Byla 2-2141-652/2013
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį atsakovei R. Č. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt” prašo priteisti iš atsakovės R. Č. 862,00 Lt skolą, 3103,20 Lt delspinigiai, 225,00 Lt baudą, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovės gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, atsakovui įteikti 2013-05-29 viešo paskelbimo būdu interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2013-06-12. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (LR CPK 130 str. 1 d.). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies, priimant sprendimą už akių.

5Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia: 2010-09-28 kredito sutarties bendrosios sąlygomis, kurių CRST MD 5 kodas AOB17867 FC8E B74B B456 3D26 2CC7 (b. l. 52-56), 2013-04-24 sąskaitos išrašu už 2011-03-06 – 2011-04-14 laikotarpį (b. l. 6), sąskaitos išrašu už 2011-04-12 – 2011-04-12 laikotarpį (b. l. 7), sąskaitos išrašu už 2011-03-07 – 2011-03-07 laikotarpį (b. l. 8), 2011-02-05 mokėjimo kvitu Nr. 3888 (b. l. 9), 2011-02-10 mokėjimo kvitu Nr. 913 (b. l. 10), 2010-09-28 mokėjimo kvitu Nr. 2 (b. l. 11), išrašais iš www.Creditor.lt sistemos trumpųjų žinučių ir elektroninių laiškų siuntimo (b. l. 12-51), išrašu dėl registracijos (b. l. 57), kredito detalia ataskaita (b. l. 58-59) ir kitais byloje esančiais įrodymais.

6Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymus ar sutarties nurodymus. Byloje nesant įrodymų, kad atsakovė įvykdė prievoles, kylančias iš kredito sutarties, iš atsakovės priteistina 862 Lt skola ir 225,00 Lt bauda (pagal kredito sutarties 9.3 punktą) (LR CK 6.2 str., 6.38 str. 6.200 str., 6.205 str., 6.260 str., 6.870 str., 6.873 str. ).

8Atsakovė neįvykdė kredito sutarties sandorio, todėl vadovaujantis LR CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos kredito sutarties sąlygomis, atsakovei kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta paskolos sutarties 9.1. p., atsakovė neįvykdžiusi prievolės grąžinti kreditą kredito grąžinimo dieną, privalo mokėti 2 proc. dydžio delspinigius į dieną, už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtinos grąžintinos sumos, už kiekvieną suteiktą kreditą, ir to pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 3103,20 Lt delspinigių, ieškinyje nurodydamas delspinigių skaičiavimo tvarką (b. l. 2). Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra akivaizdžiai per didelės, tuo nepažeidžiant sutarties laisvės principo. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Nagrinėjamos bylos atveju atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei, sudarydamas sutartį, buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl paskolos sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, jie tris kartus viršija paskolintą sumą. Nors byloje nustatyta, kad atsakovė tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Nustatydamas protingą delspinigių dydį, teismas sprendžia, kad šiuo atveju, atsižvelgiant į visas anksčiau paminėtas aplinkybes, būtų teisinga ir protinga delspinigius sumažinti iki 0,2 proc. dydžio už kiekvieną pradelstą dieną, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškinyje nurodyta 3103,20 Lt delspinigių suma mažintina iki 310,32 Lt, kitoje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

9Iš atsakovės, laiku neatsiskaičius su ieškovu, priteistina ieškovui 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-05-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

10Pagal LR CPK 93 str. 2 d. proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ( 33,34 proc. patenkintų ieškovo reikalavimų) iš atsakovė ieškovo naudai priteistina 42,00 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 80 str., 93 str. 2 d.)

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285-287 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės R. Č., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma ir deklaruota gyvenamoji vieta – ( - ), 862,00 Lt (aštuonių šimtų šešiasdešimt dviejų Lt 00 ct) skolą, 310,32 Lt (tris šimtus dešimt Lt 32 ct) delspinigių, 225,00 Lt (du šimtus dvidešimt penkis Lt 00 ct) baudą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-05-14, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 42,00 Lt (keturiasdešimt du Lt 24 ct) žyminio mokesčio ieškovui UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt”, į, k. 302458437, adresas – M. V. g. 2-33, Jurbarke, buveinės adresas – Kuršių g. 7, Kaune, a. s. LT73 7300 0101 1959 0042, AB Swedbank, b. k. 73000.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2 ir 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškinį pateikusi šalis sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai