Byla CIK-1291/2019
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 9 d. nutarties peržiūrėjimo, prašymu atnaujinti terminą kasaciniam skundui paduoti

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danguolės Bublienės, Gražinos Davidonienės (kolegijos pirmininkė) ir Dalios Vasarienės, susipažinusi su 2019 m. spalio 10 d. gautu ieškovės Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 9 d. nutarties peržiūrėjimo, prašymu atnaujinti terminą kasaciniam skundui paduoti,

Nustatė

2Kasacinis skundas dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 9 d. nutarties peržiūrėjimo kasacine tvarka pagal CPK 345 straipsnio 1 dalyje nustatytą reguliavimą turėjo būti paduotas iki 2019 m. spalio 9 d., Lietuvos Aukščiausiajame Teisme elektroninių ryšių priemonėmis gautas 2019 m. spalio 10 d., 00:03:25, t. y. praleidus nustatytą trijų mėnesių terminą.

3Ieškovė prašo atnaujinti terminą kasaciniam skundui paduoti ir nurodo, kad terminas praleistas dėl techninių kliūčių, teikiant procesinį dokumentą elektroninių ryšių priemonėmis, t. y. dokumentus sukūrus ir sukėlus į EPP sistemą bei pradėjus siųsti 2019 m. spalio 9 d., nepavyko to padaryti dėl vidinių EPP sistemos ar išorinių priežasčių; pastebėta, kad kasacinio skundo išsiuntimo data nurodoma 2019 m. spalio 10 d., o su kasaciniu skundu pateikti dokumentai nematomi. Pridedami šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai.

4Atrankos kolegija, susipažinusi su pateiktu prašymu ir vadovaudamasi CPK 78 straipsnio 1 dalimi, sprendžia, kad terminas kasaciniam skundui paduoti praleistas dėl objektyvių aplinkybių, kurios pripažintinos svarbiomis termino praleidimo priežastimis, be to, terminas praleistas nedaug, todėl prašymas atnaujinti terminą kasaciniam skundui paduoti tenkinamas.

5Toliau nutartyje pasisakoma dėl kasacijos byloje galimumo.

6Kasacinis skundas paduodamas dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje dėl nuostolių atlyginimo pagal ieškovės Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atsakovui A. D. pareikštą ieškinį. Kasacine tvarka skundžiama apeliacinės instancijos teismo nutartimi pakeista Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. sprendimo dalis, kuria ieškinys tenkintas visiškai, ir ieškinys tenkintas iš dalies: iš atsakovo priteista ieškovei 11 729,61 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidos. Kasacija byloje grindžiama CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose nustatytais pagrindais.

7Atrankos kolegija pažymi tai, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, numatytas CPK 346 straipsnyje, bei nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

8Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialiosios ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas toks svarbus, jog turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui. Kasaciją grindžiant CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant skundžiamame teismo procesiniame sprendime išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika. Kasacinis skundas laikomas netinkamai motyvuotu ir neatitinkančiu CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, kai jame nurodomas kasacijos pagrindas, tačiau nepateikiama jį patvirtinančių teisinių argumentų arba pateikiami atitinkami argumentai, tačiau jų nesiejama su konkrečiu kasacijos pagrindu.

9Kasaciniame skunde nurodoma, kad teismai nagrinėjo civilinę bylą po to, kai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gruodžio 4 d. nutartimi (kasacinė byla Nr. 3K-3-460-421/2018) panaikino priimtus teismų procesinius sprendimus ir bylą perdavė Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo; kasacinis teismas konstatavo, kad atsakovui negalėjo būti taikoma atsakomybė pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį, jo veiksmai kvalifikuotini pagal darbo teisės normas, reglamentuojančias materialinės atsakomybės darbuotojui taikymą. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas žalą padarė tyčia, todėl privalo atlyginti ją visą (DK 255 straipsnio 1 punktas). Apeliacinės instancijos teismo išvadą, kad byloje esantys įrodymai nesudarė pagrindo konstatuoti atsakovo tyčios dėl padaryto pažeidimo, todėl jam taikyta ribota materialinė atsakomybė, ieškovė vertina kaip padarytą, pažeidus DK 254 straipsnio ir DK 255 straipsnio 1 punkto nuostatas, netinkamai atskleidus asmens kaltės formos (tyčios) turinį. Kasaciniame skunde pažymima, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodymų turinį ir jų įvertinimą (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 177 straipsnio 1, 2 dalys, 185 straipsnis), nukrypo nuo teismų praktikoje suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos.

10Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasacinio skundo argumentais nepatvirtinama CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų, t. y. nepagrindžiama, jog teismai netinkamai taikė ir pažeidė skunde nurodytas teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos ir kad dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Kasaciniame skunde nenurodyta teisės problema, kuri turėtų esminę reikšmę teisės aiškinimo ir taikymo vienodinimui, teismo precedento suformavimui.

11Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus, todėl paduotą kasacinį skundą, kaip neatitinkantį CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, priimti atsisakytina.

12Atsisakant priimti kasacinį skundą, grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 78 straipsnio 1 dalimi, 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi, atrankos kolegija

Nutarė

14Atnaujinti terminą ieškovei Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ (j. a. k. duomenys neskelbtini) kasaciniam skundui paduoti.

15Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

16Grąžinti Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ (j. a. k. duomenys neskelbtini) už kasacinį skundą 2019 m. spalio 9 d. AB SEB banke sumokėtą 1993 (vieną tūkstantį devynis šimtus devyniasdešimt tris) Eur žyminį mokestį.

17Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai