Byla I-224-386/2007
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė, sekretoriaujant Ramutei Klinkovienei, 2007 m. birželio 14 d. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų R. A., R. B., A. M. prašymus atsakovui Tauragės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjai R. A., R. B., A. M. kreipėsi į teismą, prašydami priteisti iš atsakovo atlyginimo skirtumą, susidariusį dėl netinkamo minimalios mėnesinės algos taikymo.

4Nurodo, kad yra statutiniai valstybės tarnautojai. Paskutiniuosius metus darbo užmokesčio skaičiavimo pagrindas buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau tekste - MMA), kuri dauginama iš koeficiento. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio l dalimi, nuo 2003 m. rugsėjo l d. tvirtina skirtingas MMA darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, t.y. skirtingas MMA atskirų grupių darbuotojams. Todėl vienoms socialinėms asmenų grupėms, kurių darbo užmokesčio dydis yra susietas su MMA, Vyriausybei didinant minimaliąją mėnesinę algą, darbo užmokestis didėjo priklausomai nuo valstybės ekonominės padėties, tuo tarpu jų darbo užmokestis nekito. Mano, kad situacija, kai valstybėje yra taikomos dvi skirtingos MMA, diskriminuoja valstybės tarnautojus, pažeidžia teisėtų lūkesčių principą, konstitucinį visų asmenų lygybės principą.

5Pareiškėjai apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuoti tinkamai, į teismo posėdį neatvyko.

6Atsakovas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuotas tinkamai, atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepimas į prašymus nepateiktas.

7Tretysis suinteresuotas asmuo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuotas tinkamai, atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepimu į prašymus prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

8Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 79 straipsnio 5 dalis).

9Klaipėdos apygardos administraciniame teisme 2007 m. birželio 4 d. - 2007 m. birželio 7 d. gauti pareiškėjų prašymai administracinę bylą nutraukti. Pareiškėjai nurodo, jog atsisako nuo skundų reikalavimų.

10ABTĮ 101 straipsnyje nustatyti bylos nutraukimo pagrindai. Šio straipsnio l dalies 3 punkte numatytas bylos nutraukimo pagrindas pareiškėjui atsisakius skundo (prašymo). Iš pareiškėjų prašymų turinio seka, kad būtent šiuo pagrindu pareiškėjai prašo nutraukti administracinę bylą. Aplinkybių, kurioms esant bylos nutraukimas negalimas, nenustatyta.

11Prašymai dėl skundo atsisakymo ABTĮ 52 straipsnio pagrindu negali būti tenkinami, nes ABTĮ 52 straipsnyje nustatyta, kad pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą iki jo priėmimo. 2007 m. gegužės 21 nutartimi (b.l. 3-4) teismas priėmė prašymus nagrinėti, todėl vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio l dalies 3 punktu teismas, pareiškėjams atsisakius skundo, gali bylą tik nutraukti.

12Pareiškėjams išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, neleidžiama (ABTĮ 102 straipsnio 3 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio l dalies 3 punktu, 102 straipsniu,

Nutarė

14administracinę bylą pagal pareiškėjų R. A., R. B., A. M. prašymus atsakovui Tauragės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo (Nr. I-224-386/2007 m.), nutraukti,

15išaiškinti pareiškėjams, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, neleidžiama (ABTĮ 102 straipsnio 3 dalis).

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai