Byla II-509-353/2008
Dėl administracinės nuobaudos panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Kęstutis Gudynas, sekretoriaujant Ingai Šagamogienei, dalyvaujant pareiškėjui K. S. , nukentėjusiajam V. K. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. S. skundą dėl administracinės nuobaudos panaikinimo,

Nustatė

22008 01 23 d. Kauno m. apylinkės prokuratūros prokurorės nutarimu nutrauktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl eismo įvykio, kurio metu sužalotas V. K. .

32008 03 17 d. Alytaus m. ir raj. PK VP EPS vyresniojo specialisto nutarimu pareiškėjui K. S. už teisės pažeidimų, numatytų ATPK 127 str.1d. ir 2 d.. padarymą paskirta administracinė nuobauda-800 lt. bauda.

4Administracinis teisės pažeidimo protokolas surašytas ir nuobauda paskirta už tai, kad jis 2007 06 09 d. apie 12 val. Kaune, Jonavos gatvėje vairavo automobilį ir persirikiuodamas į dešinę jo važiavimo kryptimi eismo juostą sudarė kliūtį šia eismo juosta važiavusias motociklui, vairuojamam V. K. . Motociklas atsitrenkė į galinę pareiškėjo automobilio dalį, parvirto, buvo apgadintas, o V. K. nežymiai sutrikdyta sveikata. Tuo pažeidė KET 53,145 punktų reikalavimus.

5Pareiškėjas prašė nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti, kadangi jokio teisės pažeidimo nepadarė. Skunde nurodęs, kad minėtą dieną vairavo automobilį Subaru Outcbak Jonavos gatve.Važiavo antra eismo juosta.Jam reikėjo sukti į dešinę, todėl dar iki to pažiūrėjęs per atbulinio vaizdo veidrodėlį. Įsitikinęs, kad nei antra eismo juosta, nei dešine pirma eismo juosta niekas nevažiuoja, suko į dešinę eismo juostą.Užbaigus manevrą pajuto smūgį į galinę automobilio dalį. Teisme pareiškėjas nurodė, kad per galinio vaizdo veidrodėlį tolumoje pamatęs motociklą, važiuojantį dešine jo važiavimo kryptimi eismo juosta.Įvertinęs atstumą iki motociklo, jis suko į dešinę eismo juostą ir pajuto lyg tai smūgį į galinę automobilio dalį. Per atbulinio vaizdo veidrodėlį nieko nepastebėjęs, tačiau kiek pavažiavęs, pamatė nugriuvusį motociklą. Jis sustojo ir atbuline eiga pavažiavo motociklo pusėn.Manantis, kad eismo įvykio kaltininkas nukentėjusysis, kadangi viršijo leistiną greitį.

6Institucijos, priėmusios skundžiamą nutarimą, atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

7Nukentėjusysis V. K. prašė skundą atmesti ir nurodė, kad vairavo motociklą dešine kraštine eismo juosta. Kairioje jo važiavimo kryptimi eismo juostoje važiavo automobilių kolona.Jam priartėjus prie jos pareiškėjo vairuojamas automobilis staiga pasuko į pirmą eismo juostą priešais jo motociklą.Jis stabdė, tačiau susidūrimo neišvengė ir atsitrenkė į pareiškėjo automobilio Subaru dešinės pusės galinį ratą. Buvo be specialios aprangos, todėl lengvai susižalojo bei apgadintas jo motociklas.

8Skundas netenkintinas.

9KET 53 punktas įpareigoja eismo dalyvius laikytis visų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių ir jų turto saugumui.Taisyklių 145 punkte nurodyta, kad prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, vairuotojas privalo įsitikinti, kad tai daryti saugu, ir duoti kelią ( nekliudyti) kitiems eismo dalyviams.Administracinė atsakomybė už teisės pažeidimo, numatyto ATPK 127 str.1d. atsiranda tuomet, kai pažeidžiamos KET reikalavimai ir dėl to nežymiai sutrikdoma kitų asmenų sveikata.Už teisės pažeidimą, numatytą ATPK 127 str.2d. asmeniui skiriama nuobauda, kai kelių eismo taisyklių pažeidimas nulemia kitiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ( apgadinimą).

10Teisės pažeidimas buvo įrodinėjamas administracinio teisės pažeidimo protokolu, baudžiamojoje byloje Nr.20-1-00633-07, kurioje ikiteisminis tyrimas nutrauktas, surinkta medžiaga.Iš šioje baudžiamojoje byloje esančio transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros akto (b.l.8-9) matyti, kad eismo įvykio metu automobiliui Subaru Outback apgadinta galinio bamperio dešinė pusė ir dešinės pusės užpakalinis posparnis.Tokiu pat protokolu nustatyti ir motociklo Suzuki GSX-R 600 apgadinimai (b.l.6-7). Foto lentelėmis užfiksuota, kad transporto priemonių susidūrimas ( stabdymo ir skysčio ištekėjimo žymės) įvyko pirmoje eismo juostoje (b.l.10-12).Specialisto išvada konstatuotas nežymus V. K. sveikatos sutrikdymas (b.l.25). Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistas, atlikęs šio eismo įvykio tyrimą 2007 11 22 d. padarė išvadą ( Nr.11-1869 (07) ), kad automobilis Subaru Outback prieš pat susidūrimą važiavo pasisukęs iš kairės į dešinę kelio važiuojamosios dalies dešiniojo krašto link savo važiavimo kryptimi, t.y. rikiavosi iš antros eismo juostos į pirmą ir tuo sudarė kliūtį ta pačia kryptimi iš galo artėjančiam motociklui Suzuki GSX-R 600 (b.l.35-36). Pažymėtina, kad šia specialisto išvada taip pat nustatyta, kad prieš stabdymą motociklas Suzuki GSX-R 600 važiavo ne mažesniu kaip 83,6 km/h greičiu (b.l.36).

11Įvertinus šiuos faktinius duomenis bei atsižvelgiant į pareiškėjo ir nukentėjusiojo V. K. parodymus darytina išvada, kad pareiškėjas K. S. padarė KET 53 ir 145 punktų pažeidimus. Paties pareiškėjo paaiškinimai apie tai, ar matė ar ne artėjantį iš galo motociklą prieštaringi. Skunde nurodė, kad prieš persirikiuodamas nei pirmoje nei antroje eismo juostoje motociklininko nepastebėjęs. Teisme jis paaiškino, kad pastebėjo iš galo važiuojantį motociklininką ir manė saugiai persirikiuoti. Nors specialistas padarė išvadą, kad ir nukentėjusiojo veiksmai taip pat sąlygojo šio eismo įvykio kilimą, tačiau įvertinus ir šią aplinkybę vis dėlto darytina išvada, kad pareiškėjas taip pat privalėjo elgtis atsargiai, įvertinti eismo situaciją ir elgtis pagal ją. To jis nepadarė, t.y.prieš persirikiuodamas neįsitikino, kad tai daryti saugu, kadangi pats negali apsispręsti matė ar ne artėjantį motociklininką, nedavė jam kelio, sudarė kliūtį ir tai buvo viena iš sąlygų šiam eismo įvykiui kilti, kurio metu nežymiai sutrikdyta V. K. sveikata ir apgadintas motociklas Suzuki GSX-R 600. Pareiškėjo veiksmai pagal ATPK 127 str.1d. ir 127 str.2d. ( įstatymų redakcija, galiojusi iki 2008 metų) kvalifikuoti teisingai.

12Sprendžiant paskirtos nuobaudos pagrįstumą darytina išvada, kad nuobauda paskirta tinkamai pritaikius ATPK 33 str.reikalavimus, norminių aktų, numatančių atsakomybę už padarytus teisės pažeidimus, numatytose ribose, įvertinus atsakomybę lengvinančias ir sunkinančios aplinkybes.

13Vadovaujantis nurodytais motyvais 2008 03 17 Alytaus m. ir raj.PK VP EPS vyresniojo specialisto nutarimas teisėtas, todėl naikinti nėra pagrindo.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1d.,1p. teismas,

Nutarė

15nutarimą palikti nepakeistą ir pareiškėjo skundą atmesti

16Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo momento gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai