Byla 2S-1286-42/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Antano Burdulio, kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės ir Neringos Venckienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltų burlaivis“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 13 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Bičiulių avilys“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Baltų burlaivis“ dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Baltų burlaivis“ prašydamas pripažinti atsakovo vienašališką 2001 m. kovo 30 d. nuomos sutarties Nr. 002, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo, nutraukimą neteisėtu ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinio užtikrinimui prašė teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1. uždrausti atsakovui nutraukti su ieškovu 2001 m. kovo 30 d. nuomos sutartį Nr. 002; 2. uždrausti atsakovui imtis bet kokių veiksmų dėl ieškovo iškeldinimo iš nuomojamų patalpų; 3. uždrausti atsakovui sudaryti su trečiaisiais asmenimis 275 kv. m. bendrojo ploto negyvenamųjų patalpų rūsyje ir 18 kv. m. bendrojo ploto negyvenamųjų patalpų pirmajame aukšte, esančių adresu ( - ), nuomos sutartis.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies: taikė laikinąsias apsaugos priemones – iki bus išnagrinėta byla uždrausti atsakovui UAB "Baltų burlaivis", sudaryti su trečiaisiais asmenimis 275 kv. m. bendrojo ploto negyvenamųjų patalpų rūsyje ir 18 kv. m. bendrojo ploto negyvenamųjų patalpų pirmajame aukšte, esančių adresu ( - ) nuomos sutartis. Teismas laikė, kad atsakovui sudarius ginčo patalpų nuomos sutartis su trečiaisiais asmenimis, būtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas arba jis pasidarytų nebeįmanomas. Teismas ieškovo prašymą uždrausti atsakovui nutraukti su ieškovu 2001 m. kovo 30 d. nuomos sutartį Nr. 002 atmetė kaip nepagrįstą, kadangi iš ieškinio turinio ir dalyko nustatė, kad minėta nuomos sutartis jau yra nutraukta. Ieškovo prašymą uždrausti atsakovui imtis bet kokių veiksmų dėl ieškovo iškeldinimo iš nuomojamų patalpų teismas taip pat atmetė nurodęs, kad iškeldinimas galimas tik teismo sprendimu, todėl tokių veiksmų draudimas prieštarautų visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principui.

4Atskiruoju skundu atsakovas prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 13 d. nutartį panaikinti. Nurodo, jog nutartis prieštarauja teisinio aiškumo reikalavimui, kadangi nutartis yra nemotyvuota. Skundo motyvai:

51. Teismas nepagrįstai neinformavo atsakovo apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą ir tuo pažeidė LR CPK įtvirtintą šalių lygiateisiškumo principą.

62. Ieškovas neįrodė tokio prašymo pagrįstumo. Teismas taip pat neįvertino, jog ieškinys taip pat nepagrįstas. Apelianto nuomone, teismas turėjo pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Be to, teismas pažeidė išimtinio teisingumo taisyklę.

7Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, jog atsakovo nurodyti argumentai nepagrįsti, teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, jos naikinti pagrindo nėra.

8Skundas atmestinas.

9Teismas turi teisę bet kurioje civilinio proceso stadijoje imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d., 3 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

10Pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė siekiant užtikrinti vykdymą teismo sprendimo, priimtino būtent pagal pareikštus ieškinio reikalavimus. Ginčas tarp šalių kilęs iš patalpų nuomos sutarties teisinių santykių, todėl atsakovui sudarius ginčo patalpų nuomos sutartis su trečiaisiais asmenimis, akivaizdu, jog galimo būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Kolegija pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės visais atvejais yra susijusios su tam tikrų priešingos šalies teisių suvaržymu, todėl šalių teisių visiška pusiausvyra tiesiogine prasme nėra galima. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nesuvaržė apelianto teisių labiau, nei būtina tikslui pasiekti, nes, apeliantui uždraudžiant sudaryti ginčo patalpų nuomos sutartis, kitos jo teisės į ginčijamą turtą liko nesuvaržytos. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas nurodė, jog prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išdėstyti argumentai bei pridėti įrodymai pagrindžia ieškovo reikalavimą dėl jų taikymo, todėl atmestinas kaip nepagrįstas skundo argumentas, jog nutartyje nenurodyti jos priėmimo motyvai.

11Pažymėtina, kad civilinio proceso įstatymas nereikalauja, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtų įvertintas ieškinio pagrįstumas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamos kitos aplinkybės – grėsmė, jog ateityje galimas palankus ieškovui teismo sprendimas gali likti neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams.

12Apeliantas skunde nurodo, kad teismas turėjo pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šis skundo argumentas laikytinas nepagrįstu. Pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Taigi įstatymas numato teismo teisę, bet ne pareigą, pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Atsakovas turi teisę pats kreiptis į teismą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo CPK 147 straipsnio pirmosios dalies pagrindu arba, įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės CPK 147 straipsnio trečiosios dalies pagrindu.

13Laikytinas nepagrįstu ir atsakovo skundo argumentas, jog teismas nepagrįstai laikinąsias apsaugos priemonės taikė atsakovui nepranešus ir tuo pažeidė CPK 148 str., kadangi realios grėsmės, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nėra. Pažymėtina, jog teisė spręsti, ar yra reali grėsmė, jog pranešimas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys nebeįmanomą, priklauso teismui, todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešus atsakovui gali būti nagrinėjamas ir nesant ieškovo prašymo nagrinėti šių priemonių taikymo klausimą nepranešus atsakovui, ir tai nelaikoma šio prašymo ribų peržengimu. Be to, nepranešimas nedaro teismo nutarties nepagrįsta, neteisėta, dėl to nėra neteisingai išspręstas klausimas.

14Skunde nurodoma, kad teismas pažeidė išimtinio teisingumo taisyklę, tačiau šis klausimas išspręstas 2008 m. lapkričio 6 d. Kauno apygardos teismo nutartimi.

15Laikytina, kad apylinkės teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė pagrįstai, todėl teismo nutartis nekeistina, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str.1 p)

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Atskirąjį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 13 d. nutarties nekeisti.

Proceso dalyviai