Byla 2-190-169/2012
Dėl įsiskolinimo, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta Erlickienė, sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Vilijai Rukšėnienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjant civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovams A. D. ir V. D. dėl įsiskolinimo, delspinigių ir palūkanų priteisimo

Nustatė

3ieškovė UAB „Būsto paskolų draudimas“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovų solidariai: 7.992,54 EUR skolos ir 24,89 EUR delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovės atstovas ir atsakovai į teismo posėdį neatvyko. 2012 m. vasario 22 d. teisme gautas ieškovės atstovės D. Gliebienės prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo.

5Prašymas tenkintinas.

6LR CPK 140 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Teismui pateiktoje rašytinėje taikos sutartyje nurodyta, kad šalys susitarė, jog atsakovai savo įsiskolinimą sumokės per penkių metų terminą sutartyje nustatyta tvarka.

7Iš šalių pasirašytos taikos sutarties teksto matyti, kad šalių veiksmai abipusių nuolaidų bei kompromisų būdu pasiekti abiems šalims susitarimą ir sudaryti taikos sutartį neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, atitinka kitas taikos sutarčių galiojimo sąlygas, todėl, šalims raštu pareiškus, kad joms yra žinomos ir suprantamos tokios jų valios išreiškimo teisinės pasekmės, jų sudarytoji taikos sutartis tvirtintina joje nurodytomis sąlygomis, o iškeltoji byla šiuo pagrindu nutrauktina (CK 6.984, 6.986 straipsniai, CPK 42 ir 42 straipsnio 2 dalis ir 140 straipsnio 3 dalis).

8Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei UAB „Būsto paskolų draudimas“ grąžintina 75 procentai 2011 m. gruodžio 7 d. mokėjimo nurodymu Nr.5968 AB SEB banke sumokėto 830,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 65), t.y. 622,50 Lt (LR CPK 87 straipsnio 2 dalis).

9Atsižvelgiant į tai, kad šalys taikos sutartyje numatė, jog šalių teismo išlaidas korespondencijos siuntimui įsipareigoja atlyginti atsakovai, iš atsakovų į valstybės biudžetą priteistina po 6,00 Lt pašto išlaidų (LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, taikos sutarties 9 punktas).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42, 140, 290-292, 293, 294 straipsniais, teismas

Nutarė

11patvirtinti ieškovės UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir atsakovų A. D. bei V. D. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje pagal pagal ieškovės UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovams A. D. ir V. D. dėl įsiskolinimo, delspinigių ir palūkanų priteisimo, kuria ginčas civilinėje byloje užbaigiamas tokiomis sąlygomis:

12„1. Ieškovas UAB „Būsto paskolų draudimas“, juridinio asmens kodas 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, Vilnius, ats. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) „Swedbank“ AB, (toliau -ieškovas), atstovaujamas direktoriaus Marijaus Jūrio Mikalausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

13Atsakovai A. D., a.k. ( - ) gyvenantis ( - ), ir V. D., a.k. ( - ) gyvenanti ( - ), (toliau - atsakovai), (abu kartu toliau tekste vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai - „Šalimi, ieškovu, atsakovais“), atsižvelgdami į tai, kad:

14a) ieškovas kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą su 2011 m. gruodžio 7 d. ieškiniu (reg. Nr. SB-4330) dėl 7.992,54 EUR (septynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų, 54 euro centų) įsiskolinimo ir 24,89 EUR (dvidešimt keturių eurų, 89 eurų centų) delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo;

15b) Šalys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 str. 1 d., siekia tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teismini ginčą taikiai.

16Šalys susitarė ir sudarė šią Taikos sutartį (toliau - Sutartis):

171. Šia Sutartimi Šalys nustato pagrindines sąlygas, kuriomis remiantis susitaria, jog Šalys bendradarbiaudamos išsprendžia ginčą civilinėje byloje Nr. 2-190-169/2012.

182. Atsakovai pripažįsta savo įsiskolinimą dėl 7.992,54 EUR (septynis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt du eurus, 54 euro centus) įsiskolinimo ir 24,89 EUR (dvidešimt keturis eurus, 89 euro centus) delspinigių ieškovui pagal tarp Šalių 2009 m. rugpjūčio 26 d. sudarytą Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 043358-01/672.

193. Atsakovai šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis įsipareigoja sumokėti ieškovui 7.992,54 EUR (septynis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt du eurus, 54 euro centus) įsiskolinimo ir 24,89 EUR (dvidešimt keturis eurus, 89 euro centus) delspinigių bei 25 proc. žyminio mokesčio nuo 830,00 Lt (aštuonių šimtų trisdešimties litų), kas sudaro 207,50 Lt (du šimtus septynis litus, 50 centų) arba 60,09 EUR (šešiasdešimt eurų, 9 euro centus) bylinėjimosi išlaidų, bendra skolos suma - 8.077,52 EUR (aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt septyni eurai, 52 euro centai). Šią sumą atsakovai įsipareigoja sumokėti per 5 metų (60 mėnesių) terminą nuo šios Sutarties patvirtinimo teismo nutartimi dienos, ieškovui sekančia tvarka:

203.1. per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties patvirtinimo teisme dienos atsakovai įsipareigoja sumokėti ieškovui 24,89 EUR (dvidešimt keturis eurus, 89 euro centus) delspinigių bei 25 proc. žyminio mokesčio 207,50 Lt (du šimtus septynis litus, 50 centų) arba 60,09 EUR;

213.2. likusią įsiskolinimo dalį, t.y. 7.992,54 EUR (septynis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt du eurus, 54 euro centus) atsakovai įsipareigoja grąžinti šioje Sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, t.y. mokėti ieškovui kas mėnesį po 133,20 EUR (vieną šimtą trisdešimt tris eurus, 20 euro centų) dydžio įmokas iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 1-os dienos. Galutinis įsiskolinimo sumokėjimo terminas -2017 m. vasario 28 d.

224. Atsiskaitymas vykdomas bankiniais mokėjimo pavedimais į ieškovo ats. Sąskaitą AB SEB bankas ( - ), nurodant mokėjimo paskirtį - „skolos dengimas pagal MDS Nr. BPD 043358-01/672“.

235. Šalys susitaria, kad atsakovams nors 1 (vieną) kalendorinį mėnesį nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus ieškovui Sutarties 3 punkte nustatyta tvarka, ieškovas turi teisę kreiptis į teismą ir prašyti išduoti vykdomąjį raštą pagal Sutartį.

246. Šalys susitaria, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą dėl vykdomojo rašto pagal Sutartį išdavimo, turi teisę prašyti išduoti vykdomąjį raštą visai pagal Sutartį likusiai nepadengtai skolos sumai, neatsižvelgiant į Sutarties 3 punkte nustatytą įsiskolinimo grąžinimo tvarką.

257. Šalys prašo teismo grąžinti ieškovui 75 procentus nuo sumokėto žyminio mokesčio 622,50 Lt (šešis šimtus dvidešimt du litus, 50 centų).

268. Šalys pareiškia, kad, įsigaliojus Sutarčiai, jos viena kitai jokių pretenzijų ir/ ar reikalavimų, susijusių su civilinėje byloje Nr. 2-190-169/2012 nurodytais reikalavimais neturės ir nereikš, jeigu Sutartyje nustatyti įsipareigojimai bus vykdomi tinkamai ir laiku.

279. Šalys susitaria, kad atsakovai įsipareigoja atlyginti Šalių teismo išlaidas korespondencijos siuntimui, jeigu tokias išlaidas atlyginti Šalis įpareigos teismas.

2810. Šalys patvirtina, kad Sutartis yra abiem Šalims priimtinas susitarimas, pasiektas abipusių nuolaidų būdu, kuriuo yra išspręstas tarp Šalių kilęs ginčas. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (LR CPK 42 str., 140 str. 3 d. ir 293 str. 3 p.), t y., kad Šalims sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, teismas bylą nutraukia, ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalima.

2911. Šalys nurodo, kad ši Sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nedaro žalos nei viešajam interesui, nei Šalių interesams ir sudaro pagrindą veikti taip, kad civilinė byla Nr. 2-190-169/2012 būtų nutraukta.

3012. Sutartis yra sudaryta keturiais vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną Šalims ir vienas Mažeikių rajono apylinkės teismui į civilinę bylą Nr. 2-190-169/2012“.

31Civilinę bylą nutraukti.

32Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei UAB „Būsto paskolų draudimas“ 75 procentus 2011 m. gruodžio 7 d. mokėjimo nurodymu Nr.5968 AB SEB banke sumokėto 830,00 Lt žyminio mokesčio, t.y. 622,50 Lt (šešis šimtus dvidešimt du litus 50 ct).

33Priteisti iš atsakovų A. D. ir V. D. po 6,00 Lt (šešis litus) pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

34Išaiškinti atsakovams, jog išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidas), jis privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“ (banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

35Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

36Teismo nutartis nutraukti bylą per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjant civilinę bylą... 3. ieškovė UAB „Būsto paskolų draudimas“ kreipėsi į teismą ieškiniu... 4. Ieškovės atstovas ir atsakovai į teismo posėdį neatvyko. 2012 m. vasario... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. LR CPK 140 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje... 7. Iš šalių pasirašytos taikos sutarties teksto matyti, kad šalių veiksmai... 8. Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei UAB „Būsto paskolų draudimas“... 9. Atsižvelgiant į tai, kad šalys taikos sutartyje numatė, jog šalių teismo... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42, 140, 290-292,... 11. patvirtinti ieškovės UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir atsakovų A. D.... 12. „1. Ieškovas UAB „Būsto paskolų draudimas“, juridinio asmens kodas... 13. Atsakovai A. D., a.k. ( - ) gyvenantis ( - ), ir V. D., a.k. ( - ) gyvenanti (... 14. a) ieškovas kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą su 2011 m.... 15. b) Šalys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 str. 1... 16. Šalys susitarė ir sudarė šią Taikos sutartį (toliau - Sutartis):... 17. 1. Šia Sutartimi Šalys nustato pagrindines sąlygas, kuriomis remiantis... 18. 2. Atsakovai pripažįsta savo įsiskolinimą dėl 7.992,54 EUR (septynis... 19. 3. Atsakovai šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis įsipareigoja sumokėti... 20. 3.1. per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties patvirtinimo teisme dienos... 21. 3.2. likusią įsiskolinimo dalį, t.y. 7.992,54 EUR (septynis tūkstančius... 22. 4. Atsiskaitymas vykdomas bankiniais mokėjimo pavedimais į ieškovo ats.... 23. 5. Šalys susitaria, kad atsakovams nors 1 (vieną) kalendorinį mėnesį... 24. 6. Šalys susitaria, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą dėl vykdomojo... 25. 7. Šalys prašo teismo grąžinti ieškovui 75 procentus nuo sumokėto... 26. 8. Šalys pareiškia, kad, įsigaliojus Sutarčiai, jos viena kitai jokių... 27. 9. Šalys susitaria, kad atsakovai įsipareigoja atlyginti Šalių teismo... 28. 10. Šalys patvirtina, kad Sutartis yra abiem Šalims priimtinas susitarimas,... 29. 11. Šalys nurodo, kad ši Sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų... 30. 12. Sutartis yra sudaryta keturiais vienodos teisinės galios egzemplioriais,... 31. Civilinę bylą nutraukti.... 32. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei UAB... 33. Priteisti iš atsakovų A. D. ir V. D. po 6,00 Lt (šešis litus) pašto... 34. Išaiškinti atsakovams, jog išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų... 35. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių,... 36. Teismo nutartis nutraukti bylą per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos...