Byla A-502-968/2019
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Neksalita“ (šiuo metu – išregistruota) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Neksalita“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija) dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

3Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Neksalita“ 2014 m. vasario 18 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, kurį vėliau patikslino, prašydamas panaikinti: 1) Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Vilniaus AVMI) 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą Nr. (4.65)-256-138; 2) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) 2012 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. 69-189; 3) Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. S-24(7-54/2013).

4Atsakovas VMI ir trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus AVMI atsiliepimuose prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 3 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė. Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo skundą patenkinti.

6Atsakovas VMI ir trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus AVMI atsiliepimuose prašė pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

7Juridinių asmenų registre nurodyta, kad pareiškėjas 2018 m. gruodžio 14 d. yra išregistruotas iš juridinių asmenų registro (valstybės įmonės Registrų centro viešai skelbiami duomenys). Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-4744-431/2015 pareiškėją pripažino bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto (nutartis įsiteisėjo 2015 m. gruodžio 28 d.). Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. eB2-36-431/2018 pripažino pareiškėjo (bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Neksalita“) pabaigą (sprendimas įsiteisėjo 2018 m. gruodžio 6 d.).

8Vienai iš šalių pasitraukus iš bylos (šiuo atveju – likvidavus ir išregistravus pareiškėją), tampa iš esmės neįmanomas administracinio ginčo tarp šalių (pareiškėjo ir viešojo administravimo subjekto) nagrinėjimas. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 54 straipsnio 1 dalis, be kita ko, nustato, kad tais atvejais, kai viena iš proceso šalių pasitraukia iš bylos, teismas tą proceso šalį pakeičia jos teisių perėmėju. ABTĮ 103 straipsnio 7 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo pareiškėjas, ginčo teisinis santykis neleidžia perimti teisių.

9Buvęs pareiškėjo bankroto administratorius UAB „Debitus“ 2019 m. gegužės 13 d. raštu informavo teismą, kad išregistruoto pareiškėjo teisės ir pareigos nebuvo perimtos.

10ABTĮ 144 straipsnio 1 dalies 5 punkte, be kita ko, nustatyta, kad jeigu nustatomos ABTĮ 103 straipsnyje nurodytos aplinkybės, apeliacinės instancijos teismas turi teisę panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, o bylą nutraukti. Atsižvelgdama į tai, kad nagrinėjamu atveju buvo nustatytos ABTĮ 103 straipsnio 7 punkte nurodytos aplinkybės (juridinis asmuo (pareiškėjas) likviduotas ir nėra jo teisių perėmėjų), apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikina ir bylą nutraukia.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 7 punktu, 137 straipsniu, 144 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

12Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 3 d. sprendimą panaikinti.

13Administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Neksalita“ (išregistruotas) skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija) dėl sprendimų panaikinimo nutraukti.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai