Byla T-XX-56-12
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš l. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Virgilijaus Valančiaus,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašymą atsakovei V. L., tretiesiems suinteresuotiems asmenims Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, O. E. D., G. K., V. R., V. K., J. S. R., R. R. ir V. R. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Lazdijų rajono apylinkės teisme buvo priimtas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinys, kuriuo ieškovas prašė įpareigoti atsakovę V. L. per 4 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą vagonėlį ir pavėsinę prie Veisiejų ežero, ( - ), Veisiejų seniūnijoje, Lazdijų rajone (žemės sklypo unikalus Nr. ( - )) bei sutvarkyti statybvietę; atsakovei neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą – suteikti teisę atlikti šiuos veiksmus ieškovui, išieškant iš atsakovės patirtas išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovė pastatė medžiu apkaltą statybinį vagonėlį su pristatyta medine pavėsine ir medinius lauko baldus ( - ), Veisiejų seniūnijoje, Lazdijų rajone, žemės sklype, kurios 194/1164 dalis nuosavybės teise priklauso atsakovei. Statiniai pastatyti Veisiejo ežero apsaugos zonoje. Lazdijų rajono vyriausiasis inspektorius 2009 m. rugpjūčio 24 d. reikalavimu Nr. (9.8.)-ST5-58 pareikalavo atsakovės iki 2009 m. spalio 15 d. pašalinti medžiu apkaltą statybinį vagonėlį su pristatyta medine pavėsine bei medinius lauko baldus iš Veisiejo ežero apsaugos zonos. 2009 m. spalio 9 d. patikrinimo statybos vietoje metu nustatyta, kad mediniai baldai pašalinti, prie vagonėlio pristatyta medinė pavėsinė pradėta griauti. Kadangi Lazdijų rajono vyriausiojo inspektoriaus 2009 m. rugpjūčio 24 d. reikalavimas Nr. (9.8.)-ST5-58 įvykdytas nepilnai, 2009 m. spalio 28 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. (9.15.)ST13-15. Teigė, kad statytoja neturėjo supaprastintų statinių projektų ir raštiškų valstybės tarnautojų pritarimų, žemės sklypo bendraturčių rašytinių sutikimų, todėl pažeidė Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 3 dalies, 20 straipsnio 2 dalies 3 punkto reikalavimus, statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 12.2.1.2 ir 12.2.2 punktus, Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 5 punkto reikalavimus bei Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 127.9.1 punkto reikalavimus. Pažymėjo, kad Alytaus apskrities viršininkas 2009 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. ST-129-(1.4) pareikalavo atsakovės iki 2009 m. gruodžio 20 d. nugriauti savavališkai pastatytus statinius, tačiau 2010 m. kovo 8 d. ir 2010 m. balandžio 20 d. patikrinus šio įsakymo reikalavimų vykdymą, nustatyta, jog medžiu apkaltas vagonėlis nepašalintas, medinė pavėsinė pradėta griauti.

5Atsakovė priešieškiniu prašė panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2009 m. lapkričio 4 d. įsakymą „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Lazdijų rajone“ Nr. ST-129- (1.4) ir nustatyti 18 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, per kurį atsakovė būtų įpareigota savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą statiniams, esantiems ( - ), Veisiejų sen., Lazdijų raj.

6Lazdijų rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 18 d. nutartimi bylą perdavė pagal teismingumą nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui.

7Ieškovas patikslintu prašymu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą bei prašė įpareigoti atsakovę V. L. per 4 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą vagonėlį ir pavėsinę prie Veisiejų ežero, ( - ), Veisiejų seniūnijoje, Lazdijų rajone (žemės sklypo unikalus Nr. ( - )) bei sutvarkyti statybvietę; atsakovei neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą – suteikti teisę atlikti šiuos veiksmus ieškovui, išieškant iš atsakovės patirtas išlaidas.

8Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad keliamas ginčas yra susijęs tiek su administraciniais, tiek su civiliniais teisiniais santykiais, todėl kyla abejonė, ar visi reikalavimai gali būti nagrinėjami administraciniame teisme.

9Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

10Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

11Byloje ieškovas reikalauja įpareigoti atsakovę vykdyti reikalavimus, pareikštus atsakovės ginčijamu Alytaus apskrities viršininko 2009 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. ST-129-(1.4) „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Lazdijų rajone“, kuris surašytas remiantis 2009 m. spalio 28 d. savavališkos statybos aktu Nr. (9.15.)ST13-15. Nors šie aktai yra priimti viešojo administravimo subjekto, tačiau pagal savo esmę jie yra susiję su civiliniais teisiniais santykiais, nes sukelia civilines teisines pasekmes. Šių aktų pagrindu keliamas ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovę pašalinti savavališkos statybos padarinius, kaip ir pats reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, turi tiesioginės įtakos galimai savavališkai pastatyto statinio savininko nuosavybės teisėms (Civilinio kodekso 4.103 straipsnis, Statybos įstatymo 28 straipsnis) ir yra civilinio teisinio pobūdžio. Todėl ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalis, 25 straipsnis).

12Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso

1336 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

14Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

15Bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašymą atsakovei V. L., tretiesiems suinteresuotiems asmenims Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, O. E. D., G. K., V. R., V. K., J. S. R., R. R. ir V. R. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, ir atsakovės V. L. priešieškinį ieškovui dėl įsakymo panaikinimo ir termino nustatymo perduoti Lazdijų rajono apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

16Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. l. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

Proceso dalyviai