Byla e2-1232-638/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autobona“, atstovaujamos bankroto administratoriaus M. K., ieškinį atsakovui V. P. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2ieškovė bankrutavusi UAB „Autobona“, atstovaujama bankroto administratoriaus M. K., kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo V. P. 66 246,23 Eur žalos (nuostolių) atlyginimą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

3Ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi iškėlė UAB „Autobona“ bankroto bylą. A. V. P. nuo 2000 m. birželio 22 d. iki 2014 m. gegužės 19 d. buvo UAB „Autobona“ vadovas (direktorius). Remiantis paskutiniuoju VĮ Registrų centrui pateiktu UAB “Autobona” balansu už 2012 metus, įmonės turto vertė yra 228 735 LTL, t. y., 66 246,23 U. Š. įmonės turtas bankroto administratoriui nėra perduotas. Atsakovui neperdavus įmonės turto bankroto administratoriui darytina išvada, kad ieškovas dėl to patyrė iš viso 66 246,23 EUR turtinę žalą. Todėl atsakovas privalo šią žalą atlyginti visiškai (CK 6.251 str.). Nors pagal VĮ Registrų centras juridinio asmenų registro duomenis nuo 2014 m. gegužės 20 d. įmonės vadovu yra įrašytas Ukrainos pilietis I. O., tačiau šie duomenys vertintini kritiškai, kadangi remiantis VSDFV duomenimis I. O. netgi nebuvo įdarbintas UAB „Autobona”. Darbo sutartys su įmonės darbuotojais buvo nutrauktos 2013 m. pradžioje, tame tarpe ir su atsakovu V. P. – 2013 m. sausio 31 d. Vadovas pakeistas jau po to, kai įmonėje nebuvo nė vieno darbuotojo. Be to, po vadovo pakeitimų įmonė veiklos nebevykdė. Bankroto administratorius raštu kreipėsi į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos su prašymu pateikti dokumentus ir informaciją nurodant laikotarpius, kada piliečiui I. O. buvo išduotas leidimas (viza) atvykti į Lietuvos Respubliką ir kada jis Lietuvos Respublikoje faktiškai buvo. Iš Migracijos departamento gautas atsakymas, kad asmeniui piliečiui I. O. kompetentingos Lietuvos Respublikos institucijos nėra išdavusios dokumentų, suteikiančių teisę atvykti į Lietuvos Respubliką. Migracijos departamentas neturi duomenų, jog nurodytas asmuo būtų atvykęs į Lietuvos Respubliką. Dėl nurodytų priežasčių darytina išvada, kad tikrasis (faktinis ir paskutinis iki bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas) buvo atsakovas V. P., kuriam kyla pareiga perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą.

4Šiuo atveju tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovui padarytų nuostolių (žalos) yra tiesioginis priežastinis ryšys, kadangi būtent atsakovo neteisėti veiksmai (įmonės turto bankroto administratoriui neperdavimas) lėmė nuostolių atsiradimą (CK 6.247 str.). Perdavus turtą jis būtų parduotas bankroto procese ir iš gautų piniginių lėšų būtų tenkinami kreditorių reikalavimai. Atsakovas kaip įmonės vadovas veikė pažeisdamas imperatyvius įstatymo reikalavimus, ieškovės ir įmonės kreditorių interesus. Nustačius, kad atsakovas tinkamai neatliko savo kaip įmonės vadovo pareigų, ir tai lėmė žalos atsiradimą įmonės kreditoriams, jo kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

5Ieškovė taip pat prašo priimti sprendimą už akių. Ieškovės bankrutavusios UAB „Autobona“ ieškinys priimtas 2020 m. sausio 28 d. ir tos pačios dienos teisėjo rezoliucija bei ir 2020 m. sausio 29 d. pranešimu atsakovui V. P. nustatytas 14 dienų terminas, per kurį jis privalėjo pateikti teismui atsiliepimą į ieškovės pareikštą ieškinį. Procesiniai dokumentai buvo įteikti atsakovui V. P. asmeniškai 2020 m. sausio 30 d. Per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

6Ieškinys tenkinamas

7CPK 285 straipsnio 2 dalis numato, kad priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Remdamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi teismas vertina, kad ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, jog jos reikalavimas yra pagrįstas.

8Nagrinėjamoje byloje ieškovė UAB „Autobona“, atstovaujama bankroto administratoriaus M. K. pareiškė atsakovui V. P., kaip faktiniam ir paskutiniam iki bankroto bylos iškėlimo buvusiam ieškovės bankrutavusios UAB „Autobona“ administracijos vadovui, reikalavimą dėl 66246,23 Eur žalos atlyginimo. Reikalavimas grindžiamas tuo, jog atsakovas neperdavė įmonės turto bankroto administratoriui ir dėl to ieškovė patyrė iš viso 66246,23 Eur turtinę žalą.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įmonės vadovo rūpestingumo pareigos turinio, taip pat yra išaiškinęs, kad vadovo rūpestingumo pareiga visų pirma nustato teisėto elgesio reikalavimą, kad paties vadovo elgesys nepažeistų imperatyviųjų teisės normų, be to, vadovas privalo prižiūrėti, kad ir įmonės veikla būtų teisėta: vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015).

10CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis to paties straipsnio 1–6 dalyse ar steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, privalo visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą, jei įstatymuose, steigimo dokumentuose ar sutartyje nenustatyta kitaip. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis). Įmonės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina įrodyti juridinio asmens valdymo organo neteisėtus veiksmus, kaltę, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CK 6.246 straipsnis–6.249 straipsnis). Šiuo atveju įmonės vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis, CPK 182 straipsnio 4 punktas), tačiau kitus būtinus civilinės atsakomybės elementus privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 straipsnis).

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi (civilinė byla Nr. eB2-2825-264/2016) iškėlė UAB „Autobona“ bankroto bylą. Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, o Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi UAB „Autobona“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Bankrutavusi UAB „Autobona“ įregistruota 2000 m. birželio 27 d. Juridinių asmenų registro duomenys patvirtina, kad atsakovas V. P. nuo 2000 m. birželio 22 d. iki 2014 m. gegužės 19 d. ėjo įmonės vadovo pareigas, o nuo 2014 m. gegužės 20 d. iki 2016 m. gruodžio 30 d. vadovu buvo I. O.. Paskutiniai finansinės atskaitomybės dokumentai teikti už 2012 metus. Administratorius pateikė VSDFV duomenis, kad I. O. UAB „Autobona” nebuvo įdarbintas. Taip pat Migracijos departamentas 2020 m. sausio 13 d. pateikė administratoriui informaciją, kad I. O. kompetentingos Lietuvos Respublikos institucijos nėra išdavusios dokumentų, suteikiančių teisę atvykti į Lietuvos Respubliką ir tai, kad Migracijos departamentas neturi duomenų, jog nurodytas asmuo būtų atvykęs į Lietuvos Respubliką. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes sutiktina su administratoriumi, kad tikrasis (faktinis ir paskutinis iki bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas) buvo atsakovas V. P., kuriam kyla pareiga perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą.

12Nagrinėjamoje byloje BUAB „Autobona“ bankroto administratorius iš atsakovo prašomą atlyginti žalą – 66 246,23 Eur sieja su 2012 m. įmonės balanse nurodyto turto verte.

13Kasacinis teismas, aiškindamas įmonės balanso kaip žalos ir priežastinio ryšio įrodinėjimo priemonės teisinę reikšmę, yra pažymėjęs, kad įmonės balansas yra finansinės atskaitomybės dokumentas. Jame pagal apskaitai keliamus reikalavimus pateikiami apibendrinti duomenys, įskaitant duomenis apie turto vertę (Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (toliau – ĮFAĮ) 3 straipsnio 3, 4 dalys). Kaip įrodinėjimo priemonė balansas priskiriamas prie rašytinių įrodymų, todėl turi atitikti jam keliamus reikalavimus. Balansui, kaip finansinės apskaitos dokumentui, taip pat keliami specialūs reikalavimai, vienas jų – balansas turi būti pasirašytas jį sudariusių asmenų. Šie asmenys atsako už balanse nurodytų duomenų tikrumą ir teisingumą. Jeigu balansas nepasirašytas, tai nėra pagrindo juo vadovautis kaip finansinės atskaitomybės dokumentu. Nepasirašytas balansas gali turėti tam tikrą įrodomąją reikšmę, t. y. ir balansas, ir jo projektas gali būti tinkama įrodinėjimo priemonė, esant tam tikroms aplinkybėms (CPK 177 straipsnio 2 dalis), tačiau nepasirašytas įmonės balansas (balanso projektas) neatitinka finansiniam dokumentui keliamų reikalavimų (CPK 197 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-349-415/2015).

14Pažymėtina, kad VĮ Registrų centro duomenimis, 2012 metų balansas yra patvirtintas įmonės direktoriaus atsakovo V. P. ir UAB „Apskaitos praktika“ direktorės parašu, kas rodo, jog įmonės direktorius patvirtino, kad 2012 metų balanse nurodyti duomenys atitinka realią padėtį įmonėje. Šiame balanse nurodyta, kad bendrovė turi 228 735 Lt, t. y., 66 246,23 Eur vertės trumpalaikio turto (į kurį įeina atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, pinigai ir pinigų ekvivalentai). Taigi, minėtas turtas bankroto administratoriui nebuvo perduotas. Atsakovo neatlikti veiksmai (įmonės turto neperdavimas) yra akivaizdžiai nuostolingi, ekonomiškai nenaudingi, priešingi bendrovės veiklos tikslams, tokia veika (neveikimas) negali būti laikoma atitinkančia sąžiningos ir protingos veiklos standartus. Atsakovas, neatlikęs tokių veiksmų (neperdavęs turto teismo paskirtam bankroto administratoriui) ir pažeidęs pareigą veikti sąžiningai ir protingai bendrovės atžvilgiu, turi atlyginti bendrovei padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d., 6.263 str.). Jeigu atsakovas būtų perdavęs bankroto administratoriui įmonės turtą, bankroto administratorius galėtų realizuoti įmonės turtą ir patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Dėl šių priežasčių civilinės atsakomybės sąlyga – priežastinis ryšys tarp atsakovo veiksmų (neveikimo) ir ieškovei (įmonei) padarytos žalos įrodyta.

15Šioje byloje atsakovas bankroto administratoriui jokio 2012 m. balanse nurodyto turto neperdavė. Atsakovas nei bankroto administratoriui, nei teismui nėra pateikęs jokių atsikirtimų, nurodęs aplinkybių, kad neturi turto, ar ginčijęs balanse apskaičiuoto turto vertę. Tai, kad atsakovas neperdavė turto, sąlygojo žalos bankrutuojančiai įmonei padarymą, kadangi įmonės turtas negali būti panaudotas atsiskaitant su įmonės kreditoriais. Atsakovui neperdavus įmonės turto bankroto administratoriui darytina išvada, kad ieškovas dėl to patyrė iš viso 66246,23 Eur turtinę žalą, todėl atsakovas privalo šią žalą atlyginti visiškai (CK 6.251 str.).

16CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o CK 6.210 straipsnio 1 dalis – kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tuo vadovaujantis, iš atsakovo ieškovei priteistina penki procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. sausio 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl iš atsakovo valstybei priteistinas 1219 Eur žyminis mokestis, skaičiuotinas nuo 66246,23 Eur sumos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

18Teismo turėtos pašto išlaidos (1,79 Eur) neviršija 5 Eur, todėl nepriteistinos (Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 1R-19/1K-2 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 pakeitimo“).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovo V. P., a. k. ( - ) gyv.( - ), ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autobona“ įmonės kodas 160001531, atstovaujamos bankroto administratoriaus M. K., naudai 66 246,23 Eur (šešiasdešimt šešis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt šešis eurus 23 ct) žalos atlyginimą ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (66246,23 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2020 m. sausio 28 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Priteisti iš atsakovo V. P., a. k. ( - ) valstybės naudai 1219 Eur (vieną tūkstantį du šimtus devyniolika eurų) žyminį mokestį (išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

23A. V. P., dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio nustatyta tvarka paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Autobona“, atstovaujama bankroto administratoriaus M. K., kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė... 2. ieškovė bankrutavusi UAB „Autobona“, atstovaujama bankroto... 3. Ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 19 d.... 4. Šiuo atveju tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovui padarytų... 5. Ieškovė taip pat prašo priimti sprendimą už akių. Ieškovės... 6. Ieškinys tenkinamas... 7. CPK 285 straipsnio 2 dalis numato, kad priimdamas sprendimą už akių teismas... 8. Nagrinėjamoje byloje ieškovė UAB „Autobona“, atstovaujama bankroto... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti... 10. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad juridinio asmens valdymo organo... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei Lietuvos teismų informacinės... 12. Nagrinėjamoje byloje BUAB „Autobona“ bankroto administratorius iš... 13. Kasacinis teismas, aiškindamas įmonės balanso kaip žalos ir priežastinio... 14. Pažymėtina, kad VĮ Registrų centro duomenimis, 2012 metų balansas yra... 15. Šioje byloje atsakovas bankroto administratoriui jokio 2012 m. balanse... 16. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 17. Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo... 18. Teismo turėtos pašto išlaidos (1,79 Eur) neviršija 5 Eur, todėl... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovo V. P., a. k. ( - ) gyv.( - ), ieškovės bankrutavusios... 22. Priteisti iš atsakovo V. P., a. k. ( - ) valstybės naudai 1219 Eur (vieną... 23. A. V. P., dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 24. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Autobona“, atstovaujama...