Byla 2-1988-570/2011
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, dalyvaujant pareiškėjai I. D. bei pareiškėjui A. D. ir jo atstovui advokatui Algirdui Sakalauskui, suinteresuoto asmens UAB „Marijampolės butų ūkis“ atstovei Zitai Obelienienei, institucijos, teikiančios byloje išvadą, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui Gintautui Pajaujui, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų I. D. ir A. D. pareiškimą suinteresuotam asmeniui UAB „Marijampolės butų ūkis“, institucijai, teikiančiai išvadą, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo ir

Nustatė

2Pareiškėjai prašo teismo santuoką, sudarytą ( - ) Marijampolės miesto CMS, akto įrašo Nr.( - ), nutraukti ir patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

3Pareiškėjai nurodė, jog gyvenant santuokoje ( - ) gimė dukra E. D.. Sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių pareiškėjai susitarė, jog E. D., gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma su motina I. D., jos išlaikymui tėvas A. D. moka po 200 Lt kas mėnesį iki dukros pilnametystės. Speciali bendravimo tvarka su nepilnamete dukra nenustatoma, pareiškėjas jos auklėjime dalyvaus be apribojimų pagal galimybes, atsižvelgdamas į dukros interesus, iš anksto susitardamas su vaiko motina. Santuokoje jokio dalintino nei kilnojamojo, nei nekilnojamo turto pareiškėjai neįgijo, kreditorių neturi. Pareiškėjai vienas kitam neturi jokių turtinių reikalavimų ar pretenzijų.

4Pareiškėjai abu yra veiksnūs, vienas iš kito materialinio išlaikymo nereikalauja. Po santuokos nutraukimo pageidauja pasilikti pavardes: moters - D., vyro- D.

5Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė byloje išvadą, kurioje nurodė, jog 350 Lt dydžio per mėnesį gaunamas išlaikymas dukrai būtų pakankamas tenkinti minimalius dukros poreikius maistui, būstui, sveikatai, lavinimui, kultūriniam ugdymui. Teismo posėdžio metu atstovas nurodė, kad pareiškėjų pateikta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių nepilnametės E. D. interesų nepažeidžia, kadangi materialinio išlaikymo klausimas išspręstas sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pareiškėjas bendrauja su dukra, geranoriškai teikė išlaikymą dukrai, išlaikymo įsiskolinimo nėra, dukrai nedaug liko iki pilnametystės, neprieštarauja kad dukra ir toliau su gyventų motina.

6Suinteresuoto asmens UAB „Marijampolės butų ūkis“ atstovė Zita Obelienienė nurodė, kad pareiškėjų pateikta sutartis jų interesų nepažeidžia, pareiškėja I. D. moka mokesčius, įsiskolinimas balandžio mėnesio pabaigoje buvo 1287,75 Lt, šiuo metu įsiskolinimo už buto nuomą ir komunalinius patarnavimus liko jau tik 300 Lt, todėl neprieštarauja, kad būtų patvirtinta pareiškėjų pateikta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Atstovė taip pat sutinka, kad buto nuomininke liktų viena pareiškėja su dukra.

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Santuoka nutrauktina sutuoktinių bendru sutikimu, kadangi nustatyta, kad nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai, sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs (LR CK 3.51 str. l d.). Pareiškėjų santuoka faktiškai iširusi, nes sutuoktiniai netvarko bendro ūkio, negyvena sutuoktinio gyvenimo ir negalima tikėtis, kad jie vėl pradės gyvent kartu (CK 3.53 str.). Teismui įsitikinus, kad santuoka faktiškai iširo, ji nutrauktina.

9Pareiškėjai nepareiškė noro susitaikyti, todėl terminas susitaikyti nenustatomas (LR CK 3.54 str. 4 d.)

10Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog pareiškėjų dukros E. D., gim. ( - ), tėvų bendru susitarimu gyvenamoji vieta nustatoma su motina I. D., jos išlaikymui tėvas A. D. mokės po 200 Lt kas mėnesį iki jos pilnametystės. Šias lėšas uzufrukto teise valdys dukros motina I. D.. Speciali bendravimo tvarka su nepilnamete dukra nenustatoma. Vaiko auklėjime pareiškėjas dalyvaus be apribojimų pagal galimybes, atsižvelgdamas į vaiko interesus, iš anksto susitardamas su vaiko motina. Santuokoje įgyto turto pareiškėjai neturi, todėl nesprendžiama klausimas dėl jo padalinimo. Likęs nežymus įsiskolinimas už buto nuomą ir komunalinius patarnavimus, kurį pareiškėja I. D. jau baigia atlyginti ir UAB „Marijampolės butų ūkis“ su tuo visiškai sutinka. Pareiškėjai abu yra veiksnūs, darbingi, vienas iš kito materialinio išlaikymo nereikalauja. Po santuokos nutraukimo pageidauja pasilikti pavardes moters – D., vyro – D.

11Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių tvirtintina, kadangi sutarties sąlygos nepažeidžia nei vienos šalies teisių ir teisėtų interesų, neprieštarauja viešajai tvarkai, sutuoktiniai sutartyje nustatė vaiko materialinio išlaikymo, gyvenamosios vietos, dalyvavimo vaiko auklėjime ir bendravimo tvarką, santuokos metu įgyto turto pasidalinimo bei sutuoktinių tarpusavio išlaikymo klausimus (CK 3.53 str.).

122011-04-18 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovas A. D. įpareigotas iki bus išnagrinėta byla iš esmės gyventi skyrium nuo šeimos, t.y. sutuoktinės I. D. ir nepilnametės dukters E. D. ir iš atsakovo A. D. nepilnametei E. D. priteistas laikinais materialinis išlaikymas periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį nuo 2011-04-14 iki civilinės bylos Nr.2-1988-570/2011 išnagrinėjimo iš esmės. Įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo galutinai išspręstas materialinio išlaikymo klausimas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos, atsakovo sumokėtos išlaikymo įmokos (jei tokios buvo) įskaitytinos į priteistą sumą.

13Patenkinus pareiškėjų prašymą santuoką nutraukti bendru sutarimu ypatingosios teisenos būdu, ieškovei I. D. grąžintinas visas sumokėtas žyminis mokestis, t.y. 67 Lt (2011-02-10 mokėjimo nurodymas Nr.( - )). Žyminį mokestį pavedama grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (LR CPK 87 str. 2 d.).

14Vadovaudamasis LR CPK 259-270, 541 str., teismas

Nutarė

15Pareiškimą tenkinti visiškai.

16Santuoką, sudarytą tarp A. D., a.k.( - ) ir I. D., a.k. ( - ), įregistruotą ( - ) Marijampolės miesto CMS, akto įrašo Nr.( - ), nutraukti. Po santuokos nutraukimo pareiškėjams palikti pavardes: vyro – D., moters – D..

17Patvirtinti sutartį, sudarytą tarp A. D., a.k.( - ) gyv. ( - ), ir I. D., a.k. ( - ), gyv. ( - ), dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria šalys susitarė:

181. Dėl nepilnamečių vaikų:

191.1. Nepilnametės dukros, E. D., gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma su pareiškėja, I. D., a.k. ( - ), gyv. ( - ).

201.2. Pareiškėjas, A. D., a.k. ( - ) skiria po 200 (du šimtus) litų, savo nepilnametės dukros E. D., gim. ( - ), išlaikymui, mokėdamas juos periodinėmis išmokomis kiekvieną mėnesį, nuo sprendimo šioje civ. byloje įsiteisėjimo dienos iki jos pilnametystės, indeksuojant šią sumą LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nustatant pareiškėjai I. D., a.k. ( - ), uzufrukto teisę į šias lėšas.

211.3. Speciali bendravimo tvarka su nepilnamete dukra nėra nustatoma. Vaiko auklėjime pareiškėjas dalyvauja be apribojimų pagal galimybes, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir iš anksto susitardamas su vaiko motina.

222. Dėl tarpusavio išlaikymo:

232.1. Išlaikymo vienas kitam nereikalauja.

243. Dėl turto padalijimo:

253.1 Santuokoje jokio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neįgijo.

264. Šalių pavardės:

274.1. Šalys susitaria, kad po santuokos nutraukimo pareiškėjas pasilieka pavardę D., pareiškėja – D..

28

295. Kitos santuokos nutraukimo pasekmės.

305.1. 2002 lapkričio mėn. l2 d. tarp pareiškėjo ir UAB „Marijampolės butų ūkis" yra sudaryta gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nuomos sutartis. Kadangi nutraukus santuoką pareiškėja I. D. ir toliau lieka gyventi šiame bute, todėl pareiškėjas neprieštarauja, kad jis kaip pirminis nuomininkas būtų pakeistas ir vietoj jo sutartis būtų sudaryta su pareiškėja I. D..

315.2. Pareiškėja, I. D., a.k. ( - ), įsipareigoja padengti visus įsiskolinimus už butą, esantį ( - ), dėl kurio nuomos 2002 m. lapkričio 12 d. pareiškėjo vardu sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis su UAB „Marijampolės butų ūkis".

32Pareiškėjams yra žinoma, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, kiekviena iš šalių turi teisę kreiptis į teismą dėl sutarties sąlygų pakeitimo.

33Priteisti valstybei iš pareiškėjų A. D., a.k.( - ) ir I. D., a.k. ( - ), lygiomis dalimis, t.y. po 6,00 Lt (šešis litus 00 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, AB "Swedbank", b.k. 73000, įmokos kodas.

34Įsiteisėjus sprendimui, pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM grąžinti I. D., a.k. ( - ), 67 Lt (šešiasdešimt septynis litus) sumokėto žyminio mokesčio (2011-02-10 mokėjimo nurodymas Nr.( - )).

35Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-04-18 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojimą atsakovui A. D., a.k.( - ) iki bus išnagrinėta byla iš esmės gyventi skyrium nuo šeimos, t.y. sutuoktinės I. D., a.k.( - ) ir nepilnametės dukters E. D., a.k.( - ) bei priteistą iš atsakovo A. D. a.k. ( - ) nepilnametei E. D., gim. ( - ) laikinąjį materialinį išlaikymą periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį nuo 2011-04-14 iki civilinės bylos Nr.2-1988-570/2011 išnagrinėjimo iš esmės, įskaitant sumokėtas lėšas (jei tokios buvo) į vaikui teiktiną išlaikymą.

36Sprendimo nuorašą per tris darbo dienas po jo įsiteisėjimo išsiųsti Marijampolės savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui.

37Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, dalyvaujant... 2. Pareiškėjai prašo teismo santuoką, sudarytą ( - ) Marijampolės miesto... 3. Pareiškėjai nurodė, jog gyvenant santuokoje ( - ) gimė dukra 4. Pareiškėjai abu yra veiksnūs, vienas iš kito materialinio išlaikymo... 5. Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius... 6. Suinteresuoto asmens UAB „Marijampolės butų ūkis“ atstovė Zita... 7. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 8. Santuoka nutrauktina sutuoktinių bendru sutikimu, kadangi nustatyta, kad nuo... 9. Pareiškėjai nepareiškė noro susitaikyti, todėl terminas susitaikyti... 10. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog pareiškėjų dukros 11. Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių tvirtintina, kadangi sutarties... 12. 2011-04-18 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi buvo taikytos... 13. Patenkinus pareiškėjų prašymą santuoką nutraukti bendru sutarimu... 14. Vadovaudamasis LR CPK 259-270, 541 str., teismas... 15. Pareiškimą tenkinti visiškai.... 16. Santuoką, sudarytą tarp A. D., a.k. 17. Patvirtinti sutartį, sudarytą tarp A. D., a.k. 18. 1. Dėl nepilnamečių vaikų:... 19. 1.1. Nepilnametės dukros, E. D., gim. ( - ), gyvenamoji... 20. 1.2. Pareiškėjas, A. D., a.k. ( -... 21. 1.3. Speciali bendravimo tvarka su nepilnamete dukra nėra nustatoma. Vaiko... 22. 2. Dėl tarpusavio išlaikymo:... 23. 2.1. Išlaikymo vienas kitam nereikalauja.... 24. 3. Dėl turto padalijimo:... 25. 3.1 Santuokoje jokio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neįgijo. ... 26. 4. Šalių pavardės:... 27. 4.1. Šalys susitaria, kad po santuokos nutraukimo pareiškėjas pasilieka 28. ... 29. 5. Kitos santuokos nutraukimo pasekmės.... 30. 5.1. 2002 lapkričio mėn. l2 d. tarp pareiškėjo ir UAB „Marijampolės... 31. 5.2. Pareiškėja, I. D., a.k. ( -... 32. Pareiškėjams yra žinoma, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, kiekviena... 33. Priteisti valstybei iš pareiškėjų A. D., a.k. 34. Įsiteisėjus sprendimui, pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM... 35. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Marijampolės rajono apylinkės... 36. Sprendimo nuorašą per tris darbo dienas po jo įsiteisėjimo išsiųsti... 37. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos...