Byla 2-1629/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens akcinės bendrovės DnB NORD banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties, kuria iškelta uždarajai akcinei bendrovei ,,Nekilnojamojo turto sprendimai“ bankroto byla, paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-5971-450/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pilunitus Group“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Nekilnojamojo turto sprendimai“, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, akcinė bendrovė DnB NORD bankas, dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4

5Ieškovas UAB „Pilunitus Group“ kreipėsi į teismą su pareiškimu atsakovui UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“, kuriuo prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“.

6Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, pareiškėjo siūlomai bankroto administratoriaus kandidatūrai neprieštarauja.

7Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB DnB NORD bankas prašė atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Karaliaučiaus grupė“.

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 15 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ laikytinas nemokiu Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalies prasme, todėl jam keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Taip pat teismas nurodė, kad nors ieškovo ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, pateiktos administratorių kandidatūros atitinka formalius ĮBĮ keliamus reikalavimus ir joms pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas, tačiau teismas, pasinaudodamas administratoriaus skyrimo prerogatyva, atsižvelgdamas į kiekvieno iš jų charakteristikas, darbo patirtį, kvalifikaciją ir kitus reikšmingus faktorius, o taip pat į UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“, kaip įmonės, kurią reikės administruoti, turimo turto, kreditorių skaičių, veiklos mastą, administratoriaus atliktinų veiksmų pobūdį bei skaičių, mano esant tikslinga administratoriumi skirti UAB „Admivita“. Teismo teigimu, iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovas yra didelė įmonė, todėl administratoriumi turi būti skiriamas administratorius, turintis ne tik tam reikalingą kvalifikaciją, tačiau ir patirties. Nors trečiojo asmens AB DnB NORD banko teigimu, administratorius UAB „Karaliaučiaus grupė“ turi pakankamai patirties ir kompetencijos administruoti bet kokios rūšies įmones, tačiau iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamos informacijos matyti, jog administratorius UAB „Karaliaučiaus grupė“ leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas gavo tik 2010-04-26, administratorius neadministruoja nei vienos įmonės. Pats UAB „Karaliaučiaus grupė“ sutikime administruoti atsakovą nurodė, jog šiuo metu administruoja keturias įmones, tačiau nepateikė tai patvirtinančių rašytinių įrodymų. Skiriamas administratorius UAB „Admivita“ turi net 8 darbuotojus, kurie turi teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (UAB „Karaliaučiaus grupė“ turi tik 2), turi pakankamai patirties, vykdant įmonių bankroto administravimo procedūras, ir nors šiuo metu administruoja net 43 įmones, tačiau teismo vertinimu, dėl turimos patirties ir pakankamai didelio kvalifikuotų darbuotojų skaičiaus sugebės užtikrinti sklandų bei operatyvų UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ bankroto procedūrų vykdymą.

9Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB DnB NORD bankas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties dalį, kuria UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ administratoriumi paskirta UAB „Admivita“ panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Karaliaučiaus grupė“. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas nevisapusiškai įvertino aplinkybes, būtinas nustatyti ir įvertinti siūlomo bankroto administratoriaus tinkamumą vykdyti įmonės bankroto procedūras, taip pat klaidingai įvertino UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ gebėjimus tinkamai administruoti atsakovą. Teismas neįvertino aplinkybės, kad administratorius UAB ,,Admivita“ turi itin didelį darbo krūvį, kas sąlygoja pagrįstą grėsmę, jog UAB ,,Admivita“ dėl didelio užimtumo ir administruojamų įmonių skaičiaus neturės galimybių sklandžiai bei operatyviai atlikti atsakovo bankroto procedūrų. Tuo tarpu UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ užimtumas yra ženkliai mažesnis. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis bankroto administratoriaus tikslas yra kuo operatyviau ir sklandžiau vykdyti bankroto procedūras, atstovauti kreditorių interesus bei išieškoti lėšas ir patenkinti kreditorių reikalavimus, galima teigti, kad tai greičiausiai gali atlikti vidutinį darbo krūvį ir užtektiną patirtį sukaupusi UAB ,,Karaliaučiaus grupė“.

112. Teismas skundžiamoje nutartyje klaidingai nurodė, kad administratorius UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ neturi įmonių administravimo patirties. Nors UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ kaip įmonė nėra užbaigusi bankroto procedūrų, tačiau joje dirbantys bankroto administratoriai turi pakankamą administravimo patirtį kitose administravimo įmonėse. Be to, pagal teismų praktiką, kiek didesnis bankroto administravimo patirties turėjimas negali būti vertinamas kaip absoliutus kriterijus, leidžiantis daryti neabejotiną išvadą dėl administratoriaus kompetencijos. UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ tinkamumą vykdyti atsakovo bankroto procedūras patvirtina ir aplinkybės, kad įmonė savo veikloje yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su įmone, teikiančia buhalterines bei archyvavimo paslaugas, taip pat su advokatų kontora dėl teisnių paslaugų teikimo.

123. Didžiausių bankrutuojančios įmonės kreditorių pritarimas bankroto administratoriaus kandidatūrai yra svarbus kriterijus, vertinant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad AB DnB NORD bankas yra didžiausias atsakovo kreditorius, be to, dalis atsakovo turto yra įkeista bankui. Šiuo atveju paskyrus administratoriumi UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ kaip didžiausių įmonės kreditorių pasitikėjimą turintį administratorių, būtų sėkmingiausiai įgyvendintas viešojo intereso gynimo principas bankroto procese, t. y. kuo operatyvesnis ir efektyvesnis bankroto administratoriaus darbas, kuris galimas tik esant daugumos bankrutuojančios įmonės kreditorių pasitikėjimui.

13Ieškovas UAB ,,Pilunitus Group“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, nes teismas, įvertinęs reikšmingas aplinkybes, tinkamai įgyvendino savo diskrecijos teisę atsakovo bankroto administratoriumi paskirdamas UAB ,,Admivita“.

14Atsakovas UAB ,,Nekilnojamojo turto sprendimai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, įvertino reikšmingas aplinkybes bei priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą atsakovo administratoriumi paskirti UAB ,,Admivita“.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

17Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

18Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Taigi teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

19Bylos duomenimis, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ administratoriumi paskirtas ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Admivita“. Tačiau su šia administratoriaus kandidatūra nesutinka atskirąjį skundą pateikęs tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB DnB NORD bankas siūlantis administratoriaus UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ kandidatūrą.

20Byloje esantys duomenys patvirtina, kad abi byloje siūlomos skirti bankroto administratorių kandidatūros atitiko ĮBĮ nustatytus reikalavimus: abu administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas (b. l. 14, 165), yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (b. l. 16, 167), jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas (b. l. 50, 179), abu administratoriai sutinka administruoti atsakovą (b. l. 13, 164).

21Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų matyti, kad UAB ,,Admivita“ leidimas teikti administravimo paslaugas išduotas 2003 m. kovo 26 d. Įmonė šiuo metu vykdo 50 bankroto administravimo procedūrų, o yra baigusi 4 įmonių bankroto administravimo procedūras. Įmonėje dirba 9 bankroto administratoriai: 1) R. Dumbliauskas vykdo 9 bankroto administravimo procedūras, tačiau dar nėra baigęs jokios bankroto administravimo procedūros; 2) A. Gaubas vykdo 15 bankroto administravimo procedūrų, o yra baigęs 20 bankroto administravimo procedūrų; 3) V. Monginas vykdo 17 bankroto administravimo procedūrų, o yra baigęs 8 bankroto administravimo procedūras; 4) I. Stankevičienė vykdo 8 bankroto administravimo procedūras, o yra baigusi 18 bankroto administravimo procedūrų; 5) G. Jonėnaitė vykdo 3 bankroto administravimo procedūras, tačiau dar nėra baigusi jokios bankroto administravimo procedūros; 6) E. Dūda vykdo 8 bankroto administravimo procedūras, tačiau dar nėra baigęs bankroto administravimo procedūrų; 7) J. Baltaduonis vykdo 1 bankroto administravimo procedūra, bet nėra baigęs jokios bankroto administravimo procedūros; 8) M. Šlikas vykdo 9 bankroto administravimo procedūras, tačiau dar nėra baigęs bankroto administravimo procedūrų; 9) M. Dumbliauskas nevykdo ir nėra baigęs jokios bankroto administravimo procedūros.

22UAB „Karaliausčiaus grupė“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2010 m. balandžio 26 d. Ši bendrovė vykdo 1 bankroto administravimo procedūrą ir nėra baigusi nė vienos bankroto administravimo procedūros. Bendrovėje dirba 3 fiziniai bankroto administratoriai: I. Malinauskas vykdo 6 bankroto administravimo procedūras, tačiau dar nėra baigęs jokios bankroto administravimo procedūros; K. Stončius vykdo 1 bankroto administravimo procedūrą, o yra baigęs 18 bankroto administravimo procedūrų; A. Gudas nevykdo ir nėra baigęs jokios bankroto administravimo procedūros.

23Įvertinusi nurodytus duomenimis, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra objektyvaus pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių. Pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus patirtis yra žymiai didesnė negu apelianto siūlomo bankroto administratoriaus. Taip pat vertinant siūlomų bankroto administratorių, kaip juridinių asmenų, ir juose dirbančių fizinių bankroto administratorių kandidatūras, matyti, jog paskirto bankroto administratoriaus fiziniai bankroto administratoriai taip pat turi didesnę patirtį nei apelianto siūlomo bankroto administratoriaus darbuotojai. Apeliantas nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad paskirto bankroto administratoriaus administruojamų įmonių skaičius, darbo krūvis ir kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas.

24Bankroto administratorius turi ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų jos kreditorių interesus, todėl bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų dydis konkrečiam kreditoriui savaime negali lemti bankroto administratoriaus paskyrimo. Atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į didžiausio kreditoriaus pageidavimus skirti atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Karaliaučiaus grupė“, neduoda pagrindo pakeisti paskirtą bankroto administratorių. Skunde nepateikta reikšmingais duomenimis pagrįstų argumentų, jog teismo paskirtas bankroto administratorius negalės tinkamai ginti visų bankrutuojančios UAB ,,Nekilnojamojo turto sprendimai“ kreditorių ir pačios įmonės teisių, kad apelianto siūloma kandidatūra esanti iš esmės pranašesnė už teismo paskirtą administratorių.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės valdytojas, turintis įstatymo, įmonės kreditorių susirinkimo suteiktus įgalinimus įmonės bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo skaidrumas bei sklandumas, todėl ĮBĮ yra numatyta galimybė spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo ar jo pakeitimo. Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškiltų pagrįstų abejonių dėl administratoriaus tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

26Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius UAB ,,Admivita“ atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, o apelianto skundo argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo pakeisti paskirtą bankroto administratorių. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ... 5. Ieškovas UAB „Pilunitus Group“ kreipėsi į teismą su pareiškimu... 6. Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ atsiliepime į pareiškimą... 7. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB DnB NORD... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 15 d. nutartimi iškėlė bankroto... 9. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB DnB NORD... 10. 1. Teismas nevisapusiškai įvertino aplinkybes, būtinas nustatyti ir... 11. 2. Teismas skundžiamoje nutartyje klaidingai nurodė, kad administratorius UAB... 12. 3. Didžiausių bankrutuojančios įmonės kreditorių pritarimas bankroto... 13. Ieškovas UAB ,,Pilunitus Group“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 14. Atsakovas UAB ,,Nekilnojamojo turto sprendimai“ atsiliepimu į atskirąjį... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 18. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 19. Bylos duomenimis, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi UAB... 20. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad abi byloje siūlomos skirti bankroto... 21. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų... 22. UAB „Karaliausčiaus grupė“ leidimas teikti bankroto administravimo... 23. Įvertinusi nurodytus duomenimis, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra... 24. Bankroto administratorius turi ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės bankroto... 26. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 28. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą....