Byla e2-899-1007/2016
Dėl skolos priteisimo iš atsakovo M. B

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Domeikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nordecum“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo M. B.,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Nordecum“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovo priteisti 82,99 Eur negrąžinto kredito, 28,22 Eur nesumokėtų palūkanų, 42,21 Eur delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15 Eur žyminio mokesčio.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovo nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, tačiau atsakovas atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą 14 dienų terminą teisme negautas.

5Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus: bendrąsias ir specialiąsias vartojimo kredito sutarties sąlygas, iš kurių matyti, kad 2012-12-03 ieškovas su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutartį ( - ), pagal kurį ieškovas atsakovui suteikė 500 Lt kreditą, kredito terminas – 12 mėn., sutarties sudarymo mokestis – 2 %, t. y. 10 Lt, metinė palūkanų norma – 84,77 %, palūkanų suma – 284 Lt, metinė kredito grąžinimo norma – 133,21 %, bendra grąžinama suma – 758 Lt. Atsakovas negrąžino kredito sutartyje numatyta tvarka, atliko tik 5 mokėjimus, todėl atsakovo skolą sudaro 82,99 Eur negrąžinto kredito, 28,22 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2013-06-02 iki 2013-11-28 (6 mėn.), 42,21 Eur delspinigių už 795 dienų.

8Ieškovą, kaip kredito davėją, ir atsakovą, kaip kredito gavėją, sieja iš vartojimo kredito sutarties kylantys teisiniai santykiai, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 2 straipsnio 16 dalyje bei įvardinta sutartyje. CK 6.881 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Todėl pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; 2007 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Atsakovas negrąžino kredito sutartyje nustatyta tvarka, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 82,99 Eur negrąžinto kredito, 28,22 Eur palūkanų laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintinas.

9Be negrąžinto kredito ir palūkanų, ieškovas taip pat reikalauja priteisti 44,21 Eur delspinigių už 795 dienas už negrąžintą kreditą, taikydamas 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Viena vertus, numatytas delspinigių dydis visiškai atitinka VKĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatytą maksimalų delspinigių dydį. Kita vertus, įstatymo reikalavimus atitinkančio dydžio delspinigius ieškovas skaičiavo pernelyg ilgai – beveik dvejus metus. Būdamas profesionalus kreditavimo rinkos dalyvis, bet tiek ilgai nesikreipdamas į teismą dėl pažeistos teisės gynimo, ieškovas elgėsi neapdairiai ir neprotingai. Ginti savo teises ieškovas turėjo atsižvelgdamas į CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl netesybų išieškojimo. Kadangi šį terminą ieškovas ignoravo, akivaizdu, kad kaip kreditorius jis tyčia arba dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti, todėl yra CK 6.259 straipsnio 2 dalyje numatytas pagrindas mažinti skolininko civilinę atsakomybę. Pagal CK 6.258 straipsnio 3 dalį teismas gali mažinti neprotingai dideles netesybas, t. y. tiek jų dydį, tiek galutinę sumą, nepriklausomai nuo to, ar ši suma neprotingai didelė dėl taikyto netesybų dydžio ar dėl to, kad netesybos buvo skaičiuojamos pernelyg ilgai. Teismas, įvertindamas suteikto kredito sumą ir piniginės prievolės nevykdymo trukmę bei atlikus paskaičiavimą, sprendžia, kad tinkami ir protingi yra 10,01 Eur dydžio delspinigiai, kurie užtikrins prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio 2 dalimi, patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina 15 Eur žyminio mokesčio, t. y. proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai.

12Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi ir 286 straipsniu teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo M. B. (asmens kodas ( - ) 82,99 Eur (aštuoniasdešimt du eurus 99 ct) negrąžinto kredito, 28,22 Eur (dvidešimt aštuonis eurus 22 ct) palūkanų, 10,01 Eur (dešimt eurų 1 ct) delspinigių, 5 % (penkis procentus) metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-04-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio ieškovo UAB „Nordecum“ (įmonės kodas 302535232) naudai.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai