Byla e2-3560-534/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis, rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šilėja“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Virbla“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2 091,94 Eur skolą, 40,00 Eur kompensaciją, 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Teismo procesiniai dokumentai atsakovei įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Teismo pranešimu atsakovė informuota, kad per 20 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės. Per nustatytą terminą atsiliepimas į ieškinį teismui nepateiktas. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis duomenų nėra. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovės priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2015 m. gegužės 28 d. sudarė Daugkartinio prekių tiekimo sutartį Nr. VIR 15-07 (R4-155) toliau – sutartis)). Pagal sutartį ieškovė įsipareigojo pagaminti ir perduoti atsakovei užsakytas prekes sutartyje nustatyta tvarka, o atsakovė įsipareigojo už jas sumokėti sutartą kainą. Ieškovė, vykdydama sutartį pagamino ir pardavė atsakovei prekes ir išrašė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras. Atsakovė pagal PVM sąskaitas faktūras su ieškove atsiskaitė tik iš dalies ir liko skolinga ieškovei ieškinyje nurodytą sumą.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.305 straipsnio 1 dalyje, 6.314 straipsnio 2 dalyje ir 6.344 straipsnio 1 dalyje nustatyta pirkėjo pareiga sumokėti laiku už gautus daiktus. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė įvykdė savo prievolę (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas ir ieškovei iš atsakovės priteistina 2 091,94 Eur skolos.

9Taip pat ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovės 40,00 Eur dydžio išieškojimo išlaidas. Pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – įstatymas) 7 straipsnio 1 dalies nuostatas kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eur sumą. Kadangi atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų ieškovei tinkamai nevykdė, ieškovė yra įgijusi teisę į sutartyje ar įstatyme numastytas palūkanas, todėl ieškovės reikalavimas priteisti jai iš atsakovės 40,00 Eur sumą yra pagrįstas ir tenkintinas.

10CK 6.37 str. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. nustato, kad, kai abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ginčo šalys yra ūkio subjektai, o prašomas priteisti palūkanas ieškovas paskaičiavo remdamasis įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, kuris šiuo atveju yra specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 straipsnio 3 dalis), todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 8,05 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (2 091,94 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. lapkričio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 47,00 Eur žyminis mokestis.

12Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur), procesinių dokumentų siuntimo išlaidos šioje byloje (3,36 Eur) priteistinos iš atsakovės valstybės naudai (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Virbla“, juridinio asmens kodas 303460996, 2 091,94 Eur (dviejų tūkstančių devyniasdešimt vieno euro 94 ct) skolą, 40,00 Eur (keturiasdešimties eurų) kompensaciją, 8,05 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (2 091,94 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. lapkričio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 47,00 Eur (keturiasdešimt septynis eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šilėja“, juridinio asmens kodas 121462961, naudai.

16Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Virbla“, juridinio asmens kodas 303460996, valstybės naudai 3,36 Eur (tris eurus 36 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

17Išaiškinti atsakovei, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybės naudai turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660. Sumokėjus nurodytą sumą valstybės naudai, teismui būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai