriams. Šiuo laikotarpiu pagrindinė vadovo pareiga – tenkinti nuosavo kapitalo teikėjų – dalyvių interesus. Kuo įmonės finansinė būklė prastėja ir ji turi daugiau skolų, tuo didėja įmonės skolinto kapitalo teikėjų – kreditorių interesų reikšmė. Tai lemia, kad suprastėjus įmonės būklei atsiranda vadovų fiduciarinės pareigos priimant su bendrovės veikla susijusius sprendimus atsižvelgti ir į kreditorių interesus. Įmonės finansinei padėčiai tapus ypač sunkiai ar net kritinei, t. y. įmonei pasiekus nemokumo ribą, kreditorių interesai pradeda vyrauti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

249.

25Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį (2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1867 redakcija), jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

2610.

27Bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. sausio 24 d. nutartimi, kuria iškėlė bankroto bylą UAB „Deiginta“, nustatė, jog 2015 metais įmonė turto turėjo už 143 892 Eur (iš jo: ilgalaikis turtas – 504 Eur, trumpalaikis turtas – 143 388 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 254 191 Eur, t. y. įmonės įsipareigojimai beveik du kartus viršijo į įmonės balansą įrašyto turto vertę. Iš 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaitos nustatyta, kad 2015 m. įmonė patyrė 61 268 Eur nuostolių, o 2014 m. patyrė 16 887 Lt nuostolių.

2811.

29Šiaulių apygardos teismas atsisakydamas pripažinti šios įmonės bankrotą tyčiniu 2018-10-10 d. nutartyje nurodė, jog byloje nenustatyta aplinkybių, kurios teiktų pagrindą daryti išvadą, kad įmonė tapo nemoki ir bankrutavo dėl buvusio vadovo R. K. neteisėtų veiksmų. Priešingai, teismas nustatė, kad atsakovo veiksmai rodė jo siekį gaivinti įmonės veiklą ir įmonę išsaugoti (civilinė byla Nr. eB2-704-368/2018). Lietuvos apeliacinis teismas 2018-12-13 nutartimi palikdamas minėtą teismo nutartį nepakeistą konstatavo, jog R. K. veiksmai, kuriais jis atsiskaitydavo su UAB „Deiginta“ kreditoriais, suponuoja išvadą buvus jo pastangas tęsti bendrovės veiklą (civilinė byla Nr. e2-1872-553/2018).

3012.

31Nagrinėjamu atveju akivaizdu, jog bendrovės finansinė padėtis buvo sunki, jai reikėjo atsiskaitinėti su kreditoriais ir atsakovas, būdamas įmonės akcininku, stengėsi kiek įmanoma taisyti įmonės finansinę padėtį, t. y. kaip nurodyta aukščiau, atlikinėjo mokėjimus už bankrutuojančią įmonę jos kreditoriams ir tai suponuoja išvadą buvus atsakovo pastangas tęsti bendrovės veiklą. Esant šioms aplinkybėms ieškovės teiginiai, jog įmonės kreditoriams padaryta žala atsirado dėl buvusio vadovo kaltės ir neteisėtų veiksmų yra nepagrįsti.

3213.

33Ieškovės argumentai dėl 2014 – 2017 metais nurašytų atsargų bei mažėjimo galimybės atsiskaityti su kreditoriais yra nepagrįsti, nes 2014 metais atsakovui nebuvo kilusi pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o dėl vėlesnio laikotarpio kaip nurodyta aukščiau, nėra įrodyti atsakovo kaltė ir neteisėti veiksmai dėl įmonės finansinės padėties blogėjimo R. K. vykdant vadovo pareigas. Ieškovės argumentai, jog buvo pažeistos LR CK 6.9301 straipsnio nuostatos dėl atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumo taip pat yra nepagrįsti, nes minėtoje Šiaulių apygardos teismo 2018-10-10 d. nutartyje konstatuota (nutarties 38 p.), jog atsakovo padaryti teisės normų pažeidimai dėl atsiskaitymų eiliškumo iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo veiksnys, lėmęs įmonės neatsiskaitymą su kreditoriais ir bankrotą. Nagrinėjamu atveju darytina išvada jog atsakovui vadovaujant bendrovei, jo kaip įmonės vadovo veiksmai nebuvo visiškai tinkami, tačiau bendrovės kreditoriniai įsipareigojimai susidarė nulemti objektyvių aplinkybių vykdant įmonės ūkinę – komercinę veiklą.

3414.

35Atsakovo prašymas taikyti trejų metų ieškinio senaties terminą ir ieškinį atmesti šiuo pagrindu yra nepagrįstas, nes apie bankroto bylos iškėlimą ieškovė sužinojo tik Šiaulių apygardos teismui 2017-01-24 d. nutartimi iškėlus bankroto bylą UAB „Deiginta“, o į teismą kreipėsi 2019-10 02, t. y. nepraleidusi trejų metų ieškinio senaties termino (CK 1.126 str.).

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 279 straipsniu,

Nutarė

37Ieškinį atmesti.

38Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė BUAB „Deiginta“ prašo priteisti iš atsakovo R. K. 123 860,46... 6. 2.... 7. Atsakovas R. K. atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Teigia, jog... 8. Ieškinys atmestinas. ... 9. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 10. 3.... 11. Byloje nustatyta, kad atsakovas R. K. buvo UAB „Deiginta“ direktorius.... 12. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 13. Dėl atsakovo atsakomybės... 14. 4.... 15. Byloje kilo ginčas dėl aplinkybės, ar buvęs UAB „Deiginta“ vadovas R.... 16. 5.... 17. Ieškovė teigia, jog buvęs jos vadovas R. K. nesikreipdamas į teismą dėl... 18. 6.... 19. Atsakovas R. K. neneigia, kad įmonė dirbo nuostolingai ir jos padėtis buvo... 20. 7.... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl įmonės vadovo pareigų,... 22. 8.... 23. Įmonei veikiant įprastai, vadovai neturi fiduciarinių pareigų kreditoriams.... 24. 9.... 25. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį (2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1867... 26. 10.... 27. Bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 28. 11.... 29. Šiaulių apygardos teismas atsisakydamas pripažinti šios įmonės bankrotą... 30. 12.... 31. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, jog bendrovės finansinė padėtis buvo sunki,... 32. 13.... 33. Ieškovės argumentai dėl 2014 – 2017 metais nurašytų atsargų bei... 34. 14.... 35. Atsakovo prašymas taikyti trejų metų ieškinio senaties terminą ir... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 37. Ieškinį atmesti.... 38. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...