Byla B2-1389-524/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Plungės autocentras“

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Erika Misiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų VSDFV Mažeikių skyriaus ir UAB „REMI Invest“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Plungės autocentras“,

Nustatė

2ieškovas teismo prašo iškelti UAB „Plungės autocentras“ bankroto bylą, nurodo, jog įmonė nėra sumokėjusi VSD įmokų, jos skola VSDF biudžetui 2017-04-28 sudarė 2 123,74 Eur, skola UAB „REMI Invest“ – 485,03 Eur. Ieškovai mano, kad atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

3Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovo procesiniai dokumentai jai įteikti viešo paskelbimo būdu.

4Ieškinys tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalis numato, kad bankroto byla įmonei keliama, jeigu teismas nustato, jog įmonė yra nemoki ar vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, taip pat jeigu įmonė pasiskelbė, kad negali atsiskaityti su kreditoriumi ar neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

6Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos ir bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus, sudarant sąlygas jiems patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto, ar įmonė turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti nekeliant bankroto bylos ir išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Tam, kad teismas, nagrinėdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, galėtų spręsti dėl įmonės finansinės padėties ir jos mokumo, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta pareiga įmonės, kurios atžvilgiu inicijuojama bankroto byla, vadovui pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

7Įvertinus bylos medžiagą, darytina išvada, kad yra teisinės prielaidos iškelti atsakovei bankroto bylą. Visų pirma, teisiškai reikšminga ta aplinkybė, jog atsakovė pagal CPK 178 straipsnyje nustatytas įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles neįrodinėja savo mokumo, neįvykdė pareigos pateikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus teismui. Įmonė registro tvarkytojui nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad įmonė nėra sumokėjusi VSD įmokų, turi kitų įsiskolinimų, darytina išvada, kad įmonės turtinė padėtis sunki. Aktualių duomenų apie įmonės turtinę padėtį nėra. Apdraustųjų įmonėje nėra. Įmonės registracijos adresu ir jos vadovo adresu siųsti dokumentai grįžo neįteikti, apie bankroto procesą įmonei paskelbta tiesiogiai įteikiant pranešimą įmonės vadovui. Visos šios aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog įmonė veiklos nevykdo ir yra nemoki.

8Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms yra pagrindas įmonei iškelti bankroto bylą dėl nemokumo (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.).

9Įmonės administratoriumi skirtina atrinkta MB "Naujas puslapis".

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9, 10 str., CPK 290, 291, 335 str., teisėja

Nutarė

11iškelti UAB „Plungės autocentras“, įmonės kodas 301821056, buveinės adresas Žaltakalnio g. 2A, Plungė, bankroto bylą.

12UAB „Plungės autocentras“ administratoriumi paskirti MB "Naujas puslapis", įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA318.

13Pavesti administratoriui nedelsiant atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 ir 4 punktuose.

14Nustatyti, kad UAB „Plungės autocentras“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bendrovei per 45 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Pavesti administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

16Įpareigoti įmonės vadovą per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo datos perduoti administratoriui įmonės turtą ir visus turimus dokumentus.

17Įpareigoti įmonės vadovą ir administratorių pranešti per 5 dienas nuo nutarties įteikimo datos Klaipėdos apygardos teismui apie įmonei iškeltus turtinius reikalavimus nagrinėjamus teismuose, apie civilinius ieškinius baudžiamosiose bylose bei vykdomąsias bylas dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo datos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai