Byla e2FB-168-347/2018
Dėl A. A. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Aurelija Ozolinia, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi fizinio asmens mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimą bankrutuojančio fizinio asmens A. A. bankroto byloje,

Nustatė

2Kėdainių rajono apylinkės teismas 2017 m. liepos 18 d. nutartimi iškėlė A. A. bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Skolvalda“.

3Teismo 2017 m. spalio 5 d. nutartimi patvirtinti A. A. kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai.

42017 m. gruodžio 22 d. A. A. bankroto administratoriaus UAB „Skolvalda“ įgaliotas asmuo V. M. pateikė teismui prašymą dėl A. A. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo.

5Fizinio asmens mokumo atkūrimo planas tvirtintinas.

6Fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – FABĮ) svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką, o nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta įstatyme (FABĮ 18 straipsnio 3 dalis), kreditorių reikalavimai tenkinami plane nustatyta tvarka (FABĮ 7 straipsnio 7, 29 straipsniai).

7FABĮ 8 straipsnis įgaliojimus tvirtinti planą suteikia tik teismui. Plano nepatvirtinimas sukelia neigiamas pasekmes bankrutuojančiam asmeniui, nes teismui nepatvirtinus plano, bankroto byla nutraukiama (FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

8FABĮ 8 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka. Pagal FABĮ 8 straipsnio 8 dalį šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju teismas gali patvirtinti planą, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus. Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama, jeigu plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas (FABĮ 8 straipsnio 9 dalis).

9Bankrutuojančio A. A. 2017 m. gruodžio 19 d. kreditorių susirinkime buvo svarstytas klausimas dėl pritarimo A. A. kreditorinių reikalavimų mokumo atkūrimo plano projektui. Bankroto administratorius prašyme teismui nurodė, kad planas atitinka įstatymo reikalavimus, todėl turėtų būti patvirtintas. 2017 m. gruodžio 19 d. įvykusiame kreditorių susirinkime bankrutuojančio asmens kreditoriai, turintys 98,50 proc. patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų, pritarė A. A. plano projektui.

10Pažymėtina, kad kreditorius Luminor Bank, AB, kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“ pateikė pastabą, kuria atkreipė bankroto administratoriaus dėmesį į FABĮ 29 straipsnio 2 dalies nuostatą dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo etapų. Pažymėjo, kad skirstant kreditoriams lėšas pagal mokumo atkūrimo planą bankroto administratorius turi apskaičiuoti kiekvienam kreditoriui tenkančią lėšų sumą pagal FABĮ nuostatas – kiekvieno kreditoriaus reikalavimo procentinė išraiška turi būti apskaičiuota nuo reikalavimo be palūkanų ir netesybų (nuo pirmu etapu tenkinamo reikalavimo) ir vadovaujantis šia procentine išraiška turi būti paskirstomos lėšos. Teismas pritaria minėtai kreditorių pastabai, tačiau pažymi, kad A. A. mokumo atkūrimo plano 1.12 punkte esančiame kreditorių reikalavimo tenkinimo grafike nurodyti tiek kreditorių reikalavimai su palūkanomis ir delspinigiais (lentelės antra grafa), tiek kreditorių reikalavimai be palūkanų ir delspinigių (lentelės trečia grafa), t. y. šioje lentelėje nėra nurodyta, nuo kurio kiekvieno kreditoriaus reikalavimo kiekvienam jų bus paskirstyta lėšų suma jų reikalavimų tenkinimui. 1.12 pažymėta, kad kreditorių reikalavimo tenkinimo grafike nurodomos ne rečiau kaip kartą per pusę metų ir per visą bankroto procesą kiekvienam kreditoriui mokamos lėšos laikantis FABĮ 29 straipsnyje nurodytos jų tenkinimo eilės ir tvarkos. Tai reiškia, kad nors iš pateiktos lentelės nėra aišku, nuo kurio kiekvieno kreditoriaus reikalavimo – su palūkanomis ir delspinigiais ar reikalavimo be palūkanų ir delspinigių – šiuo konkrečiu atveju apskaičiuojama kiekvienam kreditoriui skiriama lėšų suma, teismas, pritardamas kreditorių pastabai, taip pat atkreipia bankroto administratoriaus dėmesį į tai, kad FABĮ 29 straipsnis vykdant mokumo atkūrimo planą įpareigoja bankroto administratorių laikytis nuostatos dėl kiekvieno kreditoriaus reikalavimo procentinės išraiškos apskaičiavimo nuo pagrindinio reikalavimo dydžio be palūkanų ir netesybų bei vadovaujantis šia procentine išraiška kreditoriams paskirstyti lėšas.

11Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad A. A. mokumo atkūrimo planas atitinka įstatymo reikalavimus, jis gali būti įgyvendintas, todėl šis planas tvirtintinas.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsniu,

Nutarė

13patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens A. A., a. k. ( - ) mokumo atkūrimo planą, kuriam pritarta 2017 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkime.

14Patvirtintas A. A., a. k. ( - ) mokumo atkūrimo planas yra neatsiejama šios nutarties dalis.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai