Byla 2S-1317-560/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Fintera“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Fintera“ ieškinį atsakovui D. K., trečiajam asmeniui Advokatų profesinei bendrijai „Jurisconsultus“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Fintera“ pateikė teismui 2013-05-24 patikslintą ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo D. K. 80 000 Lt skolą, 1 111,01 Lt palūkanų, 5 proc. palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pripažinti atsakovo 2012-01-06 atliktą įskaitymą neteisėtu ir negaliojančiu bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. 2014-02-24 ieškovas UAB „Fintera“ pateikė teismui pareiškimą dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo, kuriuo papildomai prašė teismo pripažinti 2012-12-21 reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp atsakovo ir trečiojo asmens, neteisėta ir negaliojančia bei trečiojo asmens Advokatų profesinės bendrijos „Jurisconsultus“ procesinę padėtį pakeisti į atsakovo.

4Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-03-03 nutartimi ieškovui nustatytas terminas iki 2014-03-17 pareiškimo trūkumams pašalinti.

5Vilniaus rajono apylinkės teisme 2014-03-18 gautas ieškovo lydraštis dėl trūkumų šalinimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014-03-20 nutartimi nutarė laikyti nepaduotu ir grąžinti ieškovui pateiktą pareiškimą dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo ir pareiškimą dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo atsisakė priimti. Teismas nurodė, kad 2014-03-18 teismui pateiktas lydraštis dėl trūkumų šalinimo nelaikytinas dokumentu, šalinančiu procesinio dokumento trūkumus, todėl pareiškimas dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo laikytinas nepaduotu ir grąžintinas ieškovui CPK 115 str. pagrindu. Be to, teismas papildomai konstatavo, kad savarankišku pagrindu atsisakyti priimti ieškovo pareiškimą dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo yra CPK 141 str. numatytos sąlygos ir pagrindai. Teismas laikė, kad pateiktas ieškinio papildymas yra ieškinio modifikavimas tiek jo dalyko, tiek pagrindo prasme teismui jau nagrinėjant bylą iš esmės. Pažymėjo, kad ieškinio dalykas modifikuojamas papildomu reikalavimu, kadangi ieškovas kelia naują reikalavimą naujam atsakovui, kuris byloje yra trečiasis asmuo, o ieškinio pagrindo prasme – tokį papildomą reikalavimą grindžia naujomis aplinkybėmis. Teismas laikė, kad toks papildomas ieškinio reikalavimas nepriimtinas, kadangi tai užvilkins bylos nagrinėjimą (CPK 141 str.). Be to, teismas pažymėjo, kad toks aukščiau aptartas ieškinio papildymas gali būti nagrinėjamas atskiroje byloje, remiantis CPK normomis.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Fintera“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-03-20 nutarties, kuriuo prašo panaikinti minėtą nutartį ir priimti prašymą dėl 2013-05-24 patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo. Nurodė, kad ieškovas teismo nurodytus trūkumus pašalino. Pirma, teisinė ginčo kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo teisiniams santykiams yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva ir spręsdamas ginčą pagal nustatytas faktines aplinkybes teismas priimtą sprendimą pagrindžia nustatytus teisinius santykius reglamentuojančiomis materialiosios teisės normomis. Tai reiškia, kad ieškinyje ieškovas gali nurodyti materialiosios teisės normas, kurias, jo nuomone, reikia taikyti ginčo santykiui, kvalifikuoti faktines aplinkybes pagal tas teisės normas, išdėstyti teisinius argumentus, kurie tai pagrindžia, tačiau ieškinyje ieškovo nurodytas teisinis ieškinio pagrindas teismui neprivalomas ir šio nesaisto. Taigi, mano, kad šis trūkumas yra ištaisytas. Antra, ieškovas, teikdamas ieškinį, sumokėjo žyminį mokestį nuo ginčo sumos, t. y. 81 111,01 Lt. Patikslintu ieškiniu buvo prašoma pripažinti reikalavimo perleidimo sutartį negaliojančia ir šis reikalavimas niekaip nedaro įtakos ieškinio sumai, tai yra išvestinis reikalavimas, todėl laikytina, kad ieškinio suma nepasikeitė ir nėra pagrindo papildomai mokėti žyminio mokesčio. Be to, teismas nutartyje nenurodė mokėtino žyminio mokesčio dydžio, o to nepadarius, ieškovas neturi galimybės nustatyti, kokia suma, teismo nuomone, padidėjo ieškinio reikalavimas. Trečia, ieškovas jau patikslintame ieškinyje nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, jog ieškovas ginčija reikalavimo perleidimo sutartį, šiuo atveju procesiškai yra būtina pakeisti trečiojo asmens procesinę padėtį į atsakovo, toks prašymas teismui buvo pateiktas. Be to, nurodė, kad 2014-02-05 vykusio teismo posėdžio metu buvo patvirtinta, jog reikalavimo perleidimo sutarties 3 p. nurodytas susitarimas dėl atsiskaitymo už perleistą reikalavimą neegzistuoja, o šios aplinkybės sudaro pagrindą teigti, jog reikalavimo perleidimo sutartis yra fiktyvus ir dėl akių sudarytas sandoris. Mano, kad reikalavimas sudarytą sutartį pripažinti negaliojančia yra išvestinis reikalavimas ir nei ieškinio pagrindo, nei dalyko nekeičia. Pažymėjo, kad proceso įstatymas nereikalauja, jog į teismą besikreipiantis asmuo nurodytų įstatymus, kuriais grindžia savo reikalavimus, t. y. teisiškai kvalifikuotų ginčą. Mano, kad prašant teismo pripažinti reikalavimo perleidimo sutartį bei jos pagrindu atliktą įskaitymą negaliojančiais, nagrinėjamos tos pačios ginčui išspręsti būtinos aplinkybės. Taigi, mano, kad teismas neturi pagrindo nepriimti papildomo reikalavimo. Tačiau net ir teigiant, kad šis reikalavimas yra papildomas, nėra pagrindo teigti, kad tai užvilkins bylos nagrinėjimą, kadangi išvestiniu reikalavimu prašoma nagrinėti tas pačias bylai reikšmingas aplinkybes. Pažymėjo, kad inicijavus naują procesą, būtų pažeisti proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principai ir iš naujo inicijuotas ginčas tarp tų pačių šalių, tuo pačiu pagrindu, grindžiamas tapačiais įrodymais, o tai reikštų neprotingas išlaidas šalių atžvilgiu. Pažymėjo, kad anksčiau šio reikalavimo ieškovas pareikšti negalėjo.

10Atsakovas D. K. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kurį prašo atmesti. Nurodė, kad ieškovo pateiktas ieškinio papildymas yra ieškinio modifikavimas tiek jo pagrindo, tiek dalyko prasme, pateiktas teismui jau nagrinėjant bylą iš esmės. Ieškinio papildymu nurodomas naujas ieškinio pagrindas ir dalykas, į bylą įtraukiamas naujas atsakovas, reikalavimas grindžiamas naujomis aplinkybėmis, taigi toks ieškinio papildymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą. Pažymėjo, kad abiejų ieškinio elementų pakeitimas yra negalimas, kadangi tai reiškia, kad šalis reiškia naują ieškinį. Kadangi nutartis atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo atskiruoju skundu neskundžiama, šiuo atveju apeliacinis procesas nutrauktinas. Mano, kad šiuo atveju ieškovui sudaryta galimybė pateikti ieškinį atskira tvarka. Be to, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas teismo nurodytų trūkumų nepašalino, tai yra savarankiškas pagrindas laikyti dokumentą nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių 2014-03-20 teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Fintera“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-03-20 nutarties, kuria laikytas nepaduotu ir grąžintas ieškovui pateiktas pareiškimas dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo ir jį atsisakyta priimti. Ieškovas UAB „Fintera“ su minėta Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-03-20 nutartimi nesutinka tuo pagrindu, jog, ieškovo teigimu, Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-03-03 nutartimi nustatyti trūkumai pašalinti, o pareiškimas dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo nei ieškinio pagrindo, nei dalyko nekeičia, be to, toks pareiškimas bylos nagrinėjimo neužvilkins.

15CPK 115 str. 3 d. numatyta, jog, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną, o priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo termino trūkumams pašalinti pabaigos dienos teisėjo nutartimi kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Taip pat CPK 115 str. 5 d. numatyta, kad teismo nutartis pašalinti procesinio dokumento trūkumus gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Atskiruoju skundu taip pat gali būti skundžiama teismo nutartis, kuria procesinis dokumentas grąžintas dėl to, kad nepašalinti jo trūkumai. Nagrinėjamu atveju matyti, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-03-03 nutartimi nustačius terminą ieškovui UAB „Fintera“ nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti – nuo ieškinio sumos CPK 80 str. 1 d. 1 p. pagrindu sumokėti žyminį mokestį, pateiktame patikslintame ieškinyje nurodyti procesinę Advokatų profesinės bendrijos „Jurisconsultus“ padėtį – atsakovas, bei sutikslinti procesinio dokumento aprašomojoje dalyje aplinkybes dėl reikalavimo pagrindų (kadangi ieškovas nurodo CK 1.86 str. pagrindus, o vartoja sąvokas tiek apsimestinio, tiek tariamo sandorio prasmėmis), - ieškovas pateikė teismui lydraštį dėl trūkumų šalinimo. Nors pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi laikė, kad 2014-03-18 teismui pateiktas lydraštis dėl trūkumų šalinimo nelaikytinas dokumentu, šalinančiu procesinio dokumento trūkumus, todėl pareiškimas dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo laikytas nepaduotu ir grąžintas ieškovui CPK 115 str. pagrindu, tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šia pirmosios instancijos teismo išvada. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepasisakė dėl kiekvieno iš nustatytų trūkumų, kurių, teismo vertinimu, ieškovas nepašalino, tačiau šie pagrindai vertintini apeliacinės instancijos teismo.

16Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog ieškovo reiškiamas papildomas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, todėl turi būti apmokėtas CPK 80 str. 1 d. 1 p. nurodytu žyminio mokesčio dydžiu nuo ieškinio sumos. Pažymėtina, kad ieškovas, reikšdamas ieškinį teismui, sumokėjo žyminį mokestį nuo visos ginčo sumos, t. y. 81 111,01 Lt. Pareiškimu dėl ieškinio reikalavimų patikslinimo prašoma pripažinti negaliojančia tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą 2012-12-21 reikalavimo perleidimo sutartį ir šis reikalavimas laikytinas išvestiniu pateikto patikslinto ieškinio reikalavimu, tiesiogiai susijusiu su teisme nagrinėjamu ieškovo reikalavimu pripažinti negaliojančiu atsakovo 2012-01-06 atliktą įskaitymą. Taigi, teismo vertinimu, šis reikalavimas nedaro įtakos ieškinio sumai, todėl ieškovui nekyla pareiga papildomai mokėti žyminio mokesčio. Taip pat apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tuo, jog ieškovas nepašalino ir teismo 2014-03-03 nutartimi nustatyto trūkumo pateiktame patikslintame ieškinyje nurodyti procesinę Advokatų profesinės bendrijos „Jurisconsultus“ padėtį – atsakovas, kadangi jau patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė, kad nagrinėjamu atveju procesiškai yra būtina pakeisti trečiojo asmens procesinę padėtį į atsakovo, o patikslinto ieškinio su nurodyta patikslinta šalių procesine padėtimi nepateikimas, esant įtvirtintai teismo teisei išspręsti šį klausimą bylos nagrinėjimo metu (CPK 3 str. 6 d., 45 str.), nelaikytinas trūkumo, dėl kurio teismas negali spręsti ieškovo pareiškimo dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo tenkinimo (priėmimo) klausimo, nepašalinimu. Be to, vertinant pirmosios instancijos teismo 2014-03-03 nutartyje nurodytą trūkumą – sutikslinti procesinio dokumento aprašomojoje dalyje aplinkybes dėl reikalavimo pagrindų (kadangi ieškovas nurodo CK 1.86 str. pagrindus, o vartoja sąvokas tiek apsimestinio, tiek tariamo sandorio prasmėmis), pažymėtina, kad kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, jog nuo faktinio ieškinio pagrindo reikia skirti teisinį ieškinio pagrindą – ginčo santykiui taikytinas materialiosios teisės normas. Įstatymas neįpareigoja ieškovo ieškinio pareiškime nurodyti teisinį ieškinio pagrindą. Kita vertus, ieškovui nedraudžiama ieškinyje, be faktinio ieškinio pagrindo, nurodyti ir teisinį ieškinio pagrindą. Taigi ieškinyje ieškovas gali nurodyti materialiosios teisės normas, kurias, jo nuomone, reikia taikyti ginčo santykiui, kvalifikuoti faktines aplinkybes pagal tas teisės normas, išdėstyti teisinius argumentus, kurie tai pagrindžia, ir pan. Kadangi teisinė kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, tai ieškinyje ieškovo nurodytas teisinis ieškinio pagrindas teismui neprivalomas ir šio nesaisto. Vadinasi, kai ieškovas, ieškinyje išdėstęs faktinį ieškinio pagrindą, klaidingai nurodo materialiosios teisės normą, teismas turi pritaikyti normą, atitinkančią išdėstytą ieškinio faktinį pagrindą. Šis teismo veiksmas negali būti vertinamas kaip ieškinio ribų peržengimas, nes nei ieškinio dalykas, nei ieškinio pagrindas tokiu atveju nekeičiami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-124/2005; 2010-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2010). Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo teigti, jog ieškovas nepašalino ir šio aukščiau minėto teismo 2014-03-03 nutartimi nustatyto trūkumo. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai nurodė, kad ieškovas nepašalino Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-03-03 nutartyje nustatytų trūkumų, dėl to nepagrįstai ieškovo pareiškimą dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo laikė nepaduotu ir grąžino ieškovui CPK 115 str. pagrindu.

17Be to, iš skundžiamos teismo nutarties matyti ir tai, jog teismas taip pat atsisakė priimti ieškovo pateiktą pareiškimą dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo tuo pagrindu, jog ieškinio papildymas yra ieškinio modifikavimas tiek jo dalyko, tiek pagrindo prasme teismui jau nagrinėjant bylą iš esmės, be to, šio pareiškimo priėmimas, teismo vertinimu, užvilkins bylos nagrinėjimą (CPK 141 str.). Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismui pareiškimą dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo laikius nepaduotu ir grąžinus ieškovui CK 115 str. pagrindu, klausimas dėl pareiškimo dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo tenkinimo negalėjo būti sprendžiamas. Be to, nors skundžiamoje nutartyje teismas vadovavosi CPK 141 str. 4 d., tačiau iš nutarties rezoliucinės dalies matyti, jog teismas ieškovo pareiškimą dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo atsisakė priimti, tačiau CPK 141 str. 3 d. pagrindu teismas turėjo teisę tokio pareiškimo netenkinti. Taip pat pažymėtina ir tai, kad vien faktas, jog teismas nustatė ieškovui terminą pareiškimo dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo trūkumams pašalinti, nesudaro pagrindo teigti, jog teismas padarė pagrįstą išvadą, kad šio pareiškimo priėmimas užvilkins bylos nagrinėjimą. Atkreiptinas dėmesys, kad nors CPK 141 str. 4 d. numatyta, jog teismo nutartis atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo atskiruoju skundu neskundžiama, tačiau nagrinėjamu atveju teismui pažeidus ir neteisingai pritaikius proceso teisės normas bei nepagrįstai ieškovo pareiškimą atsisakius priimti, konstatuotina, jog skundžiama teismo nutartis turi būti naikinama.

18Pažymėtina, kad ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir priimti naują nutartį – priimti prašymą dėl 2013-05-24 patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo. Šiuo atveju atkreiptinas dėmesys, kad minėto pareiškimo tenkinimo ir (ar) priėmimo pašalinus teismo nustatytus trūkumus klausimas yra sprendžiamas teismo, kuriam yra pateiktas toks pareiškimas, dėl to minėtas ieškovo reikalavimas apeliacinės instancijos teismo negali būti tenkinamas. Atsižvelgiant į tai, ieškovo UAB „Fintera“ atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, o Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-03-20 nutartis naikintina, grąžinant bylą tam pačiam pirmosios instancijos teismui spręsti pareiškimo dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo tenkinimo ir (ar) priėmimo pašalinus teismo nustatytus trūkumus klausimą.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.,

Nutarė

20Ieškovo UAB „Fintera“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

21Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartį panaikinti ir ieškovo UAB „Fintera“ pareiškimo dėl patikslinto ieškinio reikalavimų papildymo tenkinimo ir (ar) priėmimo pašalinus teismo nustatytus trūkumus perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Fintera“ pateikė teismui 2013-05-24 patikslintą ieškinį,... 4. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-03-03 nutartimi ieškovui nustatytas... 5. Vilniaus rajono apylinkės teisme 2014-03-18 gautas ieškovo lydraštis dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014-03-20 nutartimi nutarė laikyti... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Fintera“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono... 10. Atsakovas D. K. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kurį prašo... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. ... 13. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Fintera“ pateikė atskirąjį skundą... 15. CPK 115 str. 3 d. numatyta, jog, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs... 16. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 17. Be to, iš skundžiamos teismo nutarties matyti ir tai, jog teismas taip pat... 18. Pažymėtina, kad ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 3 p.,... 20. Ieškovo UAB „Fintera“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 21. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartį panaikinti ir...